bannernew5

Τελευταία Νέα

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 23η/4/2021, ημέρα Παρασκευή, με ώρα έναρξης 19:00, θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020), καθώς και με τις υπ. αρ. 163/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) και 426/77233/13-11-20 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη μη εγκατάσταση νέων ανεμογεννητριών στην Εύβοια και την αλλαγή του σχετικού θεσμικού πλαισίου.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εισηγητής: κ. Νικόλαος – Παναγιώτης Παπαγεωργόπουλος- Αντιδήμαρχος

 1. 1.Περί έγκρισης έκδοσης άδειας επαγγελματία πωλητή Λ. Αγορών.
 2. 2.Περί έγκρισης έκδοσης παραγωγικής άδειας πωλητή .
 3. 3.Περί έγκρισηςμεταβίβασης αδειών επαγγελματιών πωλητών.
 4. 4.Περί τροποποίησης / συμπλήρωσης της υπ. αρ.141/20 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την ίδρυση Λαϊκής Αγοράς στην Κοινότητα Παραλίας Αυλίδας της Δ.Ε Αυλίδας του Δήμου Χαλκιδέων .
 5. 5.Περίέγκρισης 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 (υπ. αρ. 126/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
 6. 6.Περί έγκρισης έκθεσης απολογιστικών στοιχείων Γ’ τριμήνου οικ. έτους 2020 (υπ. αρ. 601/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) .
 7. 7.Περί έγκρισης 1ης επανακατανομής ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών (πρώην ΣΑΤΑ) Π.Ο.Ε. στο οικονομικό έτος 2021 και 1ης επανακατανομής πιστώσεων επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων Π.Ο.Ε. στο οικονομικό έτος 2021 .

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εισηγητής: κ. Βασίλειος Γουρνής- Αντιδήμαρχος

 1. 8.Περί έγκρισης 3ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ‘’Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ’’.
 2. 9.Περί έγκρισης παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: «Διαμόρφωση πλατείας Συγγρού Δ.Κ Δροσιάς».
 3. 10.Περί έγκρισης 1ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου:«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΛΙΝΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΟΜΩΝ ΜΕ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ».
 4. 11.Περί έγκρισης 1ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ “ΚΥΖΙΚΕΙΟΥ” ΑΛΣΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΔΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ».
 5. 12.Περί έγκρισης 1ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση υφιστάμενων   υποδομών κοινοχρήστου χώρου παραλιακού μετώπου Λευκαντίου, Δ.Ε. Ληλαντίων, Δήμου Χαλκιδέων».
 6. 13.Περί έγκρισης παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Τ.Κ.ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ” .
 7. 14.Περί έγκρισης παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο:   «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ».
 8. 15.Περί έγκρισης 2ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επείγουσα αντιστήριξη για άρση της επικινδυνότητας τμήματος της οδού Στύρων και τμήματος της οδού Γεωργίου Παπανδρέου»,
 9. 16.Περί έγκρισης παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: ''ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΦΑΡΟ ΑΥΛΙΔΑΣ'' .
 10. 17.Περί έγκρισης παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ Δ.Κ. ΒΑΘΕΩΣ”.
 11. 18.Περί έγκρισης παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ Τ.Κ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ».

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Νέζης- Αντιδήμαρχος (Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

 1. 19.Περί κοπής δέντρων πεύκου στην οδό Ιπποκράτους 2 στηνΚοινότητα Βασιλικού (υπ. αρ. 17/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
 2. 20.Περί έγκρισης μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το έργο: Βελτίωση αστικού Περιβάλλοντος-Ανάπλαση (Άξονα) επί των λεωφόρου Ελ. Βενιζέλου και οδού 28ης Οκτωβρίου (υπ. αρ. 19/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
 3. 21.Περί έγκρισης μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το έργο: “Βελτίωση- Ανακατασκευή κύριας συλλεκτήριας οδού Αρεθούσης (Κόμβος ΔΑΡΙΓΚ έως Κόμβο Αγίου Στεφάνου Χαλκίδας)”(υπ. αρ. 20/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
 4. 22.Περί έγκρισης μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το έργο: “Αποκατάσταση και ανάπλαση οδού έναντι αρχαιολογικού Μουσείου Αρέθουσας (Ο.Τ 400 και 401)’’ (υπ. αρ. 21/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
 5. 23.Περί έγκρισης κυκλοφοριακών προτάσεων που συνοδεύουν την αρχιτεκτονική μελέτη της πλατείας 28ης Οκτωβρίου στην Κοινότητα Βαθέος Αυλίδας(υπ. αρ. 22/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 6. 24.Περί έγκρισης πρότασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο τμήμα της οδού Αμαρυνθίων στην πόλη της Χαλκίδας (υπ. αρ. 23/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
 7. 25.Περί έγκρισης Ίδρυσης Λαϊκής Αγοράς στην Κοινότητα Νέας Λαμψάκου της Δ.Ε Ληλαντίων του Δήμου Χαλκιδέων(υπ. αρ. 39/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .

