bannernew5

Τελευταία Νέα

Την Κυριακή 9 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθούν οι δύο συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας. Η Ειδική Συνεδρίαση που αφορά την εκλογή μελών Προεδρείου Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας και την Εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής και η δευτερη τακτική συνεδρίαση που θα ξεκινήσει στις 13:00μ.μ και αφορά στη σύσταση δύο Επιτροπών.

Συγκεκριμένα, την Κυριακή 09 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 11:00 πμ στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Λαμιέων (Λεωνίδου 9-11, Λαμία), θα πραγματοποιηθεί ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, η οποία σύμφωνα με α) το άρθρο 67 του ν. 4830/2021 και β) την αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.81558/29.12.2021 (ΦΕΚ Β’ 6290) ΚΥΑ, θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 παρ.6 της προαναφερθείσας ΚΥΑ («Εκλογές αιρετών εκπροσώπων…καθώς και των εκλογών για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης των Δήμων, των Περιφερειών…δύνανται να διενεργούνται είτε με ηλεκτρονικά μέσα είτε δια ζώσης είτε και με τους δυο (2) τρόπους (υβριδικά), με την επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 9, αντιστοίχως, ή αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης για κορωνοΐό COVID 19 (PCR ή rapid test), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9…» , επισυνάπτεται ) ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 165 και 175 του ν. 3852/2010 εκλογή μελών Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής. Παρακαλείσθε για την τήρηση των μέτρων προστασίας: χρήση μάσκας, αντισηπτικού και αποστάσεων.

      

Θέμα 1ο

        Εκλογή μελών Προεδρείου Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας : Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα σύμφωνα με το άρθρο 165 του Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

Θέμα 2ο

        Εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Στις 13:00 μ.μ στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Λαμιέων (Λεωνίδου 9-11, Λαμία), θα πραγματοποιηθεί η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, η οποία, σύμφωνα με α) το άρθρο 67 του ν. 4830/2021 και β) την αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.81558/29.12.2021 (ΦΕΚ Β’ 6290) ΚΥΑ, θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 παρ.6 της προαναφερθείσας ΚΥΑ («Εκλογές αιρετών εκπροσώπων…καθώς και των εκλογών για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης των Δήμων, των Περιφερειών…δύνανται να διενεργούνται είτε με ηλεκτρονικά μέσα είτε δια ζώσης είτε και με τους δυο (2) τρόπους (υβριδικά), με την επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 9, αντιστοίχως, ή αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης για κορωνοΐό COVID 19 (PCR ή rapid test), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9…» , επισυνάπτεται ) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης. Παρακαλείσθε για την τήρηση των μέτρων προστασίας: χρήση μάσκας, αντισηπτικού και αποστάσεων.

 

Θέμα 1ο Σύσταση Επιτροπής «Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», σύμφωνα με το άρθρο 164 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και ορισμός μελών της.

Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός

       

Θέμα 2ο Σύσταση Επιτροπής «Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», σύμφωνα με το άρθρο 164 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και ορισμός μελών της.

Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός

Η χρονιά που φεύγει άφησε το στίγμα της σε παγκόσμιο, εθνικό και τοπικό επίπεδο. Η πανδημία δοκίμασε όχι μόνο τις αντοχές των συστημάτων υγείας, αλλά και του κοινωνικού ιστού. Και αυτό σε συνδυασμό με προκλήσεις σε πεδία, όπως το γεωπολιτικό, το ενεργειακό, αλλά και αυτό της κλιματικής κρίσης. Η τεράστια φυσική καταστροφή του Αυγούστου μας στέρησε μεγάλο μέρος από το πανέμορφο πευκοδάσος στη Βόρεια Εύβοια και έφερε πολλούς συμπατριώτες μας σε απόγνωση.

Ήταν, κατά γενική παραδοχή, ένα δύσκολο έτος, που κατακλύστηκε από κρίσεις και προκλήσεις. Και η αποτελεσματική αντιμετώπιση των δυσκολιών αξιώνει ομοψυχία, σύνεση και συνεννόηση. Μόνο ενωμένοι θα πάμε μπροστά!

Ας ευχηθούμε, συνεπώς, το 2022 να ξημερώσει ένα καλύτερο μέλλον για τον κόσμο και την πατρίδα!

