bannernew5

Τελευταία Νέα

Η τακτική συνεδρίαση   του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, θα πραγματοποιηθεί λόγω έκτακτων συνθηκών που επικρατούν στην χώρα από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού με τηλεδιάσκεψη από την

πλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών e:Presence.gov.gr, την Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου 2022 με ώρα έναρξης 18:30μ.μ. προκειμένου να συζητηθούν και να αποφασίσουν για τα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ανάγκης μίσθωσης χώρου για τη στέγαση του Νηπιαγωγείου Καράβου.

 1. Λήψη απόφασης περί ορισμού μελών για την συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου.

 1. Λήψη απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών διαφορών και Αμφισβητήσεων για το έτος 2022.

 1. 4.Λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών μίσθωσης- εκμίσθωσης -   εκποίησης –αγοράς κινητών και ακινήτων για το έτος 2022.

 1. 5.Λήψη απόφασης περί ορισμού μελών της επιτροπής σφράγισης- αποσφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 1. Λήψη απόφασης περί ορισμού μελών επιτροπής Παραλαβής Καλής Εκτέλεσης Έργων προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 5.869,41 € πλέον ΦΠΑ για το έτος 2022.

 1. Λήψη απόφασης περί ορισμού μελών επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων Υπηρεσιών του Δήμου για το έτος 2022.

 1. Λήψη απόφασης περί ορισμού μελών επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων Προμηθειών του Δήμου για το έτος 2022.

 1. 9.Λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής εκτίμησης ακινήτων και κινητών για την εκμίσθωση, εκποίηση, ανταλλαγή, αγορά και μίσθωση κινητών και ακινήτων για το έτος 2022.

 1. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης της υπ. αριθ. 219/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα :«Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ Δήμου Κύμης - Αλιβερίου με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ».

 1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης εξόδων κηδείας άπορου δημότη.

 1. Συζήτηση σχετικά με το υπ΄αριθ. 1072/31-1-2022 έγγραφο των Τοπικών Συμβούλων Κύμης, Αικατερίνης Κουτέλου και Γαλάνη Αικατερίνης.

Με απόφαση της κυβέρνησης της ΝΔ μπαίνει λουκέτο στη ΛΑΡΚΟ και 1.080 άνθρωποι πάνε απευθείας στην ανεργία, από τις οποίες οι 400 μένουν και άστεγες και άλλα τουλάχιστον 1000 δορυφορικά επαγγέλματα και εργολαβικοί εργαζόμενοι μένουν και αυτοί δίχως αύριο.

2,5 χρόνια κοροϊδίας από την κυβέρνηση της ΝΔ για να καταλήξουμε, δυστυχώς, εκεί που ήθελε να οδηγήσει τη ΛΑΡΚΟ και τους ανθρώπους της.

Αλληλεγγύη στον αγώνα των ανθρώπων της ΛΑΡΚΟ με άμεση διασφάλιση των θέσεων εργασίας.

Αλληλεγγύη στον αγώνα επιβίωσης ολόκληρων περιοχών της Εύβοιας και της υπόλοιπης Ελλάδας.

Στη Βουλή φέρνει ο Θανάσης Ζεμπίλης το θέμα της απόσπασης για ένα μήνα αναισθησιολόγου από το ΓΝ Χαλκίδας στο ΓΝ Λαμίας, κατόπιν χθεσινής απόφασης του Διοικητή της 5ης ΥΠΕ κ. Σερέτη. Όπως υπογραμμίζει ο Βουλευτής Ευβοίας, η συγκεκριμένη απόφαση οδηγεί στην ακύρωση προγραμματισμένων χειρουργικών επεμβάσεων και ζητάει από τον Υπουργό Υγείας κ. Θάνο Πλεύρη την ενίσχυση της 5ης ΥΠΕ με αναισθησιολόγους. Πιο συγκεκριμένα, με την αρ.πρωτ.: 2887/03.02.2022 Ερώτησή του προς τον Υπουργό Υγείας, ο Θανάσης Ζεμπίλης αναφέρει τα εξής:    

«Η υπ. αρ. πρωτ.: Δ1/5764/2-2-2022 απόφαση του Διοικητή της 5ης ΥΠΕ για την απόσπαση για ένα μήνα ιατρού-αναισθησιολόγου από το ΓΝ Χαλκίδας στο ΓΝ Λαμίας έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα δυσλειτουργίας στο ΓΝ Χαλκίδας. Γενικά, οι συνεχείς μετακινήσεις για την κάλυψη εφημεριακών κενών στο ΓΝ Λαμίας αφήνει το ήδη υποστελεχωμένο Τμήμα Αναισθησιολογίας του ΓΝΧ σε ακόμη χειρότερη κατάσταση, με αποτέλεσμα να ακυρώνονται προγραμματισμένες χειρουργικές επεμβάσεις.      

Η συγκεκριμένη απόφαση οδηγεί στην οριζόντια μείωση των τακτικών χειρουργικών επεμβάσεων κατά 20%-25%, την στιγμή μάλιστα που το ΕΚΕΠΥ έχει δώσει εντολή να μεταφέρονται χειρουργεία covid στο ΓΝ Χαλκίδας, που διαθέτει οργανωμένο χειρουργείο για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις ασθενών.  

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι επιβάλλεται να εφημερεύουν σε ενεργή εφημερία 2 αναισθησιολόγοι, δεδομένου μάλιστα ότι μόνο αναισθησιολόγοι διενεργούν την πράξη της διασωλήνωσης.  

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί πως όταν πραγματοποιούνται επείγοντα χειρουργεία ελλοχεύει ο κίνδυνος να μην υπάρχει αναισθησιολόγος διαθέσιμος για πράξεις διασωλήνωσης που τυχόν προκύψουν, με αποτέλεσμα να υπάρχει ισχυρή πιθανότητα να οδηγηθούν οι ασθενείς στο θάνατο.  

Επιπλέον, πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι το ΓΝ Χαλκίδας δεν εξυπηρετεί μόνον ασθενείς από την Π.Ε. Ευβοίας, αλλά δέχεται και έναν μεγάλο αριθμό ασθενών που χρήζουν χειρουργικών επεμβάσεων από την βιομηχανική ζώνη των Οινοφύτων, καθώς και από την ευρύτερη περιοχή Οινοφύτων – Σχηματαρίου - Θηβών .  

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, η απόφαση αυτή του Διοικητή της 5ης ΥΠΕ κρίνεται λανθασμένη και αναιτιολόγητη, καθώς δεν προέβη έγκαιρα στις δέουσες ενέργειες ώστε να μην δημιουργηθεί το πρόβλημα αυτό και ακολούθως δεν αξιολόγησε ορθά τις εναλλακτικές δυνατότητες, στο πλαίσιο της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, για την αντιμετώπιση των έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών που προέκυψαν στο ΓΝ Λαμίας.    

Βάσει των ανωτέρω, ερωτάται ο κύριος Υπουργός:  

Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να ενισχυθεί με ιατρούς ειδικότητας αναισθησιολογίας η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας;».

