TADE EFH 1   sinentefkseis
Τελευταία Νέα

Αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων για προσωπικό φύλαξης στο Νοσοκομείο Χαλκίδας

Αναρτήθηκαν την Πέμπτη 31 Αυγούστου 2017 και ώρα 10:00 στον κεντρικό πίνακα ανακοινώσεων του Νοσοκομείου μας, οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της με αριθμό ΣΟΧ 02/2017 ανακοίνωσης του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ΥΕ για Προσωπικό Φύλαξης, σύμφωνα με την απόφαση 25/30-8-2017 (θέμα 1ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Χαλκίδας-Γ.Ν.-Κ.Υ. Κύμης-Γ.Ν.-Κ.Υ. Καρύστου.

Η διάρκεια των ατομικών συμβάσεων αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής τους έως 31-12-2018.

Επίκειται τις επόμενες ημέρες η ανάρτηση των πινάκων της ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2017 (ΥΕ για το προσωπικό καθαριότητας).

        Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών  (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους.

        Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).  Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Το Evia Kosmos στο Facebook

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ...

ΚΟΥΣ ΚΟΥΣ...

Κύλιση στην Αρχή
Eviakosmos.gr Designed By HarisPap Istodimiourgies.gr