bannernew6

Τελευταία Νέα

Σαν κεραυνός εν αιθρία έπεσε στην δικαστική αίθουσα, κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας στην πολύκροτη δίκη «Θωμά», το πρωί της Πέμπτης, η αποκάλυψη για ρουσφέτι από πλευράς του Αντιδημάρχου Έργων του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου Νίκο Μπαράκο, πριν από λίγες μέρες, για πρόσληψη στο Δήμο, ως ειδική σύμβουλο, της κόρης του, όταν μαθεύτηκε ότι, ο ίδιος, εν προκειμένω, ο Πρόεδρος της Τ.Κ Αχλαδερής, Παναγιώτης Κάργας, άλλαξε την αρχική του κατάθεση, στην οποία είχε αναφέρει ότι επί Θωμά, δεν είχε γίνει κανένα έργο στην Κοινότητα του.

Ο κ. Κάργας ανέφερε ότι τα έργα έγιναν και με το παραπάνω. Ενώ ισχυρίστηκε ότι άλλαξε μόνος του την κατάθεση πηγαίνοντας στο αείμνηστο δικηγόρο Άγγελο Ποθητάκη. Σε ότι αφορά την κατάθεση του στον Οικονομικό Επιθεωρητή για τα έργα, η διαδικασία όπως είπε διήρκησε ένα λεπτό.

«Στις 10 το βράδυ με πήρε ο Αντιδήμαρχος Νικός Μπαράκος, γνωρίζοντας ότι έχω αλλάξει την κατάθεση μου, και μου είπε να πάει η κόρη μου στο δήμαρχο να υπογράψει να την πάρει ειδική σύμβουλο. Ο Αγγελής είχε έτοιμη τη σύμβαση» είπε ο Πρόεδρος της Κοινότητας για να επισημάνει στη συνέχεια ο Πρόεδρος της έδρας «αφήσαμε το κακούργημα και πιάσαμε το ρουσφέτι».

Όλα τα παραπάνω να σημειωθεί ότι έχουν καταγραφεί στα πρακτικά της δίκης. Ενώ οι δικηγόροι της υπεράσπισης και το ακροατήριο έμειναν άφωνοι από αυτό που άκουσαν, από πλευράς των συνηγόρων της Πολιτικής Αγωγής έσπευσαν χαρακτηρίσουν το μάρτυρα κατηγορίας ως «ψευδομάρτυρα». Κάτι που δεν το δέχθηκε το δικαστήριο.

Του δημοσιογράφου Κων/νου Σ. Μαργαρίτη

Η απλούστευση του χρηματοδοτικού τοπίου του ΕΕ είναι επιτακτική ανάγκη. Το πλήθος των εκτός προϋπολογισμού χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ έχει πολλαπλασιαστεί την τελευταία 15ετία, γεγονός που επέτεινε ακόμη περισσότερο την πολυπλοκότητα του χρηματοδοτικού τοπίου της. Μερικά από αυτά τα μέσα δεν υπόκεινται σε έλεγχο των επιδόσεων τους, ούτε και σε εποπτεία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Για δεκαετίες τώρα, η αποσπασματική προσέγγιση που υιοθετήθηκε για τη διαμόρφωση του χρηματοδοτικού τοπίου της ΕΕ έχει δημιουργήσει ένα ανομοιογενές και υπερβολικά περίπλοκο σύνολο, για το οποίο δεν υπάρχει πλήρης υποχρέωση λογοδοσίας. Αυτό είναι το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ). Κεντρικό στοιχείο αυτού του οικοδομήματος είναι ο προϋπολογισμός της ΕΕ, περιλαμβάνονται ωστόσο όλο και περισσότερα εκτός προϋπολογισμού και υβριδικά μέσα. Καθώς το πλήθος αυτών των νεοσύστατων μέσων έχει πολλαπλασιαστεί την τελευταία 15ετία, το ΕΕΣ συνιστά να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για την ενοποίησή τους.

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει περιγράψει το σημερινό χρηματοδοτικό τοπίο της ΕΕ ως έναν γαλαξία ταμείων και μέσων που περιστρέφεται γύρω από τον προϋπολογισμό της ΕΕ», δήλωσε ο κ. François-Roger Cazala, μέλος του ΕΕΣ και επικεφαλής του ελέγχου. «Παρόλο που η δημιουργία τους ήταν δικαιολογημένη, πιστεύουμε ότι, για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της διαφάνειάς τους, επιβάλλεται η περαιτέρω απλούστευσή τους και η καθιέρωση σχετικής υποχρέωσης λογοδοσίας.»

Το ΕΕΣ εξέτασε τους λόγους για τους οποίους έχει αυξηθεί ο αριθμός των διαφοροποιημένων μέσων που δεν είναι πλήρως ενσωματωμένα στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Διαπιστώθηκε ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις, οι νομικές, πολιτικές ή οικονομικές συνθήκες που επικρατούσαν κατά τον χρόνο σύστασης του εκάστοτε μέσου δικαιολογούσαν τον διαχωρισμό του από τον ενωσιακό προϋπολογισμό. Παραδείγματος χάριν, τα μέσα που παρέχουν χρηματοδοτική συνδρομή βάσει δανειοληψίας και δανειοδότησης αναπτύχθηκαν αναγκαστικά εκτός προϋπολογισμού της ΕΕ, καθώς είναι αδύνατη η άμεση χορήγηση δανείων από αυτόν. Τα μέσα αυτά αναπτύχθηκαν κατά κύριο λόγο με σκοπό την ταχύτερη δυνατή απόκριση σε κρίσεις (π.χ. άμεση ανάγκη για παροχή χρηματοδότησης στην Ελλάδα ή αντιμετώπιση της κρίσης δημόσιου χρέους το 2010).

