bannernew3

Τελευταία Νέα

Ο Δήμος Χαλκιδέων ενημερώνει ότι αναρτήθηκαν από το Εθνικό Κτηματολόγιο οι δασικοί χάρτες στον νομό Εύβοιας. Κατά του περιεχομένου των δασικών χαρτών επιτρέπεται η υποβολή αντιρρήσεων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία που ορίζεται στην πρόκληση υποβολής αντιρρήσεων που εκδίδεται από την αρμόδια Δ/νση Δασών. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες για κατοίκους εξωτερικού.

Οι αντιρρήσεις υποβάλλονται αποκλειστικώς στον ιστότοπο της ΕΚΧΑ Α.Ε. σε ειδική ηλεκτρονική φόρμα μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής υποβολής αντιρρήσεων.

Η υποβολή των αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του αναρτηθέντος Δασικού Χάρτη αφορά αποκλειστικά στον χαρακτήρα ή στη μορφή κάποιας εμφανιζόμενης στο Δασικό Χάρτη έκτασης και όχι στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο καθώς και το Ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, που έχουν έννομο συμφέρον, μπορεί να υποβάλει αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου του Δασικού Χάρτη. Ειδικότερα, αντίρρηση μπορεί να υποβληθεί είτε επειδή μια έκταση έχει χαρακτηριστεί δασική ή χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης έκταση (ενώ δεν είναι) ή και αντίστροφα επειδή κάποια έκταση έχει παραλειφθεί να χαρακτηριστεί δασική ή χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης έκταση (ενώ είναι).


Στην περίπτωση που ορισμένη δασικού χαρακτήρα ή χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης έκταση δεν περιλαμβάνεται στο Δασικό Χάρτη, αντιρρήσεις μπορεί να υποβάλει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και, ιδίως, το Ελληνικό Δημόσιο, οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού στα διοικητικά όρια των οποίων υπάγεται η έκταση, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και άλλα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στους σκοπούς των οποίων περιλαμβάνεται η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

- Αντιρρήσεις υποβάλλονται για το σύνολο ή μέρος των εκτάσεων δασικού/χορτολιβαδικού χαρακτήρα, που περιλαμβάνονται εντός γεωτεμαχίου/ πολυγώνου, επί του οποίου ο ενδιαφερόμενος επικαλείται έννομο συμφέρον. Για κάθε γεωτεμάχιο υποβάλλεται μία αντίρρηση, πλην της περίπτωσης που για τμήμα της αμφισβητούμενης έκτασης προβλέπεται η υποβολή αντίρρησης ατελώς.

- Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, ο ενδιαφερόμενος προτίθεται να προβεί σε αμφισβήτηση του χαρακτήρα εκτάσεων που περιλαμβάνονται σε διαφορετικά γεωτεμάχια, συμπληρώνει και υποβάλλει τόσες ηλεκτρονικές φόρμες αντιρρήσεων, όσες και τα γεωτεμάχια αυτά.

- Αντιρρήσεις που οφείλονται σε παράλειψη να απεικονιστούν πράξεις της διοίκησης στο Δασικό Χάρτη (πχ. Τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις του αρ. 14 Ν. 998/79, σχέδια πόλης και οικισμοί των παρ. 2α και 2β του αρ. 23 Ν.3889/10, Διανομές κλπ), εξαιρούνται της καταβολής του ειδικού τέλους. Ομοίως εξαιρούνται της καταβολής του ειδικού τέλους, οι αντιρρήσεις κατά το τμήμα που αφορούν σε εκκρεμείς αιτήσεις και υποθέσεις της διαδικασίας του αρ. 14 Ν.998/79. Στις περιπτώσεις υποβολής αντιρρήσεων ατελώς, αυτές δε θα υποβάλλονται μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής, αλλά οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσέλθουν στο αρμόδιο ΣΥΑΔΧ, εντός της σχετικής προθεσμίας, προσκομίζοντας τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, προκειμένου οι αντιρρήσεις να καταχωριστούν κατ΄εξαίρεση από το προσωπικό του ΣΥΑΔΧ.

Ξεκίνησαν πριν λίγες μέρες και στο Δήμο της Χαλκίδας οι αιτήσεις για το επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Σύμφωνα με όσα δήλωσε την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου η Πρόεδρος του ΔΟΠΠΑΧ Κατερίνα Καλαμιώτη οι αιτήσεις γίνονται χωρίς προβλήματα αν εξαιρέσουμε μόνο ότι κάποιες φορές το σύστημα του Υπουργείου έπεφτε με αποτέλεσμα να χρειαστεί να περιμένουν οι ενδιαφερόμενοι.