Στη διαδικτυακή εκδήλωση για τις ανεμογεννήτριες που πραγματοποιεί αυτή την ώρα το Δίκτυο Προοδευτικών Πολιτών, ο Βουλευτής Εύβοιας του ΣΥΡΙΖΑ Εύβοιας Βαγγέλης Αποστόλου και Μέλος της Επιτροπής παραγωγής και Εμπορίου ο οποίος επεσήμανε ότι πρέπει να οργανωθούμε για να αντιμετωπίσουμε μία επίθεση όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Βουλευτής στάθηκε στο ποσοστό της φέρουσας ικανότητας των περιοχών που απειλούνται με την τοποθέτηση νέων αιολικών πάρκων τονίζοντας ότι πρέπει να σταθούμε στο προηγούμενο χωροταξικό.

«Είμαστε σε μεγάλη δυσχερή θέση σε ότι αφορά το νομικό υπόβαθρο γιατί δίνει τη δυνατότητα στη ΡΑΕ να δίνει άδειες με επιτάχυνση. Σε ότι αφορά τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις η Περιφέρεια Στερεάς ανεξάρτητα από τα στοιχεία που θα της παραθέσουν, θα πρέπει να γνωμοδοτήσει αρνητικά», δήλωσε μεταξύ άλλων ο κ. Αποστόλου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Χαλκιδέων συνήλθε εκτάκτως σήμερα 15 Απριλίου  2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, με αφορμή το θλιβερό άγγελμα του θανάτου του πρώην Δημάρχου του Δήμου Χαλκιδέων ΙΩΑΝΝΗ ΣΠΑΝΟΥ.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης η κα Πρόεδρος προέβη προς το Σώμα στην ακόλουθη εισήγηση:

                «Με  μεγάλη   θλίψη,  με  βαθιά   συγκίνηση  και  με σεβασμό,   η κοινωνία  της  Χαλκίδας   αποχαιρετά  σήμερα  τον  Γιάννη  Σπανό,  τον πρώτο αιρετό Δήμαρχο  της  μεταπολίτευσης, τον   Δήμαρχο  των  τεσσάρων  θητειών, τον λαμπρό αυτοδιοικητικό λειτουργό, που  υπηρέτησε τον τόπο,  την πόλη,  τον  Δήμο  Χαλκιδέων επί  δεκαετίες,  με  όραμα, συνέπεια, ήθος και  αγωνιστικότητα.

                Ο Γιάννης Σπανός ήταν ένας άνθρωπος με ισχυρή  προσωπικότητα,  που ξεχώριζε  για  την  εργατικότητα του,  τη  μαχητικότητά  του,  την αίσθηση του καθήκοντος, την αφοπλιστική  ειλικρίνεια  του  και   την  πίστη  του  σε  όσα  πρέσβευε. Ο λόγος  του  πληθωρικός,  μα  ακόμη   πιο  πληθωρικές  οι πράξεις  του.

                Διακρινόταν  για  το ζήλο  και  την  αφοσίωσή  του  στα  κοινά  και το  πάθος  του  για την ανάπτυξη  του τόπου  μας. Επίμονα διεκδικητικός, θετικός στους  στόχους,  τις προτάσεις και τις αποφάσεις  του.  Οραματικός  για το μέλλον  του  Δήμου  Χαλκιδέων.

                Ο   Γιάννης  Σπανός  ήταν  ο   αυτοδιοικητικός  και  ο πολιτικός  άνδρας, που  με  τις  σωστές  και  αποτελεσματικές  ενέργειες  του,  κέρδισε  το  σεβασμό  και   την   εκτίμηση  φίλων και αντιπάλων.

                Με  όλα αυτά τα γνωρίσματα  ο Γιάννης  Σπανός  είναι  πηγή έμπνευσης και παράδειγμα πολιτικού άνδρα προς μίμηση, που  αγάπησε  τη  Χαλκίδα. 

                Άφησε σε όλους τους επερχόμενους αυτοδιοικητικούς, μια παρακαταθήκη σύγχρονης διοίκησης  του  Δήμου, που βρίσκεται  δίπλα  στους δημότες.

                Όμως πρώτα και πάνω απ' όλα, ο Γιάννης Σπανός ήταν αγαπητός  στους  συμπολίτες του.

                Γι’ αυτό και εκείνοι τον τίμησαν με την ψήφο τους, κατ’  επανάληψη  στο αξίωμα του Δημάρχου.

                Γι αυτό κι εκείνοι  θα  τον   κρατήσουν  στη μνήμη  τους και  την  καρδιά  τους.»

                Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  Δήμου  Χαλκιδέων  για  την  προσφορά  του  αείμνηστου  Γιάννη  Σπανού, Δημάρχου  Χαλκιδέων, κατά  τα  έτη  1975-1978, 1979-1982,  1983-1985  και  1995-1998,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Να εκφράσει τη  βαθιά  θλίψη  και τα ειλικρινή  συλλυπητήρια   της  Δημάρχου και  τoυ Σώματoς στηv  oικoγέvεια τoυ εκλιπόvτoς.
 2. Η εκφoρά της σoρoύ τoυ και η ταφή του vα γίvoυv με δημοτική δαπάνη.
 3. Να κατατεθεί στεφάνι στη σορό τoυ εκλιπόντος .
 4. Να παραστεί  η  Φιλαρμονική  του  Δήμου Χαλκιδέων, κατά την Εξόδιο Ακολουθία, προς  απόδοση  τιμών  στον εκλιπόντα.
 5. Να διατεθεί σε τιμητική θέση στο Νέο Δημοτικό  Κοιμητήριο τάφoς - μvημείo με δημοτική δαπάνη.
 6. Να  εκφωνηθεί επικήδειος  λόγος  από  τη  Δήμαρχο  Χαλκιδέων.
 7. Να αναγνωστεί το παρόν Ψήφισμα από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου  στην  Εξόδιο Ακολουθία  και να επιδοθεί στην οικογένεια του εκλιπόντος.
 8. Να κυματίσει μεσίστια η Ελληνική Σημαία στoυς  ιστoύς  των Δημοτικών  Καταστημάτων του  Δήμου  Χαλκιδέων  επί  τριήμερο.
 9. Να παραμείνουν κλειστές οι υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του  κατά την ημέρα  της  Εξόδιας Ακολουθίας.
 10. Να τηρηθεί εvός λεπτoύ σιγή στην μvήμη τoυ στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 11. Να αναρτηθεί το παρόν ψήφισμα στην ιστοσελίδα του Δήμου και να  δημοσιευθεί στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.

Καλό  σου Ταξίδι  Δήμαρχε. Ας  είναι  ελαφρύ  το  χώμα  της  γης της  Χαλκίδας  που θα σε  σκεπάσει. Αιώνια    η μνήμη  σου. Καλό  σου Ταξίδι  Δήμαρχε.  Ας  είναι  ελαφρύ  το  χώμα  της  γης της  Χαλκίδας  που θα σε  σκεπάσει.  Αιωνία η μνήμη  σου.

                                                                                                                

Ο Δήμος Χαλκιδέων ενημερώνει ότι, λόγω εμφάνισης κρουσμάτων σε υπαλλήλους των Υπηρεσιών του Δημαρχείου (επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους) και της Υπηρεσίας Πρόνοιας, που βρέθηκαν θετικοί στην Covid-19, αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δημαρχείου και της Πρόνοιας έως και την Παρασκευή 16 Απριλίου 2021. Η αναστολή λειτουργίας γίνεται για προληπτικούς λόγους, προκειμένου να πραγματοποιηθούν απολυμάνσεις και δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε όλους τους εργαζόμενους.

Η εξυπηρέτηση των πολιτών, κατά το παραπάνω διάστημα, θα πραγματοποιείται με τους παρακάτω εναλλακτικούς τρόπους, είτε τηλεφωνικά με το αρμόδιο τμήμα, στο οποίο ενδιαφέρονται να εξυπηρετηθούν, από τις 08:00 έως τις 15:00 είτε ηλεκτρονικά, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Στην περίπτωση που η φυσική παρουσία του πολίτη είναι απολύτως αναγκαία, τότε η προσέλευση θα πραγματοποιείται κατόπιν προγραμματισμένης συνάντησης (ραντεβού).

Α) Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

Από ώρα 08:00 έως 15:00

 • Τηλεφωνικό κέντρο: 2221355151
 • Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών: 2221355141
 • Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών: 2221355151
 • Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών:

Λογιστήριο: 2221355164

Ταμείο: 2221355168

Προμήθειες: 2221355173

 • Διεύθυνση Προσόδων: 2221355146
 • Διεύθυνση Προγραμματισμού: 2221355115

Για τις υπόλοιπες υπηρεσίες:

 • Υπηρεσία Πρόνοιας: 2221060154

β) Αιτήματα μέσω ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Γ) Αιτήματα μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Δήμου Χαλκιδέων

Σημείο αναφοράς για τον τόπο του είναι για το γιατρό του Περιφερειακού Ιατρείου και Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Κύμης-Αλιβερίου Γιώργο Ζέρβα οι πηγές του Αυλωναρίου που παραμένουν αναξιοποίητες εδώ και πολλά χρόνια.

Ο Πρόεδρος δείχνει έμπρακτα την αγάπη για τον τόπο που γεννήθηκε, μεγάλωσε και επέστρεψε να υπηρετήσει ως γιατρός αρχικά και πλέον ως αυτοδιοικητικός. Διεκδικώντας όσα περισσότερα μπορεί και κάνοντας αυτοσκοπό την ανάδειξη και των μαγικών τοπίων που κρύβει η Δ.Ε Αυλωναρίου.

