bannernew3

Τελευταία Νέα

Η δικαίωση των 91 εργαζομένων στην ΔΕΥΑΧ στα δικαστήρια και η επιδίκαση μεγάλων χρηματικών ποσών που καλείται η Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου Χαλκιδέων να τους αποδώσει, είναι σύμφωνα με όσα ανέφερε σε δηλώσεις του σήμερα το πρωί στον ΕΥΡΙΠΟ 90fm και στη δημοσιογράφο Έφη Ντίνη, ο Πρόεδρος των Εργαζομένων στη ΔΕΥΑΧ, Χρήστος Κούκουρας, η αιτία που οι αρμόδιοι δεν πλήρωσαν τους εργαζόμενους χτες. Ο ίδιος μάλιστα, σύμφωνα με τις δηλώσεις του, πήγε πρωί –πρωί στην Επιθεώρηση Εργασίας να αναφέρει το θέμα και στη συνέχεια γύρω στις 12 το μεσημέρι, ενημερώθηκε από τους συναδέλφους του ό,τι θα πληρωθούν σήμερα.

«Μας οφείλουν κάποια χρήματα. Δεν θέλουν να τα δώσουν. Θέλουν να περιμένουν την απόφαση του Εφετείου. Η απόφαση όμως του δικαστηρίου λέει να δοθούν άμεσα τα χρήματα» δήλωσε ο κ. Κούκουρας και συνέχισε: «Κάνανε ασφαλιστικά και τα χάσανε. Την προσωρινή διαταγή τη χάσανε. Πήγαν σε αναστολή, τη χάσανε. Όταν βγαίνει μια απόφαση δικαστηρίου θα πρέπει να την υπακούμε».

Ο κ. Κούκουρας αναφέρθηκε και στη σχέση εργασίας που έχουν πλέον με τη ΔΕΥΑΧ οι εργαζόμενοι.

«Όπως πειθαρχήσαμε και εμείς στην απόφαση με τα ασφαλιστικά να μας βάλουν στο νέο μισθολόγιο. Την άλλη μέρα ακριβώς μας ενέταξαν στο ενιαίο μισθολόγιο. Εμείς πειθαρχήσαμε. Η εταιρία δεν πειθαρχεί. Είναι αναλόγως την απόφαση. Αν συμφέρει τη δέχονται αν όχι, δεν τη δέχεται» είπε ο κ. Κούκουρας και συνέχισε: «Πιστεύω ό,τι θέλουν να πληρωθούν οι εργολάβοι. Γι’ αυτό τα κάνουν όλα αυτά. Γιατί με την κατάσχεση που έχουμε κάνει εμείς, στους λογαριασμούς της ΔΕΥΑΧ, εκείνοι δεν πληρώνονται. Ε, τους έχει πιάσει ένα άγχος να πληρωθούν πρώτα οι εργολάβοι και μετά οι εργαζόμενοι.».

Ο Δήμος Χαλκιδέων γνωστοποιεί ότι με την υπ’ αριθμ.1414/12-4-2018 απόφαση του Δημάρχου Χαλκιδέων Χρήστου Παγώνη, συστήθηκε Επιτροπή η οποία, σύμφωνα με το ΦΕΚ 474/Β΄/14-02-2018 θα εξετάζει την επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος σε πολίτες με χαμηλά εισοδήματα και την παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος. Στην επιτροπή συμμετέχουν εκπρόσωπος του Δήμου, του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε) και της ΔΕΗ.

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/14.02.2018, οι καταναλωτές που έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση για την επανασύνδεσή τους και την εφάπαξ χορήγηση ειδικού βοηθήματος, με τις εξής προϋποθέσεις:

  1. Να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας έως και τις 14-2-2018 και η αποσύνδεση να αφορά την κύρια κατοικία του αιτούντος.
  2. Να πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, όπως αυτά ορίζονται από τη σχετική ΚΥΑ, (ΦΕΚ474/Β/14-2-2018) και συγκεκριμένα:

Επιπλέον, για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ. Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους, τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ. Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος προστίθεται το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500) ευρώ και για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος το ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα (2.250) ευρώ, μέχρι του συνολικού ορίου των τριάντα μία χιλιάδων πεντακοσίων (31.500) ευρώ ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού. Το ανώτατο όριο του παραπάνω εδαφίου αυξάνεται κατά οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω και κατά δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους.

