bannernew3

Τελευταία Νέα

Με μοναδικό θέμα την αποδοχή της παραίτησης και την εκλογή αντιπροέδρου Δ.Σ θα συνεδριάσει εκτάκτως στην Ερέτρια το Σάββατο 9 Φεβρουαρίου στις 12 το μεσημέρι το δημοτικό συμβούλιο.

Τα πράγματα στην πραγματική τους διάσταση έδωσε κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Ερέτριας ο Αντιδήμαρχος Ερέτριας αρμόδιος για τα οικονομικά που δεν άντεξε στα «κροκοδείλια» δάκρυα κάποιων συμβούλων που κόπτονται σήμερα για το συμφέρον των δημοτών νομίζοντας ότι κάπως έτσι θα κάνουν αντιπολίτευση στην δημοτική αρχή, αναφέροντας διάφορα χωρίς αποδεικτικά στοιχεία.

Με αφορμή τα παραπάνω έσπευσε να θυμίσει δημόσια, πως οι πολίτες του Καλλικρατικού Δήμου Ερέτριας γνωρίζουν πολύ καλά ποιοι χρέωσαν τους δημότες εδώ και χρόνια αναφερόμενος στο Νησί των Ονείρων και τη ΔΕΝΟ, για το οποίο ακόμη πληρώνουν τις αμαρτίες παρελθόντος οι δημότες. Αμαρτίες που ανέρχονται στο ποσό των 3.000.000€ ποσό στο οποίο η παρούσα δημοτική αρχή έκανε ρύθμιση και πληρώνει μηνιαίες δόσεις των 7.500€ για 40 χρόνια!

Συνεδριάζει το Σάββατο 4 Αυγούστου στις 10:30 το πρωί το Δημοτικό Συμβούλιο Ερέτριας, στην Ερέτρια, με τα παρακάτω 16 θέματα στην ημερήσια διάταξη:

  1. Περί Αποδοχής Απόφασης Ένταξης Πράξης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με τίτλο «Επισκευή –Συντήρηση Σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις στο Δήμο Ερέτριας» συνολικού προϋπολογισμού 64.100€.

 2. Περί έγκρισης της υπ. αριθμ. 17/2018 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με τίτλο «Επισκευή –Συντήρηση Σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις στο Δήμο Ερέτριας»

3. Περί χορήγησης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο: « Ασφαλτοστρώσεις δρόμων πυρόπληκτων Οικισμών του Δ.Ε. Αμαρυνθίων»

4. Περί χορήγησης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο: «Αναπλάσεις Πυρόπληκτων οικισμών Δ.Ε. Αμαρυνθίων»

 5. Ανάκληση της υπ. αριθμ. 116/2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Ερέτριας με τίτλο «Περί έγκρισης της υπ. αρίθμ. 11/2018 Μελέτης ΤΥΔΕ με τίτλο «Αντικατάσταση δικτύου Ύδρευσης Ερέτριας (Υπόλοιπα Τμήματα Πόλης) – (Αναθεώρηση- Επικαιροποίηση της 7/2016 Μελέτης ΤΥΔΕ) και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του Έργου» και λήψη νέας.

  1. Περί λήψης απόφασης σχετικά με την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στην Κεντρική Πλατεία Αμαρύνθου στον Α.Ο. "ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ".

 6. Περί λήψης απόφασης σχετικά με την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στην Κεντρική Πλατεία Ερέτριας στην Κομματική Οργάνωση Ερέτριας – Αμαρύνθου του Κ.Κ.Ε.

7. Περί ορισμού εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του Δήμου Ερέτριας και αναπληρωτή του, για τη συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων του Φο.Δ.Σ.Α.

 8. Περί λήψης απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου σε ΦοΔΣΑ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με το άρθρο 245 του ν. 4555/2018(ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι)

 9.Περί λήψης απόφασης σχετικά με την υπαγωγή πρόσθετων οφειλών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώθηκαν σε βάρος του Δήμου Ερέτριας, στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου του Ν 4316/2014 (ΦΕΚ 270 Α΄/2014) Αίτημα για Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 5555/23-2-2016 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 612Β/ 8-3-2016) περί «Συμψηφισμού οφειλών Δήμου Ερέτριας προς το Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν.4316/2014 (Α΄270)»

  1. Περί έγκρισης Β’ Τριμήνου2018 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού του οικ. Έτους 2018, του Δήμου Ερέτριας

  1. Περί λήψης απόφασης για έκδοση προσωποπαγών, βραχυχρόνιων αδειών για την εμποροπανήγυρη Δ.Κ Αμαρύνθου, για το έτος 2018 και εξουσιοδότηση στην Δήμαρχο για τη θεώρηση των αδειών.