Με σχέδιο, όραμα, συνεννόηση και συνέπεια, εργαζόμαστε μεθοδικά για την ανασυγκρότηση του τόπου και την πρόοδο του κοινωνικού συνόλου.

Εύχομαι ολόψυχα Υγεία και Ευημερία στα σπιτικά σας, Ανάπτυξη και Προκοπή στην πατρίδα μας και Ειρήνη στον κόσμο.

Τη Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου 2021, ο Δήμαρχος Τανάγρας Βασίλης Περγάλιας υπέγραψε με τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας «ΑΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» τη σύμβαση για το έργο: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΛΑΦΡΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΟΙΝΟΗΣ».

Σύμφωνα με τη μελέτη, το έργο στοχεύει να αναβαθμίσει τον οικισμό της Οινόης και στα πλαίσια του έργου οι κυριότερες επεμβάσεις που προβλέπεται να γίνουν είναι οδοποιίας και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, όπως:

1) Βελτίωση του οδικού δικτύου του αστικού ιστού του οικισμού Οινόης. Θα ασφαλτοστρωθούν οι δύο κεντρικές οδοί, δηλαδή η οδός που οδηγεί στον κεντρικό Σιδηροδρομικό σταθμό και εν συνεχεία στην Κοινότητα Οινοφύτων καθώς και η κάθετη σε αυτήν οδό που οδηγεί στο Δημοτικό Σχολείο και η οδός που οδηγεί στο Αθλητικό Πάρκο Οινόης (γήπεδο 5×5).

2) Κατασκευή πεζοδρομίων και

3) Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων παραδοσιακού σχεδιασμού (επίστηλα) με όλη την απαραίτητη υποδομή.

Τα Παραδοτέα του έργου θα είναι:

6.282,91 τετραγωνικά μέτρα ασφαλτοστρωμένης οδού

1.150 τρέχοντα μέτρα κρασπέδων

2.606,64 τετραγωνικά μέτρα κυβόλιθων

60 Φωτιστικά σώματα

70 μέτρα δίκτυα αποχέτευσης όμβριων υδάτων

140τ.μ. πλακοστρώσεις με πλάκες ΑΜΕΑ για την ασφαλή κίνηση τους

30 Κάδοι απορριμμάτων

30 Καθιστικά-Παγκάκια

80 Μεταλλικά κολονάκια πεζοδρομίου

Το κόστος του έργου θα καλυφθεί από το Επιχειρησιακό Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και θα έχει ολοκληρωθεί σε διάστημα έξι (6) μηνών.

Ο Δήμαρχος Τανάγρας, Βασίλης Περγάλιας, δηλώνει ότι:

“Η αναβάθμιση του περιβάλλοντος και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών αποτελεί υποχρέωση και καθήκον μας. Το συγκεκριμένο έργο θα αναβαθμίσει τον οικισμό της Οινόης και θα βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων της, καθώς συμπληρώνει την προσπάθεια της δημοτικής αρχής να αναβαθμίσει ολόκληρο τον Δήμο Τανάγρας με έργα χρήσιμα για την τοπική κοινωνία, αξιοποιώντας νέα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Ευχαριστώ θερμά την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ιδιαίτερα τον πρώην Περιφερειάρχη και νυν δήμαρχο Αθηναίων κ. Κώστα Μπακογιάννη, τον Περιφερειάρχη κ. Φάνη Σπανό και την Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας κα. Φανή Παπαθωμά για την άψογη συνεργασία και τη σημαντική συμβολή τους στο έργο αυτό.”

Vpergalias2

 

Εκπροσωπώντας ως Τομεάρχης της Ν.Δ, το κόμμα, ο Διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Ευβοιώτη Βουλευτή της Ν.Δ Σπύρου Πνευματικού, Νίκος Φατούσης, στις 20 Δεκεμβρίου παραβρέθηκε στην εκδήλωση που πραγματοποίησε η Β1 ΔΕΕΠ Βορείου Τομέα Αθηνών στο Politia Tennis Club.