Περιουσιακά κριτήρια:

  1. Να έχουν οι ίδιοι και τα μέλη του νοικοκυριού τους, με βάση τους ορισμούς του άρθρου 2 της Γ.Δ.5οικ.2961-10/24.1.2017 απόφασης «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», ακίνητη περιουσία, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με συνολική φορολογητέα αξία, με βάση τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) που προκύπτει από την τελευταία εκδοθείσα πράξη προσδιορισμού φόρου, έως το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως το ανώτατο όριο των εκατόν ογδόντα χιλιάδων (180.000) ευρώ.
  2. Τα μέλη του νοικοκυριού τους να μην εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελούς διαβίωσης με την εξαίρεση της υποπερ. i της περιπτ. β της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του ν. 4111/2013 για πολύτεκνες οικογένειες και να μην δηλώνουν δαπάνες διαβίωσης για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής, δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία και για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, με βάση τις τελευταίες εκκαθαρισμένες δηλώσεις φόρου εισοδήματος των μελών του νοικοκυριού για τις οποίες έχει λήξει η οριζόμενη από τις κείμενες διατάξεις ή η παραταθείσα με οποιονδήποτε τρόπο προθεσμία υποβολής.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται  από τη Δευτέρα 16/4/2018 στον Δήμο Χαλκιδέων (κτίριο υπηρεσιών Ληλαντίων & Μεγασθένους, 2ος όροφος) και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν τα εξής δικαιολογητικά:

α) δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε.1) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού

β) δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε.9) όλων των μελών του νοικοκυριού, εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της

γ) πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού

δ) πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.I.A.) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού

ε) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

στ) γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω

ζ) βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκομείου, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ' οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή ατόμου ή ατόμων που περιλαμβάνονται στην σύνθεση του νοικοκυριού.

Σε περίπτωση που οποιοδήποτε εισοδηματικό ή περιουσιακό στοιχείο ή η σύνθεση του νοικοκυριού έχει μεταβληθεί κατά το φορολογικό έτος 2017, απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού τεκμηριώνει τη μεταβολή (καταστάσεις μισθοδοσίας τελευταίου έτους όλων των μελών του νοικοκυριού, συμβόλαια πώλησης ή αγοράς, δωρεάς, παραχώρησης ή κατασχετήριο, πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης κ.α).

                  

Ενόψει της εφαρμογής του Μητρώου Πολιτών στις 22 Ιανουαρίου 2018 και με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (απ. 5/2018/02-01-2018 – ΦΕΚ 3/5-1-2018 τ.Β΄), όλες οι κατά τόπους υπηρεσίες Δημοτολογίου των Δήμων θα διακόψουν τις εργασίες τους από τις 12 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15:00μ.μ. έως τις 22 Ιανουαρίου 2018.

Ως εκ τούτου, κατά το ανωτέρω διάστημα (12-22/1/2018) δεν θα πραγματοποιείται καμία εγγραφή, διαγραφή, συμπλήρωση ή μεταβολή στοιχείων σε οικογενειακές μερίδες στο  Δημοτολόγιο του Δήμου Χαλκιδέων.

Αντίστοιχα, βάσει της ανωτέρω απόφασης, το Ληξιαρχείο του Δήμου Χαλκιδέων (στη Χαλκίδα και τις Δημοτικές Ενότητες) θα διακόψει τις εργασίες ενημέρωσης από τις 16 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15:00 μ.μ., έως τις 22 Ιανουαρίου 2018.

Για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η μετάπτωση των δεδομένων των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου Εσωτερικών στο «Μητρώο Πολιτών» καταργείται η εκτύπωση ληξιαρχικών πράξεων από το Πληροφοριακό Σύστημα Ληξιαρχικών Πράξεων.