  1. Περί λήψης απόφασης για έκδοση προσωποπαγών, βραχυχρόνιων αδειών για την εμποροπανήγυρη Δ.Κ Γυμνού, για το έτος 2018 και εξουσιοδότηση στην Δήμαρχο για τη θεώρηση των αδειών.

  1. Περί λήψης απόφασης σχετικά με την αναδάσωση έκτασης, που έχει παραδοθεί στη τέως Κοινότητα Γυμνού.

  1. Περί έγκρισης Ισολογισμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Οικονομικών Καταστάσεων και Έκθεσης Ορκωτού Ελεγκτή έτους 2014 (1/1/2014-31/12/2014)» του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την Επωνυμία «Ο Δαφνηφόρος Απόλλων».

  1. Περί καθορισμού τόπου διεξαγωγής επόμενης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Δήλωσε αρχικά ό,τι δεν ψηφίζει την τροποποίηση της μελέτης με 1.200.000€ που αφορά την ανάπλαση της Παραλίας Αμαρύνθου, ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης Βασίλης Βελέντζας και άναψε τα αίματα στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στους Αμαρύνθιους που παρακολουθούσαν τη συννεδρίαση.

Ενώ η μελέτη για την ανάπλαση της παραλίας της Αμαρύνθου έχει ψηφιστεί από το δημοτικό συμβούλιο Ερέτριας, το θέμα ήρθε πάλι στη συνεδρίαση του Δ.Σ το Σάββατο 2 Ιουνίου με τις τροποποιήσεις όπως έγιναν από το Υπουργείο. Σύμφωνα με τις οποίες δεν μπορούν να τοποθετηθούν στέγαστρα, δεν μπορεί να γίνει χώρος στάθμευσης και δεν μπορεί να κατασκευαστεί παιδική χαρά όπως προβλεπόταν στη αρχική μελέτη.

Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης του δήμου Ερέτριας Βασίλης Βελέντζας αρχικά θεώρησε ό,τι θα πρέπει να καταψηφίσει τη μελέτη προφασιζόμενος να αποφασίσει το τοπικό συμβούλιο της Αμαρύνθου σχετικά με την τροποποίηση που έχει ήδη κάνει το Υπουργείο.

Κάτι που όπως αναφέρθηκε στη συνέχεια από παριστάμενους συμβούλους θα καθυστερούσε απλά και μόνο το έργο.

Ουσιαστική η παρέμβαση του Αμαρύνθιου Αντώνη Λίζου, ο οποίος τόνισε τη χρησιμότητα του έργου για την Αμάρυνθο, καλώντας τους συμβούλους να ψηφίσουν την τροποποίηση. Επισημαίνοντας ότι δεν πρέπει να χαθούν ούτε τα χρήματα ούτε ένα τέτοιο έργο από την Αμάρυνθο.

Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας οι δημοτικοί σύμβουλοι Μαρία Παπαγγελή και Νίκος Φατούσης τόνισαν επίσης τη σημασία του έργου για την Αμάρυνθο και την περιοχή που περιμένει χρόνια ένα τόσο μεγάλο έργο. Η θέση τους ήταν αντίθετη με την αρχική πρόθεση του κ. Βελέντζα να καταψηφίσει το θέμα. Μαζί τους συντάχτηκε και ο δημοτικό σύμβουλος Χρήστος Διονυσοπουλος.

«Ψηφίζω ΝΑΙ γιατί το έργο πρέπει να γίνει» είπε η κα Παπαγγελή η οποία μαζί με τον κ. Φατούση, οδήγησαν προς αυτή την κατεύθυνση και τον επικεφαλής του συνδυασμού τους Βασίλη Βελέντζα ο οποίος τελικά ψήφισε την τροποποίηση της μελέτης για την ανάπλαση της παραλίας Ερέτριας.

Και ο επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης Νίκος Γουρνής ψήφισε την τροποποίηση της μελέτης για την ανάπλαση της παραλίας της Αμαρύνθου.

Με μία σημαντική ανακοίνωση της δημάρχου Αμφιτρίτης Αλημπατέ ξεκίνησε σήμερα το απόγευμα το δημοτικό συμβούλιο Ερέτριας. Η δήμαρχος ενημέρωσε το Σώμα ότι το μεσημέρι ήρθε στο δήμο απόφαση από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης (Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών εκ του ΕΤΠΑ…) σύμφωνα με την οποία χρηματοδοτείται ο Δήμος από το ταμείο συνοχής για το έργο που αφορά την αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης Ερέτριας (υπόλοιπα πόλης).