«Είχαμε αρκετό κόσμο. Δώσαμε προτεραιότητα με αριθμούς για να μην υπάρχει συνωστισμός και γίνονται τσακωμοί. Στις δημοτικές ενότητες γίνονται αιτήσεις και στα ΚΕΠ. Οι περισσότεροι ενδιαφερόμενοι είναι μετανάστες. Προσπαθούμε όταν για παράδειγμα κολλήσει το σύστημα του Υπουργείου, όπως έγινε την πρώτη μέρα, να διευκολύνουμε την κατάσταση ολοκληρώνοντας την διαδικασία με εκείνους που χρειάζονταν κάποια χαρτιά επιπλέον.  Όταν επίσης πάνε στο λογιστή τους πολλοί να κάνουν την αίτηση και υπάρχει κάποιο πρόβλημα καταλήγουν επίσης σε μας και τους εξυπηρετούμε.»

Ο κόσμος μένει ευχαριστημένος από την εξυπηρέτηση στη ΔΟΠΠΑΧ. Οι αιτήσεις θα συνεχιστούν μέχρι τέλος χρόνου.

Εθιμοτυπική επίσκεψη στον δήμαρχο Χαλκιδέων Χρήστο Παγώνη πραγματοποίησε την Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου ο νέος αστυνομικός διευθυντής Ευβοίας ταξίαρχος Γεώργιος Νικολιδάκης .

Κατά την σύντομη συνάντησή τους είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν θέματα συνεργασίας, που αφορούν στην ασφάλεια των πολιτών.

     Με αφορμή την έναρξη του προγράμματος “Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης”(ΚΕΑ), που απευθύνεται σε μεμονωμένα άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, ο Δήμος Χαλκιδέων ενημερώνει ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας https://keaprogram.gr/.

    Όσοι δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο ή αδυνατούν να συμπληρώσουν την αίτηση, μπορούν να απευθύνονται:

  1. στον Δημοτικό Οργανισμό Παιδείας Προστασίας και Αλληλεγγύης Χαλκίδας (ΔΟΠΠΑΧ) – περιοχή Γηροκομείου (2221020241)
  2. στο Τμήμα Πρόνοιας του Δήμου Χαλκιδέων – Γλαύκου 27 Νεάπολη Χαλκίδας (2221081595)
  3. σε όλα τα ΚΕΠ του Δήμου Χαλκιδέων

      Για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους, τους κωδικούς TAXIS NET, ΑΦΜ και ΑΜΚΑ (όλων των προστατευόμενων μελών), IBAN (λογαριασμό τράπεζας), εκκαθαριστικό εφορίας, αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και Έντυπο Συναίνεσης θεωρημένο με το γνήσιο υπογραφής αν υπάρχουν ενήλικα ή ανήλικα μέλη (το Έντυπο μπορεί να τυπωθεί από τις ανωτέρω υπηρεσίες).

Μεγάλο αριθμό προϊόντων, για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου και της Δομής Παροχής Συσσιτίου του Δήμου Χαλκιδέων παρέδωσε σήμερα Τετάρτη 25 Ιανουαρίου, η τοπική εταιρεία ELBISCO.

Τα παρέλαβαν ο αντιπρόεδρος του ΔΟΠΠΑΧ Σ. Ανυφαντής και ο δημοτικός σύμβουλος Κ. Μπαρούτας, οι οποίοι ευχαρίστησαν, εκ μέρους του Δήμου Χαλκιδέων, τη διοίκηση της εταιρείας για την προσφορά της. 

ks2

«Ευχαριστώ τον πρόεδρο Βασίλη Λεβέντη, αλλά προτιμώ να παραστώ στην κοπή της σπανακόπιτας της μάνας μου... Δεν είναι οικουμενική, είναι αυτοδύναμη! Την τρώμε μόνο εμείς!» Απάντησε δημόσια στην πρόσκληση μέσω μηνύματος που του έκανε ο Πρόεδρος της Ένωσης Κέντρου Βασίλης Λεβέντης, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Χαλκίδας, Παναγιώτης Καράβας. Μάλιστα δεν προσκλήθηκε μόνο μία φορά ο κ. Καράβας για να παραβρεθεί στην κοπή πίτας του κ. Λεβέντη, αλλά δύο!

