bannerlive

Τελευταία Νέα

Η Δήμαρχος Ερέτριας Αμφιτρίτη Αλημπατέ μετά την τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση:

Ο Δήμος Ερέτριας με τις 15/2016, 27/2017 & 28/2017 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου προχώρησε στη διαδικασία της αντικατάστασης του συνόλου των λαμπτήρων / φωτιστικών, αριθμού 11.243 συμβατικής τεχνολογίας, σε όλο το Δήμο, μέσω Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού.

Ως Δήμαρχος, θεωρώ ότι  λόγω της σοβαρότητας του θέματος, η ενημέρωση των δημοτών, πρέπει να είναι σφαιρική, αφενός για τη σκοπιμότητα και αφετέρου για τα οφέλη που προκύπτουν για τους δημότες και σαφώς τον τρόπο υλοποίησης του έργου:

  1. Η ενεργειακή αναβάθμιση, με εξοικονόμηση ενέργειας (Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης, σύμφωνα με τον θεσμικό πλαίσιο της χώρας, όπως αυτό έχει εναρμονιστεί με τις κοινοτικές οδηγίες) είναι ένα καινοτόμο έργο και προάγει την ποιότητα ζωής, φωτίζει τις πόλεις και τα χωριά, τους δρόμους και τις πλατείες μας.
  2. Η συνολική εξοικονόμηση Ενέργειας από την υλοποίηση του έργου, προσεγγίζει το 70%, επί της ετήσιας κατανάλωσης ρεύματος που ο Δήμος πληρώνει στην ΔΕΗ.
  3. Η συνολική δαπάνη συντήρησης (προμήθεια υλικού, αναλώσιμα, καύσιμα, έκτακτο προσωπικό, κλπ), είναι επίσης σημαντικά ποσά και ο Δήμος δεν έχει τη δυνατότητα αντικατάστασης λαμπτήρων / φωτιστικών σωμάτων, με νέας τεχνολογίας λαμπτήρες LED.

Ο Διαγωνισμός που θα διεξαχθεί με τους εξής όρους :

  • Λαμβάνεται υπόψη του σαν βάση το ποσό που πλήρωσε ο Δήμος στη ΔΕΗ το έτος 2015 (Κατανάλωση Ρεύματος + Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις), με βάση το τιμολόγιο Οδών & Πλατειών της ΔΕΗ.
  • Στο ανωτέρω ποσό οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα εγγυηθούν ποιότητα φωτισμού και εξοικονόμηση ενέργειας και θα δώσουν έκπτωση με οικονομικό όφελος για το Δήμο.

Με βάση τα προαναφερόμενα ο Δήμος θα έχει το αποτέλεσμα με λιγότερα χρήματα από αυτά που σήμερα πληρώνει στην ΔΕΗ. Δηλαδή δεν δαπανά ούτε ένα ευρώ παραπάνω από αυτό που δαπάνησε για τη ΔΕΗ κατά το έτος 2015 - 1ο κέρδος - , ενώ ο Ανάδοχος θα λαμβάνει ως πληρωμή τη διαφορά από την εξοικονόμηση της ενέργειας που θα επιφέρει μείον την έκπτωση (όπως ακριβώς προβλέπεται παγκοσμίως από τις Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης, όπου το τίμημα συνδέεται με το αποτέλεσμα και αν το αποτέλεσμα δεν υπάρχει δεν υπάρχει και αμοιβή).

Επίσης ο  Δήμος μηδενίζει τα λειτουργικά έξοδα (προμήθεια υλικού, αναλώσιμα, καύσιμα, έκτακτο προσωπικό, κλπ), η ποσοτικοποίηση του οποίου είναι το 2ο κέρδος.

Ο Δήμος θέλησε να προστατεύσει το έργο από τυχόν αυξήσεις των χρεώσεων της ΔΕΗ (Βασικό Τιμολόγιο – Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις) όπως πολύ συχνά γίνεται και γνωρίζουμε όλοι πόσο έχει αυξηθεί την τελευταία δεκαετία και πόσο θα αυξηθεί με δεδομένη την είσοδο ιδιωτών στα μερίδια της αγοράς. Έχει μπει λοιπόν καθαρά ειδική πρόβλεψη ότι εφόσον υπάρχει αύξηση αυτή δεν θα μπορεί να ξεπεράσει το 4% επί της Συμβατικής Αμοιβής του Αναδόχου (η εξοικονόμηση προσδιορίζεται σε KWh και πολλαπλασιάζεται με την ετήσια τιμή της ΔΕΗ, σε όλο το εύρος των 12 ετών. Αν δεν έμπαινε αυτή η πρόβλεψη, τότε ο Δήμος θα ήταν υποχρεωμένος να καταβάλει τεράστια ποσά σε μεγάλες αυξήσεις και να αυξήσει τα τέλη (συνεπώς αυτό αποτελεί μέριμνα για του Δημότες, διότι η τάση είναι να μειώσουμε και όχι να αυξήσουμε τα τέλη). Συνεπώς αυτή η ενέργεια είναι το 3ο κέρδος του Δήμου.