Μία εκδήλωση την οποία τίμησαν με την παρουσία τους Υπουργοί και εκπρόσωποι του κόμματος της Ν.Δ όπως ο Γενικός Γραμματέας Οργανωτικού Στέλλιος Κονταδάκης, ο Περιφερειάρχης Αττικής και Περιφερειακοί Σύμβουλοι, Δήμαρχοι, Διοικητές Οργανισμών και πολλοί φίλοι του κόμματος.

Με τον Πρόεδρο Σπύρο Αβραμάκο αλλά και τα μέλη της Β1 ΔΕΕΠ Β.Τ.Α συνδέουν χρόνια φιλίας και βέβαια αγαστής συνεργασίας με τον κ. Φατούση, ο οποίος δεν θα μπορούσε να μην παραστεί, τιμώντας την πρόσκληση τους.

fatousis 4

fatousis 5

fatoysis 1

 

 

Στη συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής, με τίτλο «Προτάσεις και κίνητρα για τη στελέχωση των δομών δημόσιας υγείας στις νησιωτικές και δυσπρόσιτες περιοχές» με την παρουσία του υπουργού κ. Αθ. Πλεύρη, συμμετείχε ο βουλευτής Ευβοίας Θανάσης Ζεμπίλης. Ο κ. Ζεμπίλης ευχαρίστησε τον Υπουργό Υγείας κ. Θάνο Πλεύρη, για την σημαντική ενίσχυση των δύο Κέντρων Υγείας Ιστιαίας και Μαντουδίου. «Οφείλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό Υγείας για την μεγάλη του συνεισφορά στις δομές υγείας της Βόρειας Εύβοιας, η οποία αντιμετώπισε το μεγάλο πρόβλημα με την οικολογική καταστροφή», ανέφερε συγκεκριμένα ο Θανάσης Ζεμπίλης.

Ειδικότερα:

Α) το ΚΥ Ιστιαίας ενισχύεται με Αξονικό Τομογράφο 16 Τομών, Ψηφιακό Μαστογράφο, Έγχρωμο Υπερηχοτομογράφο, Σύγχρονο Αναπνευστήρα, Monitor παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων, Holter Καρδιακού Ρυθμού και Σπιρόμετρο

Β) το ΚΥ Μαντουδίου ενισχύεται με Βιοχημικό Αναλυτή, Ψηφιοποιητή Ακτινολογικού, Καρδιογράφους, Σπιρόμετρο, Οξύμετρα, Συσκευή Ακρόασης Εμβρυικών Παλμών, υπολογιστές, εκτυπωτές και αγορά 1 σύγχρονου 4Χ4 ασθενοφόρου προνοσοκομειακής φροντίδας

Γ) ο στόλος των οχημάτων ενισχύεται σημαντικά, με γνώμονα τις ιδιαιτερότητες του ανάγλυφου της Βόρειας Εύβοιας, με την αγορά δύο Κινητών Μονάδων Υγείας. Οι Κινητές Μονάδες Υγείας έχουν ως στόχο την διενέργεια προληπτικών εξετάσεων (Αιματολογικές – Βιοχημικές Αναλύσεις, Μαστογραφίες, Μετρήσεις Οστικής Πυκνότητας κτλ) σε όλα τα χωριά των δύο πυρόπληκτων δήμων της Βόρειας Εύβοιας. Επιπλέον, θα παραχωρηθούν καινούργια ασθενοφόρα τόσο στο ΚΥ Ιστιαίας, όσο και στο ΚΥ Μαντουδίου.

Ο Θανάσης Ζεμπίλης έθεσε στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Περιφερειών, παρουσία του Υπουργού Υγείας, και το μείζον θέμα της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού 5 κλινών στο ΚΥ Ιστιαίας. «Υπήρξε πράγματι η βούληση της Κυβέρνησης, της παρούσας Κυβέρνησης και με το ΦΕΚ (3926/26-08-2021) του Αυγούστου του 2021, προχώρησε σε τροποποίηση του Οργανισμού, έτσι ώστε να ιδρυθεί Μονάδα Τεχνητού Νεφρού στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας. Και όχι μόνο αυτό, κατά την προκήρυξη της θέσης των δύο νεφρολόγων, η μία εξ αυτών ήταν σε επίπεδο διευθυντή, έτσι ώστε να καταστεί ελκυστική η θέση και παρά ταύτα, δεν υπήρξε κανένα ενδιαφέρον από γιατρούς για την κάλυψη τους», ανέφερε ο Βουλευτής Ευβοίας, ενώ συνεχίζοντας τόνισε ότι «φαίνεται μια πολιτική βούληση και με την τροποποίηση του Οργανισμού και με τον εξοπλισμό και με το γεγονός να καταστήσουμε ελκυστικές αυτές τις θέσεις σε επίπεδο διευθυντή, παρά ταύτα όμως δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον και αυτό καταδεικνύει, βέβαια, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όχι μόνο τα μικρά νησιά, αλλά ευρύτερα το νησιωτικό σύμπλεγμα και η περιφέρεια».