Σημείο αναφοράς για τους λάτρεις της φύσης και οι πηγές του Αυλωναρίου οι οποίες πλέον είναι προσβάσιμες. Για αρκετά χρόνια δεν μπορούσε κανείς να πλησιάσει. Ο δήμος μερίμνησε πριν από καιρό και καθαρίστηκε το μονοπάτι που οδηγεί πλέον σε ένα μαγευτικό τοπίο. Αυτή τη μαγεία κατάφερε ο Γιώργος Ζέρβας να την αποτυπώσει σε μία φωτογραφία και να τη μοιραστεί μαζί με όλους τους φίλους του στον προσωπικό του λογαριασμό στο fb.

Μία εικόνα, χίλιες λέξεις! Και βέβαια, οι πηγές,πόλος έλξης πολλών που θα θελήσουν να απολαύσουν ένα πανέμορφο περιβάλλον και να ανακαλύψουν με τη σειρά τους αυτό τον κρυφό παράδεισο, σε ένα πανέμορφο περιβάλλον με πανύψηλα πλατάνια, απ’ όπου αναβλύζουν δροσερά τρεχούμενα νερά, που σου δίνουν την ευκαιρία να ζήσεις στιγμές απίστευτης χαλάρωσης, με απόλυτο πρωταγωνιστή τη φύση.

Ο κ. Ζέρβας δεν έκρυψε με τη σειρά του τη μαγεία που και εκείνος ένιωσε από το τοπίο αυτό. Δεν αρκέστηκε μόνο στο γεγονός ότι πολύ σύντομα σε συνεργασία με την ΔΕΥΑΚΑ και τον Διευθυντή Βασίλη Στρουμπούλη, το Αυλωνάρι θα πίνει καθαρό νερό από τις πηγές αυτές. Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο eviakosmos.gr, ο ίδιος ετοιμάζει μία σειρά από προτάσεις προκειμένου να αξιοποιηθεί ως περιπατητικός προορισμός η διαδρομή από το γραφικό Αυλωνάρι, στο βουνό. Περισσότερα θα είναι σε θέση να δηλώσει μόλις σιγουρευτεί ότι αυτές οι προτάσεις παίρνουν σάρκα και οστά και θα είναι το συντομότερο δυνατό υλοποιήσιμες.

PIGI AVLONARI 1

ZERNAS PIGES 10.4

PIGI AVLONARI2

 

 

Οι Επιμελητηριακοί Σύμβουλοι Βασίλης Βαρελάς και Αντώνης Νταβαρίας είναι από τους ανθρώπους που η προσφορά τους στα επιμελητηριακά δρώμενα της Εύβοιας θα μείνει στην ιστορία. Και αυτό, γιατί καθημερινά ασχολούνται με το πιο σημαντικό κομμάτι, αυτό της οικονομίας.

Η επαφή τους λόγω επαγγέλματος, φοροτεχνικοί-λογιστές και οι δύο , με τον επιχειρηματικό κόσμο της Εύβοιας, σε συνδυασμό με τις προσπάθειες που γίνονται από το Επιμελητήριο για την αντιμετώπιση ουσιαστικών οικονομικών προβλημάτων δίνει τη δυνατότητα στους δύο συμβούλους και γνώστες πολύ καλά του αντικειμένου να δουλέψουν από κοινού πάντα σε συνεργασία με τους συναδέλφους τους στο Επιμελητήριο αλλά και πολύ δε μάλλον με τον Πρόεδρο Γιάννη Γεροντίτη του οποίου αποτελούν «δεξί χέρι» ουσιαστικές προτάσεις αντιμετώπισης των προβλημάτων αυτών.

Αυτό που κάνει τη διαφορά όμως και πετυχαίνει ως προς τους στόχους που βάζει το Επιμελητήριο πάντα με γνώμονα το συμφέρον των μελών του, είναι ότι αυτές οι προτάσεις αντιμετώπισης καίριων ζητημάτων είναι σωστά τεκμηριωμένες και στις περισσότερες των περιπτώσεων υπάρχει και αντιπρόταση. Δεν είναι τυχαίο συνεπώς, το γεγονός ότι τις περισσότερες από αυτές τις προτάσεις τις έχουν υιοθετήσει τα Υπουργεία.

Έτσι, δικαίως τον Βασίλη Βαρελά και τον Αντώνη Νταβαρία τους αποκαλούν «αχτύπητο δίδυμο» στο Επιμελητήριο. Είναι από τους ανθρώπους που αποδεικνύουν καθημερινά ότι όταν βρίσκονται άνθρωποι όπως είναι εκείνοι στις κατάλληλες θέσεις, σε συνεργασία με τη Διοικητική και τα υπόλοιπα μέλη του Επιμελητηρίου γίνονται ουσιαστικές παρεμβάσεις προς πάσα κατεύθυνση και γι’ αυτό υπάρχουν και αποτελέσματα.