Είναι επομένως φανερό ότι οικονομικά η εν λόγω επένδυση συμφέρει το Δήμο και τους Δημότες, διότι χωρίς ρίσκο θα υπάρχει πληρωμή μόνο με το αποτέλεσμα και θα μένουν σημαντικά ποσά προς όφελος των δημοτών.

Επίσης ο Ανάδοχος :

  1. Θα αναλάβει μέσω τηλε-ελέγχου – τηλεδιαχείρισης, την αντικατάσταση των λαμπτήρων σε κάθε βλάβη : επισκευή-αλλαγή λαμπτήρα εντός 24 ωρών από τον εντοπισμό της βλάβης (ρήτρα 1.000 ευρώ σε κάθε καθυστέρηση). Άρα μονίμως 11.243 λαμπτήρες του Δήμου θα είναι αναμμένοι να μας φωτίζουν.
  2. Πριν την έκδοση κάθε λογαριασμού, για να πληρωθεί ο ανάδοχος πρέπει να χορηγηθεί από  το Δήμο Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης. Άρα ο Δήμος ελέγχει απόλυτα τα αποτελέσματα με βάση τη Σύμβαση που θα συνάψει.

Με βάση τα ανωτέρω, είναι φανερό ότι έγινε σοβαρή μελέτη προς όφελος του Δήμου και των δημοτών(οικονομικά, τεχνικά και ποιοτικά).

 Γιατί όμως δεν αντικαθιστούμε μόνοι μας τους λαμπτήρες και απευθυνόμαστε σε ανάδοχο;

  1. Λόγω έλλειψης ιδίων πόρων.
  2. Υπάρχει η δυνατότητα λήψης δανείου από το Τ.Π.Δ. Είναι, όμως, αντίθετη στις προθέσεις μας η επιβάρυνση του Δήμου με νέο δάνειο, αφού υπάρχουν από τα παρελθόντα έτη δάνεια ύψους 800.000 ευρώ με ετήσια υποχρέωση καταβολής 133.000 ευρώ.

Αντίθετα, μέσω του Αναδόχου μηδενίζουμε τις λειτουργικές δαπάνες, εξοικονομούμε χρήματα, με συνέπεια είτε να προβούμε σε μείωση των ανταποδοτικών τελών, είτε να χρησιμοποιηθούν τα χρήματα αυτά σε ανταποδοτικά έργα, σύμφωνα με το νόμο.

 Η αποπληρωμή του Αναδόχου, πραγματοποιείται μόνο εφόσον επιτευχθεί το ποιοτικό αποτέλεσμα.

Εδώ θα πρέπει να εκφραστεί και μια απορία : Οι Δήμοι Μεγαλόπολης, Καλαμάτας, Αμαρουσίου, Ζακύνθου, Μαλεβιζίου και τόσοι άλλοι, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, που κάνουν τις ίδιες διαδικασίες (πολλές φορές με ομόφωνες αποφάσεις) γιατί προχωρούν συντεταγμένα στον τελικό στόχο : το όφελος του Πολίτη.

Με σύνεση λοιπόν, σεβασμό, γνώση και αποφασιστικότητα προχωράμε στην Ενεργειακή Αναβάθμιση, με εξοικονόμηση ενέργειας, για να είναι ο Δήμος μας σύγχρονος, ανταποκρινόμενος  στις ανάγκες της νέας εποχής και να είναι ανάμεσα στους Δήμους της Ελλάδας που προσφέρουν ποιότητα ζωής, όπως αρμόζει σε ένα Δήμο τουριστικό.

Δεν θα σταματήσουμε εδώ, διότι σε συνεργασία και με άλλους Δήμους ετοιμάζουμε ανάλογες παρεμβάσεις στα σχολεία μας και στα δημόσια κτίρια γενικότερα.