Μετά τα επεισόδιά στο δημοτικό συμβούλιο της Χαλκίδας, την Τέταρτη 20 Δεκεμβρίου με την αντιπολίτευση αλλά και τους εργαζομένους να αντιδρουν στην πρόταση του δημάρχου για την μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης –αυτοματοποίηση του συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και εφαρμογές SMART CITIES με εξοικονόμηση ενέργειας, στο δήμο Χαλκιδέων, δεν απαντήθηκε το ερώτημα από πού προέκυψε ο,τι θα χάσουν τη δουλειά τους οι εργαζόμενοι στο δήμο της Χαλκίδας αν υλοποιηθεί η δράση.

Ο δήμαρχος Χαλκιδέων, Χρήστος Παγώνης διαβεβαίωσε σε συνέντευξή του την Τετάρτη το πρωί στον ΕΥΡΙΠΟ 90FM και στη δημοσιογράφο Έφη Ντίνη, ό,τι κανείς εργαζόμενος δεν θα χάσει τη δουλειά του αλλά αντιθέτως, μέσα από τέτοιες δράσεις, όταν υλοποιηθούν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας από το απόθεμα που θα μείνει στο δήμο Χαλκιδέων.

«Έγινε μία παρανόηση. Γι’ αυτό ζήτησα να αναβληθεί το θέμα. Γιατί για κάποιους υπήρχαν ακόμα στο μυαλό τους διάφορες φαντασίες, ιδεοληψίες και το άφησα να το συζητήσουμε πιο αναλυτικά, να πει ο καθένας τα επιχειρήματά του και η δημοτική αρχή τα δικά της, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες» είπε ο κ. Παγώνης και συνέχισε: «Αυτό που είπαμε το βράδυ. Ίσως δεν κατάλαβαν πολλοί,  άλλοι όσοι κατάλαβαν, δεν ήθελαν να προχωρήσουν τα πράγματα, γιατί θα αλλάξει πάρα πολύ η ποιότητα ζωής , και μέσα από τον οδοφωτισμό, στο δήμο Χαλκιδαίων. Δεν κάνω κάτι πρωτότυπο, αλλά είμαστε από τους πρωτοπόρους δήμους».

Ο κ. Παγώνης στη συνέχεια επισημαίνει ο,τι εκείνος μέσα από τη διαδρομή του έχει αποδείξει ότι δεν είναι υπερ των απολύσεων και των ιδιωτικοποιήσεων. Είμαι κοντά σε όλους τους εργαζόμενους, κοντά στους ανθρώπους της καθημερινότητας, αλλά πρέπει να ξεκολλήσουμε από το βάλτωμα που είμαστε.

Σε ό,τι αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση του συστήματος Ηλεκτροφωτισμού στο δήμο Χαλκιδέων ο κ. Παγώνης ανέφερε: «Εδώ και πάρα πολλά χρόνια γίνεται μία κουβέντα σε ολη την Ευρώπη, σε όλο τον πολιτισμένο, τον αναπτυγμένο κόσμο. Και στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια με ιδιαίτερη ένταση» είπε ο δήμαρχος και συνέχισε:

«Για να εξοικονομήσουμε ενέργεια, να κάνουμε ενεργειακές αναβαθμίσεις, να μειώσουμε το διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο περιβάλλον. Αρα, στα πλαίσια αυτής της ενεργειακής αναβάθμισης, πήραμε μία πρωτοβουλία πέρα από άλλες δράσεις, όπως είναι να αλλάξουμε το καύσιμο στο κολυμβητήριο που είναι ενεργοβόρο , να υποβάλλουμε μελέτες για σχολεία, να τα αναβαθμίσουμε ενεργειακά, το δημαρχείο και άλλα δημόσια κτίρια. Έτσι είπαμε και στον οδοφωτισμό, με όλα τα φώτα που υπάρχουν στις πλατείες, στους δρόμους, στους κοινόχρηστους χώρους, να αντικαταστήσουμε τα συμβατικά αυτά φώτα με άλλης τεχνολογίας λαμπτήρες τύπου «λεντ», αλλά να έχουμε και ένα σύστημα που μπορούμε να το ελέγξουμε μέσα από αυτό το σύστημα έτσι ώστε να κερδίσουμε χρήματα».