Οι διαφορές μεταξύ των επιμέρους χαρακτηριστικών των διαφόρων μέσων είναι σημαντικές, γεγονός που αυξάνει τον βαθμό περιπλοκότητας: ενδεικτικά αναφέρονται οι διαφορές στις ρυθμίσεις διακυβέρνησης, ακόμη και όταν δεν δικαιολογούνταν ιδιαίτερα, όπως στην περίπτωση παρεμφερών δανειοληπτικών και δανειοδοτικών μέσων. Επιπλέον, διαφορετικές είναι οι πηγές χρηματοδότησης, καθώς και ο τρόπος εξασφάλισης των πιθανών υποχρεώσεων.

Αν και με τον δημόσιο έλεγχο διασφαλίζεται ότι τα χρηματοδοτικά μέσα είναι νόμιμα και δικαιολογημένα και ότι υπάρχει σχετική υποχρέωση λογοδοσίας, το χρηματοδοτικό τοπίο της ΕΕ δεν ελέγχεται διεξοδικά. Το ΕΕΣ συνιστά την εκπόνηση και δημοσίευση μιας ενοποιημένης και πλήρους συλλογής πληροφοριών σχετικά με το σύνολο των μέσων. Η νεοεισαχθείσα έκθεση δημοσιονομικής διαφάνειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μολονότι αποτελεί θετικό βήμα, δεν καλύπτει όλα τα μέσα.

Επιπλέον, υπάρχει κενό στον έλεγχο των επιδόσεων των μέσων που δεν καλύπτονται από τις ελεγκτικές αρμοδιότητες του ΕΕΣ, ενώ ελλιπής είναι και η εποπτεία που ασκεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό δημιουργεί ένα κενό, δεδομένου ότι ο χαρακτήρας ή ο βαθμός του δημόσιου ελέγχου –και επομένως της λογοδοσίας– μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το είδος του χρησιμοποιούμενου χρηματοδοτικού μέσου.

Το ΕΕΣ επισημαίνει ότι στο δημοσιονομικό πλαίσιο 2021‑2027 προβλέπονται αυξημένες ρυθμίσεις ευελιξίας του προϋπολογισμού της ΕΕ, γεγονός που αναμένεται να του επιτρέπει να αντιμετωπίζει καλύτερα τις ιδιαίτερες και απρόβλεπτες ανάγκες και να περιορίσει την ανάγκη δημιουργίας ειδικών μέσων. Πρόοδος σημειώθηκε επίσης και όσον αφορά την ενσωμάτωση διαφόρων μέσων στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Ωστόσο, η απόκριση στην κρίση της COVID-19 οδήγησε στη δημιουργία δύο νέων μέσων (SURE και NextGenerationEU), ενώ δεν έχει ακόμη αξιοποιηθεί πλήρως η δυνατότητα απλούστευσης, ιδίως των μέσων εκείνων που παρέχουν χρηματοδοτική συνδρομή στα κράτη μέλη ή σε τρίτες χώρες.

Ο ΕΜΣ, το ΕΤΧΣ και η ΕΤΕπ χρησιμοποιούν εξωτερικό ελεγκτή, όπως και ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός για την Ειρήνη και το ταμείο εκσυγχρονισμού, για τα οποία ωστόσο δεν υπάρχει ακόμη έκθεση ελέγχου, καθώς δημιουργήθηκαν πρόσφατα.

Στην περίπτωση της δανειακής διευκόλυνσης για την Ελλάδα, αρμοδιότητα ελέγχου έχουν τα ανώτατα όργανα ελέγχου των κρατών-μελών που έχουν χορηγήσει δάνεια.

Το ΕΕΣ συνιστά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει την ενσωμάτωση του ταμείου εκσυγχρονισμού στον προϋπολογισμό της ΕΕ, καθώς και την ενσωμάτωση και ενοποίηση των υφιστάμενων μέσων χρηματοδοτικής συνδρομής.

Απαιτείται πιο συστηματική εποπτεία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και απλούστευση των διαδικασιών.

Ακριβά κόστισαν σε μια 50χρονη από το Βόλο οι συκοφαντίες που διέδιδε για φίλη της, μέσω ψεύτικου λογιαριασμού στο instagram.

Σύμφωνα με το gegonota.news φίλη ωστόσο κατέθεσε μήνυση για τα συκοφαντικά σχόλια με αποτέλεσμα να κινηθεί διαδικασία και να εντοπιστεί η 50χρονη.

Όπως διαπιστώθηκε ο λογαριασμός μέσω του οποίου γίνονταν οι ψευδείς αναφορές σε βάρος της γυναίκας, ήταν ψεύτικος. Ωστόσο οι αρχές εντόπισαν την 50χρονη.

Χθες εκδικάστηκε η υπόθεση στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου και η 50χρονη καταδικάστηκε σε ποινή 10 μηνών φυλάκισης. Η κατηγορούμενη δήλωσε πως αναπαρήγαγε το συκοφαντικό σχόλιο γιατί της φάνηκε ενδιαφέρον, χωρίς όμως να δώσει άλλες εξηγήσεις.

Ethnos.gr

«Παραλύουν» την  Τετάρτη οι συγκοινωνίες καθώς οι εργαζόμενοι στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς θα συμμετάσχουν στην απεργία που έχουν προκηρύξει τα σωματεία απαιτώντας ασφαλείς μεταφορές.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις αποφάσεις των εργαζομένων και την Τετάρτη δε θα εκτελεστούν δρομολόγια τρένων και Προαστιακού Σιδηροδρόμου.

Επίσης δε θα κινηθούν καθόλη τη διάρκεια της μέρας λεωφορεία και τρόλει στην Αθήνα. Σε ό,τι αφορά τα μέσα σταθερής τροχιάς, σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, οι Γραμμές 2 και 3 του Μετρό θα λειτουργήσουν από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα λειτουργίας των Γραμμών 2 & 3 του Μετρό, με εντολή της ΕΛ.ΑΣ. οι σταθμοί «ΣΥΝΤΑΓΜΑ», «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ», «ΟΜΟΝΟΙΑ», «ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ» και «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» θα παραμείνουν κλειστοί και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς δίχως να πραγματοποιούν στάση.