Άστραψε και βρόντηξε λίγο πριν τη λήξη της συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γιώργος Ζέρβας, το βράδυ της Δευτέρας κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κύμης-Αλιβερίου. Το φυτίλι άναψε μία στιχομυθία μεταξύ αυτού και του δημοτικού συμβούλου Κώστα Καρτελιά, κατά την ψηφοφορία του μοναδικού θέματος για την ΔΕΗ. Ο κ. Καρτελιάς ανέφερε ότι καταψηφίζει το θέμα, και συντάχθηκε με τα όσα είχε προαναφέρει, ο επικεφαλής της παράταξης του, Κώστας Κέκης. Λέγοντας χαρακτηριστικά ο κ. Καρτελιάς: «Την τοπική αυτοδιοίκηση την κάνετε φοροεισπρακτικό μηχανισμό» κάτι που θεώρησε προσβλητικό για τον ίδιο αλλά και το συμβούλιο ο Πρόεδρος και του απάντησε: «Δική σας άποψη. Γι’ αυτό, θα συνεχίσετε να είστε μειοψηφία».

Προκαλώντας την αντίδραση του κ. Κέκη, οποίος μίλησε για μένος του Προέδρου στον κ. Καρτελιά. Για να του απαντήσει στη συνέχεια ο κ. Ζέρβας ότι δεν έχει καμία εμπάθεια και δεν ασχολείται καν με το συγκεκριμένο πρόσωπο.

Σε ρόλο «αγράμματου δικηγόρου» έσπευσε να υπερασπιστεί τον κ. Καρτελιά, η δημοτική σύμβουλος κα Μπάτσα, (παρόλο που ανήκει μέν στην μειοψηφία αλλά σε άλλο συνδυασμό). Η κα Θαλασσινού συμπλήρωνε στη συνέχεια, ότι δεν της άρεσαν αυτά που άκουσε από τον κ. Ζέρβα, ενώ η κα Μπάτσα επέστρεψε, μετά το πέρας της ψηφοφορίας του θέματος, ζητώντας το λόγο επι προσωπικού επιμένοντας στον Πρόεδρο να πάρει πίσω τα λεγόμενα του στον κ. Καρτελιά, με τον Πρόεδρο φυσικά, να δηλώνει…ανένδοτος!

«Σε παρακαλώ να πάρεις πίσω την κουβέντα που είπες στον κ. Καρτελιά, ότι θα είστε πάντα μειοψηφία» είπε η κα Μπάτσα επανερχόμενη στο θέμα, με τον Πρόεδρο να της απαντά: «Εσείς τι είστε κα Μπάτσα, προστάτης του κ. Καρτελιά ή νομικός του σύμβουλος;» με την κα Μπάτσα να συνεχίζει: «Εκ μέρους του Σώματος, διαφυλάττεις εννοείται τη σωστή λειτουργία του Σώματος, σε παρακαλώ να πάρεις πίσω αυτή την κουβέντα».

Με τον κ. Ζερβά να της απαντά: «Ποτέ μου δεν την παίρνω πίσω»! Και με την κα Μπάτσα να ανταπαντά στον Πρόεδρο: «Το περίμενα. Η συμπεριφορά σου τα τελευταία χρόνια το αποδεικνύει…». Με τον Πρόεδρο να της ρίχνει τη χαριστική βολή, λέγοντας της ότι η τελευταία που θα τον κρίνει είναι αυτή! «Δε χρειάζεται. Με κρίνουν άλλοι. Η τελευταία που μπορείτε να με κρίνετε, είστε εσείς και η παράταξη σας!» είπε ο κ. Ζέρβας, απευθυνόμενος στην κα Μπάτσα.

Στο χορό που άνοιξε η κα Μπάτσα, αναμενόμενο, μπήκε και ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Δημήτρης Θωμάς στη συνέχεια, ο οποίος ξεσπώντας κι αυτός, απευθυνόμενος στον Προέδρο, του είπε: «Γιατί τελευταία κ. Ζέρβα; Στο δημοτικό συμβούλιο λογοδοτείς, όχι σε άλλους. Μη γίνεσαι ένας νέος Μπουραντάς. Γίνεσαι ένας νέος Μπουραντάς, σιγά -σιγά» για να πάρει στη συνέχεια «πληρωμένη» απάντηση από τον Πρόεδρο του Δ.Σ:

«Δεν πειράζει. Μακάρι να γίνω ένας νέος Μπουραντάς» και τον κ. Θωμά να ανταπαντά: «Χαίρομαι που το ομολογείς δημόσια!». Με τον κ. Ζέρβα να λέει απευθυνόμενος στον κ. Θωμά: «Το Μπουραντά τον έχουν κρίνει πάνω από 35χρόνια και τον έχουν εμπιστευθεί κ. Θωμά οι συμπολίτες μας, σε πάρα πολλές θέσεις. Εσάς, μία φορά –δύο σας έκριναν και σας έδωσαν θέση εξουσίας. Και τόσα χρόνια σας τοποθέτησαν στη θέση της μείζονος αντιπολίτευσης. Το δήμαρχο επι πολλά χρόνια τον εμπιστευθήκαν στη θέση του Νομάρχη, του Αντιπεριφερειάρχη και σήμερα, του δήμαρχου».

«Είσαι πολιτικά στενόμυαλος» είπε ο κ Θωμάς στον κ. Ζέρβα, στη συνέχεια. Ενώ ο κ. Κέκης σχολίασε: «Μετά από δύο χρόνια κ. Ζέρβα αποκαλύψατε το πραγματικό σας πρόσωπο». Και τον κ. Θωμά έξαλλο να φωνάζει και πάλι απευθυνόμενος στον κ. Ζέρβα: «Όταν εκβιάζεσαι από τον κάθε Αγγελή, δε λες κουβέντα. Σήμερα, πήρες και μιλάς».

O διάλογος μεταξυ τους συνεχίστηκε, με τον Πρόεδρο να απαντά στον κ. Θωμά, με ψυχραιμία: «Κύριε Θωμά, όχι σε μένα αυτά!»

Είναι αξιοσημείωτο όλα αυτά τα χρόνια, πως ο Πρόεδρος του Δ.Σ Κύμης Αλιβερίου Γιώργος Ζέρβας, κρατάει χαμηλούς τους τόνους. Προκειμένου να γίνονται οι συνεδριάσεις ακόμα και όταν δέχεται λεκτικές επιθέσεις από την αντιπολίτευση, δεν απαντά. Όμως, για να φτάσει σε σημείο να λειτουργήσει έτσι στην τελευταία συνεδρίαση, σημαίνει ότι ο κόμπος έφτασε στο χτένι. Και βέβαια, η επίθεση μαζική από τους επικεφαλής της μειοψηφίας του Συμβουλίου, τους οποίους, ο Πρόεδρος, με ψυχραιμία αντιμετώπισε και πήρε τα εύσημα από τον κόσμο που παρακολουθούσε τη συνεδρίαση και όχι μόνο!

Φαίνεται, ότι κάποιοι «ψάχνονται» με σκοπό ή να διαλύσουν τις συνεδριάσεις, σύνηθες φαινόμενο στα δημοτικά συμβούλια του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, ή κάνουν ότι μπορούν για να εκθέσουν τους έχοντες την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του.

Προφανώς και θέλουν να το μετατρέπουν σε «τσίρκο» όπως υποστηρίζουν δημότες που δεν αντέχουν να παρακολουθήσουν τις συνεδριάσεις με τον έναν να πετάγεται πάνω στον άλλο, τον κ. Θωμά να μην αφήνει ποτέ το δήμαρχο να ολοκληρώσει, εντέχνως προφανώς για να χάνει τον ειρμό της σκέψης, προκαλώντας έναν εκνευρισμό κάθε φορά, άνευ λόγου αλλά με αιτία. Καθώς έτσι περνάνε απαρατήρητα σοβαρά θέματα που αφορούν τη λειτουργία του Δήμου. Αφού αποσπάται η προσοχή και εκείνων που συμμετέχουν στα συμβούλια και εκείνων που τα παρακολουθούν.