Οι όποιες αντιρρήσεις θεωρούμε ότι προέρχονται από έλλειψη ενημέρωσης και δυσκολία αποδοχής της καινοτομίας, η οποία έρχεται με ταχύτητα στην ενέργεια, την πράσινη ανάπτυξη και τις νέες τεχνολογίες που αναβαθμίζουν τη ζωή μας.

Η μελέτη και όλα τα στοιχεία της, είναι στη διάθεση των δημοτών για ενημέρωσή τους.

Η Δήμαρχος

 

Αλημπατέ Αμφιτρίτη

 

 Στα πλαίσια της εξέλιξης του Έργου «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ ΚΑΙ ΓΥΜΝΟΥ» η ΔΕΥΑΕ προτίθεται να ξεκινήσει την 8η Φεβρουαρίου 2017  εργασίες για την κατασκευή των αναμονών για τις συνδέσεις των κτισμάτων με το κεντρικό σύστημα αποχέτευσης ακαθάρτων στους οικισμούς Καλλιθέα και Γυμνό.

Για τον σκοπό αυτό θα διανοιχθεί όρυγμα εγκάρσια της κεντρικής επαρχιακής οδού Καλλιθέας – Γυμνού. Οι εργασίες εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν τον Απρίλιο του 2017.

 Λαμβάνοντας υπόψη ότι  η Περιφέρεια Ευβοίας έχει προγραμματίσει τη συντήρηση του ασφαλτοτάπητα του επαρχιακού δικτύου Αμαρύνθου – Γυμνού, θεωρείται επιβεβλημένο να προηγηθούν οι εργασίες σύνδεσης των αναμονών του δικτύου αποχέτευσης.

Σας διαβεβαιώνουμε ότι θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και οι αναγκαίες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ανεμπόδιστη μετακίνηση των πολιτών.

      Ζητούμε εκ των προτέρων την κατανόησή σας.

Ο Πρόεδρος και το Δ. Σ. της ΔΕΥΑ Ερέτριας

Τα προλαβαίνει όλα η Δήμαρχος…

Αλλάζει η εικόνα της Ερέτριας και αυτό φαίνεται! Η δήμαρχος Αμφιτρίτη Αλημπατέ έχοντας άριστη συνεργασία με τους φορείς και την Περιφέρεια συνεχίζει δυναμικά το έργο της. Μετά τη συνάντηση με τον ΟΛΝΕ για την παραλία της Ερέτριας, αναμένει τις εξελίξεις στο Νησί των Ονείρων και συνεχίζει με μία σειρά από έργα που διεκδικεί μέσα από τα Υπουργεία. Παρά τις τρικλοποδιές που προσπαθούν να τις βάλουν κάποιοι εκείνη καθημερινά αποδεικνύει ότι … «δε μασάει», συνεχίζοντας το έργο της στο δήμο παρέα με αξιόλογους συνεργάτες. Καθημερινά τρέχει ανάμεσα σε Υπουργεία, Περιφέρεια και ΟΛΝΕ και τα αποτελέσματα δικαιώνουν τους κόπους της!

Την Κυριακή το πρωί ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ερέτριας «Κ. ΚΑΝΑΡΗΣ» έκοψε στο ΘΕΑΛΟΣ την Πρωτοχρονιάτικη πίτα του, παρουσία της δημάρχου Ερέτριας Αμφιτρίτης Αλημπατέ, του Αντιδημάρχου Δημήτρη Μίγγου και του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκου Φατούση κ.α

Η Πρόεδρος του Συλλόγου Αναστασία Κακαβά, ευχήθηκε σε όλους καλή χρονιά επισημαίνοντας για ακόμη μία φορά τη δυναμικότητα του Συλλόγου που και για φέτος έχει να παρουσιάσει μία σειρά από δράσεις αλλά και δραστηριότητες που έχουν ήδη ξεκινήσει.

Με τα καλύτερα για το Σύλλογο και την συνεισφορά του στην τοπική κοινωνία μίλησε η Δήμαρχος Ερέτριας Αμφιτρίτη Αλημπατέ, τονίζοντας ότι η δημοτική αρχή είναι και θα είναι πάντα στο πλευρό των Συλλόγων της περιοχής. Επισημαίνοντας την δυναμική του συγκεκριμένου συλλόγου και την προσφορά του στα Πολιτιστικά δρώμενα του Δήμου και όχι μόνο! Με την ευχή η χρονιά που διανύουμε να είναι πιο εποικοδομητική για όλους.