Η Γραμμή 1 του Μετρό «Πειραιάς – Κηφισιά» και το ΤΡΑΜ θα λειτουργήσουν από τις 11 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα.

Αναλυτικά:

Γραμμή 1 «Πειραιάς – Κηφισιά»: Οι σταθμοί της Γραμμής θα ανοίξουν για το επιβατικό κοινό στις 11 το πρωί, οπότε και θα αρχίσουν να αναχωρούν οι πρώτοι συρμοί από τους τερματικούς και ενδιάμεσους σταθμούς.

Οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

από Κηφισιά και Πειραιά στις 16:35,

από Αττική προς Κηφισιά στις 16:59 και προς Πειραιά στις 17:02.

Γραμμές 2 & 3 Μετρό: Οι σταθμοί θα ανοίξουν για το επιβατικό κοινό στις 12:00, ενώ οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 15:46,

από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 15:42,

από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 15:40,

από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 15:07,

από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 15:10,

από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 15:42

Δρομολόγια του Μετρό προς και από το Αεροδρόμιο θα εκτελούνται μεταξύ 12:00 – 16:00

Τραμ: Αναχώρηση συρμών από το Αμαξοστάσιο Ελληνικού στις 11:00, πλήρης αποκατάσταση δρομολογίων στις 12:15 και σταδιακή απόσυρση συρμών από τις 15:45.

24ωρη απεργία σε όλα τα πλοία που αναχωρούν από τον Πειραιά

Παράλληλα, την κήρυξη 24ωρης απεργίας, σε όλες τις κατηγορίες πλοίων που αναχωρούν από το λιμάνι του Πειραιά, αποφάσισε σε συνεδρίαση η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ), με αφορμή τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Η κινητοποίηση αρχίζει στο 00.01 τα ξημερώματα της Τετάρτης έως στις 24.00 της ίδιας ημέρας.

Και ο ΟΑΣΘ στην απεργία

Ο ΟΑΣΘ ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι το Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΘ αποφάσισε να συμμετάσχει με στάση εργασίας στην αυριανή απεργία που προκήρυξε το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Η στάση εργασίας θα πραγματοποιηθεί από τις 11 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι της Τετάρτης.

Κανονικά θα εκτελούνται τα δρομολόγια των ειδικά διασκευασμένων οχημάτων εξυπηρέτησης των Ατόμων με Αναπηρίες.

Συγκεντρώσεις στις 13:00 στο Σύνταγμα

Η ΑΔΕΔΥ ανακοίνωσε 24ωρη απεργία: «Μετατρέποντας τη στάση εργασίας για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας σε απεργία, για να απαιτήσουμε - μαζί με όλους τους εργαζόμενους και τον λαό - να μπει τέρμα στην πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων και να αποδοθούν οι πραγματικές ευθύνες για το δολοφονικό έγκλημα των Τεμπών» επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση.

Στην κινητοποίηση συμμετέχει το Εργατικό Κέντρο Αθήνας (ΕΚΑ) και καλεί όλα τα σωματεία μέλη του να συμμετέχουν μαζικά στις συγκεντρώσεις (13:00 στην Πλατεία Συντάγματος).

Συμμετέχουν και οι εκπαιδευτικοί στις κινητοποιήσεις

Χαιρετίζοντας τις κινητοποιήσεις που απαιτούν να αποδοθούν ευθύνες για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, η ΔΟΕ ανακοίνωσε ότι θα συμμετέχει στην απεργία και στη συγκέντρωση στις 12:30 στην πλατεία Κλαυθμώνος.

«Δεν είναι η ώρα της σιωπής, είναι η ώρα της φωνής και του αγώνα», αναφέρει η ΔΟΕ και προσθέτει: «Όλοι οι εκπαιδευτικοί μαζί με τους γονείς και τους μαθητές μας μπορούμε να δείξουμε τη δύναμή μας και την απόφασή μας να μην σιωπήσουμε και να απαιτήσουμε, οργανωμένα, να αποδοθούν οι ευθύνες χωρίς συμψηφισμούς και συγκαλύψεις».

Πώς θα λειτουργήσουν τα φαρμακεία

Στις κινητοποιήσεις της Τετάρτης θα συμμετέχουν και οι φαρμακοποιοί, καθώς ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής έχει προκηρύξει στάση εργασίας από τις 11:00 έως τις 15:00. Παράλληλα ο ΦΣΑκαλεί τους φαρμακοποιούς να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση του Συλλόγου, στις 12:30 στην πλατεία Κλαυθμώνος.

Την ίδια ώρα και ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΦΣΘ), προχωρά σε στάση εργασίας από τις 11:30 έως τις 14:30, «σε ένδειξη πένθους για την ανείπωτη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Με τη συμβολική αυτή κίνηση, οι φαρμακοποιοί της Θεσσαλονίκης εκφράζουν τη βαθιά θλίψη και την συμπαράστασή τους στις οικογένειες των νεκρών και ενώνουν τη φωνή τους με όλους τους συμπολίτες μας ζητώντας να μην συμβεί ποτέ ξανά τέτοια τραγωδία».

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, ως ελάχιστο δείγμα σεβασμού προς τους νεκρούς της τραγωδίας των Τεμπών και τις οικογένειες τους, στηρίζει τις αποφάσεις των τοπικών Φαρμακευτικών Συλλόγων για τη συμμετοχή τους στο εθνικό πένθος, κατά τον τρόπο που αυτοί έχουν επιλέξει, και προτρέπει τους φαρμακοποιούς να συμμετέχουν μαζικά.