ΑΚΟΥΣΤΕ ΕΔΩ ΤΑ ΟΣΑ ΕΙΠΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ Δ.Σ ΚΥΜΗΣ –ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

 

Με Ερώτησή του προς τον Υπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Γιάννη Πλακιωτάκη, ο Βουλευτής Ευβοίας Θανάσης Ζεμπίλης ζητάει την ενίσχυση και πύκνωση των ακτοπλοϊκών δρομολογίων Λουτρά Αιδηψού – Αρκίτσα και Αγιόκαμπος – Γλύφα για την απρόσκοπτη συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση των κατοίκων της Βόρειας Εύβοιας. Συγκεκριμένα, η αρ.πρωτ.:2775/31-1-2022 Ερώτηση του Βουλευτή Ευβοίας αναφέρει τα εξής:  

«Είναι γνωστό ότι η γεωγραφική ιδιαιτερότητα της Εύβοιας, η νησιωτικότητα και μορφολογία του εδάφους, καθώς και ο απαρχαιωμένος και ανεπαρκής βόρειος οδικός άξονας (ΕΟ 77), δεν επιτρέπουν στους κατοίκους της Βόρειας Εύβοιας να μεταβαίνουν στην ηπειρωτική χώρα οδικώς. Άλλωστε, ο οδικός αποκλεισμός της Βόρειας Εύβοιας, κατά τους χειμερινούς μήνες, αποτελεί ένα συχνό φαινόμενο, κυρίως λόγω της ομίχλης και των εκτεταμένων χιονοπτώσεων. Ιδίως μετά την φυσική καταστροφή του Αυγούστου, το συγκεκριμένο φαινόμενο εντάθηκε, δεδομένου ότι το νερό δεν συγκρατείται και δημιουργεί επιπλέον πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις βράχων στο οδόστρωμα. Συνεπώς, οι κάτοικοι της περιοχής αναγκάζονται να χρησιμοποιούν τη θαλάσσια συγκοινωνία, μέσω των πορθμείων, Λουτρά Αιδηψού – Αρκίτσα και Αγιόκαμπος – Γλύφα.    

Πρόσφατα ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι προχωράνε οι διαδικασίες για την κατασκευή του Βόρειου Οδικού Άξονα (Ε.Ο. 77). Αδιαμφισβήτητα πρόκειται για ένα έργο πνοής που θα συμβάλλει καθοριστικά στην αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής και θα αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το φαινόμενο των κατολισθήσεων και του αποκλεισμού.  

Έως ότου, βέβαια, γίνει το συγκεκριμένο έργο, οφείλουμε να βρούμε τρόπους για να διασφαλίσουμε την συχνή και απρόσκοπτη σύνδεση της Βόρειας Εύβοιας με την υπόλοιπη επικράτεια. Πρέπει δε να λάβουμε υπόψη ότι η υφιστάμενη συχνότητα δρομολογίων δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες μίας περιοχής 50.000 περίπου κατοίκων.  

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το τελευταίο δρομολόγιο από Αγιόκαμπο προς Γλύφα είναι 13:30 και από Γλύφα προς Αγιόκαμπο 14:30, ενώ από Λουτρά Αιδηψού προς Αρκίτσα το πρώτο δρομολόγιο είναι 08:00 και από Αρκίτσα προς Λουτρά Αιδηψού το πρώτο δρομολόγιο είναι στις 09:00.      

Αποτελεί επιτακτική ανάγκη να αυξηθούν τα δρομολόγια, με τουλάχιστον δύο επιπλέον δρομολόγια ανά γραμμή, ώστε να εξυπηρετούνται οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της περιοχές. Μετά την μεγάλη πυρκαγιά του Αυγούστου, άλλωστε, οι ανάγκες της ευρύτερης περιοχής έχουν αυξηθεί και η συνδεσιμότητα αποτελεί μείζον οικονομικό και υγειονομικό ζήτημα.  

Η εκτέλεση επιπλέον δρομολογίων και στις δύο γραμμές που θα πρόσθετε δρομολόγια νωρίτερα το πρωί στη γραμμή Λουτρά Αιδηψού – Αρκίτσα και αργότερα το απόγευμα στη γραμμή Αγιόκαμπος - Γλύφα, αναμφίβολα θα βελτίωνε αισθητά την κατάσταση και θα συνέβαλε στην προσπάθεια ανασυγκρότησης της περιοχής. Συνεπεία των ανωτέρω, θα πρέπει να εξεταστούν τρόποι για την ενίσχυση των ανωτέρω ακτοπλοϊκών γραμμών.    

Βάσει των ανωτέρω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:  

Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να ενισχυθούν οι ακτοπλοϊκές γραμμές Λουτρά Αιδηψού – Αρκίτσα και Αγιόκαμπος – Γλύφα και να αυξηθούν τα ημερήσια δρομολόγια;».

Στα 142 ανήλθαν τα «υπέρ» στην πρόταση ΣΥΡΙΖΑ - Απούσα η Μαριέττα Γιαννάκου, που νοσηλεύεται με σοβαρό πρόβλημα υγείας - Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε «αμήχανη» και «αδιέξοδη» την πρόταση δυσπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ - Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επιτέθηκε προσωπικά στον κ. Μητσοτάκη, λέγοντας ότι «έχει τελειώσει πολιτικά, αλλά το χειρότερο είναι ότι ζει στο παράλληλο δικό του σύμπαν»

Απορρίφθηκε με 156 «κατά» η πρόταση δυσπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ κατά της κυβέρνησης. Συνολικά ψήφισαν 299 βουλευτές. Κατά της πρότασης δυσπιστίας ψήφισαν οι 156 βουλευτές της ΝΔ, υπέρ 142 βουλευτές της αντιπολίτευσης, ενώ υπήρξε και ένα «παρών», που προέρχεται από τον ανεξάρτητο βουλευτή Κωνσταντίνο Μπογδάνο.

Από την ψηφοφορία απουσίασε η κυρία Μαριέττα Γιαννάκου, καθώς βρίσκεται στο νοσοκομείο με σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Είχε προηγηθεί σφοδρή αντιπαράθεση των Κυριάκου Μητσοτάκη και Αλέξη Τσίπρα, με την οποία ολοκληρώθηκε η τριήμερη συζήτηση της πρότασης δυσπιστίας που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ κατά της κυβέρνησης.

Το έδαφος για την αντιπαράθεση πρωθυπουργού και αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης είχε λειάνει το άγριο επεισόδιο Αδωνη Γεωργιάδη και Παύλου Πολάκη στο καφενείο της Βουλής, όταν ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ επιτέθηκε φραστικά στον υπουργό Ανάπτυξης.

Ο πρωθυπουργός στην κεντρική του τοποθέτηση χαρακτήρισε «αμήχανη» και «αδιέξοδη» την πρόταση δυσπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ εκτίμησε ότι η χρήση του ισχυρότερου κοινοβουλευτικού όπλου από την αξιωματική αντιπολίτευση φανερώνει το πολιτικό, δημοσκοπικό και εσωκομματικό αδιέξοδο του κ. Τσίπρα.