Για την εξέλιξη της πανδημίας καθώς και τοπικά θέματα στο χώρο της υγείας στην Εύβοια μίλησε ο βουλευτής Ευβοίας της ΝΔ Σπύρος Πνευματικός στη δημοσιογράφο Έφη Ντίνη στον EVRIPOS 90FM.

Αναφορικά με την επέτειο της Παγκόσμιας Ημέρας Υγείας, ο βουλευτής είπε ότι η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό που έχουμε και θα πρέπει όλοι να την διαφυλάττουμε.

Όσον αφορά το θέμα των αναγκών που έχει δημιουργήσει η πανδημία στο ΕΣΥ, τόνισε ότι οι πανδημίες είναι σπάνιες και συγκεκριμένα έχουμε 1 κάθε 100 χρόνια, άρα δεν μπορεί κανείς να τις προβλέψει, ούτε να προγραμματίσει για αυτές.  «Το εθνικό σύστημα υγείας μιας χώρας δεν μπορεί και δεν πρέπει να διαμορφώνεται βάσει των έκτακτων αναγκών που προκύπτουν, όπως τώρα από τον κορωνοιό, αλλά με βάση τις κανονικές ανάγκες, που μπορεί να είναι διαφορετικές. Σαφώς, βέβαια, θα πρέπει να παίρνονται υπόψη όλες οι ανάγκες που δημιουργούνται και να αναπροσαρμόζονται τα δεδομένα», είπε ο κ Πνευματικός.

Όπως ανέφερε, η επιδημιολογική καμπύλη στην Ελλάδα στην αρχή της πανδημίας ήταν πολύ χαμηλή άρα φαίνεται να έχουμε βιώσει κυρίως δύο σοβαρά κύματα, ένα τον Νοέμβριο και ένα τώρα. Σύμφωνα και με τα παγκοσμίως εγκεκριμένα επιστημονικά site με δεδομένα για την πρόοδο της νόσου ανά τον κόσμο, η Ελλάδα όπως και οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες βρίσκονται σε περίοδο έξαρσης. Από την άλλη, η Αγγλία π.χ. αυτή τη στιγμή είναι σε καθοδική πορεία και αυτό έχει σαφώς να κάνει με τους εμβολιασμούς που έχουν γίνει αλλά και με τη φυσική ανοσία που έχει πια ο πληθυσμός.

Γι’ αυτό, τόνισε ότι «όλοι οι πολίτες πρέπει να αρπάξουν την ευκαιρία να εμβολιαστούν για να απελευθερωθούν από τον ‘φόβο’ της καθημερινότητας».

Για την τρομακτική πολυφωνία που επικρατεί στο δημόσιο διάλογο από τους επιστήμονες, τρομοκρατώντας πολλές φορές τον κόσμο, τόνισε ότι είναι λάθος. «Υποχρέωση μας, ως γιατροί, είναι να προσφέρουμε προστασία και παρηγοριά, να καθησυχάζουμε τον κόσμο στο μέτρο του εφικτού αλλά και με τα πραγματικά επιστημονικά δεδομένα» τόνισε.

Όσον αφορά την ασφάλεια των εμβολίων, επεσήμανε ότι ο κίνδυνος να πάθει κάποιος κάτι πολύ σοβαρό από τον κορωνοιό είναι πολύ μεγαλύτερος από τις παρενέργειες που μπορεί να έχει το εμβόλιο. Οι όποιες επιπλοκές είναι σπάνιες. Αναφέρθηκε στο παράδειγμα του υγειονομικού προσωπικού που, όπως έχει παρατηρηθεί, μετά τον εμβολιασμό δεν νοσεί και, στην περίπτωση, που νοσήσει, περνά την ασθένεια ελαφρά.

Όσον αφορά τις ανησυχίες ότι μπορεί κάποιος εμβολιασμένος να μεταδώσει τον ιό, οι ενδείξεις δείχνουν ότι το ιικό φορτίο που έχει κάποιος μετά τον εμβολιασμό είναι πολύ χαμηλό για κάτι τέτοιο.

Σημείωσε ότι τα κράτη έχουν προσπαθήσει να διασπείρουν τους νοσούντες στον χρόνο ώστε να αντέξουν τα συστήματα υγείας και το γεγονός ότι έχουμε έξαρση αυτήν την περίοδο είναι αναπόφευκτο, λόγω της πορείας του ιού.

Σε ερώτηση της κ. Ντίνη για το θέμα των μεταλλάξεων, είπε πως πράγματι είναι πολύ σημαντικό θέμα και είναι καιρός να ασχοληθεί συστηματικά η επιστημονική κοινότητα με τη μελέτη της αποτελεσματικότητας των διαθέσιμων εμβολίων έναντι των μεταλλάξεων.