Στη συνέχεια ο κ. Παγώνης, αναφέρθηκε στους τρόπους με τους οποίους μπορεί να υλοποιηθεί αυτή η πρόταση.

«Ο ένας τρόπος είναι να πάρουμε δάνειο. Ο άλλος τρόπος είναι να κάνουμε μέσω των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, μέσα από τη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Οικονομίας. Αυτά όμως για να γίνουν προϋποθέτουν την ύπαρξη μιας μελέτης. Μέσα από την τεχνολογία έχουν αναπτυχθεί νέες μέθοδοι οι οποίες γίνονται σε όλη την Ευρώπη».

Αναφέρθηκε και στην επαφή που είχε με το δήμαρχο Μαλεβιζίου, ένα δήμο δίπλα στο Ηράκλειο της Κρήτης ο οποίος έχει υλοποιήσει ήδη αυτή τη δράση ο οποίος του ανέφερε ότι τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά και πως έχουν εξοικονόμηση ενέργειας 70%.

Ακούστε εδώ τι δήλωσε στη συνέχεια της συνέντευξης του ο κ. Παγώνης και  ποια είναι τα οφέλη για το δήμο της Χαλκίδας…

Από τον Δήμαρχο Χαλκιδέων Χρήστο Παγώνη και τον εκπρόσωπο της Κοινοπραξίας Μελετητικών Γραφείων Αλέξανδρο Ζώμα, υπογράφηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 18 Δεκεμβρίου στο Δημαρχιακό Μέγαρο “Κότσικα”, η σύμβαση για την εκπόνηση της οριστικής μελέτης κατασκευής του έργου αποκατάστασης της Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας.

Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη για τη Χαλκίδα και τον Δήμο Χαλκιδέων γενικότερα, που όπως χαρακτηριστικά είπε ο Δήμαρχος Χρήστος Παγώνης, καθυστέρησε 30 χρόνια. Τόνισε ακόμη ότι η υπογραφή της σύμβασης δεν αποτελεί εικονική πραγματικότητα, αλλά μια αλήθεια που προέκυψε μέσα από συνεχή αγώνα της Δημοτικής Αρχής, από την πρώτη ημέρα που ανέλαβε τα καθήκοντά της.

Με την ευκαιρία, ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στο χρονικό των ενεργειών της Δημοτικής Αρχής, για την αποκατάσταση της Δημοτικής Αγοράς, υπογραμμίζοντας τα εξής:

   Όταν η παρούσα Δημοτική Αρχή ανέλαβε καθήκοντα τον Σεπτέμβριο του 2014, μετά από συνεχείς συναντήσεις με την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Πολιτισμού, αλλά και αυτοψίες στον χώρο της Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας, δόθηκε άδεια στον Δήμο Χαλκιδέων να καθαρίσει και να απομακρύνει τόσο τα σκουπίδια όσο και τις πρόσθετες κατασκευές.  

Από το εσωτερικό της Δημοτικής Αγοράς απομακρύνθηκαν 300 τόνοι σκουπιδιών και ακαθαρσίες, όπως και τόνοι αντικειμένων από τις άχρηστες πρόσθετες κατασκευές.

Στις 18 Δεκεμβρίου 2014 στην κοινή συνεδρίαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων, εγκρίθηκε η εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού, την οποία υπέγραψε στις 19 Ιανουαρίου 2015 ο τότε Υπουργός Πολιτισμού Κώστας Τασούλας. Αμέσως μετά, ο Δήμος Χαλκιδέων ανέθεσε σε αρχιτεκτονικό γραφείο τη σύνταξη προμελέτης με θέμα “Καταγραφή υφιστάμενων συνθηκών, καθορισμός συνθετικών αξόνων, διαμόρφωση και σύνταξη προδιαγραφών και συνθετικού πλαισίου, ενόψει της διενέργειας Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού”.

Η προμελέτη εστάλη τον Σεπτέμβριο του 2015 για έγκριση στη Διεύθυνση Νεωτέρων Μνημείων.

Στις αρχές του 2016 η προμελέτη εγκρίθηκε από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και αμέσως μετά ο Δήμος Χαλκιδέων προχώρησε στην προκήρυξη Διεθνούς Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της οριστικής μελέτης του έργου, που αφορά στην “Αποκατάσταση, ανάδειξη, ανάπτυξη και λειτουργική επανένταξη της Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας και στην ανάπλαση των επιφανειών της γειτνιάζουσας Πλατείας Αγοράς”.

