Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Τα ψιλά γράμματα της ρύθμισης χρεών: Μέσα ο απλήρωτος ΕΝΦΙΑ και ο ΦΠΑ, άτοκα τα χρέη έως 5.000 ευρώ

«Δικαιώνονται» όσοι άφησαν απλήρωτες τις δύο τελευταίες δόσεις του ΕΝΦΙΑ, δηλαδή του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου, αφού το νομοσχέδιο για τις 100 δόσεις καλύπτει και αυτές τις οφειλές.

 Αντιθέτως, όσοι περίμεναν το... μπόνους για την πληρωμή των φόρων τους, θα πρέπει να περιμένουν, αφού η σχετική διάταξη έμεινε... εκτός νυμφώνος και μένει να δούμε αν συμπεριληφθεί στην τελική μορφή του νομοσχεδίου ή σε άλλο νομοθέτημα.

«Δικαιώνονται» όσοι άφησαν απλήρωτες τις δύο τελευταίες δόσεις του ΕΝΦΙΑ, δηλαδή του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου, αφού το νομοσχέδιο για τις 100 δόσεις καλύπτει και αυτές τις οφειλές.

 Αντιθέτως, όσοι περίμεναν το... μπόνους για την πληρωμή των φόρων τους, θα πρέπει να περιμένουν, αφού η σχετική διάταξη έμεινε... εκτός νυμφώνος και μένει να δούμε αν συμπεριληφθεί στην τελική μορφή του νομοσχεδίου ή σε άλλο νομοθέτημα.

Πέρα από την «ομπρέλα» στις οφειλές του πρώτου διμήνου του 2015, το νομοσχέδιο δεν κρύβει εκπλήξεις. Εχει, ωστόσο, πολλά «ψιλά γράμματα», που χρήζουν προσοχής από τους ενδιαφερόμενους, καθώς μπορεί να αποδειχθεί ότι κρύβουν παγίδες για τους ανυποψίαστους.

Ειδικότερα, το «κούρεμα» των προσαυξήσεων κυμαίνεται από 30 ως 100% ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων, με την ελάχιστη ελάχιστη δόση να είναι 20 ευρώ. 

Σημαντικό είναι, επίσης, ότι η ρύθμιση χρεών ως 5.000 ευρώ είναι άτοκη, ενώ για μεγαλύτερες οφειλές, το ετήσιο επιτόκιο μειώνεται στο 3%, με προσαύξηση 0,25% για εκπρόθεσμη καταβολή δόσης.

Ποια είναι τα σημεία που χρήζουν προσοχής; Κατ' αρχάς οι διαφορετικές καταληκτικές προθεσμίες. Ως τις 27 Απριλίου μπορούν να υποβληθούν οι αιτήσεις για το... «χρυσό ψαλίδι», ήτοι τη δυνατότητα καταβολής ολόκληρης ή μέρους της βασικής οφειλής, με ανάλογο «κούρεμα» προσαυξήσεων, που μπορεί να φτάσει στο 100%. 

Για παράδειγμα για οφειλή 2.000 ευρώ και προσαυξήσεις 1.000 ευρώ, αν κάποιος πληρώσει 1.000 ευρώ, η πληρωμή είναι «διπλή» και σβήνει το σύνολο των προσαυξήσεων, με αποτέλεσμα αντί να του μένουν 2.000 ευρώ υπόλοιπο, να χρωστά μόνο 1.000 ευρώ, τα οποία μπορεί να τα βάλει στη ρύθμιση.

Η υποβολή αιτήσεων για τις 100 δόσεις θα είναι δυνατή κατ΄αρχάς ως τις 26 Μαΐου, αλλά όπως προβλέπει το νομοσχέδιο, με απόφαση υπουργού θα είναι δυνατή η παράταση για έναν ακόμα μήνα, δηλαδή ως το τέλος Ιουνίου. 

Επιπλέον, στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν πλέον και οφειλές ΦΠΑ, ενώ καταργείται εφεξής ο βραχνάς των τρελών προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής ήτοι 10% μετά από την παρέλευση διμήνου, 20% μετά από την παρέλευση ενός έτους και 30% μετά από την παρέλευση δύο ετών. Θετική κρίνεται και η κατάργηση των ποινικών διώξεων για οφειλές ως 50.000 ευρώ.