KAN5

 

KAN1

KAN6

KAN2

 

 

KAN3

 

 

KAN4

 

 

Γιάννης Λάμπρου- Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Ε

Συνέντευξη στην Έφη Ντίνη

 

 

Το πρόσωπο του Γιάννη Λάμπρου στην Προεδρεία της ΔΕΥΑΕ αποτελεί ίσως την εξαίρεση του κανόνα στα όσα μέχρι σήμερα γνωρίζαμε όλοι, καθώς Πρόεδρος συνήθως σε αυτή τη Δημοτική Επιχείρηση, σε όλους τους δήμους είναι ο εκάστοτε δήμαρχος.

Και τα ερωτήματα που τίθενται σε αυτή την περίπτωση είναι, αν η Δήμαρχος Ερέτριας Αμφιτρίτη Αλημπατέ, διέκρινε κάτι διαφορετικό στον Γιάννη Λάμπρου, μέχρι πρότινος Αντιδήμαρχο Ερέτριας και γιατί επιλέχτηκε τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, τον Ιούλιο του 2016 για να του παραδώσει τη σκυτάλη της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ερέτριας.

Η κα Αλημπατέ υποστηρίζει στα «Ν.τ.Ε.Α.Κ.Κ» σε ότι αφορά την επιλογή του προσώπου, ότι ήταν αποκλειστικά δική της επιλογή, για την οποία ενημερώθηκε ο κ. Λάμπρου με ανακοίνωση της κατά τη διάρκεια δημοτικού συμβουλίου στην Ερέτρια.

Όπως η ίδια επισημαίνει, η επιλογή του συγκεκριμένου προσώπου, έχει να κάνει με την αξιοποίηση των γνώσεων και της εμπειρίας του κ. Λάμπρου στα θέματα διοίκησης, μιας επιχείρησης όπως η ΔΕΥΑΕ που ως αυτοδύναμος οργανισμός αφενός έχει πολύ μεγάλες ανάγκες και αφετέρου έχει σε εξέλιξη μεγάλα έργα υποδομής και  χρειάζεται ανάλογη στήριξη.

Σε ότι αφορά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, η κα Αλημπατέ δηλώνει ότι η ΔΕΥΑΕ βρίσκεται ήδη σε ένα μεταβατικό στάδιο με την κατάργηση του 80%, που αφορά τέλη νέων έργων στο τιμολόγιο για την Ερέτρια, εκτελεί σημαντικά έργα και προγραμματίζει ακόμη πιο σημαντικά. Γι αυτό σύμφωνα με την κα Αλημπατέ, θέλει συνεχή παρουσία του Προέδρου στην επιχείρηση.

Με τη δήμαρχο να τρέχει θέματα του δήμου και να είναι ενήμερη όμως για όλα όσα γίνονται στη ΔΕΥΑΕ. Πρόκειται για μία κίνηση, όπως επισημαίνει η δήμαρχος προς όφελος των δημοτών και της επιχείρησης. «Θέλαμε να στηρίξουμε τη ΔΕΥΑ ως αυτοδύναμο οργανισμό» είπε.

 

Με το που αναλάβατε Πρόεδρος στη Δημοτική Επιχείρηση, θα έλεγε κανείς ότι «πέσατε στα βαθιά» αναλαμβάνοντας να τρέξετε το θέμα της κατάργησης του ειδικού τέλους 80% από το τιμολόγιο της Ερέτριας. Γιατί τώρα η κατάργηση;

Η Δήμαρχος, ως Πρόεδρος της ΔΕΥΑ αποφάσισε  να καταργήσει το ειδικό τέλος νέων έργων 80% από το τιμολόγιο της Ερέτριας, παρόλο που ο Νόμος της δίνει τη δυνατότητα να το παρατείνει, δεδομένου ότι μπορεί να μην είναι υποχρεωτικό πλέον όπως ίσχυε μέχρι τώρα, αλλά δυνητικό. Στην δική της ευχέρεια ήταν η επιλογή για την απαλλαγή των δημοτών από το ειδικό αυτό τέλος και την προσαρμογή του τιμολογίου της Ερέτριας με εκείνο της Αμαρύνθου, που ούτως ή άλλως εκεί πλήρωναν λιγότερα χρήματα.