Σχετικά με τα τεστ αντισωμάτων, ο κ. Πνευματικός είπε ότι τα αντισώματα είναι το επιθυμητό γεγονός από τον εμβολιασμό. Η αποτελεσματικότητά του εμβολίου φαίνεται από το γεγονός της πτώσης της νοσηρότητας στους εμβολιασμένους. Όπως είπε, αυτό που πρέπει να βρούμε είναι τον επιπολασμό της νόσου, δηλαδή τον ακριβή αριθμό αυτών που νόσησαν. Αν βρεθεί ο επιπολασμός, θα ξέρουμε το ποσοστό της φυσικής ανοσίας που έχει επιτευχθεί και που είναι το δεύτερο «εργαλείο» μετά τον εμβολιασμό για να καταφέρουμε κάποια στιγμή να πετύχουμε την πολυπόθητη ανοσία της αγέλης. Τα τεστ των αντισωμάτων είναι αυτά που θα βοηθήσουν σε αυτήν την κατεύθυνση.

Δυστυχώς, όπως είπε, θα ζήσουμε για αρκετό καιρό ακόμα με τον κορωνοιό και τόνισε πως ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε τα βασικά μέτρα προστασίας που ιστορικά έχουν αποδειχθεί τα πιο αποτελεσματικά απέναντι σε τέτοιους ιούς όπως την τήρηση των αποστάσεων, το πλύσιμο των χεριών, η μάσκα και η αποφυγή του συνωστισμού.

Σχετικά με το νέο σταθμό ΕΚΑΒ στη Δάφνη ο κ Πνευματικός είπε ότι είναι επιθυμία του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας εδώ και καιρό να φτιαχτεί αυτός ο σταθμός προς όφελος όλων των γύρω περιοχών. Μετά από αυτοψία που πραγματοποίησε ο Πρόεδρος του ΕΚΑΒ ο κ Παπαευσταθίου στο χώρο που πρότεινε ο Δήμος, πρότεινε τις απαραίτητες μετατροπές ώστε ο χώρος να πληρεί τις προδιαγραφές ενός άρτια οργανωμένου σταθμού ΕΚΑΒ, τις οποίες ο Δήμος έχει ήδη εφαρμόσει. Το θετικό είναι ότι χωροταξικά η Δάφνη βρίσκεται ακριβώς στη μέση του Δήμου. Σε ακόλουθη επικοινωνία που είχε ο κ. Πνευματικός με τον Πρόεδρο του ΕΚΑΒ ενημερώθηκε ότι το μόνο θέμα που είναι σε εκκρεμότητα είναι η στελέχωση του σταθμού. Ο βουλευτής συζήτησε σχετικά με τον Διοικητή της 5ης ΥΠΕ ο οποίος δεσμεύθηκε ότι σε συνεργασία πάντα με τη διοίκηση του ΕΚΑΒ θα βρεθεί σύντομα το κατάλληλο προσωπικό  Είναι κατανοητό το πρόβλημα στην τοπική κοινωνία και είμαι σίγουρος, όπως είπε ο βουλευτής, ότι θα λυθούν όλα ώστε να λειτουργήσει γρήγορα ο σταθμός. «Δεν θα μείνουμε στα ευχολόγια αλλά θα παρακολουθώ το θέμα ως την ημέρα της λειτουργίας του»

Κλείνοντας, η κ. Ντίνη έθεσε το ζήτημα των προβλημάτων στελέχωσης του νοσοκομείου Κύμης και ο κ. Πνευματικός δεσμεύθηκε να εξετάσει το ζήτημα και να επανέλθει με λεπτομέρειες για την εξέλιξη του θέματος. 

ΑΚΟΥΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ Ν.Σ ΣΠΥΡΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΝ EVRIPOS 90FM

 

 

Συνεδρίασε την Τρίτη διαδικτυακά η ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας, παρουσία του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φάνη Σπανού και των δημάρχων, ανάμεσα τους και των τεσσάρων δήμων της Εύβοιας τους οποίους αφορά επένδυση αιολικών πάρκων «μαμούθ». Συγκεκριμένα συμμετείχαν ο δήμαρχος Ερέτριας Ιωάννης Δημητρόπουλος, Κύμης-Αλιβερίου Θανάσης Μπουραντάς, Διρφύων Μεσσαπίων Γιώργος Ψαθάς ενώ την Κάρυστο εκπροσώπησε η Αντιδήμαρχος Μαρία Βερούχη.