Εμμένει στις πολιτικές του πεποιθήσεις ο Παναγιώτης Καράβας που δε μασάει… για ένα κομμάτι βασιλόπιτας Λεβέντη, αλλά προτιμά όπως λέει και ο ίδιος,  τη σπανακόπιτα της μαμάς του που είναι και δοκιμασμένη… συνταγή για τον ίδιο!

 minima levedi

Στο πλαίσιο εφαρμογής απόφασης της Τριμελούς Επιτροπής Επικινδύνως Ετοιμόρροπων Οικοδομών, κατεδαφίστηκε την Δευτέρα 2 Ιανουαρίου εγκαταλελειμμένο κτίσμα, έναντι του 10ου Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας, που για πολλά χρόνια αποτελούσε άντρο διακίνησης και χρήσης ναρκωτικών.

Το πρόβλημα από την ύπαρξη του συγκεκριμένου κτίσματος, είχε τεθεί υπόψη του Δημάρχου Χαλκιδέων Χρήστου Παγώνη, πριν δύο μήνες περίπου, όταν είχε επισκεφθεί τον συνοικισμό των Ρομά.

Ζητήθηκε λοιπόν η παρέμβαση του Δήμου προκειμένου να κατεδαφισθεί το επικίνδυνο και ετοιμόρροπο κτίσμα το οποίο είχαν κάνει στέκι τους οι ναρκομανείς.

Άμεσα, ο δήμαρχος ζήτησε να γίνει αυτοψία από την αρμόδια Επιτροπή, όπως και έγινε, η οποία των περασμένο Νοέμβριο κατέθεσε σχετική έκθεση για την κατεδάφιση του κτίσματος, αφού φυσικά ενημερώθηκε η ιδιοκτήτριά του.

Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Χαλκιδέων Χρήστος Παγώνης, το συγκεκριμένο κτίσμα αποτελούσε ντροπή για όλη την περιοχή και φυσικά η Δημοτική Αρχή έπραξε το καθήκον της, αφού άλλωστε  η κατεδάφισή του αποτελούσε αίτημα των κατοίκων.

NAR2

Τόνους από σκουπίδια και χόρτα που εμπόδιζαν τη ροή του νερού, ανέσυρε το συνεργείο καθαριότητας του Δήμου Χαλκιδέων από το κανάλι στο Πάρκο του Λαού. Συγκεκριμένα, με την καθοδήγηση του αρμόδιου αντιδημάρχου Βασίλη Τουχτίδη, συνεργείο καθαριότητας προχώρησε σήμερα Τρίτη στον καθαρισμό του καναλιού, το οποίο είχε κυριολεκτικά φρακάρει από την ανεξέλεγκτη ρίψη σκουπιδιών, κυρίως ρούχων, αλλά και την ανάπτυξη χόρτων στον πυθμένα του.

Επίσης, την ίδια ημέρα συνεργείο της καθαριότητας προχώρησε στον καθαρισμό περιοχής επί της οδού Μαυρογένους, απέναντι από το ΔΑΡΙΓΚ, που είχε μετατραπεί σε σκουπιδότοπο, από τα απορρίμματα και τα οικοδομικά υλικά που έριξαν κάποιοι ανεξέλεγκτα.

Συνάντηση με συνεργάτες του της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Αρτάκης είχε το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου ο δήμαρχος Χαλκιδέων Χρήστος Παγώνης, στο πλαίσιο των επαφών του για διάφορα ζητήματα του Δήμου.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Ν. Αρτάκης και συμμετείχαν η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Αρτάκης Ζαφειρία Μαντζάνα και το μέλος της Κοινότητας Νίκος Χάλιος, καθώς και υπηρεσιακοί συνεργάτες του δημάρχου. Συζητήθηκαν κυρίως θέματα της καθημερινότητας για την Αρτάκη και τον Βατώντα, ενώ επισημάνθηκε ότι εντός της επόμενης εβδομάδας θα ξεκινήσει και η λειτουργία Αγροτικού Ιατρείου, σε χώρο που παραχωρήθηκε – διαμορφωμένος – από τον Δήμο και στον οποίο στεγαζόταν μέχρι πρότινος το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Ν. Αρτάκης, στην κεντρική λεωφόρο.

Σημειώνεται ότι εδώ και αρκετές ημέρες το ΚΕΠ στεγάζεται στο ισόγειο του Δημαρχείου Ν. Αρτάκης.

Στη διάρκεια της συνάντησης ο δήμαρχος τόνισε ότι ολοκληρώνονται οι μελέτες για τη διάνοιξη του παραλιακού μετώπου της Ν. Αρτάκης (στα “Καλάμια”) και για την ανάπλαση του περιβάλλοντα χώρου του Δημαρχείου, έτσι ώστε στη συνέχεια να ξεκινήσουν οι εργασίες. Επίσης, αναφέρθηκε ότι εγκαταστάθηκε ο εργολάβος για την επισκευή του διδακτηρίου του Γυμναστηρίου Ν. Αρτάκης. Αμέσως μετά τη συνάντηση, ο δήμαρχος επισκέφθηκε διάφορους χώρους στη Δημοτική Ενότητα και είχε συζητήσεις με κατοίκους.