«Πρόκειται για εργολαβία σύμφωνα με την οποία προβλέπεται η κατασκευή του συγκεκριμένου έργου στα τμήματα της πόλης που οι αγωγοί δεν αντικαταστάθηκαν σε προηγούμενες εργολαβίες, κυρίως μέσω του προγράμματος Θησέα την προηγούμενη δεκαετία. Πρόκειται για ένα έργο συνολικής δαπάνης 1.187.096€+ ΦΠΑ» ανέφερε στην εισήγησή της η κα Αλημπατέ η οποία επεσήμανε ότι το έργο θα εκτελέσει η ΔΕΥΑ με την Τεχνικη Υπηρεσία του Δήμου Ερέτριας με τον οποίο υπάρχει προγραμματική σύμβαση.

Ανέλαβε τα καθήκοντα του ως δημοτικός σύμβουλος Ερέτριας , στην αποψινή συνεδρίαση, ο Λεωνίδας Νικολακάκος μετά την παραίτηση της δημοτικής συμβούλου Ερέτριας Ανθίππης Αβδούλα η οποία δήλωσε αδυναμία στο να βρίσκεται στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, σύμφωνα με όσα αναφέρει στην επιστολή παραίτησής της.

Η δήμαρχος Αμφιτρίτη Αλημπατέ ευχαρίστησε την κα Αβδούλα για την μέχρι τώρα συνεργασία τους και ευχήθηκε καλή αρχή στον νέο δημοτικό σύμβουλο Λεωνίδα Νικολακάκο. Ανάλογη ήταν και η τοποθέτηση του επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Βασίλη Βελέντζα.

Ο κ. Νικολακάκος στη σύντομη τοποθέτηση του αφού συνεχάρη τη δήμαρχο για το μέχρι τώρα έργο της και την προσφορά της και δήλωσε πρόθυμος να συμβάλει στην προσπάθεια που γίνεται από τη δημοτική αρχή για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών της Ερέτριας.

Προ τετελεσμένων έθεσε τους παραβρισκόμενους του Δ.Σ Ερέτριας το Σάββατο το πρωί, ο αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ερέτριας Δημήτρης Σκαρλάς θέτοντας τον προβληματισμό του δικαίου αιτήματος από πλευράς των Αμαρύνθιων.

«Αν πιστεύει κάποιος ό,τι το αίτημα των Αμαρυνθίων δεν είναι δίκαιο να το δηλώσει εδώ» δήλωσε ο κ. Σκαρλάς και συνέχισε: «Τη στιγμή που μας δίνεται αυτή η δυνατότητα πρέπει να μάθουμε εμείς που είμαστε εδώ, ο,τι με τις αποφάσεις μας καθορίζουμε το μέλλον του τόπου και βάζουμε την κοινωνία σε μία πορεία. Θα περίμενα η σημερινή συνεδρίαση να είναι πανηγυρική για να διορθώσουμε μία αδικία. Και όχι να λέμε τότε δεν το κάνα εγώ και τότε δεν το κάνε αυτός Εμείς εδώ πρέπει να διορθώσουμε αυτή την αδικία για να ενώσουμε τον κόσμο.»

Κράτησε το επίπεδο η πρόεδρος…

Μία δύσκολη συνεδρίαση ήταν αυτή του δημοτικού συμβουλίου Ερέτριας στο Δημαρχείο της Αμαρύνθου, το Σάββατο το πρωί. Με τον κόσμο να έχει κατακλύσει όχι απλά την αίθουσα αλλά και άλλους χώρους του δημαρχείου προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά το συμβούλιο με τις προτάσεις των αυτοδιοικητικών αλλά και των συλλόγων της περιοχής που αφορούν το αίτημα για αλλαγή ονοματοδοσίας και έδρας του Δήμου.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ερέτριας, Μαρία Φουσέκα κατάφερε για ακόμη μία φορά να αποδείξει πως είναι ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Χωρίς να χρειαστεί να προσβάλει κανέναν, η συνεδρίαση κύλισε ομαλά, παρόλο που πολλοί από τους παριστάμενους πολίτες είχαν έρθει με άλλες διαθέσεις.

Δίκαια έδωσε το λόγο σε όλους και την ίδια ώρα όταν αισθανόταν ό,τι η κατάσταση μπορεί και να ξεφύγει, το διαχειριζόταν ανάλογα επιδιώκοντας από την αρχή, μία τόσο σοβαρή συνεδρίαση να πραγματοποιηθεί σε κλίμα που αρμόζει σε μία σωστά δομημένη κοινωνία.