Θα πρέπει όπως να πούμε εδώ, ότι για την Ερέτρια η υποχρεωτικότητα ίσχυε βάση του Νόμου μέχρι  1/1/16, ενώ για την Αμάρυνθο είναι υποχρεωτικό μέχρι 1/1/19. Τότε θα καταργήσουμε και στης Αμαρύνθου.  Μετά από επαφές με το Υπουργείο, καταφέραμε να κάνουμε αλλαγή τιμολογιακής πολιτικής για την Ερέτρια. Με την τιμολογιακή αλλαγή μειωνεται το τιμολόγιο για τη Δ.Ε Ερέτριας κατα 25% και εξομοιώνεται με αυτό της Δ.Ε Αμαρυνθίων. Με αυτή μας την κίνηση μειώνονται οι λογαριασμοί και πληρώνουν οι όλοι οι δημότες μας ακριβώς τα ίδια χρήματα.

Κάναμε πρώτα μία οικονομοτεχνική μελέτη με στοιχεία από τότε που ιδρύθηκαν οι ΔΕΥΑ, διαβάστηκε στο Δ.Σ της ΔΕΥΑΕ, πήραμε ομόφωνη απόφαση για το νέο τιμολόγιο και στη συνέχεια ήρθε στο δημοτικό συμβούλιο όπου επίσης ψηφίστηκε και από την αντιπολίτευση, πλην της κας  Καραμπέτσου και του Τοπικού Συμβουλίου που δήλωσαν παρόντες.

Η απόφαση αυτή δεν εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη  Διοίκηση, η οποία μας σημείωσε δύο παρατηρήσεις που έκανε ο  Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.Στη συνέχεια προσφύγαμε στην Επιτροπή του άρθρου 152, με την υπόθεση να συζητείται τις επόμενες μέρες.

Παρόλο που υπάρχουν αποφάσεις Διοικητικών και Δημοτικών Συμβουλίων  που έχουν εγκριθεί σε άλλους δήμους στην Ελλάδα , όπως της Ζακύνθου και των Σερρών περιμένουμε τη συνεδρίαση της Επιτροπής του άρθρου 152 και πιστεύουμε ότι θα δικαιωθούμε για να μπορέσουμε να κάνουμε την αλλαγή της τιμολογιακής πολιτικής προς όφελος των δημοτών.

 

 

Ποια είναι η κατάσταση της ΔΕΥΑΕ σήμερα;

Για να γίνει κατανοητή η κατάσταση που επικρατεί σήμερα στη ΔΕΥΑ θα μιλήσουμε οικονομικά, τεχνικά και διοικητικά. Σε ότι αφορά τα οικονομικά, η ΔΕΥΑ παρόλο που έχουμε στέρηση εσόδων από την κατάργηση του Φ.Π.Α και της κατάργησης του 80%  της τάξεως των 600.000€, καταφέρνει να επιβιώνει, να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της στο μέγιστο βαθμό. Έχουμε μείνει λίγο πίσω σε ότι αφορά τις υποχρεώσεις μας στη ΔΕΗ. Έχουμε ήδη όμως έρθει σε επαφή με το Γενικό Διευθυντή Εμπορίου της ΔΕΗ και ζητάμε ρύθμιση 100 δόσεων.

 

Με αυτή την κίνηση που κάνετε θα είναι βιώσιμη η ΔΕΥΑΕ; Τι γίνεται με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές της ΔΕΥΑΕ;

Εάν εγκριθεί η αλλαγή του τιμολογίου η ΔΕΥΑ είναι βιώσιμη και αναπτυξιακή. Αν δεν είχαμε το τέλος του 80% θα είχαμε ισοσκελίσει  και δεν θα χρωστούσαμε ούτε στη ΔΕΗ. Σε ότι αφορά τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, από τη στιγμή που ανέλαβε το νέο Δ.Σ της ΔΕΥΑΕ, η πολιτική μας ήταν να γίνονται διακοπές παροχών έτσι ώστε να αναγκαστούν οι κακοπληρωτές να έρθουν να τακτοποιήσουν τους λογαριασμούς. Το ποσό των ληξιπρόθεσμων οφειλών ανέρχεται στο 1.500.000€ και έχουμε εισπράξει ήδη 300.000€ . Έχουμε προχωρήσει ήδη σε κατάσχεση εις χείρας τρίτων στα τρία μεγάλα ξενοδοχεία που οι οφειλές τους αγγίζουν το ποσό των 280.000€ και θεωρώ ότι το 70% των δημοτών έχουν μπει σε ρύθμιση πληρώνοντας την προκαταβολή και δείχνοντας συνέπεια στη ρύθμιση. Αναλαμβάνουμε το πολιτικό κόστος αυτών των ενεργειών για να μπορέσει να επιβιώσει η ΔΕΥΑΕ.