Ειδικότερα, η νομοθετική ρύθμιση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο σε 100 δόσεις, όπως δόθηκε πρός διαβούλευση έχει ως εξής: 


 

Οι οφειλέτες της εφορίας, θα έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν σε 2 έως 100 δόσεις –με ελάχιστο ποσό δόσης τα 20 ευρώ τον μήνα- και να εξασφαλίσουν μείωση προσαυξήσεων από 30% έως 90%.

Εφάπαξ αποπληρωμή των χρεών οδηγεί σε αντίστοιχη διαγραφή προσαυξήσεων. Παρά τα όσα είχαν ανακοινωθεί, στη ρύθμιση εντάσσονται τελικώς και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του πρώτου διμήνου του 2015  ενώ δικαίωμα ένταξης υπάρχει και για όσους παραιτηθούν της δικαστικής οδού.Η ρύθμιση οφειλών έως 5.000 ευρώ θα είναι άτοκη ενώ για ποσά άνω των 5000 ευρώ θα μπαίνει τόκος 3%. Για όσους πληρώσουν εφάπαξ ένα μέρος των οφειλών τους έως τις 26 Απριλίου (και ποσά τουλάχιστον 200 ευρώ) δίνεται η δυνατότητα διαγραφής του συνόλου των προσαυξήσεων. Οι αιτήσεις για την υπαγωγή στη ρύθμιση των 100 δόσεων θα υποβάλλονται έως 26 Μαΐου.Επίσης:


Καταργείται το «αυτόφωρο» για οφειλές έως και 50.000 ευρώ (από 5.000 ευρώ που είναι σήμερα) ενώ μειώνονται αισθητά τα πρόστιμα που επιβάλλονταν σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής φόρων.


Στους οφειλέτες των ασφαλιστικών ταμείων παρέχονται τρεις επιλογές μεταξύ των οποίων η διαγραφή έως και 100% των προσαυξήσεων σε περίπτωση εφάπαξ αποπληρωμής. Και οι οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία θα μπορούν να ρυθμιστούν σε έως 100 δόσεις.Ευνοϊκή ρύθμιση εμπεριέχεται για τους ασφαλισμένους στον ΟΑΕΕ οι οποίοι θα μπορούν να κατατάσσονται ακόμη και στην 3η χαμηλότερη ασφαλιστική κλάση, μειώνοντας το ποσό που θα πληρώνουν κάθε μήνα.
Η ρύθμιση


Οι επιλογές που παρέχονται στους οφειλέτες της εφορίας, έχουν ως εξής:


α) Εφάπαξ με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).


β) από δύο (2) έως και πέντε (5) μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%).


γ) από έξι (6) έως και δέκα (10) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%).


δ) από ένδεκα (11) έως και είκοσι (20) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%).


ε) από είκοσι μία (21) έως και τριάντα (30) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%).


στ) από τριάντα μία (31) έως και σαράντα (40) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα πέντε τοις εκατό (65%).


ζ) από σαράντα μία (41) έως και πενήντα (50) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%).


η) από πενήντα μία (51) έως και εξήντα (60) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα πέντε τοις εκατό (55%).


θ) από εξήντα μία (61) έως και εβδομήντα (70) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).


ι) από εβδομήντα μία (71) έως και ογδόντα (80) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα πέντε τοις εκατό (45%).


ια) από ογδόντα μία (81) έως και ενενήντα (90) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%).


ιβ) από ενενήντα μία (91) έως και εκατό (100) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).


Χαρακτηριστικά είναι και τα ακόλουθα στοιχεία, όπως περιγράφονται στην εισηγητική έκθεση:Η κάθε δόση θα έχει ελάχιστο ποσό 20 ευρώ

 • προβλέπονται απαλλαγές από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, που φτάνουν έως 100% κατά την εφάπαξ καταβολή, ενώ ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων τμηματικής καταβολής κυμαίνεται από 2 έως 100. Με την υπαγωγή στη ρύθμιση δεν υπολογίζονται τα πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής του ν. 4174/2013 και του άρθρου 6 του ν.δ. 356/1974.
 • βασικές συνολικές οφειλές μέχρι 5.000 ευρώ που υπάγονται σε πρόγραμμα της παρούσας ρύθμισης, από την υπαγωγή τους στη ρύθμιση δεν επιβαρύνονται πλέον με προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, ενώ βασικές συνολικές οφειλές άνω των 5.000 ευρώ που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης επιβαρύνονται με τόκο που ανέρχεται στο 3% ετησίως.
 • η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση με μηνιαία προσαύξηση μόνο 0,25%.
 • εκτός του υποχρεωτικά υπαγόμενου συνόλου των ληξιπροθέσμων μη τακτοποιημένων κατά νόμιμο τρόπο οφειλών, να υπαχθούν, μετά από επιλογή του οφειλέτη, και ληξιπρόθεσμες έως και την 1η Μαρτίου 2015 οφειλές, που έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης μέχρι την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση, και οι οποίες κατά την ημερομηνία της αίτησης:


α) τελούν σε αναστολή, διοικητική ή δικαστική ή εκ του νόμου ή


β) έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ.