Ο Θανάσης Ζεμπίλης υπογράμμισε ότι ο διαγωνισμός για την κάλυψη θέσεων των δύο νεφρολόγων πρέπει να επαναπροκηρυχθεί άμεσα, με θέσπιση επιπλέον κινήτρων, ώστε οι θέσεις να καλυφθούν και η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού στο ΚΥ Ιστιαίας να λειτουργήσει το συντομότερο. Ο Υπουργός Υγείας δεσμεύτηκε ότι εντός του πρώτου εξαμήνου του 2022 θα φέρει στη Βουλή νομοσχέδιο, με το οποίο θα θεσπίσει περαιτέρω μισθολογικά και υπηρεσιακά κίνητρα, προκειμένου με την επαναπροκήρυξη των θέσεων να υπάρξει ενδιαφέρον και κάλυψη τους από τις συγκεκριμένες ειδικότητες ιατρών.

Μία δυναμική γυναίκα βρίσκεται επι ποδός για θέματα που αφορούν την Περιφέρεια, στο πανέμορφο Νησί της Στερεάς, τη Σκύρο. Ο λόγος για την Άννα Κουτσούπη, η οποία περιχαρής παραβρέθηκε στην παράδοση του οικίσκου ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας, η οποία παρέδωσε ένα πλήρως εξοπλισμένο μεταλλικό οικίσκο, αξίας 14.074 ευρώ (με ΦΠΑ), ο οποίος τοποθετήθηκε στον εξωτερικό χώρο του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Σκύρου, προκειμένου να είναι δυνατή η εξέταση και προσωρινή νοσηλεία ασθενών με συμπτώματα covid-19, με ασφάλεια εκτός του Ιατρείου. Και τα καλύτερα έπονται καθώς εγκριθηκε απο την Οικονομική Επιτροπή το ποσό των 322.400€, για την αποπερατωση του Υπόγειου Χώρου.

Την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021, πραγματοποιήθηκε με υβριδικό τρόπο (με φυσική παρουσία και μέσω τηλεδιάσκεψης) η 14η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Θηβαίων, στη Θήβα. Η συνεδρίαση έγινε με διευρυμένη σύνθεση καθώς κλήθηκαν και συμμετείχαν Δήμαρχοι - μη μέλη του Δ.Σ.. Συμμετείχαν επίσης ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, κ. Σπανός, ο Επίτιμος Πρόεδρος της Π.Ε.Δ., κ. Υπερήφανος και οι Αντιπεριφερειάρχες, κα Παπαθωμά, κ. Περγαντάς και κ. Κούκουζας.