Το διασκέδασαν με την ψυχή τους όσοι βρέθηκαν στη Χαλκίδα για το 1ο Dirt Games. Ο φιλικός αγώνας που διοργάνωσε το Αγωνιστικό Σωματείο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (Α.Σ.Μ.Α.), έχοντας την αμέριστη βοήθεια του Δημοτικού Οργανισμού Άθλησης Πολιτισμού Περιβάλλοντος Χαλκίδας (Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ.), στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία και όλοι οι αγωνιζόμενοι έφυγαν χαμογελαστοί! Η χάραξη της διαδρομής περιφερειακά της πίστας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Δήμου Χαλκιδέων είχε απ’ όλα, καθώς ήταν τεχνική και γρήγορη, προσφέροντας παράλληλα θέαμα σε όσους βρέθηκαν στην περιοχή το πρωινό της Κυριακής. Στο πλευρό της λέσχης στάθηκαν η Περιηγητική Λέσχη Ευρίπου 4x4  και η Αθλητική Μοτοσυκλετιστική Λέσχη Χαλκίδας (Α.Μ.ΛΕ.Χ.).

Στο αγωνιστικό κομμάτι, οι 53 οδηγοί που εκκίνησαν εν τέλει, χωρίστηκαν σε έξι κατηγορίες, πραγματοποιώντας  3 περάσματα στις χρονομετρημένες δοκιμές (προσμέτρησαν οι δύο καλύτεροι χρόνοι) από τη μήκους 2.300 μέτρων διαδρομή. Εν συνεχεία, οι δύο ταχύτεροι οδηγοί κάθε κατηγορίας αναμετρήθηκαν στον τελικό τους ενός περάσματος για την ανάδειξη του νικητή. Στη μεγάλη κατηγορία των 2000+ κυβικών, ο Κυπελλούχος Χώματος του 2013, Κωνσταντίνος Χαλιβελάκης (Mitsubishi Lancer Evo IX) ήταν ο πιο γρήγορος, αφήνοντας πίσω του τον πολύπειρο «Στρατισίνο» που επέστρεψε στο μπάκετ ενός Mitsubishi Lancer Evo IX. Οι δύο οδηγοί χρησιμοποιούσαν κοινό αυτοκίνητο, οπότε δεν διεξήχθη η διαδικασία του τελικού, με αποτέλεσμα η νίκη να περνάει αυτομάτως στα χέρια του Χαλιβελάκη ο οποίος πέτυχε την καλύτερη επίδοση στο πρώτο σκέλος.  Την τριάδα συμπλήρωσε ο Νικόλας Χαλιβελάκης με Mitsubishi Lancer ένατης γενιάς που ανέβαζε ρυθμό σκέλος με σκέλος. Ένα μηχανικό πρόβλημα στο αυτοκίνητο του Κύρκου στάθηκε εμπόδιο στη συμμετοχή του στον αγώνα.

Στην κατηγορία έως 2000 κ.εκ., ο Ντίνος Αντωνίου (Ford Escort RS2000 MKII) έδειξε τις άγριες προθέσεις του από τις δοκιμές, πετυχαίνοντας την καλύτερη επίδοση, εμπρός από τον Γιώργο Δήμου (Ford Escort RS2000 MKII). Ο Αντωνίου επικράτησε του Δήμου στη Λαμιώτικη μάχη και στον τελικό, με αποτέλεσμα να ολοκληρώσει στην πρώτη θέση της κατηγορίας. Την τριάδα συμπλήρωσε ο Θοδωρής Βουτσάς (Volkswagen Golf) που για μόλις μισό δευτερόλεπτο έχασε το εισιτήριο για την τελική φάση. Οι Παναγιώτης Αρμυριώτης (Ford Escort MKII), Γιώργος Μόσχος (Ford Escort MKII) και Κώστας Ζωτιάδης (Ford Escort MKII) ακολούθησαν.

