Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Σεμινάρια ΠΕΚΕΣ Στερεάς Ελλάδας: «Σεξουαλική αγωγή - Φυτεύοντας σπόρους»

Το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Στερεάς Ελλάδος στ ο πλαίσιο της διαρκούς επιστημονικής και παιδαγωγικής ενημέρωσης και υποστήριξης των εκπαιδευτικών διοργανώνει εξ αποστάσεως επιμορφωτικά σεμινάρια, για εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης που αφορούν και στα Σχέδια Δράσης των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, με θέμα:

«Σεξουαλική αγωγή - Φυτεύοντας σπόρους»

Επιμορφώτρια του σεμιναρίου είναι η κ. Μαίρη Χιόνη, Σύμβουλος Προαγωγής & Αγωγής Υγείας και εκπονήτρια εκπαιδευτικού υλικού για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) σε θέματα περιεκτικής σεξουαλικής αγωγής και έμφυλων ταυτοτήτων.

Τα επιμορφωτικά σεμινάρια θα υλοποιηθούν, ως εξής:

  1. 1.Επιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς Α/θμιας εκπαίδευσης:

   Δευτέρα 1η Νοεμβρίου 2021 και ώρα 17:30 - 19:30

   στον ακόλουθο σύνδεσμο webex:


https://minedu-primary2.webex.com/minedu-primary2/onstage/g.php?MTID=e0fe3d2ca5da5d17895bcc2b66131f0ca

 

Event password: 1234

 

  1. 2.Επιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς Β/θμιας εκπαίδευσης:

   Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 17:30 - 19:30

     στον ακόλουθο σύνδεσμο webex:

 

https://minedu-primary2.webex.com/minedu-primary2/onstage/g.php?MTID=e316cb5dbb84acc043e9f2acbec3f177c

 

Event password: 1234