Ο Πρόεδρος της Θεματικής Επιτροπής της Π.Ε.Δ., κ. Χαλβατζής, Δημοτικός Σύμβουλος Θηβαίων αναφέρθηκε στη σημαντικότητα της ενεργοποίησης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και στα οφέλη που μπορούν να προκύψουν για τις τοπικές κοινωνίες, καθώς αφενός δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και αφετέρου δίνει την ευκαιρία σε ανθρώπους που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες να εισέλθουν στην αγορά εργασίας. Όπως επεσήμανε ο κ. Χαλβατζής, η Περιφέρεια πρέπει να αγκαλιάσει και αυτή τη μορφή επιχειρηματικότητας και να χρηματοδοτήσει δράσεις για την ανάπτυξή της. Ο κ. Σπανός αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας επεσήμανε πως στο νέο ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2021-2027 θα ενεργοποιηθούν σχετικές δράσεις και θα στηριχθεί η λειτουργία υφιστάμενων κοινωνικών επιχειρήσεων, αλλά και η δημιουργία νέων. Ο Πρόεδρος της Ένωσης Φορέων Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας Στερεάς Ελλάδας, κ. Θεοδώρου αναφέρθηκε στα καινοτόμα χαρακτηριστικά των κοινωνικών επιχειρήσεων, αλλά και στις δυσκολίες που πλήττουν σε πολλές φορές τη βιωσιμότητά τους. Ευχαρίστησε παράλληλα την Π.Ε.Δ. για τη σημαντική πρωτοβουλία της. Η κα Αθανασοπούλου, Πρόεδρος της ΚΟΙΝΣΕΠ Έρκυνα, η οποία δραστηριοποιείται στη Λιβαδειά, αλλά και σε ολόκληρη τη Στερεά Ελλάδα και αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα καλής πρακτικής, έκανε μια μεστή παρουσίαση της δραστηριοποίησης της επιχείρησης και ζήτησε τη συνδρομή της Π.Ε.Δ. και των Δήμων για να ανθίσει η κοινωνική επιχειρηματικότητα. Ο Πρόεδρος της Π.Ε.Δ., κ. Σουλιώτης, Δήμαρχος Καρπενησίου και το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισαν τη διοργάνωση ημερίδων για την ενημέρωση σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και τα οφέλη της, σε όλους τους Δήμους της Στερεάς Ελλάδας, αρχής γενομένης από τη Βόρεια Εύβοια.

Στη συνέχεια, η Δήμαρχος Χαλκιδέων, κα Βάκα και ο Δήμαρχος Λοκρών, κ. Ζεκεντές διατύπωσαν την ανησυχία τους σχετικά με την πορεία της απογραφής. Όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι η διαδικασία δεν προχωρά σύμφωνα με τον σχεδιασμό κι ότι πρέπει η ΕΛΣΤΑΤ αλλά και το Υπουργείο Εσωτερικών να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να πάρουν τις κατάλληλες αποφάσεις, καθώς λίγες μέρες πριν την ολοκλήρωσή της έχουν απογραφεί μόλις 6,5 εκ. κάτοικοι. Ο κ. Σουλιώτης ανάφερε: «Αν δεν ληφθούν δραστικές αποφάσεις οι συνέπειες για την Ελλάδα, αλλά και τους Δήμους μας θα είναι τεράστιες. Δεδομένου ότι οι χρηματοδοτήσεις μας εξαρτώνται άμεσα από τον πληθυσμό, φοβάμαι πως η πλειοψηφία των Δήμων θα πληγεί ανεπανόρθωτα και δεν θα μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες των πολιτών και του τόπου μας». Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την ανάληψη δράσης για την ενημέρωση των πολιτών και την παρότρυνση τους να απογραφούν, ενώ παράλληλα να ζητηθεί, μέσω της ΚΕΔΕ, συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών.

Σε σχέση με τη διαμόρφωση της πρότασης της Π.Ε.Δ. σχετικά με την αναγκαία αλλαγή του τρόπου κατανομής χρηματοδοτήσεων, ο Πρόεδρος, κ. Σουλιώτης παρουσίασε μια στατιστική ανάλυση των χαρακτηριστικών των Δήμων σε επίπεδο Περιφέρειας αλλά και σε σχέση με τους εθνικούς μέσους όρους. Από την ανάλυση αυτή, κατέστη εμφανές, ότι οι Δήμοι της Στερεάς Ελλάδας και γενικότερα οι περιφερειακοί Δήμοι αδικούνται καθώς δεν λαμβάνονται υπόψη, με τη δέουσα βαρύτητα, κριτήρια όπως η έκταση, η διασπορά των κοινοτήτων και των οικισμών και η ορεινότητα, που εκτοξεύουν τα κόστη λειτουργίας. Ο κ. Σουλιώτης επεσήμανε: «Η χρηματοδότηση προς τους Δήμους έχει μειωθεί σε μεγάλο βαθμό από το 2011 και μετά και αυτό δυσκολεύει το έργο μας. Αρχικά, πρέπει να αυξηθεί συνολικά η χρηματοδότηση προς τους Δήμους και φυσικά να αυξηθεί η κατανομή στους περιφερειακούς Δήμους που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες λόγω διασποράς του πληθυσμού και μεγάλης έκτασης. Επίσης, πρέπει απαραιτήτως να καλύπτεται τουλάχιστον το κόστος μισθοδοσίας των εργαζομένων μας και το κόστος ενέργειας για τις εγκαταστάσεις και τον στόλο μας». Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την εκπόνηση πλήρους και τεκμηριωμένης πρότασης και την κατάθεσή της στην ΚΕΔΕ, προκειμένου στη συνέχεια να ξεκινήσει η διαπραγμάτευση με το Υπουργείο Εσωτερικών για την άρση των υφιστάμενων αδικιών.