Το κοινό, κατά τις ώρες της στάσης εργασίας, θα εξυπηρετείται από τα εφημερεύοντα φαρμακεία. Κλειστά θα μείνουν αύριο 8/3 τα Φαρμακεία στον Πειραιά.

ΠΗΓΗ: ethnos.gr

Την ενημερωτική εκδήλωση η οποία φιλοξενήθηκε στο Παράρτημα του Φορέα στην Ιστιαία, άνοιξε ο υπεύθυνος ΓΕΜΗ και εξυπηρέτησης επιχειρήσεων Επιμελητηρίου Εύβοιας κ. Βασίλειος Βαρελάς, ο οποίος στην εισήγηση του, αφού αναφέρθηκε στις σημαντικότερες παρεμβάσεις του Επιμελητηρίου για την ανακούφιση και τη στήριξη των επιχειρήσεων των δύο πυρόπληκτων Δήμων της Βόρειας Εύβοιας, παρουσίασε το θεσμό της Συμβολαιακής Γεωργίας μέσα από την λειτουργία του και τα φορολογικά ευεργετήματα που παρέχει στους εμπλεκόμενους παραγωγούς - αγροτικές επιχειρήσεις.  

20230306 175348

Ακολούθως οι συμμετέχοντες παραγωγοί, συνεταιριστές, και Φοροτεχνικοί, είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν αναλυτικά και έγκυρα, από τον εισηγητή κ. Γεώργιο Παπαδημητρίου, (Ειδικός σε Θέματα Φορολογίας Αγροτών, Λογιστής - Φοροτεχνικός) στο νέο θεσμό και σε όλο το πλαίσιο της φορολογίας των αγροτών, σύμφωνα με την ακόλουθη θεματολογία.

            Συμβολαιακή Γεωργία Ν.4935/2022 – Διαδικασίες – Μείωση φόρου

30%-50%.

            Κατηγορίες αγροτών που εντάσσονται στη μειωμένη φορολόγηση

            Φορολογικές δηλώσεις αγροτών έτους 2022

            Επιδοτήσεις: κατηγορίες & φορολογική αντιμετώπιση

            Ιστορική αναδρομή φορολογικής αντιμετώπισης επιδοτήσεων από το 2014 έως σήμερα.

            Διαφορές κανονικού – ειδικού καθεστώτος - Μετατάξεις

            Εκπιπτόμενες δαπάνες στα αγροτικά εισοδήματα

            Φορολογικοί Έλεγχοι - Αποφάσεις ΔΕΔ.

            Μητρώο Παγίων και Αποσβέσεις

            Διαβίβαση στα mydata.

Υπεύθυνοι για την όλη διοργάνωση και το συντονισμό αυτής, ήταν ο κ. Βασίλειος Βαρελάς, (Λογιστής – Φοροτεχνικός – Υπεύθυνος ΓΕΜΗ & Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων Επιμελητηρίου Εύβοιας) και ο κ. Αντώνιος Νταβαρίας, (Λογιστής – Φοροτεχνικός – Πρόεδρος Τμήματος Υπηρεσιών Επιμελητηρίου Εύβοιας).

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκιδέων θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 9 Μαρτίου 2023 και ώρα 19:00, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα της Φαρμακίδου 15, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 177 και 84 του Ν. 4635/2019 και σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. 1.Περί έγκρισης πρακτικού για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 119/2022 Σύμβασης που αφορά τις Υπηρεσίες μεταφοράς σύμμεικτων απορριμμάτων του Δήμου Χαλκιδέων στο Χ.Υ.Τ.Α. Τρικάλων, σύμφωνα με την περ. ε’ παρ. 1 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016.
 2. 2.Περί ορισμού εκπροσώπου για τη συγκρότηση Α΄/βάθμιων Συμβουλίων Επιθεώρησης Θεάτρων Κινηματογράφων Π.Ε. Ευβοίας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μπάκας - Αντιδήμαρχος

 1. 3.Περί πρόσληψης προσωπικού μέσω του προγράμματος επιχορήγησης από την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ - πρώην ΟΑΕΔ), για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών.
 2. 4.Περί ορισμού δύο (2) Δημοτικών συμβούλων και ενός (1) φορολογούμενου δημότη για την Συμβιβαστική Επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών.
 3. 5.Περί διαγραφής βεβαιωμένου χρηματικού ποσού από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου , €314,99 πλέον προσαυξήσεων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εισηγητής: κ. Βασίλειος Γουρνής - Αντιδήμαρχος

 1. 6.Περί έκδοσης απόφασης, για την υποβολή αιτήματος στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής ΥΠΕΣ τροποποίησης της πρότασης χρηματοδότησης, εξ΄ αιτίας αύξησης του ποσού της σύμβασης λόγω αναθεώρησης και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, του έργου: «Aποκατάσταση, ανάδειξη, ανάπτυξη και λειτουργική επανένταξη της Δημοτικής αγοράς Χαλκίδας».
 2. 7.Περί παράτασης της συμβατικής προθεσμίας   του έργου «Ανέγερση Μουσικού Σχολείου Χαλκίδας στο Ο.Τ. 69Α της Νέας Αρτάκης (Δήμου Χαλκιδέων)».
 3. 8.Περί έγκρισης 2ου Α.Π.Ε. και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ανέγερση Μουσικού Σχολείου Χαλκίδας στο Ο.Τ. 69Α της Νέας Αρτάκης (Δήμου Χαλκιδέων)».
 4. 9.Περί έγκρισης 2ου Α.Π.Ε. (Τελικού -Τακτοποιητικού) του έργου : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΑΥΛΙΔΑΣ».

Ο υποψήφιος Δήμαρχος Χαλκιδέων Γιώργος Σπύρου, μιλώντας στο ΡΑΔΙΟ 1 και στον Μάνο Παπαμακάριο, αναφέρεται στη διαχείριση θεμάτων της καθημερινότητας από πλευράς δημοτικής αρχής. Τα σκουπίδια είναι ένα θέμα το οποίο αναπτύσσει δίνοντας λύσεις για τη διαχείριση ενός προβλήματος που έχει εγκλωβίσει την παρούσα δημοτική αρχή. Στη συνέχεια ο κ. Σπύρου αναφέρεται και στα έργα που χρειάζεται η πόλη. Αναφέρεται μεταξύ άλλων, στα κονδύλια, χρήματα που ήρθαν για την κακοκαιρία, με τη μέθοδο του Κατεπείγοντος με απευθείας αναθέσεις γίνονται έργα στο κέντρο της πόλης και όχι εκεί που θα έρεπε. Κάνει λόγο για διαχειριστική ανικανότητα της δημοτικής αρχής. Αναγνωρίζοντας το έργο των προηγούμενων δημοτικών αρχών. Έργα με εξασφαλισμένους πόρους που δεν μπορεί όπως είπε να εκτελέσει η παρούσα δημοτική αρχή.

ΑΚΟΥΣΤΕ ΕΔΩ ΟΛΗ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

 

Μέσα σε κλίμα μεγάλης συγκίνησης αποχαιρέτησαν σήμερα τον Διοικητή τους το σύνολο των εργαζομένων αλλά και πλήθος κόσμου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Νοσοκομείου Καρύστου. Ο κύριος Μίχας, έκανε έναν σύντομο απολογισμό του μεγάλου έργου του και έπειτα, σε μια πρωτόγνωρη στιγμή απευθύνθηκε και ευχαρίστησε προσωπικώς έναν έναν τους εργαζόμενους.

 IMG 335ff16c5fb090098b3ca043a9f0d4f7 V 1

Κατά τον απολογισμό της 11ετους θητείας του ο κος Μίχας ανέφερε τα κάτωθι πεπραγμένα:

 1. Αυξήσαμε τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου κατά 60%
 2. Αυξήσαμε το προσωπικό κατά 68% φέρνοντας νέες ειδικότητες, νέα ιατρεία, λειτουργώντας περισσότερα τμήματα.
 3. Ανακαινίσαμε τα πάντα, όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους ,όλα τα εξωτερικά ιατρεία, τα χειρουργεία, το τμήμα επειγόντων, τα γραφεία, τη στάση νοσηλευτικής, τα εφημερία, τους χώρους υγιεινής, τους χώρους αναμονής και ανάπαυσης, την κουζίνα, τα εργαστήρια, τον περιβάλλοντα χώρο κ.α.
 4. Φέραμε νέα μηχανήματα τα οποία και λειτούργησαν άμεσα: αξονικό τομογράφο, οστική πυκνότητα, ψηφιακό μαστογράφο, αναλυτές, λαπαροσκοπικό πύργο, υπερήχους, σπιρόμετρο, αέρια αίματος και προσπαθήσαμε να ικανοποιήσουμε κάθε αίτημα όλων των τμημάτων.
 5. Αλλάξαμε όλες τις κλίνες νοσηλείας με νέες σύγχρονες, τοποθετήσαμε σύγχρονο δίκτυο αερίων, δημιουργήσαμε δυο κλίνες ΜΑΦ. Εξοπλίσαμε τη νοσηλευτική υπηρεσία, ανακαινίσαμε και εξοπλίσαμε τα περιφερειακά μας ιατρεία όπου εφαρμόσαμε και την τηλεϊατρική, συνεισφέραμε τα μέγιστα στη λειτουργία του ΕΚΑΒ (κάλυψη εξόδων, μετακινήσεων, διαμονής, σίτισης, επάνδρωσης κτλ).
 6. Αλλά και στην τοπική κοινωνία ήμασταν παρόντες σε κάθε εκδήλωση σχετικά με την υγεία και την πρόληψη του πληθυσμού. Βοηθήσαμε στις εθελοντικές αιμοδοσίες της Αδελφότητας, οργανώσαμε τα φαρμακεία των συλλόγων και των φορέων του Δήμου, οργανώσαμε μαθήματα πρώτων βοηθειών, διοργανώσαμε ημερίδες με άκρως σημαντικά ιατρικά και κοινωνικά θέματα, συμμετείχαμε σε προγράμματα ανθρωπιστικού ενδιαφέροντος, αποστείλαμε υλικά στους πάσχοντες συνανθρώπους μας (πλημμυροπαθείς, μετανάστες, σεισμοπαθείς, στην Ουκρανία κ.α.), δώσαμε χείρα βοηθείας στο Γηροκομείο της πόλης αλλά και σε όλους όσους μας το ζήτησαν και γι αυτό είμαστε γνωστοί σε όλα τα μήκη και πλάτη της Εύβοιας και όχι μόνο.
 7. Ανταποκριθήκαμε άψογα στην πανδημία όπου παραχωρήσαμε το 1/3 των κλινών μας χωρίς να διαταραχθεί η λειτουργία του νοσοκομείου. Λειτουργήσαμε και οργανώσαμε πέντε κλίνες απομόνωσης και τηρήσαμε ευλαβικά και άκρως επαγγελματικά όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα.
 8. Εντάξαμε στο ΕΣΠΑ εξοπλισμό αξίας μισού εκατομμύριου ευρώ ενώ έχουμε προτείνει για το νέο πρόγραμμα ανασυγκρότησης προμήθεια μαγνητικού τομογράφου. Παραλαμβάνουμε εντός ημερών εξοπλισμό από δωρεά ύψους 300.000 ευρώ, ενώ για το 2023 έχει εκπονηθεί νέο πλάνο ίδιας αξίας.
 9. Τροποποιήσαμε δυο φορές τον οργανισμό μας, συστήνοντας νέες θέσεις ιατρών και νοσηλευτών (κατι το οποίο δεν έγινε σε άλλα νοσοκομεία) και στο Υπουργείο τώρα βρίσκεται η τρίτη τροποποίηση.
 10. Ξεκινήσαμε από το μηδέν την ιδέα για την κατασκευή και την λειτουργία Μονάδας Τεχνητού Νεφρού. Σήμερα έχουμε φτάσει στη τελευταία φάση για να ξεκινήσει η καθ´ ύψος κτιριακή επέκταση του νοσοκομείου μας. Το πλάνο για τη λειτουργία της υπάρχει, οι ιατροί υφίσταται, οι νοσηλεύτριες θα ξεκινήσουν άμεσα το πρόγραμμα εκπαίδευσης αλλά δυστυχώς επειδή η έναρξη των εργασιών δεν εξαρτάται από εμάς δεν μπορούμε να έχουμε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Ένα είναι σίγουρο, αν ήταν στο χέρι μας οι διαδικασίες, τώρα όλα θα ήταν έτοιμα για τους συνανθρώπους μας που ταλαιπωρούνται.
 11. Αναπτύξαμε και αναπτύσσουμε συνεχώς τις ψηφιακές μας δυνατότητες, την τεχνολογία και το δίκτυο. Πέραν από το ελεύθερο ισχυρό δίκτυο, τη διασύνδεση των τμημάτων και την πλήρη ανανέωση όλου του στόλου των υπολογιστών σε λίγο καιρό θα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε ένα σύγχρονο ψηφιακά ομογενοποιημένο δίκτυο όπου τα πάντα θα καταγράφονται, θα διατηρούνται και θα επικοινωνούνται ψηφιακά δίνοντας τη δυνατότατα σε όλα τα τμήματα να επικοινωνούν μεταξύ τους και να μπορούν να οργανώνουν κατά το βέλτιστο τρόπο τον ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο ασθενούς.
 12. Δημιουργήσαμε μια εξαιρετική φήμη για το νοσοκομείο μας και αυτός ήταν ο λόγος που πολλοί εργαζόμενοι το επέλεξαν για τη σταδιοδρομία τους.
 13. Κατορθώσαμε να έχουμε πετύχει εξαιρετικές σχέσεις με όλες τους φορείς είτε εντός είτε εκτός Καρύστου
 14. Τέλος, επειδή στην περίπτωσή μας ισχύει ότι οι αριθμοί λένε την αλήθεια, εξορθολογήσαμε τις δαπάνες, επιτεύχθηκαν όλοι οι διαχρονικοί ποιοτικοί και λειτουργικοί μας στόχοι, εξαλείψαμε τα χρέη μας, αυξήσαμε ποσοτικά και ποιοτικά τα χειρουργεία μας, την πληρότητα των κλινών, τον αριθμό των νοσηλευόμενων αλλά και των εξωτερικών ασθενών, οργανώσαμε υπηρεσία αξιολόγησης των υπηρεσιών μας με αποτέλεσμα κάθε χρόνο οι διοικητικές υπηρεσίες μας να είναι δέκτες συγχαρητηρίων από τις προϊστάμενες αρχές.