Πράγματι, ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ολοκληρώθηκε και από την Κριτική Επιτροπή του, που είχε συγκροτηθεί με μέλη τα οποία υποδείχθηκαν από κατάλογο ειδικών επιστημόνων του Υπουργείου Πολιτισμού και από τον Δήμο Χαλκιδέων.

Πρόεδρος της Επιτροπής εξελέγη ο Γιάννης Αίσωπος, καθηγητής της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών. Η Επιτροπή αξιολόγησε όλες τις προτάσεις (σύνολο 17) και προέκρινε την καλύτερη. Στις 6 Μαρτίου 2017 στο Κόκκινο Σπίτι, ο Δήμος Χαλκιδέων οργάνωσε έκθεση με τα προσχέδια του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για τη Δημοτική Αγορά.

Σήμερα 18 Δεκεμβρίου 2017 υπογράφεται η σύμβαση με την Κοινοπραξία των μελετητών για τη σύνταξη της οριστικής μελέτης κατασκευής του έργου, η οποία θα ολοκληρωθεί μέχρι το Πάσχα του 2018. Στη συνέχεια, αφού εγκριθεί από τη Διεύθυνση Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, θα δημοπρατηθεί το έργο.

Όσον αφορά στις λειτουργίες που θα φιλοξενηθούν στη Δημοτική Αγορά Χαλκίδας, προτείνεται η δημιουργία ενός πόλου συναλλασσόμενων δραστηριοτήτων, αφιερωμένο στις ομάδες της πόλης, με επίκεντρο τις παραδοσιακές τέχνες και τεχνικές, η συνύπαρξη του εμπορικού χαρακτήρα με πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, η ένταξη χρήσεων με συμπληρωματικά ή διευρυμένα ωράρια και τέλος, η διοργάνωση δράσεων στους υπαίθριους χώρους της Αγοράς και της Πλατείας.

Αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης ο Δήμαρχος Χαλκιδέων τόνισε ότι στην πορεία των τριών αυτών χρόνων, ξεπεράστηκαν πολλά εμπόδια, που φάνταζαν αξεπέραστα. Γραφειοκρατία, πολύπλοκες διαδικασίες και τρικλοποδιές.

Καταλήγοντας επεσήμανε ότι με την υπογραφή της σύμβασης για την εκπόνηση της οριστικής μελέτης, επισφραγίζεται η βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας των δημοτών, να μπει οριστικό τέλος στην εικόνα απαξίωσης και εγκατάλειψης της Δημοτικής Αγοράς, στην εικόνα ντροπής που επικράτησε για 30 χρόνια.

Τέλος, ευχαρίστησε όλους τους συνεργάτες του, αντιδημάρχους και δημοτικούς συμβούλους που έμειναν προσηλωμένοι στον στόχο, καθώς επίσης τον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και την Υπηρεσία Δόμησης.

Η οριστική μελέτη θα παραδοθεί σε 4 μήνες και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η διαδικασία δημοπράτησης του έργου, για το οποίο ο Δήμος Χαλκιδέων έχει δεσμεύσει ποσό 5 εκ. ευρώ, από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. 

ipografi agoras2

AGORA

Με ανοικτή επιστολή που απευθύνεται στους κατοίκους του Βασιλικού της Δημοτικής Ενότητας Ληλαντίων, η διοίκηση της ΔΕΥΑ Χαλκίδας γνωστοποιεί ότι μπορούν πλέον να υποβάλλουν αιτήσεις για να συνδεθούν τα ακίνητά τους με το δίκτυο της αποχέτευσης.

Στην επιστολή υπογραμμίζεται ότι παραδόθηκε προς χρήση το αποχετευτικό δίκτυο του Βασιλικού, προϋπολογισμού 8 εκατομμυρίων ευρώ και ότι πριν από λίγες ημέρες δημοπρατήθηκε η επέκτασή του στον Άγιο Νικόλαο, προϋπολογισμού 5,2 εκατομμυρίων ευρώ. Αναφέρεται ακόμη στην επιστολή ότι οι αιτήσεις που θα υποβληθούν στη ΔΕΥΑΧ, θα ικανοποιηθούν με ευνοϊκά τιμολόγια και με διακανονισμό δόσεων, στο πλαίσιο της οικονομικής συγκυρίας που όλοι βιώνουμε και σύμφωνα με την απόφαση της διοίκησης της εταιρείας.