2 1

ΠΕΔ3

ΠΕΔ4

Ένα εργαλείο που θα συμβάλει δραστικά στην καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και την αναβάθμιση της ευρύτερης λειτουργίας του Δημοσίου παρουσίασε στους Υπηρεσιακούς και Γενικούς Γραμματείς όλων των υπουργείων την Πέμπτη η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Πρόκειται για το Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών, ένα έργο που θα οδηγήσει στον μετασχηματισμό της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς θα αποτυπώνονται βήμα προς βήμα όλες οι διαδικασίες του Ελληνικού Δημοσίου, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, το πότε αυτά δίνονται ψηφιακά ή φυσικά και πού.

Το Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών έχει ως αποστολή να καταγράφει και να προτυποποιεί όλες τις διοικητικές διαδικασίες του Δημοσίου Τομέα, είτε αυτές είναι φυσικές, είτε ψηφιακές. Θα είναι δημόσια προσβάσιμο σε όλους, ώστε τόσο οι πολίτες όσο και οι δημόσιοι υπάλληλοι, θα βρίσκουν εύκολα και γρήγορα το σύνολο των δικαιολογητικών και ενεργειών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση οποιαδήποτε διοικητικής διαδικασίας. Με τον τρόπο αυτό, μειώνεται δραστικά η γραφειοκρατία που προκύπτει από τον διαφορετικό τρόπο που εφαρμόζουν την ίδια διαδικασία οι διάφορες υπηρεσίες, χωρίς να είναι πλέον αναγκαίες ερμηνείες ή εγκύκλιοι.

Μέχρι σήμερα, στο Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών έχουν ενσωματωθεί 1.036 διαδικασίες. Στόχος είναι το να τεθεί σε πιλοτική λειτουργία μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2022, έχοντας ως τότε διπλασιάσει τον συνολικό αριθμό των δημοσιευμένων διαδικασιών.

Το Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών αποτελεί, μαζί με το Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών και το Παρατηρητήριο Γραφειοκρατίας, την Εθνική Πολιτική Διοικητικών Διαδικασιών, μια συνεκτική δημόσια πολιτική για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους που στοχεύει στη διαφάνεια, στην οικονομική ανάπτυξη και στην αποτελεσματικότερη και φιλικότερη εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων.

Στην ειδική ενημερωτική ημερίδα συμμετείχε και το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET), ο εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που έχει αναλάβει την υλοποίηση του πληροφορικού συστήματος του έργου.

Στον χαιρετισμό του ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης τόνισε: «Το Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών είναι για εμάς χωρίς υπερβολή ένα project στρατηγικής σημασίας. Το Δημόσιο θα καταγράψει για πρώτη φορά τις διαδικασίες του και θα το κάνει μέσα από εσάς. Είναι ένα τεράστιο έργο, αφού θα καταγράψει πόσες είναι οι διοικητικές διαδικασίες, ποιες είναι, πότε αλλάζουν, ποιος δεν τις τηρεί, γιατί δεν τις τηρεί. Το ΕΔΥΤΕ παίζει ένα τεράστιο ρόλο και θέλω να ευχαριστήσω τον Διευθύνοντα Σύμβουλο που είναι εδώ. Οι διαδικασίες και η απλούστευσή τους μέσω της ψηφιοποίησης είναι το μεγάλο ζητούμενο της εποχής μας. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει χωρίς τους βασικούς πυλώνες, που είναι το ανθρώπινο δυναμικό – που είστε εσείς. Και είναι κάτι το οποίο όχι απλώς θέλουμε να συμμετέχετε, όχι απλώς σας ζητάμε να μας βοηθήσετε στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, αλλά θέλω να το πιστέψετε γιατί είναι πραγματικά κάτι πάρα πολύ μεγάλο».