 

Σε ότι αφορά τα οικονομικά υπάρχει κάτι άλλο που θέλετε να επισημάνετε;

Ναι θα ήθελα να αναφερθώ στο Φ.Π.Α. Υπήρχε μία σύγχυση στο τι οφείλει η ΔΕΥΑ μέσω ΦΠΑ στη ΔΟΥ. Υπήρχε ένα λάθος από προηγούμενα έτη στις φορολογικές δηλώσεις της επιχείρησης προηγούμενων ετών. Αφορούσε το κλείσιμο του έργου του Βιολογικού Αμαρύνθου και την οφειλή ΦΠΑ στη ΔΟΥ. Μας ήρθε να πληρώσουμε ένα μεγάλο ποσό, της τάξεως των 2.000.000€. Κάτι που μας εντυπωσίασε αρνητικά. Γιατί αυτό σημαίνει ότι η ΔΕΥΑ δε θα μπορούσε να σταθεί. Πήγαμε στη ΔΟΥ και διαπιστώσαμε ότι το 2013 είχε γίνει λάθος στη φορολογική δήλωση και ενώ ήταν πιστωτικός ο λογαριασμός του ΦΠΑ την επόμενη χρονιά πέρασε αρνητικός.

Το λάθος οφειλόταν σε ένα ειδικό δάνειο που είχε κάνει η ΔΕΥΑ από το ΥΠΕΚΑ για το ΦΠΑ του έργου και ήταν καθαρά λογιστικό. Κάναμε τροποποιητικές και τελειώνει και το θέμα αυτό.

 

Τι έργα από εσάς αυτή την περίοδο; 

Ολοκληρώθηκε το έργο της Τηλεμετρίας το οποίο έχει τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία. Ολοκληρώθηκε το δίκτυο αποχέτευσης Αμαρύνθου-Γυμνού-Καλλιθέας και προχωράμε στην ολοκλήρωση του Βιολογικού της ΕΕΛ της Αμαρύνθου που καλώς εχόντων των πραγμάτων θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Σεπτέμβρη και θα έχει τεθεί και σε λειτουργία.

Προχωράμε σε χρηματοδότηση αγωγών, δικτύων αποχέτευσης όμβριων υδάτων στη Δημοτική Κοινότητα Αμαρύνθου και στη μελέτη μετακίνησης αντλιοστασίου από το Δημοτικό Σχολείο σε άλλο σημείο γιατί υπήρχαν αντιδράσεις για το χώρο που είχε επιλεγεί να γίνει το τεχνικό δίκτυο στην Αμάρυνθο.

Παράλληλα, προχωράμε στην εκπόνηση μελέτης στο συνοικισμό της Αμαρύνθου και δεσμευτήκαμε ότι θα προχωρήσουμε άμεσα σε δίκτυο αποχέτευσης στην Άνω Βάθεια γιατί παρόλο που δέχεται τα λύματα δεν έχει ενταχθεί στο έργο. Προχωράμε, να το εντάξουμε σε χρηματοδότηση από το ΕΠΕΡΑ, για να γίνει και στην Άνω Βάθεια δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με το έργο του Βιολογικού στην Αμάρυνθο  αντικαταστήσαμε και τους αμιαντοσωλήνες, όπου υπήρχαν σε Αμάρυνθο, Γυμνού Καλλιθέα και Άνω Βάθεια με έξοδα της ΔΕΥΑΕ. Έχουν γίνει αντικαταστάσεις των δικτύων στη Σέτα που πέρασε δύσκολο καλοκαίρι γιατί είχαμε καθημερινά βλάβες. Θα προχωρήσουμε στην τοποθέτηση δεξαμενών πυρόσβεσης και ύδρευσης και είναι στη διαδικασία της δημοπράτησης. Επίσης εκπονούμε μελέτες για γεωτρήσεις και μελέτες για την αξιοποίηση των νερών της Σέτας.