«Ο Τσίπρας βλέπει τις δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ να φυλλοροούν»

«Με αποκαλέσατε «τελειωμένο» κ. Τσίπρα. Θα πέσετε μέσα όπως τότε που λέγατε ότι δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση στο εκατομμύριο να κερδίσω εκλογές» τόνισε. Παράλληλα, χαρακτήρισε την πρόταση μομφής ως μια απέλπιδα προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα να κρατήσει τις δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ, που «φυλλορρούν» προς άλλες πολιτικές δυνάμεις.

«Ακόμα και όταν επιμένετε στο αίτημά σας για εκλογές, δεν είπατε τίποτα για μία εναλλακτική πρόταση. Τι ακριβώς ζητάτε; Ποιος να προκύψει και ποιος να κυβερνήσει; Αυτός που επί 2,5 χρόνια μετά τις εκλογές δεν τόλμησε να κάνει ένα απολογιστικό συνέδριο για τα αίτια της ήττας του;» σχολίασε επίσης, τονίζοντας ότι ο κ. Τσίπρας επιχειρεί να κλείσει εσωκομματικές πληγές. Παράλληλα, άφησε και πάλι έμμεσες αιχμές για τις ανθρώπινες απώλειες στο Μάτι και τη Μάνδρα, λέγοντας ότι η δική του συγγνώμη για όσα έγιναν κατά την πρόσφατη κακοκαιρία δεν έγινε αντιληπτή από αυτούς που δεν ζήτησαν ποτέ συγγνώμη.

Αναφορικά με τα προβλήματα από την κακοκαιρία «Ελπίς», ο κ. Μητσοτάκης αναγνώρισε ελλείψεις στον συντονισμό, ωστόσο απάντησε στην κριτική του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι επιτίθεται στην κυβέρνηση, επειδή κράτησε ανοιχτή την Αττική Οδό, όταν πέρυσι, στη «Μήδεια», κατηγορούσε την κυβέρνηση, επειδή την είχε κλείσει.

Ο επικεφαλής της κυβέρνησης αναγνώρισε ακόμη τις καθυστερήσεις στο εμβολιαστικό πρόγραμμα, τόνισε ωστόσο ότι το 84% των ενήλικων πολιτών της χώρας είναι πλέον θωρακισμένο. Τόνισε ακόμη ότι επί ΝΔ διπλασιάστηκαν οι κλίνες ΜΕΘ, από τις 560 που παρέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα είναι πάνω από 1.100.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας, λέγοντας ότι σημειώνουν ρεκόρ εικοσαετίας. Τόνισε ότι η χώρα θα κλείσει το 2021 με ανάπτυξη άνω του 7% και με μία από τις μεγαλύτερες πτώσεις ανεργίας στην Ευρώπη. Κατηγόρησε, δε, τον ΣΥΡΙΖΑ, ότι ως κυβέρνηση αύξησε όλους τους φόρους φυσικών και νομικών προσώπων.

«Πενήντα χιλιάδες άνεργοι βρήκαν δουλειά μέσα από τα προγράμματα του ΟΑΕΔ. Η αύξηση του κατώτατου μισθού έρχεται την 1η Μαΐου του 2022. Ο ΕΝΦΙΑ ήδη μειώθηκε κατά 22%. Ο μηδενικός φόρος των γονεϊκών παροχών έχει ανακουφίσει χιλιάδες νοικοκυριά. Η χώρα μας γίνεται έδρα διεθνών επιχειρηματικών κολοσσών. Κάτι πρέπει να βλέπει στη χώρα μας η Microsoft για την επένδυσή της και η Cisco με τις εκατοντάδες θέσεις υψηλής εξειδίκευσης» τόνισε ακόμη.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο μεταναστευτικό, εστιάζοντας τόσο στη μείωση των μεταναστευτικών ροών («είναι στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων δέκα ετών» είπε) όσο και στη βελτίωση των δομών.

Ακόμη, στάθηκε στην εξωτερική πολιτική και στην άμυνα της χώρας, τονίζοντας ότι «θωρακίζουμε τα σύνορά μας», κάνοντας ξεχωριστή αναφορά στα Rafale και εγκαλώντας τον ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν έστειλε ούτε ένα στέλεχός του στην τελετή παραλαβής των γαλλικών μαχητικών αεροσκαφών.

Ανεβάζοντας τους τόνους, ο κ. Μητσοτάκης επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώνοντας τον ότι το κόμμα του βρισκόταν πίσω από τις πορείες για τον Δημήτρη Κουφοντίνα, την ώρα που δεν ψήφιζε στη Βουλή σημαντικά νομοσχέδια προς το συμφέρον της χώρας.

Ακόμη, κατηγόρησε τον κ. Τσίπρα ότι ήταν ο μόνος πολιτικός αρχηγός που μίλησε σήμερα στη Βουλή για τον Μένιο Φουρθιώτη: «Αφιερώσατε το 1/3 της ομιλίας σας στον κ. Φουρθιώτη. Πήρατε αγκαλιά έναν υπόδικο, ο οποίος μεγαλούργησε επί δικών σας ημερών και παραπέμφθηκε στη Δικαιοσύνη επί των δικών μας ημερών. Γι' αυτό την κάνατε την πρόταση δυσπιστίας, ε; Για τον κύριο Φουρθιώτη. Είναι τόσο σημαντικός στο πολιτικό στερέωμα. Κανένας άλλος αρχηγός της αντιπολίτευσης δεν έκανε ούτε μία αναφορά στον Φουρθιώτη. Πόσο πιο χαμηλά θα πέσετε; Πόσο πιο απελπισμένος θα γίνετε;».

«Ντροπή σας κ. Τσίπρα να μας κάνετε μαθήματα δικαίου όταν στήσατε τη σκευωρία Novartis»

Παράλληλα, κάλεσε τον κ. Τσίπρα να ζητήσει συγγνώμη από τα δέκα πολιτικά πρόσωπα που ενέπλεξε στη σκευωρία Novartis, την οποία χαρακτήρισε την αθλιότερη σκευωρία από καταβολής του ελληνικού κράτους.

«Δεν έχω πολλά να πω περί Δημοκρατίας με αυτούς οι οποίοι στοχοποίησαν συστηματικά δέκα κορυφαία πολιτικά πρόσωπα. Οχι για το μεγαλύτερο πολιτικό σκάνδαλο αλλά για την αθλιότερη σκευωρία Νοβάρτις που κατέρρευσε με πάταγο και οι πρωταγωνιστές της είναι στα χέρια της Δικαιοσύνης. Ένας στο ειδικό δικαστήριο και άλλοι ύποπτοι όχι για την άποψη τους αλλά γιατί δημοσίευσαν ψεύτικα στοιχεία. Αυτό δεν είναι δημοσιογραφία αλλά συμμορία δεν λέγεται ελευθεροτυπία αλλά ελευθεροδολοφονία. Με αυτό τον υπόκοσμο είστε αγκαλιά. Δύο πρώην πρωθυπουργοί. Όλων οι υποθέσεις αρχιεοθετήθηκαν. Πότε θα έχετε το θάρρος να τους ζητήσετε συγγνώμη. Διακόπτω τώρα την ομιλία μου για να πάρετε το λόγο κ. Τσίπρα και να ζητήσετε συγγνωμη που τους κρεμάσατε στα μανταλάκια. Και σήμερα κάθεστε σιωπηλός και μειδιάτε κάτω από τη μάσκα. Ντροπή σας. Και μας κάνετε και κηρύγματα για το κράτος δικαίου εσείς».