Και τα κατάφερε για ακόμη μία φορά η Μαρία Φουσέκα με μεγάλη επιτυχία…

«Η ονομασία που υπάρχει αυτή τη στιγμή, “Δήμος Ερέτριας” δεν είναι επαρκής και ολοκληρωμένη ως προς την ακριβή οριοθέτηση της εδαφικής επικράτειας του Δήμου. Καθώς ένα μεγάλο τμήμα, αυτό του πρώην δήμου Αμαρυνθίων, σήμερα υπολείπεται. Με την προσθήκη του ονόματος Αμαρυνθίων στην επωνυμία του δήμου Ερέτριας περιγράφονται πληρέστερα και με μεγαλύτερη ακρίβεια τα γεωγραφικά όρια του δήμου» είπε η κα Παπαγγελή στη συνεδρίαση του Δ.Σ Ερέτριας, το Σάββατο.

Στη συνέχεια, η δημοτική σύμβουλος Ερέτριας επεσήμανε ό,τι η προσθήκη και του ονόματος του πρώην δήμου Αμαρυνθίων, αναδεικνύει την ισότιμη συνεισφορά του στο δημογραφικό και οικονομικό γίγνεσθαι του δήμου.

«Για όλα τα πράγματα έρχεται η ώρα που ωριμάζουν και πρέπει να συζητηθούν. Ο Καλλικράτης διέγραψε το όνομα της πόλης μας από το δήμο, με αποτέλεσμα ο Αμαρύνθιος να δυσκολεύεται να κάνει γνωστή την γενέτειρά του εφόσον το όνομά της δεν εμπεριέχεται στο όνομα του δήμου που ανήκει» είπε η κα Παπαγγελή ζητώντας να πάρει απόφαση το Δ.Σ για να τρέξει το αίτημα των συλλόγων της περιοχής και όλης της κοινωνίας.

Ο μόνος σύμβουλος με καταγωγή από την Ερέτρια που παραβρέθηκε στην συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στην Αμάρυνθο το Σάββατο ήταν ο αντιδήμαρχος οικονομικών του δήμου Δημήτρης Μίγγος ο οποίος αφού τοποθετήθηκε ως Ερετριανός για το θέμα τάχθηκε υπερ της προσπάθειας που γίνεται σεβόμενος την θέση που πρέπει να έχει και ο πρώην δήμος Αμαρυνθίων στα ζητήματα που τέθηκαν από τους συλλόγους.

«Δίκαιο το αίτημα σας σαν Αμαρύνθιοι αλλά δίκαιο και αυτό που θα σας πω και εγώ σαν Ερετριανός» είπε ο κ. Μίγγος και συνέχισε:

«Είμαστε 9 σύμβουλοι της συμπολίτευσης Ερετριείς και 4 της μείζονος και ελάσσονος αντιπολίτευσης. Όπως βλέπετε είμαστε σα δημοτικοί σύμβουλοι δύο Ερετριείς. Εγώ και ο κ. Βίλλας από τους 13. Αυτό πρέπει να σας προβληματίσει.

Σε δύσκολα θέματα, που καίνε το δήμο μας, εγώ είμαι παρών πάντα. Όπως έχετε τη γνώμη σας εσείς σαν Αμαρύνθιοι, έχουμε και εμείς σαν Ερετριείς. Αυτή τη στιγμή βρήκαμε μία κατάσταση. Μας αρέσει δε μας αρέσει, είναι αυτή. Όπως αντιμετωπίζουν οι δημοτικοί σύμβουλοι της Αμαρύνθου, τους Αμαρύνθιους εδώ, έτσι και εμείς από εκεί έχουμε να αντιμετωπίσουμε τους Ερετριείς με την κάθε απόφαση που θα πάρουμε».

Ο Αντιδήμαρχος Ερέτριας, επεσήμανε πως είναι δύσκολη η θέση του αλλά δε μπορεί να μπει σε διαδικασία ό,τι θα ψηφίσει ή δε θα ψηφίσει για το θέμα. Ο ίδιος όπως είπε έχει 4 χρόνια στις Σχολικές Επιτροπές Πρόεδρος και το τοπικιστικό δεν τον ακούμπησε καθόλου αντιμετωπίζοντας τους όλους το ίδιο.

«Όμως σαν Ερετριανός εγώ, στηρίζω τον τόπο μου, με την ονομασία όπως είναι. Αν η δημοτική αρχή νομίζει ό,τι μπορεί να το στηρίξει και να το αλλάξει. Εγώ δε θα το στηρίξω. Θέλω να κατανοήσετε όλοι το λόγο και να το σεβαστείτε. Στηρίζω τη θέση έτσι όπως το βρήκα. Και θέλω να το σεβαστείτε, όπως σας σέβομαι κι εγώ…»

Σελίδα 2 από 5

Το Evia Kosmos στο Facebook

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ...

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Κύλιση στην Αρχή
Eviakosmos.gr Designed By HarisPap Istodimiourgies.gr