bannernew3

Τελευταία Νέα

Με 34 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κύμης-Αλιβερίου την Τρίτη- «Στα κάγκελα» η αντιπολίτευση που στο τετράωρο θα ζητήσει διακοπή της συνεδρίασης…

Για ακόμα μία φορά, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κύμης Αλιβερίου με τόσα πολλά θέματα που όλοι πλέον γνωρίζουν ότι δεν θα μπορέσει να ολοκληρωθεί η διαδικασία σε εύλογο χρόνο και θα το "ξημερώσουν" για ακόμα μία φορά, χωρίς κανείς να "λειτουργεί" για να μπορέσει να αποφασίσει, μετά από κάποια ώρα.

Δοκιμασμένη και αποτυχημένη συνταγή στις προηγούμενες συνεδριάσεις, με την τακτική των αρμόδιών να παραμένει ίδια, μη σεβόμενοι το αίτημα της αντιπολίτευσης, η οποία μετά τις τελευταίες μακράς διάρκειας συνεδριάσεις έχει επισημάνει ότι ούτε οι σύμβουλοι αλλά ούτε και όσοι το παρακολουθούν είτε μέσω του διαδικτύου ή στην αίθουσα,  μπορούν να αντέξουν μία διαδικασία που παίρνει 8 ώρες (το λιγότερο), για συμβούλια που θα μπορούν να ολοκληρώνονται το πολύ μέσα σε 4 ώρες.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο eviakosmos.gr η επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης Αλεξάνδρα Θαλασσινού, η ίδια και ο σύμβουλος της παράταξής της στις 4 ώρες συνεδρίασης θα αποχωρήσουν από την αίθουσα. Αντιδράσεις όμως υπάρχουν και από τη μείζονα αντιπολίτευση με το Δημήτρη Θωμά να δηλώνει στο eviakosmos.gr ότι για ακόμα μία φορά έρχεται συμβούλιο με τόσα πολλά θέματα και σίγουρα αυτή τη φορά το θέμα θα απασχολήσει και το δημοτικό συμβούλιο γιατί αυτή η κατάσταση δε μπορεί να συνεχιστεί. Θα μπορούσαν να κάνουν δύο συνεδριάσεις, όπως ο ίδιος μας δήλωσε.

Στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Κριεζών (αριθ. αποφ. 210/2014) την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου στις 6 το απόγευμα θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 1. Λήψη απόφασης σχετικά με τον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κύμης-Αλιβερίου. (σχετικό και το υπ΄αριθ. 926/22-1-2020 αίτημα της μείζονος αντιπολίτευσης).
 2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης εισηγητικής έκθεσης 2ο τριμήνου οικ. έτους 2019. (υπ΄αριθ. 4/2020 απόφ. Οικονομικής Επιτροπής)
 3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης εισηγητικής έκθεσης 3ο τριμήνου οικ. έτους 2019. (υπ΄αριθ. 5/2020 απόφ. Οικονομικής Επιτροπής)
 4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης εισηγητικής έκθεσης 4ο τριμήνου οικ. έτους 2019. (υπ΄αριθ. 15/2020 απόφ. Οικονομικής Επιτροπής)
 5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρόσληψης έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις) που εκδηλώθηκαν στις 9-1-2020 στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου Κύμης –Αλιβερίου. (υπ΄αριθ. 285/16-1-2020 απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας)
 6. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης κανονισμού Νεκροταφείων. (υπ΄αριθ. 2/2020 απόφ. Ποιότητας Ζωής και υπ΄αριθ. 20/2020 απόφ. Οικονομικής Επιτροπής)
 7. Λήψη απόφασης περί υποβολής πρότασης του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου στην υπ΄αριθ. κωδικού 56 πρόσκληση και α/α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 3593 έκδοση 1/0, με αριθ. πρωτ. 1597/21-6-2019 (ΑΔΑ ΩΦΡ47ΛΗ-ΥΒ2) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την υποβολή αιτήματος ένταξης στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών και Αειφόρος Ανάπτυξη» στον άξονα προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του Περιβάλλοντος-προαγωγή της αποδοτικής χρήσης πόρων (ΤΑ)», με τίτλο πρόσκλησης: Διαχείριση Βιοαποβλήτων» και τίτλο προτεινόμενης πρότασης πράξης «Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων Δήμου Κύμης-Αλιβερίου».
 8. Λήψη απόφασης περί έγκρισης και παραλαβής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας πυρόπληκτων τοπικών διαμερισμάτων Δ.Ε. Αυλώνος».
 9. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ΄αριθ. 1/2020 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο κατανομής πίστωσης ποσού 89.390,00 € στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για λειτουργικές δαπάνες Σχολείων».
 10. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ΄αριθ. 2/2020 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: « Παραχώρηση αιθουσών Σχολείων, προαύλιων χώρων για τις ανάγκες συνδέσμων, συλλόγων, φορέων του Δήμου μας για πραγματοποίηση εκδηλώσεων κοινού ενδιαφέροντος, πολιτιστικές εκδηλώσεις-δρώμενα προγράμματα εκπαίδευσης, εξετάσεων, εκμάθησης, χρήσεις κοινής ωφέλειας».
 11. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ΄αριθ. 3/2020 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Υποβολή πρότασης του Δήμου στο πρόγραμμα ΦΙΛΙΔΗΜΟΣ ΙΙ επισκευή, συντήρηση σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων με δικαιούμενο ποσό 135.000 € (απόφαση Υπ. Εσωτερικών 10313/4-4-2018)».
 12. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ΄αριθ. 3/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Λήψη απόφασης περί χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης στην εταιρεία Ο.Τ.Ε Α.Ε στα πλαίσια κατασκευής του έργου « MWTTC   ΚΟΡΑΣΙΔΑ».
 13. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ΄αριθ. 4/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: Λήψη απόφασης περί γνωμοδότησης για έγκριση εισόδου- εξόδου σε υπό κατασκευή Νέα Διώροφη Κατοικία με Υπόγειο επί Κύριας-δημοτικής οδού , εκτός των εγκεκριμένων ορίων του οικισμού Κονίστρες της Δ.Ε. Κονιστρών του Δήμου Κύμης –Αλιβερίου, ιδιοκτησίας Χιώτη Έλενας.
 14. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ΄αριθ. 5/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Λήψη απόφασης περί γνωμοδότησης για έγκριση εισόδου- εξόδου σε υπό κατασκευή Νέα Κατοικία επί δημοτικής οδού εκτός ορίων του οικισμού Νεοχωρίου , της Δ.Ε. Αυλώνος , του Δήμου Κύμης –Αλιβερίου, ιδιοκτησίας κ. Κων/νου Παπακωνσταντίνου».
 15. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ΄αριθ. 7/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Λήψη απόφασης περί έγκρισης αιτήσεων για δέσμευση θέσης στάσης – στάθμευσης έμπροσθεν των εισόδων ακτινολογικών εργαστηρίων».
 16. Λήψη απόφασης περί ορισμού εκπροσώπων του Δήμου, που θα συγκροτούν τις επιτροπές διαγωνισμού των έργων της ΠΕΔ.
 17. Λήψη απόφασης περί συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών μίσθωσης- εκμίσθωσης-εκποίησης –αγοράς κινητών και ακινήτων για το έτος 2020.
 18. Λήψη απόφασης περί συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης ακινήτων και κινητών για την εκμίσθωση, εκποίηση, ανταλλαγή, αγορά και μίσθωση κινητών και ακινήτων για το έτος 2020.
 19. Λήψη απόφασης περί ορισμού μελών της επιτροπής σφράγισης- αποσφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 20. Λήψη απόφασης περί ορισμού δημοτικών συμβούλων για τους ελέγχους που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 53 και 54 του Ν. 1416/84 και του άρθρου του Ν. 2065/92.
 21. Λήψη απόφασης περί ορισμού μελών επιτροπής Παραλαβής Καλής Εκτέλεσης Έργων προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 5.869,41 € πλέον ΦΠΑ για το έτος 2020.
 22. Λήψη απόφασης περί ορισμού μελών επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων Υπηρεσιών του Δήμου για το έτος 2020.
 23. Λήψη απόφασης περί ορισμού μελών επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών του Δήμου για το έτος 2020.
 24. Συζήτηση περί του υπ΄αριθ. 2258/12-2-2020 αιτήματος της μείζονος αντιπολίτευσης με θέμα: «Εκτεταμένη τοποθέτηση ανεμογεννητριών στα διοικητικά όρια του Δήμου μας, τις ακριβείς θέσεις τοποθέτησης τους, τις σχετικές αδειοδοτήσεις που υπάρχουν, τις ανταποδοτικές παροχές που χορηγούνται προς τον Δήμο και τα όργανα του Δήμου τα οποία τις διαπραγματεύονται και επιβλέπουν την υλοποίηση τους».
 25. Συζήτηση περί του υπ΄αριθ. 1445/31-1-20 αιτήματος της μείζονος αντιπολίτευσης με θέμα:
 26. Συζήτηση περί του υπ΄αριθ. 2138/11-2-20 αιτήματος της μείζονος αντιπολίτευσης με θέμα:
 1. Σχετικά με την αιτηθείσα προς την Οικονομική Επιτροπή της 28-1-2020 παράταση προθεσμίας, αλλά και ενημέρωση για το αντικείμενο και την πορεία του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ» του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου.
 2. Σχετικά με την αιτηθείσα προς την Οικονομική Επιτροπή της 28-1-2020 παράταση προθεσμίας, αλλά και ενημέρωση για το αντικείμενο και την πορεία του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Κ. ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Τ.Κ. ΚΡΙΕΖΩΝ».
 3. Σχετικά με την αιτηθείσα προς την Οικονομική Επιτροπή της 28-1-2020 παράταση προθεσμίας, αλλά και ενημέρωση για το αντικείμενο και την πορεία του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ».
 4. Σχετικά με την αιτηθείσα προς την Οικονομική Επιτροπή της 28-1-2020 παράταση προθεσμίας, αλλά και ενημέρωση για το αντικείμενο και την πορεία του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ».
 5. Σχετικά με την αιτηθείσα προς την Οικονομική Επιτροπή της 28-1-2020 παράταση προθεσμίας, αλλά και ενημέρωση για το αντικείμενο και την πορεία του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ».