Για την απόφαση της ΠΕΔ σε ότι αφορά την κατάσταση που επικρατεί στο σύνολο της Περιφέρειας Στερεάς αλλά και της Εύβοιας ειδικότερα μίλησε το πρωί της Τετάρτης 31 Μαρτίου στον EVRIPOS 90FM, και τη δημοσιογράφο Έφη Ντίνη, ο Πρόεδρος της ΠΕΔ, Δήμαρχος Καρπενησίου Νίκος Σουλιώτης ξεκαθαρίζοντας μεταξύ άλλων ότι την προσπάθεια απολιγνιτοποίησης που γίνεται δεν μπορεί να την φορτωθεί μία Περιφέρεια, στέλνοντας το μήνυμα ότι πάνε όλοι μαζί συντεταγμένα να βρεθεί λύση στο συγκεκριμένο θέμα. Αποσκοπώντας να βγει κάτι θετικό από την συνάντηση που αναμένεται να γίνει με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Φάνη Σπανού στα αρμόδια Υπουργεία.

«Φαίνεται ότι το θέμα κινείται ανεξέλεγκτα πλέον. Ενώ όλοι είμαστε υπέρ της απολιγνιτοποίησης της Χώρας και έχουμε πει πολλές φορές συγχαρητήρια στην Κυβέρνηση που πήρε αυτή την απόφαση, είμαστε υπερ των ανανεώσιμων πηγών Ενέργειας. Από κει και πέρα όμως δε μπορούμε να παραβλέπουμε ότι αυτή την προσπάθεια δεν μπορεί να τη φορτωθεί μόνο μία Περιφέρεια. Αυτή τη στιγμή τα γεγονότα αποδεικνύουν ότι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σηκώνει το μεγαλύτερ βάρος» δήλωσε ο Πρόεδρος της ΠΕΔ και συνέχισε:

«Πρέπει να δούμε πως θα γίνει να αναθεωρηθεί το χωροταξικό της Περιφέρειας για να σταματήσει αυτή η αλόγιστη αδειοδότηση. Το κυρίαρχο αίτημα και η απόφαση που πάρθηκε χθες στο Δ.Σ της ΠΕΔ στο οποίο ήταν παρών και ο Περιφερειάρχης, ήταν ότι πρέπει οι τοπικές κοινωνίες να έχουν όχι απλώς ένα γνωμοδοτικό ρόλο στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, αλλά να έχουν αποφασιστικό ρόλο κυρίως στην επένδυση. Να ξέρουν και να είναι σύμφωνες.»

Για να είναι σύμφωνες, όπως είπε στη συνέχεια ο κ. Σουλιώτης θα πρέπει να είναι συνεργάτες σε αυτή την προσπάθεια. Θα πρέπει να ξέρουν τα δεδομένα. Να έχουν μία διαφορετική άποψή. Και οι τοπικές κοινωνίες είναι πιο εύκολο να πούνε ένα αβίαστο ΟΧΙ όταν έρχεται κάποιος και σου λέει ότι θα μπούνε στο κεφάλι σου 200 ανεμογεννήτριες.

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ επισημαίνει πως αν μιλήσουν για 10-15, θα μπορεί να είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Συνεπώς η ΠΕΔ, λέει: Αναθεώρηση του χωροταξικού. Η Αυτοδιοίκηση να έχει κυρίαρχο ρόλο στη λήψη αποφάσεων να μην παραγκωνίζεται. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι που τις εκφράζει και είναι πιο κοντά στις τοπικές κοινωνίες. Αυτή είναι που θα σταθεί, όπως επισημαίνει ο κ. Σουλιώτης, δίπλα και στους επενδυτές. Δεν τους βλέπει, επισημαίνει, κανένας ως εχθρούς όταν όλα γίνονται με συνεννόηση.

Αυτές τις θέσεις μας τις προβάλλουμε. Ακούστηκαν στη συνεδρίαση της ΠΕΔ από όλους τους δημάρχους, τα προβλήματα των περιοχών του καθενός και αποφάσισαν να συντονίσουν τη δράση τους, μαζί με τον Περιφερειάρχη και αποφάσισαν να πάνε στον Υπουργό Ενέργειας και Ανάπτυξης να βάλουν τα θέματα για να σταματήσει ο αναβρασμός που επικρατεί στις τοπικές κοινωνίες. Στόχος, όπως είπε ο Πρόεδρος, να επανασχεδιάσουν όλοι μαζί τη χωροταξική κατανομή για το που θα γίνουν επενδύσεις για τα αιολικά πάρκα.

Μάλιστα, ο κ. Σουλιώτης εστιάζοντας στην περιοχή της Καρυστίας τόνισε ότι με αυτά που ακούστηκαν από την Αντιδήμαρχο Μαρία Βερούχη, κατάλαβαν ότι τα νούμερα έχουν ξεφύγει.

«Όταν στο δήμο Καρύστου σήμερα λειτουργούν 413 ανεμογεννήτριες, και αναμένεται στο επόμενο διάστημα να εγκατασταθούν άλλες τόσες. Τα νούμερα έχουν ξεφύγει» είπε ο Πρόεδρος και συνέχισε:

«Η αυτοδιοίκηση είναι πάντα δίπλα στο δημότη. Το έχει αποδείξει και στον καιρό της πανδημίας. Το θέμα της αλόγιστης τοποθέτησης ανεμογεννητριών είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Αφουγκραζόμαστε την κοινωνία και συνεργαζόμαστε για να μπορούμε να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα στην κατεύθυνση που σας είπα.»

