Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Συνεδριάζει την Παρασκευή το Συμβούλιο της Κοινοτητας Κύμης με 8 θέματα στην ημερήσια διάταξη

Συνεδριάζει την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου το Συμβούλιο της Κοινότητας Κύμης με τηλεδιάσκεψη, λόγω έκτακτων συνθηκών που επικρατούν στην χώρα από την εξάπλωση της επιδημίας του κορωνοϊού για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα. Υπόψη ότι ουδείς Σύμβουλος υπέβαλε θέμα για την ημερησία διάταξη μέχρι την ημερομηνία που είχε καθορισθεί, παρά την έγκαιρη ενημέρωση. Σε περίπτωση μη υπάρξεως απαρτίας η συνεδρίαση θα υλοποιηθεί εκ περιφοράς την επομένη και μέχρι την 18.00 ω.

  1. 1.Υπηρεσία Καθαριότητας

Εισήγηση από Πρόεδρο Κοινότητας για :

α. Υποβολή Ψηφίσματος για την μη έγκαιρη περισυλλογή απορριμμάτων ( σχέδιο ψηφίσματος θα αποσταλεί στους Συμβούλους έγκαιρα)

β. Υποβολή προγράμματος και δρομολογίων για περισυλλογή απορριμμάτων και υπολειμμάτων ανακύκλωσης. ( σχέδιο θα αποσταλεί στους Συμβούλους έγκαιρα).

γ. Πρόταση για θέσεις κάδων. (σχέδιο θέσεων μετά από συνεργασία με προσωπικό της υπηρεσίας καθαριότητας , θα αποσταλεί στους Συμβούλους έγκαιρα).

δ. Πρόταση για πρόσληψη μονίμου προσωπικού καθαριότητας.

  1. 2.Υπηρεσίες ΔΕΥΑΚΑ.

Εισήγηση από Πρόεδρο Κοινότητας για προβλήματα ύδρευσης και αποχέτευσης:

α. Υποβολή Ψηφισμάτων ( σχέδια ψηφισμάτων θα αποσταλούν στους Συμβούλους έγκαιρα)

β.   Υποβολή Προτάσεων και από Συμβούλους για αντιμετώπιση των προβλημάτων

  1. 3.Αγροτική Οδοποιία και Καθαρισμός ρεμάτων.

Εισήγηση από Πρόεδρο Κοινότητας για προβλήματα δικτύου αγροτικής οδοποιίας και καθορισμός ρεμάτων που πρέπει να καθαρισθούν.

  1. 4.Οικογενειακοί Τάφοι – Απώλεια άδειας χρήσης

Εισήγηση θετική από Πρόεδρο Κοινότητας για περίπου 20 τάφους.

            5.         Αιτήματα διάθεσης Οικογενειακών Τάφων

                        Εισήγηση θετική από Πρόεδρο Κοινότητας για δύο αποβιώσαντες προ καιρού και είδη ενταφιασμένους:

                        α. Φραγκούλη Εμμανουήλ.

                        β. Γαβριήλ Ιωάννη.

            6.         Πρόταση απαλλαγής από έξοδα ταφής Δημότη.

                        Εισηγητής ο Πρόεδρος.

7.         Τοποθέτηση από Αντιδήμαρχο Δ.Ε. κατά την κρίση του.

8.         Ενημέρωση από Πρόεδρο για τα πεπραγμένα και περί των μέχρι τώρα εκδηλώσεων από την προηγούμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου μέχρι σήμερα.

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 06 Σεπτεμβρίου 2021 12:44

Σχετικά Άρθρα