Αναλυτικά στην επιστολή προς τους κατοίκους του Βασιλικού αναφέρονται:

“Η ΔΕΥΑ  Χαλκίδας με ιδιαίτερη χαρά σας παραδίδει προς χρήση το ολοκληρωμένο Αποχετευτικό Δίκτυο της πόλης του Βασιλικού, προϋπολογισμού 8.000.000 ευρώ. Ένα όνειρο ετών για τους κατοίκους της περιοχής έγινε πραγματικότητα. Με τη χρήση του έργου και τις συνδέσεις που αναμένονται, αναβαθμίζεται όλη η περιοχή περιβαλλοντικά – κοινωνικά – αναπτυξιακά – οικονομικά.    

Για το σκοπό αυτό αναμένουμε από όλους τη στήριξη της λειτουργίας του έργου με τη σύνδεση των ακινήτων σας με το αποχετευτικό δίκτυο και την άμεση κατάργηση «φρεατίων – δεξαμενών λυμάτων βόθρων κ.λ.π.». Επιπλέον με ιδιαίτερη ικανοποίηση σας γνωρίζουμε ότι στις 5/12/2017 δημοπρατήθηκε η επέκταση των δικτύων αποχέτευσης στον Άγιο Νικόλαο και στη Ν. Λάμψακο, προϋπολογισμού 5.200.000€.

      Από σήμερα η ΔΕΥΑΧ μπορεί να δέχεται και να διεκπεραιώνει τις αιτήσεις σας για σύνδεση. Φρόντισε μάλιστα να ικανοποιεί τις αιτήσεις με ευνοϊκά τιμολόγια σύνδεσης των ακινήτων και με διακανονισμό δόσεων στα πλαίσια της οικονομικής συγκυρίας που όλοι βιώνουμε.

                 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ  ΣΗΜΑΙΝΕΙ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ,  ΑΣ  ΤΟ  ΑΠΟΔΕΙΞΟΥΜΕ

Η βέβαιη ανταπόκριση σας, μας υποχρεώνει να σας ευχαριστήσουμε εκ των προτέρων”.

Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία η 3η Δεκεμβρίου και ο Δήμαρχος Χαλκιδέων Χρήστος Παγώνης αναφέρει:

 

Η σημερινή ημέρα αποτελεί ευκαιρία προβληματισμού για τη στάση της κοινωνίας απέναντι στη διαφορετικότητα. Το σύνθημα “Είμαστε διαφορετικοί αλλά ίσοι”, παραμένει διαχρονικά επίκαιρο, ως η βάση πάνω στην οποία θα πρέπει να λειτουργεί η κοινωνία μας και ο καθένας ξεχωριστά.

Αν αναλογιστούμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι συνάνθρωποί μας με αναπηρία, στην καθημερινότητά τους,  αλλά και τις ευκαιρίες που μπορούμε και πρέπει να τους δώσουμε, ώστε να ξεδιπλώσουν τις δικές τους ικανότητες, θα έχουμε κάνει ένα μεγάλο και σπουδαίο βήμα.

Ο Δήμος Χαλκιδέων είναι σταθερά προσηλωμένος στη δημιουργία ευκαιριών στην εκπαίδευση, την εργασία και τη συμμετοχή των ανθρώπων με αναπηρία στα κοινωνικά, πολιτικά και πολιτιστικά δρώμενα.

 

Τα καταφέρνει άψογα η Πρόεδρος….

Κατατέθηκε την Τρίτη στους λογαριασμούς των σχολικών τροχονόμων η δόση του Σεπτεμβρίου από την Α βάθμια Εκπαίδευση του Δήμου Χαλκιδέων. Η Πρόεδρος Κατερίνα Κυριάκου Καλαμιώτη  φροντίζει έτσι όλα να κυλούν ομαλά στην Α βάθμια. Και μέχρι τώρα έχει καταφέρει άψογα να διευθετήσει ένα σωρό θέματα. Διαθέτει όμως πολλές φορές από τον προσωπικό της χρόνο για να καταφέρει να ανταπεξέλθει επάξια στις αρμοδιότητες της.