Κριτική ο πρωθυπουργός άσκησε και στο ΚΙΝΑΛ, λέγοντας ότι συντάχθηκε πλήρως με την πρόταση δυσπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ. «Δεν θα μπορείτε να μένετε για πολύ στον εξώστη, με συνεντεύξεις ασάφειας» του νέου αρχηγού σας, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αλέξης Τσίπρας: Νομίζετε ότι θα καθαρίσετε με μια συγγνώμη - Να παραιτηθείτε και να προκηρύξετε εκλογές

«Συμπεριφέρεστε σαν να είστε αλλού. Πιστεύετε την δική σας προπαγάνδα» ανέφερε ο κ. Τσίπρας στην ομιλία του, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι «κανείς σταθμός τηλεοπτικός δεν μπορεί να κάνει ρεπορτάζ χωρίς να κλείνει τα μικρόφωνα από τους περαστικούς. Έχετε πάθει εθισμό στο ψέμα και την παραποίηση της αλήθειας».


Ο κ. Τσίπρας επιτέθηκε προσωπικά στον πρωθυπουργό, λέγοντας ότι «έχει τελειώσει πολιτικά, αλλά το χειρότερο είναι ότι ζει στο παράλληλο δικό του σύμπαν».

«Έχετε αίσθηση της πραγματικότητας; Ή είστε θύματα αυτής της προπαγάνδας και πρώτος εσείς κ. Μητσοτάκη κλεισμένος σε γυάλα των αυλοκολάκων της συμφοράς και των δημοσκόπων της χαράς. Όταν ο πρωθυπουργός γίνεται ανέκδοτο και αντικείμενο λοιδορίας τότε ο πολιτικός αυτός έχει τελειώσει», ανέφερε. «Ωρα να σας ενημερώσει κάποιος που θέλει το καλό σας για το τι συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία. Έχετε τελειώσει πολιτικά κ. Μητσοτάκη αλλά το χειρότερο είναι το ζείτε στο παράλληλο δικό σας σύμπαν».

«Τελειώσατε όχι μόνο γιατί αποτύχατε με τεράστιο κόστος. Όλα τα κρίσιμα που διαχειριστήκατε : ακρίβεια, πανδημία, χιονιά αποτύχατε αλλά εσείς συνεχίζετε το ίδιο βιολί άθλιας επικοινωνίας. Πιστεύετε ότι δεν είστε πρωθυπουργός που έχει υποχρέωση να λογοδοτεί αλλά να συμπεριφέρεστε ως πρίγκιπας. Αδιαφορείτε α ο λαός υποφέρει. Χτίζετε το δικό σας καθεστώς με χρήματα των πολιτών. Με golden boys και ανθρώπους της νύχτας», πρόσθεσε.

«Μας είπατε ότι όλοι οι άλλοι φταίνε»

«Ήρθατε χθες μια ακόμα φορά και αντί να απολογηθείτε που ταλαιπωρήθηκαν άδικα που υποσχεθήκατε επιτελικό κράτος αλλά τους φτιάξατε επιτελικό χάος που όταν πιάνει φωτιά καίγονται τα πάντα και με χιόνι κλείνουν τα πάντα ήρθατε να μας κουνήσετε το δάχτυλο. Ως ασπίδα σας η τραγωδία στο Μάτι. Το Μάτι ήταν συλλογικό τραύμα και όχι επικοινωνιακό τέχνασμα . Που ήταν αλήθεια εκείνος ο σύμβουλός σας που βγάζατε στα κανάλια. Ο Συνολάκης να σας δώσει το σχέδιο σας για να εκκενώσετε την Μαραθώνος την Αττική Οδό σε 25 λεπτά. Θάφτηκαν όλα στο χιόνι. Αυτό το περιβόητο 112 που ήταν; Όταν έμειναν άνθρωποι μέσα στην παγωνιά. Πού ήταν για να τους στείλετε μήνυμα για να επιβιώσουν τόσες ώρες; Που ήταν το κράτος; Ακόμα και ο Στρατός την Τρίτη το πρωί που επιχειρούσαν για απεγκλωβισμό έλαβαν εντολή να αφήσουν ότι κάνουν για να πάνε στην έξοδο 10 που ήταν μαζεμένα τα τηλεοπτικά συνεργεία» ανέφερε.

«Βέβαια, μας είπατε ότι ζητήσατε συγγνώμη παρότι όλοι καταλάβαμε ότι μας είπατε ότι όλοι οι άλλοι φταίνε. Φταίει το χιόνι που έπεσε μεσημέρι ενώ συνήθως πέφτει νύχτα. Φταίει η ΕΜΥ που δεν σας ενημέρωσε. Φταίνε δήμαρχοι και περιφερειάρχες. Οι Παραχωρησιούχοι και η εταιρεία τρένων. Όλοι οι άλλοι», τόνισε. «Μας λέτε για να πεισθούμε ότι φταίνε οι άλλοι και πως κάνατε κρίσιμες συσκέψεις χωρίς να κρατάτε πρακτικά. Ο μόνος που κράταγε πρακτικά σε αυτή τη κυβέρνηση ήταν ο Φουρθιώτης. Κανείς άλλος δεν κρατούσε πρακτικά. Ξέχασα μας είπατε μια συγγνώμη και καθαρίσατε. Από τότε που βρέθηκε η συγγνώμη χάθηκε το φιλότιμο», συνέχισε.

Επίθεση για την πανδημία

Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε και στην πανδημία, για τη διαχείριση της οποίας κατηγόρησε την κυβέρνηση, σημειώνοντας ότι «χρωστά χιλιάδες συγγνώμες».

«Δεν θα καθαρίσετε έτσι εύκολα. Φοβάμαι ότι δεν αρκεί μια συγγνώμη για να καθαρίσετε. Χρωστάτε χιλιάδες συγγνώμες. 23 χιλιάδες σε κάθε οικογένεια που έχασε τους ανθρώπους τους μέσα στην πανδημία άδικα. Εσείς αποφασίσατε να μην ενισχύσετε το ΕΣΥ. Την ίδια στιγμή που οι άνθρωποι σας σας έλεγαν να το ενισχύσετε και αν το κάνατε οι μισοί θα είχαν σωθεί. Εσείς χωρίς ντροπή λέγατε ότι δεν έχετε τέτοια μελέτη», είπε.

«Χρωστάτε συγγνώμη σε κάθε γιατρό και νοσηλευτή που ξενυχτά στην αγωνιώδη μάχη να σώσει ζωές. Εσείς με την απέχθειά σας για κάθε δημόσιο και κοινωνικό τους στερείτε όπλα. Χρωστάτε συγγνώμη σε κάθε οικογένεια που φοβάται το αύριο και βλέπει το μισθό να τελειώνει στα μέσα του μήνα γιατί εσείς διευκολύνατε να μπει κεφαλικός φόρος. Χρωστάτε συγγνώμη σε όλες τις Ελληνίδες και Έλληνες γιατί εσείς παίξατε με τον πατριωτισμό τους. Εκμεταλλευτήκατε την αγάπη τους για την Ελλάδα και την Μακεδονία για να κερδίσετε μερικές ψήφους. Και έρχεστε και λέγατε ότι εμείς πουλάμε την Μακεδονία για συντάξεις

Χρωστάτε συγγνώμη 103 στις οικογένειες όσων χάθηκαν στο Μάτι. Εσείς προσωπικά κάνατε τις χαμένες ζωές εκλογικό σας σκαλί. Ενώ ξέρατε πως γιατί και σε πόσο ελάχιστο χρόνο συντελέστηκε αυτή η τραγωδία».