1         Σχετικά με την αιτηθείσα προς την Οικονομική Επιτροπή της 14-2-2020 παράταση προθεσμίας, αλλά και ενημέρωση για το αντικείμενο και την πορεία του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τ.Κ. ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ» του Δήμου Κύμης –Αλιβερίου.

 1. Σχετικά με την αιτηθείσα προς την Οικονομική Επιτροπή της 14-2-2020 παράταση προθεσμίας, αλλά και ενημέρωση για το αντικείμενο και την πορεία του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΚ ΠΥΡΓΙΟΥ, ΤΚ ΔΥΣΤΟΥ, ΤΚ ΒΡΥΣΗΣ, ΤΚ ΠΕΤΡΙΩΝ, ΤΚ ΑΧΛΑΔΕΡΗΣ» του Δήμου Κύμης- Αλιβερίου.
 2. Σχετικά με την αιτηθείσα προς την Οικονομική Επιτροπή της 14-2-2020 παράταση προθεσμίας, αλλά και ενημέρωση για το αντικείμενο και την πορεία του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ –ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ Τ.Κ. ΤΡΑΧΗΛΙΟΥ» του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου.
 3. Σχετικά με την αιτηθείσα προς την Οικονομική Επιτροπή της 14-2-2020 παράταση προθεσμίας, αλλά και ενημέρωση για το αντικείμενο και την πορεία του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδών οικισμού Παραμεριτών Τ.Κ. Αγίου Λουκά» του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου.
 4. Σχετικά με την αιτηθείσα προς την Οικονομική Επιτροπή της 14-2-2020 παράταση προθεσμίας, αλλά και ενημέρωση για το αντικείμενο και την πορεία του έργου: «Βελτίωση Οδών Πρόσβασης ΣΜΑ Αλιβερίου και ΣΜΑ Κύμης» του Δήμου Κύμης- Αλιβερίου.

Τελευταία τροποποίηση στις Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2020 11:35

Το Evia Kosmos στο Facebook

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ...

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Κύλιση στην Αρχή
Eviakosmos.gr Designed By HarisPap Istodimiourgies.gr