Με πρωτοβουλία του Δήμου Χαλκιδέων και τη συνεργασία του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), ξεκίνησε το πρωί της Τρίτης 3 Οκτωβρίου και θα συνεχιστεί και αύριο Τετάρτη, πρόγραμμα εμβολιασμού παιδιών, κυρίως οικογενειών ΡΟΜΑ.

Οι εμβολιασμοί αφορούν κυρίως στην πρόληψη της ιλαράς, λόγω της εξάπλωσής της και της Ερυθράς Παρωτίτιδας και πραγματοποιήθηκε την ημέρα στο Πολιτιστικό Κέντρο της συνοικίας “Χαραυγής” Χαλκίδας. Συμμετείχαν δεκάδες παιδιά, κυρίως δημοτικού σχολείου, τα οποία συνόδευαν οι γονείς τους.

Τον Δήμο Χαλκιδέων εκπροσώπησε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γιώργος Μπαντούνας, ο οποίος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ανταπόκριση και προσέλευση των παιδιών και τόνισε ότι οι εμβολιασμοί θα συνεχιστούν και την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου, σε χώρο δίπλα από το 10ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας. 

emv1

 

emv3

emv4

emv5

Μετά τα όσα διαδραματίστηκαν στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Χαλκιδέων, ο δήμαρχος Χρήστος Παγώνης διευκρινίζει:

Σχετικά με την κατασκευή της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων, που έχει δρομολογηθεί στην περιοχή της Χαλκίδας και θα συμβάλλει καθοριστικά στην ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων και την προστασία του περιβάλλοντος, από τον Δήμο Χαλκιδέων ανακοινώνονται τα παρακάτω:

“Έχει εξηγηθεί επανειλημμένα από τον Δήμαρχο στους εκπροσώπους των κατοίκων της Έξω Παναγίτσας και της Χαραυγής, αλλά και στις αντιπροσωπείες του Τεχνικού Επιμελητηρίου και του Εργατικού Κέντρου που τον επισκέφθηκαν στο Δημαρχείο, ότι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για χωροθέτηση της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων, σε έκταση 50 στρεμμάτων, αποτελούσε ελιγμό τακτικής, προκειμένου να μην απενταχθεί το έργο αυτό από τη χρηματοδότηση.

Ήδη ο Δήμος Χαλκιδέων υπέβαλε στις 28/8/2017 πρόταση για σύνταξη οριστικής μελέτης, η οποία όταν ολοκληρωθεί, σε έναν χρόνο περίπου, θα περιλαμβάνει και τη χωροθέτηση της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων, προτείνοντας εναλλακτικές λύσεις.

Το γεγονός αυτό εξηγήθηκε λεπτομερώς από τον Δήμαρχο Χαλκιδέων Χρήστο Παγώνη στους εκπροσώπους των κατοίκων και των φορέων, με τους οποίους συναντήθηκε και έγινε κατανοητό.

Άρα, αυτή τη στιγμή το θέμα εξετάζεται από την αρχή, μέσω της μελέτης ύψους 850.000,00€, η οποία θα χρηματοδοτηθεί από την τεχνική βοήθεια του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Ο μόνος που φαίνεται να μην κατάλαβε αυτή την εξέλιξη, μετά και τις διευκρινίσεις που έχουν δοθεί, είναι ο Πρόεδρος του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Έξω Παναγίτσας Νίκος Τσιτσίγκος, ο οποίος άσκοπα και αναίτια, προφανώς από διάθεση για προσωπική προβολή, επιχειρεί με διάφορα ψευδολόγια και υποθετικά σενάρια, να ξεσηκώσει τους κατοίκους της περιοχής.

Σελίδα 5 από 13

Το Evia Kosmos στο Facebook

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ...

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Κύλιση στην Αρχή
Eviakosmos.gr Designed By HarisPap Istodimiourgies.gr