 

Σε ότι αφορά στην Ερέτρια, υπάρχουν έργα σε εξέλιξη;

Ήδη καταθέτουμε τις μελέτες για να χρηματοδοτηθούν από το ΕΠΕΡΑ για δίκτυο vacuum (Αποχετευτικό Δίκτυο Υπό κενό) στην Ερέτρια επειδή έχει αρχαία. Δε θα πάει σε βάθος και θα χρειαστεί να τραβάει η αντλία. Παράλληλα είμαστε έτοιμοι να λάβουμε τη χρηματοδότηση του δικτύου αντικατάστασης των αμιαντοσωλήνων της Ερέτριας και ξεκινάμε τη μελέτη όμβριων υδάτων στην Ερέτρια. Σε ότι αφορά το ΒΙΟΚΑ της Ερέτριας, είμαστε έτοιμοι για τη χρηματοδότηση. Έγινε προγραμματική σύμβαση μεταξύ ΔΕΥΑ –Δήμου επειδή ο δήμος Ερέτριας έχει τεχνική επάρκεια. Με προϋπολογισμό 17.000.000€.

 

Το προσωπικό της ΔΕΥΑΕ επαρκεί για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της Επιχείρησης;

Παρόλο που η ΔΕΥΑΕ έχει 31 άτομα προσωπικό, δυστυχώς υπάρχει υποστελέχωση με την έννοια ότι έχουν φύγει πάρα πολλοί υπάλληλοι της ΔΕΥΑ με απόσπαση στο δήμο, με αποτέλεσμα η ΔΕΥΑ να στερείται και του τεχνικού και του διοικητικού προσωπικού. Όμως, οι υποχρεώσεις, οι αμοιβές,οι μισθοί είναι στην Επιχείρηση. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην μπορούμε να κάνουμε μεταθέσεις και να φέρουμε νέα άτομα. Σε συνεργασία με τη δήμαρχο, προχωράμε και δίνουμε λύση και σε αυτό. Έτσι, η μισθοδοσία τους θα μεταφερθεί στο Δήμο και η ΔΕΥΑ θα απαλλαγεί από ένα ποσό της τάξεως 250.000€ το χρόνο και έτσι θα στελεχωθεί.

 

Αληθεύει, ότι παίρνετε μισθό δύο δημάρχων;

Όχι βέβαια! Επειδή πρέπει να βάλουμε κάποια πράγματα στη θέση τους μετά από αυτά που είχαν γραφτεί και δεν είχα δώσει απαντήσεις. Εμένα, ορίζοντας με ως Αντιδήμαρχο η δήμαρχος Ερέτριας και την ευχαριστώ πάρα πολύ γι αυτό, με υποχρέωση λόγω του Νόμου του Καλλικράτη μεταφέρεται ο μισθός μου, 2.200€ από τη ΔΕΗ στο Δήμο. Ότι έπαιρνα στη ΔΕΗ, έπαιρνα και στο Δήμο. Δεν αύξησα το εισόδημά μου στο ελάχιστο.Φεύγοντας από αντιδήμαρχος απάλλαξα τον Δήμο από αυτό το έξοδο.Πληρώνομαι από τη ΔΕΗ και δεν παίρνω μισθό από την ΔΕΥΑΕ αν και μπορούσα να τα παίρνω. Ήταν μία κακή πληροφόρηση προς τους δημότες ότι εγώ αμείβομαι με μισθό δυο δημάρχων. Είναι στη διάθεση όποιων έχουν κάποια αμφιβολία η δήλωση «Πόθεν Έσχες».

Συνεχίζει δυναμικά η δημαρχίνα!

Ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται! Και όπως αποδεικνύει καθημερινά με το έργο της η δήμαρχος Ερέτριας Αμφιτρίτη Αλημπατέ, ξέρει από θάλασσες… Δικαιωμένη από την έκβαση της υπόθεσης με το ΘΕΑΛΟΣ, συνεχίζει δυναμικά το έργο της έχοντας στο πλευρό της ανθρώπους με όρεξη για δουλειά και αγάπη για τον τόπο τους.

Το 2016 έκλεισε για εκείνη με μία σειρά έργων για το δήμο της Ερέτριας και το 2017 αναμένεται ακόμη πιο δυνατό καθώς καθημερινά βλέπει τους κόπους της να ανταμείβονται. Ξέρει τελικά να κάνει σωστές επιλογές γι αυτό και η εικόνα της Ερέτριας το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει αλλάξει προς το καλύτερο με τους δημότες πλέον να αντιλαμβάνονται ότι στις προτεραιότητες της δημοτικής αρχής είναι και τα θέματα της καθημερινότητας.