 • δύνανται να υπαχθούν στη ρύθμιση, οφειλές που θα βεβαιωθούν στη Φορολογική Διοίκηση μετά από παραίτηση από την άσκηση του δικαιώματος ή και του δικογράφου οποιουδήποτε ένδικου βοηθήματος ή μέσου ενώπιον αρμοδίου δικαστηρίου ή προσφυγής ενώπιον διοικητικής αρχής, και έως 26.5.2015, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας που οι οφειλές αυτές καθίστανται ληξιπρόθεσμες.
 • Με τις διατάξεις του άρθρου 6 προβλέπεται ότι η αίτηση για την υπαγωγή σε πρόγραμμα της παρούσας ρύθμισης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη Φορολογική Διοίκηση μέχρι την 26η Μαΐου 2015.
 • η ρύθμιση χάνεται στις περιπτώσεις που ο οφειλέτης:

α) δεν καταβάλει δύο (2) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις κατά τη διάρκεια του πρώτου οκταμήνου της ρύθμισης ή μετά την πάροδο του οκταμήνου δεν καταβάλει τρεις (3) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή των τριών τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα,
β) δεν υποβάλλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του φόρου προστιθέμενης αξίας, καθ' όλο το διάστημα της ρύθμισης των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή της, εντός τριών (3) μηνών το αργότερο από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους.

 • οι κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων αίρονται ύστερα από αίτηση του οφειλέτη εφόσον καταβληθεί ποσοστό είκοσι πέντε (25) τοις εκατό της αρχικής βασικής ρυθμιζόμενης οφειλής.
 • εφόσον καταβληθεί ως προκαταβολή ποσό βασικής οφειλής τουλάχιστον το δεκαπλάσιο της ελάχιστης δόσης, έως και τις 27 Απριλίου 2015, χορηγείται στον οφειλέτη ισόποση απαλλαγή επί των συνολικών προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής του προγράμματος ρύθμισης που θα επιλέξει. Το ανωτέρω πρέπει να δηλώνεται ως προκαταβολή από τον οφειλέτη κατά την υποβολή του αιτήματος υπαγωγής και να καταβάλλεται εντός τριών εργασίμων ημερών από την υποβολή της αίτησης.
 • Οι δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επομένων μηνών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Η πληρωμή της προκαταβολής και των δόσεων ρύθμισης διενεργείται με τη χρήση μοναδικού κωδικού πληρωμής στους φορείς είσπραξης ή στη Φορολογική Διοίκηση.
 • Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής των δέκα πρώτων δόσεων της ρύθμισης, εφόσον οι δόσεις είναι περισσότερες από δέκα (10) ή όλων των υπολειπόμενων δόσεων εφόσον οι δόσεις είναι λιγότερες από δέκα (10), βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο σε βάρος του οφειλέτη ποσό ίσο με το. 
 • αυξάνεται το κατώτερο ποσό συνολικής ληξιπρόθεσμης οφειλής , συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους τόκων, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων, άνω του οποίου ζητείται η ποινική δίωξη των υπευθύνων για μη καταβολή χρεών προς το δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς του δημοσίου τομέα από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ σε πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.
 • Προβλέπονται ο ευνοϊκότερος τρόπος φορολόγησης του τεκμαρτού εισοδήματος που προκύπτει για φορολογούμενους χωρίς εισόδημα και η κατάργηση της ελάχιστης ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης σε περίπτωση απόκτησης εισοδήματος μόνο από τόκους και ακίνητα.
 • Το «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΕ» θα συγκεντρώσει το σύνολο των ακινήτων του Δημοσίου και των δημοσίων επιχειρήσεων με σκοπό την καλύτερη οργάνωση και τον ενιαίο στρατηγικό σχεδιασμό της αξιοποίησής τους.


Κέρδος online   13/3/2015 18:33

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015 23:37