Επανέλαβε το αίτημα για εκλογές

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επανέλαβε το αίτημά του για εκλογές. «Αλήθεια δεν μπορείτε να καταλάβετε ότι δεν μπορείτε να συνεχίσετε έτσι; Γιατί δεν επιλέγετε την λύτρωση της λαϊκής ετυμηγορίας; Τι σας εμποδίζει να προσφύγετε σε εκλογές; Γιατί δεν σπεύδετε να αποδείξετε την εμπιστοσύνη του λαού στο πρόσωπο σας; Ιδού η κάλπη. Η Δημοκρατία περιορίζεται αλλά δεν καταργείται από την πανδημία», τόνισε.

«Γιατί οι πολιτικές δυνάμεις που απολαμβάνουν δημοσκοπική άνοιξη δεν επιζητούν εκλογές ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ που δήθεν είναι σε καθίζηση της ζητά; Με ποια αξιοπιστία θα συνεχίσετε να κυβερνάτε ενώ η χώρα έχει μεγάλες δυσκολίες μπροστά; Με αυτή την πλήρη έκπτωση ηθικής; Παράγετε περισσότερα δείνα, ψέμα από όσο μπορεί να καταναλώσει ο λαός», ανέφερε με αιχμές.

«Αντικείμενο χλευασμού το επιτελικό κράτος»

Έντονη κριτική άσκησε και για το επιτελικό κράτος, που όπως είπε, είναι προσωπικό δημιούργημα του κ. Μητσοτάκη και έγινε «αντικείμενο χλευασμού, ανέκδοτο. Τι θα γίνει αν εσείς φτάσετε στο καλοκαίρι; Τι προετοιμασία έχετε κάνει; Που είναι οι 500 δασοκομάντος που υποσχεθήκατε, η ομπρέλα προστασίας που θα φτιάχνατε; Τα καναντέρ που αγοράζετε; Τώρα έπρεπε να τα έχετε κάνε όλα αυτά».

«Δεν ήταν μόνο ο χιονιάς. Στην Κρήτη οι σεισμόπληκτοι μας παρακολουθούν από κοντέινερ ξεπαγιάζοντας. Στις πλημμύρες το επιτελικό σας κράτος αρμένιζε μεταξύ δηλώσεων και υποσχέσεων. Χιλιάδες σπίτια χωρίς ρεύμα για μέρες. Δεν μπορείτε να διορθώσετε τα λάθη. Φτιάξατε Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης. Κέλυφος. Διορίσατε τεχνοκράτες σε ανώτατες θέσεις διαφημίζοντας αριστεία και ποιο το αποτέλεσμα; Επικοινωνία και μόνο. Ένας ακραίος και επικίνδυνος προσωπικός ναρκισσισμός που χαρακτηρίζει κάθε σας κίνηση. Αλλά πώς αναρωτιέμαι θα μπορούσαμε να έχουμε αποτελεσματικό κράτος όταν εσείς έχετε αλλεργία στο ίδιο το κράτος», πρόσθεσε.

«Στην κορύφωση της ενεργειακής κρίσης σπεύσατε να ιδιωτικοποιήσετε την ΔΕΗ. Ποιο κράτος; Αφού αναδείχθηκε κερδοφόρα η Νοβάρτις αποφασίσατε να κάνετε και το ΕΣΥ Νοβάρτις. Επιμένετε στο παραμύθι του νεοφιλελευθερισμού την ώρα που ακυρώνετε παντού στον κόσμο. Αρνείστε να διαταράξετε την ομαλή διαδικασία εκμετάλλευσης των πολλών από τους ελάχιστους. Αυτή είναι η μεγάλη και αδυσώπητη διαφορά μας. Εσείς είστε με τα συμφέροντα των λίγων και κατά του κράτος. Εμείς με τα συμφέροντα των πολλών και πιστεύουμε το κράτος», ανέφερε.

«Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν πιο έντιμη και ηθική κυβέρνηση»

«Η δεύτερη διαφορά μας είναι στο πεδίο της ηθικής. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν η πιο έντιμη και ηθική κυβέρνηση που πέρασε από τον τόπο», τόνισε ο κ. Τσίπρας, με βουλευτές της ΝΔ να τον ρωτούν αν βάζει «και τον Πετσίτη μέσα».

«Βγάλαμε την χώρα από τα μνημόνια που εσείς οδηγήσατε. Μας φορτώσατε επιτροπεία και όταν κάναμε την προσπάθεια να βγάλουμε την χώρα από την επιτροπεία εσείς συμμαχήσατε με τους τοποτηρητές. Γερούν Γερά το θυμάστε; Σήμερα που βγάλαμε την χώρα και την οικονομία σε ασφάλεια ήρθατε εσείς και στήσατε πάρτι χειρότερο από εκείνο των ημερών της αφθονίας», ανέφερε.

Στο ίδιο πλαίσιο, κατηγόρησε την κυβέρνηση για αποτυχία και αδιαφάνεια: «Πέντε δισ. ευρώ απευθείας αναθέσεις μέσα σε 18 μήνες. Μοιράσατε χωρίς διαφάνεια εκατομμύρια σε ΜΜΕ. Με μόνο κριτήριο τον βαθμό υπακοής τους στις εντολές σας. Όλα αυτά την ίδια στιγμή στον προϋπολογισμό κόψατε από το ΕΣΥ 800 εκατ. Ευρώ. Ώρες-ώρες ντρέπεται και η ντροπή με όσα κάνετε.

Η πλήρης αποτυχία της κυβέρνησης που οδήγησε σε κοινωνικά δράματα και νέες τραγωδίες δεν είναι αποτέλεσμα μόνο της ανικανότητας του πρωθυπουργού και του περιβάλλοντος του. Αλλά και τις ανίκητης ορμής τους στον νεποτισμό και το ρουσφέτι. Του πόθου τους να περιφρονούν την Δημοκρατία και τους πολίτες».

Επίθεση με φόντο τον Φουρθιώτη

Σαφείς αιχμές άφησε ο κ. Τσίπρας για τη υπόθεση Φουρθιώτη. «Έρχομαι τώρα στον κατήφορο. Καλησπέρα σας κ. Γεραπετρίτη. Καλησπέρα σας. Έχει να κάνει με αστέρα της Trash Tv. Δεν θα ασχοληθώ μαζί σας κύριε καθηγητά. Κρίμα θα πω για εσάς και μόνο κρίμα. Κρίμα και ντροπή γιατί είναι θλιβερό. Είναι θλιβερό να εκβιάζεται υπουργός δεξί χέρι πρωθυπουργού από έναν υπόδικο. Δεν είναι θλιβερό μόνο για υπουργό και κυβέρνηση αλλά για την Δημοκρατία».