Από την πλευρά του ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης αρμόδιος για θέματα απλούστευσης διαδικασιών, Γιώργος Γεωργαντάς, σημείωσε: «Με το Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών, καταγράφουμε σε ένα σημείο, κάθε διαδικασία που απαιτείται για οποιαδήποτε αλληλεπίδραση πολίτη-Δημοσίου. Δίνουμε τη δυνατότητα στους πολίτες να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις τους με το Δημόσιο ευκολότερα και αμεσότερα, χωρίς να ταλαιπωρούνται αναζητώντας τι πρέπει να κάνουν και χωρίς να αντιμετωπίζουν διαφορετική ερμηνεία από μια υπηρεσία σε μια άλλη ή ακόμη και από έναν υπάλληλο σε έναν άλλον. Ταυτόχρονα, το Μητρώο αποτελεί εργαλείο για τα στελέχη του Δημοσίου, καθώς έχοντας στη διάθεσή τους όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και κατευθύνσεις, διευκολύνονται σημαντικά, αυξάνοντας παράλληλα την παραγωγικότητα τους. Με το Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών και τις παράλληλες απλουστεύσεις, καταπολεμάμε τη γραφειοκρατία και εξοικονομούμε χρόνο και κόπο για την καθημερινότητα κάθε Έλληνα.».

Ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών Λεωνίδας Χριστόπουλος υπογράμμισε: «Σήμερα παρουσιάσαμε στους Υπηρεσιακούς Γραμματείς των Υπουργείων, τη θεσμική δηλαδή μνήμη της Διοίκησης, το νέο Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών, το οποίο αποτελεί πυλώνα για μια νέα συνεκτική εθνική πολιτική διαδικασιών. Το ΕΜΔ έχει ως στόχο να καταγράψει όλες τις διαδικασίες του Δημοσίου σε ένα σημείο προσφέροντας διαφάνεια και πληροφόρηση σε πολίτες και επιχειρήσεις, καθώς και διευκόλυνση στους δημοσίους υπαλλήλους στην καθημερινή τους εργασία. Είναι ένα κομβικής σημασίας έργο για το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αφού για πρώτη φορά το Κράτος θα αποκτήσει ένα αποθετήριο διαδικασιών μειώνοντας τόσο το διοικητικό βάρος που προκύπτει από την προσπάθεια κατανόησης ενός πολύπλοκου νομοθετικού πλαισίου, όσο και τη γραφειοκρατία που προκύπτει από τη μη τυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών».

 

photo2

Περιοδεία στους Δήμους Θηβαίων και Τανάγρας πραγματοποίησε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός, την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021, προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία των έργων που χρηματοδοτεί ή και υλοποιεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, αλλά και για να καταγράψει νέες ανάγκες και αιτήματα των τοπικών κοινωνιών.

Τον Περιφερειάρχη συνόδευαν η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Βοιωτίας Φανή Παπαθωμά, ο Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας Κώστας Μπακομήτρος, ο Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Μέριμνας Ιωάννης Περγαντάς, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Σπύρος Νικολάου και υπηρεσιακά στελέχη της Π.Ε. Βοιωτίας.

Μαζί με τον Δήμαρχο Θηβαίων Γιώργο Αναστασίου, επέβλεψαν έργα που ολοκληρώνονται, όπως η ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου της Κρήνης του Οιδίποδα, στην πλατεία Αγ. Θεοδώρων της Θήβας και η κατασκευή χώρου νέας λαϊκής αγοράς και χώρων εμποροπανήγυρης Θήβας.

Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο δημοτικό κατάστημα Θήβας, με τη συμμετοχή αντιδημάρχων, δημοτικών συμβούλων και εκπροσώπων τοπικών φορέων, οι οποίοι κατέθεσαν προβληματισμούς και αιτήματα για νέα έργα και παρεμβάσεις.

Αντίστοιχη σύσκεψη, πραγματοποιήθηκε αργά τα απόγευμα, στο δημοτικό κατάστημα Σχηματαρίου, με τη συμμετοχή του Δημάρχου Τανάγρας Βασίλη Περγάλια, αντιδημάρχων, δημοτικών συμβούλων και εκπροσώπων τοπικών φορέων.