Στα 1600, ο Γιάννης Χεκιμιάν «πετούσε» με το Daihatsu Sirion, όντας ο ταχύτερος στις δοκιμές, ενώ στη συνέχεια επικράτησε και στον τελικό του Αντώνη Κωτσόπουλου (Citroen Saxo VTS) που τερμάτισε δεύτερος, εμπρός από τον Γιώργο Γονάκη (Peugeot 206) στην πρώτη απόπειρα του τελευταίου στο χώμα ως οδηγός! Στην κατηγορία έως 1400 κυβικά, ο Γιάννης Σερεσιώτης με Toyota Starlet KP60 ήταν ο πιο γρήγορος στις χρονομετρημένες δοκιμές, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά του και στον τελικό, φεύγοντας νικητής από τη Χαλκίδα. Ο Λάζαρος Καλύβας που βρέθηκε και πάλι στο μπάκετ ενός Toyota Starlet μετά από 2,5 χρόνια τερμάτισε δεύτερος, εμπρός από τον Θοδωρή Εγγλέζο που δεν κινήθηκε άσχημα με Toyota Starlet EP 91.

Στην κατηγορία των Buggies, υπήρξε ενδοοικογενειακή μάχη μεταξύ των Polaris RZR! Ο Σωτήρης Μαλακτάρης ήταν ταχύτερος στις δοκιμές, ωστόσο νικητής στην κατηγορία αναδείχτηκε ο 36χρονος Γιώργος Ζυμαρίδης. Οι δύο οδηγοί χρησιμοποιούσαν το ίδιο αυτοκίνητο και σύμφωνα με τον κανονισμό το κύπελλο της πρώτης θέσης καταλήγει στον οδηγό που ήταν ο πιο γρήγορος στο πρώτο σκέλος, συνεπώς στον Ζυμαρίδη. Ο Ανδρέας Καροτσιέρης τερμάτισε τρίτος. Ο Λάμπρος Αθανασούλας αν και ήταν ο πιο γρήγορος στο πρώτο σκέλος των δοκιμών, είχε άτυχη στιγμή στο δεύτερο όταν βγήκε εκτός δρόμου χάνοντας πολύτιμο χρόνο. Προτίμησε να μην εκκινήσει στο τρίτο, οπότε αυτομάτως αποκλείστηκε, καθώς ήταν υποχρεωτική για όλους τους οδηγούς η εκκίνηση στο τρίτο πέρασμα.

Εντυπωσιακές τόσο στο μάτι, όσο και στο …αυτί ήταν οι χωμάτινες φόρμουλες που κόσμησαν με την παρουσία τους το 1ο Dirt Games! Ο Γιώργος Ζυμαρίδης (Lahoz) τα …πήρε όλα, επικρατώντας στον τελικό του Λάμπρου Αθανασούλα (SR Kartcross), ο οποίος μάλιστα έκανε ένα λάθος στα τελειώματα της διαδρομής που του στέρησε τις όποιες πιθανότητες είχε για νίκη. Ακολούθησε ο Βασίλης Παπαφιλίππου (Lahoz) που τερμάτισε εμπρός από τον Κύπριο Γιώργο Γεωργίου (Semog Trophy Kartcross).  Βελτιώνοντας συνεχώς την απόδοσή του, ο Κώστας Σωτηρόπουλος (SR Kartcross) βρέθηκε στην πέμπτη θέση, με τους Μιχάλη Γεωργιάδη (SR Kartcross) και Χαράλαμπο Γαζετά (Speedcar) να ακολουθούν. Άτυχος ήταν ο έτερος Κύπριος που επισκέφθηκε τη χώρα μας για να συμμετάσχει στο 1ο Dirt Games, Νίκος Θωμάς που είχε έξοδο με το «καλημέρα». Έξοδο είχε στο δεύτερο σκέλος και ο τελικός νικητής, Γιώργος Ζυμαρίδης, χωρίς ευτυχώς να τραυματίσει τη χωμάτινη φόρμουλα που οδηγούσε, κάτι που του επέτρεψε να επιστρέψει δριμύτερος στο τρίτο σκέλος και εν τέλει να αναδειχθεί νικητής στην κατηγορία.

Στόχος επετεύχθη! Οι ουκ ολίγοι αγωνιζόμενοι που συμμετείχαν στον αγώνα έφυγαν ευχαριστημένοι και χαρούμενοι από το 1ο Dirt Games που στόχο είχε να κλείσει η φετινή αγωνιστική χρονιά με τον καλύτερο τρόπο! Και του χρόνου!

 

aponomes 2

 

 

aponomes 3

 

aponomes 4

 

 

aponomes 5

 

 

halivelakis

 

 

hekimian

 

 

seresiotis

 

 

zimaridis buggy

 

 

zimaridis formula

 

 

results dokimes 1

 

 

results dokimes 2

 

results finals

Σελίδα 9 από 13

Το Evia Kosmos στο Facebook

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ...

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Κύλιση στην Αρχή
Eviakosmos.gr Designed By HarisPap Istodimiourgies.gr