«Θα θέσω τα ερωτήματά μου στον κ. Μητσοτάκη: Είστε σίγουρος για το ποιος κυβερνά αυτή τη χώρα. Εσείς ή μήπως οι Φουρθιώτηδες; Είναι η πρώτη φορά στην μεταπολιτευτική ιστορία που η νύχτα διεισδύει στο Μέγαρο Μαξίμου. Γνωρίζατε ότι η μισή κυβέρνηση έκανε εξυπηρετήσεις σε έναν υπόδικο παρουσιαστή; Πως απέκτησε φύλαξη 12 αστυνομικών. Πως είχε στενές σχέσεις με το μισό υπουργικό συμβούλιο; Πως το δεξί σας χέρι διαπραγματευόταν νομοθετικές πράξεις; Το γνωρίζατε ή το αγνοούσατε;», ρώτησε τον πρωθυπουργό, ενώ συνέχισε: «Γνωρίζατε ότι τις ημέρες που αντάλλασσε κλήσεις και SMS έστησε 13 εταιρείες βιτρίνα χωρίς δραστηριότητα; Χωρίς εγκατάσταση στις δηλωθείσες έδρες για να εισπράττει από τις αναστολές συμβάσεων εργασίας; Σας ενημέρωσε ο κ. Βρούτσης. Το ξέρει καλά και προς τιμή του προσπάθησε να το σταματήσει και ο Φουρθιώτης μπήκε με μπράβους στο υπουργείο. Μετά όλος παραδόξως αποχώρησε ο Βρούτσης από το υπουργείο και όχι ο Φουρθιώτης από το Μαξίμου. Τα γνωρίζατε όλα αυτά ή όχι;».

«Αν τα αγνοείτε να σας πω τι γνωρίζουμε εμείς. Από τον Δεκέμβριο 2020 η Γενική Διεύθυνση ΕΦΚΑ στέλνει στο ΣΔΟΕ-ΣΕΠΕ εντολή έρευνας για μια σειρά εταιρειών που φιγουράρει όνομα Φουρθιώτη. Από τις 13 εταιρείς που φέρονται να συνδέονται με Φουρθιώτη γνωρίζουμε ότι πιστώθηκαν επιστρεπτέες 194 χιλ. ευρώ ενώ εγκρίθηκαν επιπλέον 56 χιλ. Ευρώ. Μιλάμε για 250 χιλ ευρώ συνολικά. Χρήματα που πιστώθηκαν αρχές Μαρτίου 2021 και μεταφέρθηκαν για να δικαιολογήσουν δάνειο εταιρείας».

Ο κ. Τσίπρας ανέφερε ότι η έρευνα της οικονομικής αστυνομίας ολοκληρώθηκε και ρώτησε αν έχει διαβιβαστεί στην οικονομική εισαγγελία, από πότε και γιατί καθυστερεί, ενώ κάλεσε τον πρωθυπουργό να εξηγήσει την αδράνεια. «Τα γνωρίζατε αυτά κ. Μητσοτάκη; Εσείς κύριε καθηγητά;», είπε, καλώντας τον πρωθυπουργό και τον κ. Γεραπετρίτη να ξαναπούν αν γνώριζαν τον συγκεκριμένο άνθρωπο και τους ελέγχους του.

«Τι θα πει η προτροπή «μην τους κάνετε τη χάρη να δειλιάσετε;» για πους το γράψατε αυτό; Για τους εισαγγελείς, για τον Βρούτση για εμάς που στοχοποιούσε; Επανέρχομαι στον κ. Μηστοτάκη γιατί εκεί είναι το ζήτημα. Τα ερωτήματα κ. Μηστοτάκη είναι προφανώς ρητορικά. Όλα τα ξέρετε και τα συγκαλύπτετε. Σε διαφορετική περίπτωση θα είχατε αποπέμψει το δεξί σας χέρι. Άρα ο Φουρθιώτης δεν έχει στο χέρι το δεξί σας χέρι αλλά εσάς κ. Μητσοτάκη», ανέφερε, ρωτώντας γιατί.

«Η απάντηση ότι μια κυβέρνηση που ελέγχει το κανάλι Φουρθιώτη δεν μπορεί να γίνει πιστευτή. Βρείτε σοβαρή εξήγηση αλλιώς ο βούρκος που επιπλέετε θα σας καταπιεί και δεν είναι καλό πολιτικό τέλος. Αν δεν έχετε σοβαρή απάντηση σε όλα αυτά τα ερωτήματα μια είναι η επιλογή σας. Να παραιτηθείτε και να προκηρύξετε εκλογές. Δώστε στο λαό δυνατότητα να σας κρίνει πριν να είναι αργά για εσάς και την χώρα. Είστε σε ολισθηρό δρόμο. Φτάνει. Η Ελλάδα χρειάζεται ανάσα προόδου πριν την βάλετε κ αυτή στον αναπνευστήρα. Χρειάζεται κυβέρνηση εντιμότητας και προόδου», τόνισε.

«Δεν μπορείτε να ξεφύγετε από το δίλημμα των εκλογών»

Στον επίλογό του, ο κ. Τσίπρας επανέφερε το αίτημα των εκλογών, από το οποίο, όπως είπε, η κυβέρνηση δεν μπορεί να ξεφύγει.

«Μόνο με εκλογές και κυβέρνηση με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ θα επανέλθει το αίσθημα ασφάλειας. Θα επανεκκινήσει η οικονομία διαγράφοντας τα χρέη της πανδημίας από την πρώτη στιγμή . Μόνο με εκλογές κυρίες και κύριοι των πτερύγων της προοδευτικών πτερύγων θα απελευθερωθεί η αγορά εργασίας; Μόνο με εκλογές θα αυξηθεί άμεσα, τώρα που ακρίβεια είναι στα ύψη ο βασικός μισθός στα 800 ευρώ. Μόνο με εκλογές θα ενισχυθεί το ΕΣΥ με χιλιάδες προσλήψεις. Μόνο με εκλογές θα διανεμηθούν με δικαιοσύνη τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης. Μόνο με εκλογές η διαφθορά θα αντικατασταθεί από την Δικαιοσύνη που θα επιστρέψει στον τόπο», είπε, υπερασπιζόμενος το αίτημά του.

«Γι αυτό καταθέσαμε την πρόταση δυσπιστίας. Και θεωρώ ότι είναι σημαντικό βήμα όχι γιατί αμφιβάλω για το τι θα πράξει στο τέλος της ημέρας η ΚΟ της ΝΔ που σήμερα με όλες τις αποκαλύψεις σπαράσσει η καρδιά μου να σας βλέπω. Μόνο τα πρόσωπά σας. Στις επόμενες εκλογές τουλάχιστον οι μισοί δεν θα είστε στην αίθουσα αυτή. Η πρωτοβουλία μας θα έχει και συνέχεια γιατί η χώρα δεν αξίζει την παρακμή. Είναι επείγον να αναπνεύσει η κοινωνία και η Δημοκρατία. Σε αυτό το αγώνα για απαλλαγή μας από καθεστώς Μητσοτάκη καλούμε όλες προοδευτικές δυνάμεις και κάθε δημοκράτη να σταθεί στο πλευρό μας. Μπορούμε και θα το πετύχουμε», κατέληξε.