Όπως επεσήμανε ο κ. Σουλιώτης κλείνοντας στους αρμόδιους υπουργούς αποφασίστηκε να πάνε ο Περιφερειάρχης, ο Πρόεδρος της ΠΕΔ, η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας και κάποιος εκπρόσωπος των δήμων.

«Δεν μπορούμε να πάμε πάρα πολλοί. Σημασία έχει να πάμε με τεκμηριωμένες θέσεις , με προτάσεις και να καθίσουμε στο τραπέζι και να πούμε τα επιχειρήματα μας. Να ακούσουμε και την πλευρά του Υπουργείου και όλοι μαζί να διαμορφώσουμε μία λύση που θα είναι αποδεκτή για όλους» είπε ο Πρόεδρος της ΠΕΔ.

Την ίδια ώρα οι δήμοι κινούνται δικαστικά. Ο κ. Σουλιώτης τονίζει ότι αυτές οι εταιρίες που ενδιαφέρονται για τις επενδύσεις, έχουν ένα πολύ δυνατό νομικό οπλοστάσιο.

«Δεν κάνουν κάτι παράνομα. Το θεσμικό πλαίσιο και το Νομοθετικό πλαίσιο της πατρίδας μας τους επιτρέπει να κάνουν όλα αυτά.. » είπε ο κ. Σουλιώτης και συνέχισε: «Η Νομιμότητα είναι αυτή που προβλέπει να μην έχουν αποφασιστικό ρόλο οι τοπικές κοινωνίες.»

Τέλος, ο Πρόεδρος της ΠΕΔ και Δήμαρχος Καρπενησίου μοιράστηκε μία προσωπική εμπειρία μαζί μας σε ότι αφορά τα αιολικά πάρκα στο Καρπενήσι.

«Από το 2015 στο Καρπενήσι έχουμε πληρώσει πάνω από 30.000€ στους δικηγόρους και στα δικαστήρια και δεν πετύχαμε κάτι. Δεν ακυρώσαμε αυτό που θέλαμε…» είπε ο κ. Σουλιώτης επισημαίνοντας ότι δεν χρειάζεται τα προβλήματα να λύνονται στις αίθουσες των δικαστηρίων. Θα πρέπει όπως ανέφερε να λύνονται με διάλογο και έχοντας τεκμηριωμένα αιτήματα και προτάσεις. «Πάμε συντεταγμένα όλοι μαζί» δήλωσε ο Πρόεδρος της ΠΕΔ.

ΑΚΟΥΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΠΕΔ ΝΙΚΟΥ ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΣΤΟΝ EVRIPOS 90FM

 

Στα πάτρια εδάφη βρέθηκε σήμερα το πρωί ο Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας Κώστας Γαλάνης. Αφού παρακολούθησε τη δοξολογία, στη συνέχεια κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο Ηρώων στα Ψαχνά. Ιδιαίτερη ικανοποίηση για τον ίδιο, πόσο μάλλον όταν βρίσκεται στα πάτρια εδάφη στα οποία ο επαναστατικός αγώνας για την ελευθερία έπαιξε σημαντικό ρόλο.

«Στην έδρα του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων τιμήσαμε την Ελληνική επανάσταση την Παλιγγενεσία και την Ελλάδα! Σε ένα περιβάλλον που ο Αγγελής Γοβιός και ο Νικόλαος Κριεζώτης πρωτοστάτησαν στην επανάσταση στην Εύβοια!» σημείωσε ο κ. Γαλάνης.

Αν και φέτος συμπληρώνονται 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821, στο δήμο Κύμης-Αλιβερίου η κατάθεση στεφάνων, όπως στους περισσότερους δήμους, έγινε με λιτό τρόπο και ακολουθώντας το υγειονομικό πρωτόκολλο για την προστασία από την πανδημία, λόγω της κατάστασης που επικρατεί με τον κορονοϊο.

Ο Αντιδήμαρχος Έργων Νίκος Μπαράκος, εκπροσωπώντας το Δήμο Κύμης-Αλιβερίου σήμερα το πρωί αφού παρακολούθησε τη Δοξολογία και την επιμνημόσυνη δέηση στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Αλιβέρι, κατέθεσε στο μνημείο των Ηρώων στεφάνι, ως ελάχιστο φόρο τιμής στους πεσόντες για την Ελευθερία. 

Σελίδα 7 από 148

Το Evia Kosmos στο Facebook

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ...

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Κύλιση στην Αρχή
Eviakosmos.gr Designed By HarisPap Istodimiourgies.gr