Άπαντες ενημερώθηκαν για την πορεία έργων που χρηματοδοτεί, ή και εκτελεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, και έθεσαν κρίσιμα ζητήματα για την περιοχή, όπως το Κέντρο Υγείας Σχηματαρίου και η οδοποιία. 

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο Δημοτικό Σχολείο Δηλεσίου, για το οποίο ο Περιφερειάρχης ενημέρωσε για τη συνεργασία που αναπτύχθηκε με την ΚΤΥΠ ΑΕ (πρώην ΟΣΚ) προκειμένου να ολοκληρωθούν οι μελέτες, εντός των επόμενων μηνών, με στόχο το έργο να ενταχθεί το συντομότερο στο ΕΣΠΑ 2021 - 2027 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

«Επισκεφθήκαμε τους δήμους Θηβαίων και Τανάγρας, λίγες μέρες πριν την εκπνοή του 2021, προκειμένου να ενημερώσουμε για την πορεία έργων που εκτελούμε, όπως η ανάπλαση της περιοχής πέριξ της Κρήνης του Οιδίποδα στη Θήβα, αλλά και να ενημερώσουμε για τις ενέργειες ωρίμανσης και χρηματοδότησης του Δημοτικού Σχολείου Δηλεσίου, μιας από τις κορυφαίες ανάγκες σχολικής στέγης της Περιφέρειάς μας.

»Χρηματοδοτούμε και εκτελούμε έργα στους Τομείς της Παιδείας, του Πολιτισμού, του Τουρισμού και συνεχίζουμε, με βάση τα μηνύματα που λαμβάνουμε από τις τοπικές κοινωνίες. Αυτός είναι και ο σκοπός των επισκέψεων μας. Σύντομα θα τα πούμε αναλυτικά και εξειδικευμένα για την πορεία μας στα Οινόφυτα και τον Ασωπό», δήλωσε σχετικά ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός.

«Μαζί με τον Περιφερειάρχη μας Φάνη Σπανό, πραγματοποιήσαμε σήμερα μία ακόμη επίσκεψη στον Νομό Βοιωτίας και στα έργα των Δήμων Θήβας και Τανάγρας. Μια σειρά έργων που αγγίζουν την καθημερινότητα των πολιτών και αναβαθμίζουν την ποιότητα της ζωής τους.

»Στεκόμαστε πάντα δίπλα στους δήμους μας για να αποδοθούν με τον καλύτερο τρόπο, τα οφέλη στους πολίτες», δήλωσε η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Βοιωτίας Φανή Παπαθωμά.

spanos.thiva1

spanos.thiva4

spanos.thiva6

 

spanos.thiva7

sp.thiva2

sp.thiva3

sp.thiva5

 

Ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση της Δημάρχου Στυλίδας Βιργινίας Στεργίου, παραβρέθηκε στη Στυλίδα, στην έναρξη των εκδηλώσεων για τα Χριστούγεννα, στη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικού δέντρου που έγινε υπό τους ήχους των τραγουδιών του Γιώργου Τσαλίκη, ο πρώην υπουργός Κώστας Μαρκόπουλος.

Ο ίδιος έχει εκφράσει ήδη το ενδιαφέρον να κατέβει υποψήφιος Περιφερειάρχης Στερεάς στις επερχόμενες εκλογές. Μετά το πέρας της βραδιάς ο κ. Μαρκόπουλος έγραψε:

«Συγχαρητήρια στην Δήμαρχο Βιργινία Στεργίου για την χθεσινοβραδινή συναυλία με τον Γιώργο Τσαλίκη και την φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δένδρου.

Πραγματικά πέρασα όμορφα και ένιωσα την ζεστασιά που μπορεί να δώσει η τοπική αυτοδιοίκηση στους πολίτες αλλά και την αγάπη του τραγουδιστή προς την ιδιαίτερη πατρίδα του. Ένα μπράβο σε όλους. Πέρασα ωραία και είχα την ευκαιρία να εισπράξω τον παλμό και αυτής της περιοχής.»

Σελίδα 2 από 153

Το Evia Kosmos στο Facebook

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ...

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Κύλιση στην Αρχή
Eviakosmos.gr Designed By HarisPap Istodimiourgies.gr