ΠΗΓΗ: protothema.gr

Φωτο: ant1news.gr

Μετά την καταγγελία που έκανε ο Αγροκτηνοτροφικός Σύλλογος Μαντουδιου –Λίμνης-Αγίας Άννας αναφορικά με την καθυστέρηση στην προμήθεια των ζωοτροφών στην οποία επιρρίπτει μεταξύ άλλων, ευθύνες και στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας που έκανε το διαγωνισμό, το eviakosmos.gr , επικοινώνησε με τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, Φάνη Σπανό ο οποίος έκανε την παρακάτω δήλωση για το θέμα:

«Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η διαδικασία. Εμείς καλέσαμε και τις 27 παραγωγικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο των ζωοτροφών στην Περιφέρεια μας και μόνο μία ανταποκρίθηκε, η οποία δυστυχώς δεν είχε επαρκή δικαιολογητικά και η διαδικασία βγήκε άγονη. Όλα έγιναν σε σύντομο χρονικό διάστημα και ενδεχομένως κάποιοι να μην πρόλαβαν να καταθέσουν. Ωστόσο, συνεχίζεται σε δεύτερη φάση με προσκλήσεις πάλι σε όλες αυτές τις εταιρίες και ευελπιστούμε ότι δε θα υπάρξει πρόβλημα για να προχωρήσουμε άμεσα και στη διάθεση των ζωοτροφών».

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, θα πραγματοποιηθεί λόγω έκτακτων συνθηκών που επικρατούν στην χώρα από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού με τηλεδιάσκεψη από την

πλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών e:Presence.gov.gr, την Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022 με ώρα έναρξης 19:30 μ.μ. προκειμένου να συζητηθεί και να αποφασίσει για το παρακάτω κατεπείγον θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 1. 1.Λήψη απόφασης περί τροποποίησης των υπ΄αριθ. 248/2016, 368/2018, 262/2019, 280/2019, 166/2020 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Το πρόσφατο φιάσκο στην Αττική οδό δείχνει με τον πιο δραματικό τρόπο ότι πρέπει να σταματήσει αυτό που αποτελεί ελληνική ιδιαιτερότητα για αναπτυγμένη χώρα του δυτικού κόσμου: ληστρικές συμβάσεις παραχώρησης σε ιδιώτες που θησαυρίζουν με σίγουρα κέρδη χωρίς υποχρεώσεις και ρίσκα. Τρία δις ευρώ εισέπραξε από πανάκριβα διόδια σε 15 χρόνια η εταιρία, όταν όμως χρειάστηκε φάνηκε η εγκληματική της ανεπάρκεια. Ακόμη και τον απεγκλωβισμό των αυτοκινήτων ανέλαβε -ανέξοδα- ο στρατός! Είχε μάλιστα το θράσος να ζητά διαφυγόντα κέρδη λόγω πανδημίας ύψους 87 εκ ευρώ! (Βλ. τον πίνακα για τους μήνες Μάρτιο-Μάιο) λες και ήταν ευθύνη ή μπορούσε να την προβλέψει το κράτος! Γιατί στη σύμβαση που υπέγραψαν προέβλεψαν αποζημίωση για χαμηλή κυκλοφορία οχημάτων! Ας μην ξεχνάμε ότι και η ιδιωτική Agean με τα πανάκριβα εισιτήρια πήρε κρατική ενίσχυση 120 εκ. λόγω πανδημίας. Έτσι όλοι γινόμαστε «επενδυτές»! Αποτελεί παράδειγμα τι θα συνέβαινε αν πχ η υγεία περάσει περαιτέρω σε ιδιώτες όπως ορέγονται πολλοί. Ήρθε λοιπόν η ώρα να ξανανοίξει η συζήτηση του τι πρέπει να έχει δημόσιο χαρακτήρα και τι παραχωρείται σ αυτόν τον τόπο. Παραχωρούμε τα δίκτυα; Τις συγκοινωνίες, την υγεία; Το νερό; Πού βάζουμε την κόκκινη γραμμή;

Τέλος, μεγάλα ερωτήματα προέκυψαν κι από την πρόταση του πρωθυπουργού δίκην διαμεσολαβητή σε εξωδικαστικό συμβιβασμό για τα 2000 ευρώ: πως προέκυψε το ύψος του ποσού; Και γιατί όχι σε όλους όσους ταλαιπωρήθηκαν αφάνταστα και σε άλλους δρόμους; Η εταιρία πάντως δέχτηκε μάλλον με ανακούφιση την πρόταση ελπίζοντας ότι θα λειτουργήσει σαν ανάχωμα στο θυμό των πολιτών και στη σωρεία προσφυγών για ομαδικές αγωγές αποζημίωσης. Και η σύμπτωση: πλειοψηφική συμμετοχή στην Αττική οδό έχει η εταιρία Ελλάκτωρ, το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της οποίας έχει περάσει σε Ολλανδικό fund. Πρόεδρος στο ΔΣ του ομίλου τοποθετήθηκε ο δικηγόρος Γ. Μυλωνογιάννης, νομικός σύμβουλος επίσης του πρωθυπουργού σε φορολογικά θέματα...

Συμεών Κεδίκογλου

Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ θα υπερψηφίσει την πρόταση μομφής του ΣΥΡΙΖΑ είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στον κεντρικό δελτίο ειδήσεων του OPEN.

Ωστόσο, σημείωσε ότι δεν είναι ώρα για εκλογές, κάνοντας λόγο για μικροκομματικά παιχνίδια.

εμείς δεν στηρίζουμε την κυβέρνηση, τόνισε, προσθέτοντας ότι «θεωρούμε απαράδεκτη τη διαχείριση των τελευταίων ημερών», αλλά σημείωσε ότι δεν «πρόκειται να μπούμε σε καμιά συζήτηση με τα μικροκομματικά παιχνίδια του κ. Τσίπρα».

Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι είναι αδιανόητο να έχουμε τόσες νεκρούς κάθε μέρα και την ίδια ώρα να χαλαρώνουμε τα μέτρα και να πληρώνουμε ένα τόσο ακριβό τίμημα.

Απαντώντας στην ερώτηση αν θα υπερψηφίσει το κόμμα του την πρόταση μομφής που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι είναι σαφές πως δεν θα παρέχουμε καμία στήριξη στην κυβέρνηση, διότι, όπως τόνισε, για άλλη μια φορά απεδείχθη περίτρανα ότι η θεωρία του κ. Μητσοτάκη ότι ηγείται μια κυβέρνησης με τεχνοκρατική επάρκεια και αποτελεσματικότητα δεν στέκει. 

Επισήμανε ότι θα ψηφίσουμε την πρόταση μομφής, διευκρινίζοντας ότι «αυτό δεν σημαίνει ότι μπαίνουμε στα μικροκομματικά παιχνίδια του κ. Τσίπρα».

Πρόσθεσε ότι «θα αξιοποιήσουμε αυτήν την κοινοβουλευτική διαδικασία κάνοντας προτάσεις», αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι το υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής πρέπει να γίνει πραγματικό υπουργείο, με αρμοδιότητες, χρηματοδότηση και προσωπικό και σημείωσε ότι πρέπει να τεθούν στόχοι ανθεκτικότητας, δηλαδή κάτω από οποιαδήποτε περίσταση, κάτω από οποιδήποτε ακραίο φαινόμενο, κάποια κομμάτια του κράτους να λειτουργούν και ανέφερε ως παράδειγμα τους αυτοκινητόδρομους και τα δίκτυα ενέργειας.

ΠΗΓΗ: imerisia.gr

Σελίδα 8 από 161

Το Evia Kosmos στο Facebook

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ...

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Κύλιση στην Αρχή
Eviakosmos.gr Designed By HarisPap Istodimiourgies.gr