Και όπως λέει ο κόσμος που την ξέρει καλά, αν συνεχίσει έτσι πολύ δύσκολα θα έχει άλλο αντίπαλο στις επόμενες εκλογές…. Αυτό είναι τελικά που ενοχλεί μερικούς - μερικούς που πιστεύουν ότι με «χτυπήματα» κάτω από τη μέση θα τη βγάλουν …από τη μέση. Η δήμαρχος πιστεύει πως ότι δε σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό και συνεχίζει με τον ίδιο δυναμισμό την προσφορά της στο δήμο Ερέτριας!

Επί τω έργω …οι αντιδήμαρχοι Ερέτριας!

Έτοιμος να υποδεχτεί το χιονιά ήταν και ο Δήμος Ερέτριας! Αν στα πεδινά του δήμου το χιόνι δεν έκανε την εμφάνιση του, ο ορεινός όγκος ντύθηκε στα λευκά και οι επισκέπτες μπόρεσαν να απολαύσουν το χιόνι χωρίς προβλήματα.

Στο πόδι από το πρωί οι αντιδήμαρχοι Ερέτριας Δημήτρης Μίγγος και Σπύρος Σταματούκος, έφτασαν στην ώρα τους με τα μηχανήματα του δήμου μέχρι το Γέροντα, συντονίζοντας τον εκχιονισμό.

Παντός καιρού το νέο «δίδυμο» των αντιδημάρχων της Ερέτριας! Μάλιστα, έδειχναν να διασκεδάζουν και οι ίδιοι μαζί με τον κόσμο παίζοντας χιονιές και απολαμβάνοντας το λευκό τοπίο! 

xionia eretria 1

Από το συνέδριο της ΚΕΔΕ στη Θεσσαλονίκη στην Λευκή Νύχτα στο Αλιβέρι βρέθηκε η δήμαρχος Ερέτριας Αμφιτρίτη Αλημπατέ, η οποία συναντήθηκε με την Πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου Μαρία Φουσέκα στον πεζόδρομο. Οι δύο κυρίες συνοδευόμενες από τους συζύγους τους περπάτησαν τους εμπορικούς δρόμους της πόλης αφου πρώτα έδωσαν συγχαρητήρια για την άρτια διοργάνωση της Λευκής Νύχτας, στην Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αλιβερίου Σοφία Βότση με την οποία γνωρίζονται χρόνια. 

Εγγράφως δήλωσε την παραίτηση του από το συνδυασμό του Βασίλη Βελέντζα ο δημοτικός σύμβουλος Νίκος Κατσής για επαγγελματικούς λόγους. Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο eviakosmos.gr ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης του Δήμου Ερέτριας Βασίλης Βελέντζας ο κ. Κατσής λόγω της δουλειάς του δεν μπορούσε να παραβρίσκεται στα συμβούλια και ζήτησε εγγράφως την παραίτηση του απευθείας από το Προεδρείο. Η κα Φουσέκα έκανε αποδεχτή την παραίτηση και πριν από λίγες μέρες ορκίστηκε στη θέση του κ. Κατσή η κα Μαρία Παπαγγελή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κα Παπαγγελή, διαθέτει εμπειρία στον α βαθμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς διετέλεσε δημοτικός σύμβουλος Ερέτριας επί δημαρχείας του κ. Βελέντζα την προηγούμενη θητεία, στο δήμο. Γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα της περιοχής και παρουσία της αναμένεται δυναμική στα επόμενα συμβούλια, αρχής γενομένης από το συμβούλιο της ερχόμενης Παρασκευής.

Δυνατό το team των Προέδρων …

Ο καθένας γράφει με «υψηλά» γράμματα τη δική του ιστορία στην τοπική αυτοδιοίκηση. Μα όταν και οι τρεις συναντηθούν, τότε γίνεται «έκρηξη»! Ο λόγος για τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Ιωάννη του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου Κώστα Καλκούνη, τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΕ Γιάννη Λάμπρου και τον αναπληρωτή Προέδρου του τοπικού συμβουλίου Αλιβερίου Γιώργο Παπαδιόχο! Ο φωτογραφικός φακός τους «συνέλαβε» στον Άγιο Ιωάννη ανήμερα του Αγίου Πορφυρίου.  Η χαρά του οικοδεσπότη δεν περιγράφεται καθώς οι καλοί του φίλοι είναι πάντα δίπλα του, τιμώντας τον πάντα με την παρουσία τους. 

Σελίδα 10 από 12

Το Evia Kosmos στο Facebook

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ...

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Κύλιση στην Αρχή
Eviakosmos.gr Designed By HarisPap Istodimiourgies.gr