 IMG 785d4ce2524d82e1eb70feeea1342af6 V 1

Το Νοσοκομείο Καρύστου έχει δεχθεί όλα αυτά τα χρόνια πλήθος βραβείων και συγχαρητηρίων για την εξαιρετική του λειτουργία, για την συνεισφορά του στη τοπική κοινωνία αλλά και τον κοινωνικό του χαρακτήρα. Συγκεκριμένα: από τον Πρωθυπουργό της χώρας, από το Υπουργείο Υγείας, από το Αρχηγείο Στόλου του Πολεμικού Ναυτικού, από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, από την Ιερά Μητρόπολη Καρυστίας & Σκύρου, από την Ιερά Μητρόπολη Χαλκίδας, Ιστιαίας & Βορείων Σποράδων, από το Αρχηγείο της Πυροσβεστικής, από το Επιμελητήριο Εύβοιας, από το Δήμο Καρύστου, από τον Εμπορικό Σύλλογο Καρύστου και πολλούς άλλους φορείς και συλλογικότητες.

Στο τέλος της ομιλίας του ο κος Μίχας ευχαρίστησε την οικογένειά του για τη στήριξη και την αγάπη που του παρείχαν, όλους τους υπαλλήλους για τη συνεργασία, τον επαγγελματισμό τους και την υπερπροσπάθεια που έκαναν για να φέρουν το Νοσοκομείο Καρύστου σε ένα τέτοιο υψηλό επίπεδο. Τους ζήτησε να προσπαθήσουν ώστε να το διατηρήσουν στο ίδιο επίπεδο και στο επόμενο μεταβατικό στάδιο και να περιβάλλουν με την ίδια αγάπη και εμπιστοσύνη τη διάδοχη κατάσταση.

Επίσης ευχαρίστησε την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας για την εμπιστοσύνη και τη συνδρομή που του παρείχαν, το Διοικητή του Νοσοκομείου Χαλκίδας κον Χατζημαργαρίτη Ευάγγελο για τη εξαιρετική συνεργασία και τη διαχρονική στήριξη καθώς και το Σωματείο εργαζομένων για την υποδειγματική και εποικοδομητική συνεργασία.

Ακολούθως τον λόγο πήραν όλες οι υπηρεσίες του Νοσοκομείου Καρύστου οι οποίες εξήραν το χαρακτήρα, το ήθος, τις γνώσεις και τον επαγγελματισμό του κου Μίχα, του αναγνώρισαν το πρωτόγνωρο έργο που αφήνει πίσω του και του ευχήθηκαν καλή επιτυχία στη νέα του θέση και κάθε προσωπική και οικογενειακή ευτυχία.

Τις προηγούμενες ημέρες ο κος Μίχας είχε επισκεφθεί τη Κύμη όπου αποχαιρέτησε τους εργαζόμενους του τοπικού νοσοκομείου (όπου είχε διατελέσει παράλληλα και εκεί Διοικητής), τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Καρυστίας και Σκύρου κκ Σεραφείμ με τον οποίο είχαν αναπτύξει σχέσεις αμοιβαίου σεβασμού και εκτίμησης, τη Διοίκηση και τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου Χαλκίδας (ως αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου) καθώς και τη Διοίκηση και τους υπηρεσιακούς παράγοντες της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας με έδρα τη Λάρισα.

Ο κος Μίχας, από τη ερχόμενη Τετάρτη αναλαμβάνει τη Διοίκηση του Νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία.

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις ο Φοροτεχνικός- Βαγγέλης Αμπελιώτης, το πρώτο ιδρυτικό στέλεχος της ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ, μετά τις τελευταίες εξελίξεις, την απόφαση του νυν δημάρχου να μην συνεχίσει στο τιμόνι της ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ και την διάδοχη κατάσταση, με ένα πρόσωπο που θα μπορέσει να κερδίσει τους επικεφαλής άλλων δημοτικών παρατάξεων στις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, στο Δήμο Κύμης-Αλιβερίου.

Ο κ. Αμπελιώτης σε μία εφ΄όλης της ύλης συνέντευξη στη δημοσιογράφο Έφη Ντίνη, στο ράδιο ΕΥΡΙΠΟΣ 90fm, την Παρασκευή 3 Μαρτίου, αφού κάνει μία σύντομη ιστορική αναδρομή στη σύσταση της ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ το 2014, εξηγεί, με σεβασμό στα πρόσωπα που θέλουν να ηγηθούν της δημοτικής παράταξης, για ποιους λόγους ο νυν δήμαρχος Θανάσης Μπουραντάς, δε μπορεί και δεν είναι πρέπον να δώσει δαχτυλίδι σε κάποιον. Και γιατί δε μπορεί να αγνοήσει την επιθυμία ενός ιδρυτικού μέλους της ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ, του πρώτου σε ψήφους δημοτικού συμβούλου στο Δήμο, του Γιάννη του Πιλάτη, ο οποίος έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον να ηγηθεί της παράταξης.

«Ο αείμνηστος δήμαρχος ο Σιδεράκης μου είπε υπέγραψε πρώτος για τη ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ. Τα ιδρυτικά μέλη ήμαστε αρχικά 100. Υπογράψαμε με πρώτη υπογραφή τη δική μου. Ξεκίνησε ως ιδέα 7-8 ανθρώπων. Ήμαστε εγώ, ο γιατρός ο Στάθης Χαρίλας, ο Λάμπρου, ο Χαραράς, ο Μπενάκης, ο Μούντριχας. Άνθρωποι από διάφορους πολιτικούς χώρους, χωρίς να βάζουμε πολιτική διάσταση σε αυτό το εγχείρημα. Αλλά για το καλό του τόπου. Ιδρύθηκε η ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ. Προχώρησε όπως προχώρησε.

Εγώ δεν είχα καμία επιθυμία να είμαι ο δήμαρχος. Αναγκάστηκα εκ των πραγμάτων επειδή φτάσαμε σε μία καμπή που έπρεπε να γίνει ο συνδυασμός και παραιτήθηκε από υποψήφιος δήμαρχος ο κ. Πιλάτης.

Όπως είχαμε συμφωνήσει ότι αν τα πράγματα δεν έβαιναν καλώς θα αναλάμβανα εγώ για ένα διάστημα. Και μετά, θα επανέρχετο κατά προνομιακή θέση ο κ. Πιλάτης» είπε ο κ. Αμπελιώτης και συνέχισε: «Άρα, ο Γιάννης ο Πιλάτης είναι αυτός που κατά την άποψη μου είναι αυτός πρέπει να συνεχίσει, να είναι αρχηγός της ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ στις εκλογές. Ο κ. Μπουραντάς και ο κ. Μπαράκος, μετέπειτα ήρθαν στη ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ, ελλείψει άλλου ενδιαφερομένου, και ο κ. Πιλάτης είπε αφού όχι η παράταξη τρίτοι παρεισέφρησαν και ζήτησαν τον κ. Μπουραντά, για τη συνοχή και για να μη δημιουργηθεί πρόβλημα στη ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ, για δεύτερη φορά έκανε πίσω και μπήκε ο κ. Μπουραντάς.

Τον κ. Μπαράκο είχα προτείνει εγώ, όταν πριν αναλάβω εγώ, είχα προτείνει και είχαμε συναντηθεί στην Ερέτρια και με άλλους να γίνει επικεφαλής της παράταξης, όμως ο κ. Μπαράκος δε θέλησε. Ο κ. Μπαράκος που αρνήθηκε τότε στην πρόταση μας και έρχεται τώρα, και ζητάει να είναι αυτός. Σε καμία περίπτωση η ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ δεν είναι κτήμα ούτε του κ. Μπουραντά, ούτε του κ. Μπαράκου. Αυτοί ήρθαν εκ του παραθύρου… Δεν άνοιξαν την πόρτα και μπήκαν μέσα. Δεν ήρθαν με καμία απόφαση της ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ, τότε έγγραφη που να λέει ότι δέχεται σαν αρχηγό είτε τον κ. Μπουραντά όπως έγινε, είτε κάποιον άλλον. Εγώ κατέβηκα σύμβουλος για να στηρίξω την παράταξη, κι όχι για να στηρίξω πρόσωπα. Διότι υπήρχε μία κατάσταση του δήμου, η οποία ήταν απαξιωτική για το δήμο. Άρα, δε βλέπαμε ότι καμία άλλη παράταξη θα μπορούσε να βοηθήσει το δήμο. Δυστυχώς, εγώ πλανήθηκα. Άνθρωποι είμαστε, κάνουμε και λάθη στη ζωή μας. Διότι εκ των υστέρων απεδείχθη ότι ο συνδυασμός, ως δημοτική αρχή δεν πρόσφερε αυτά που έπρεπε να ειχε προσφέρει. Είναι δύο φορές από το 2014 έως το 2022, και αν δούμε το έργο του δήμου επι 8 χρόνια, είναι μηδενικό.»

Στη συνέχεια, ο κ. Αμπελιώτης αναφέρει ότι καλό είναι να δώσουν τη δυνατότητα στον άνθρωπο που με εκλογική διαδικασία είχε βγει πρώτος, να ηγηθεί. Δεν έχει το δικαίωμα όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, κάποιος άλλος να ηγηθεί. Εκτός αν αποφασισθεί από τη ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ, να προκύψει μία δημοκρατική διαδικασία και να εκλεγεί κάποιος. Δεδομένου ότι μπορεί και κάποιοι άλλοι από τους εγγεγραμμένους της ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ να θελήσουν να κατέβουν υποψήφιοι.

«Εγώ θα στηρίξω το Γιάννη τον Πιλάτη, με όλη τη δύναμη μου. Και με καθαρή αποτύπωση της έκφρασης μου και του λόγου μου, γιατί πιστεύω ότι είναι ο μόνος που μπορεί να προσφέρει στο δήμο μας. Έχει θητεία χρόνων, είναι καθαρός, όχι ότι δεν είναι οι άλλοι. Και το έργο θα πρέπει να αποδεικνύεται» είπε ο κ. Αμπελιώτης και συνέχισε:

«Ο κάθε δήμαρχος θα πρέπει να πιέζει την ηγεσία, τα αρμόδια όργανα, έτσι ώστε να υλοποιούνται έργα πνοής για τον τόπο. Δηλαδή, ο δρόμος και το Φράγμα, τους ακούσαμε πάρα πολλές φορές ότι θα γίνει, και ενέργειες γι’ αυτό που έχω κάνει εγώ χωρίς να θέλω να περιαυτολογήσω, δεν τις έχει κάνει ο δήμος. Έχω συναντηθεί άπειρες φορές με το Φανη Σπανό για το δρόμο.»

Ακολούθως, ο κ. Αμπελιώτης αναφέρει ότι αυτοί που δεν είναι χρήσιμοι στο δήμο, καλό θα είναι να συνταξιοδοτηθούν και να πάνε στο σπίτι τους να απολαύσουν το τσάι και τον καφέ τους. Και να αφήσουν τους άλλους που έχουν όρεξη και διάθεση να βοηθήσουν.

Σε ότι αφορά την υποψηφιότητα του Νικου Μπαράκου, ο κ. Αμπελιώτης επισημαίνει ότι αν γίνουν οι διαδικασίες και τον ψηφίσει ο κόσμος, είναι σεβαστό. Δεν είμαι απέναντι του με την έννοια, σε αποκλείω. Όμως, όπως ειπε «αν δεν γίνουν διαδικασίες εκλογής, αυτός που δικαιούται να πάρει αυτή τη θέση, είναι ο κ. Πιλάτης. Τη ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ δεν πρέπει να τη καπηλεύεται κανένας. Ο κ. Πιλάτης είναι ο μόνος που μπορεί αυτή τη στιγμή να ασκήσει βέτο και να πει, εγώ έχω εκλεγεί. Κανένας άλλος δεν έχει εκλεγεί. Ούτε εγώ μπορώ , αν ήθελα να είμαι αρχηγός της ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ. Διότι έχω παραιτηθεί από το δήμο. Ξέρετε με ποιον τρόπο έχω παραιτηθεί. Αναγκάστηκα σε παραίτηση διότι δεν μπορούσα να κάνω αυτά τα οποία είχα ονειρευτεί. Αυτά τα οποία είχα προσχεδιάσει. Και συνεχώς, είχα ένα επιμελέσταστο σαμποταζ. Γι’ αυτό και έφυγα.»

Ο κ. Αμπελιώτης αναφέρθηκε και στο 2014, όταν εξελέγη πρώτος σε ψήφους στην Κύμη. Δεν πήρε την αντιδημαρχία, αλλά την έδωσαν σε ένα νέο παιδί με όραμα για τον τόπο του τον Αλέξανδρο τον Θεοδώρου που ήταν δεύτερος σε ψήφους. «Είχα προτείνει να βοηθήσει και ο Μπελιάς, γιατί ήξερε το τεχνικό κομμάτι πολύ καλά, για να βοηθηθεί ο τόπος. Έναν άνθρωπο που δεν του δώσανε τη δυνατότητα να κάνει το έργο το οποίο μπορούσε να κάνει» είπε.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Αμπελιώτης ανέφερε ότι ο κ. Μπαράκος μπορεί να κατέβει με μία άλλη παράταξη, με ένα άλλο σχήμα που θα δημιουργήσει ο ίδιος και όπως ανέφερε του εύχεται καλή επιτυχία. «Όμως σε καμία περίπτωση, αυτά είναι θεσμικά πράγματα τα οποία θα πρέπει να τηρούμε με ευλάβεια, ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Αμπελιώτης.

Τέλος, μεταξύ άλλων, σχολίασε και συμπεριφορές «σήμερα λέμε έτσι, αύριο αλλιώς και όπου κάτσει η μπίλια», συσχετίζοντας τη συμπεριφορά του κ. Μπαράκου όλο αυτό το διάστημα που στα «κρυφά» έκλεινε υποψηφίους, ως διάδοχος του δημάρχου.

ΑΚΟΥΣΤΕ ΕΔΩ ΟΛΗ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗ ΑΜΠΕΛΙΩΤΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΕΦΗ ΝΤΙΝΗ

 

«Ωραίο το παραμύθι…αλλά δεν έχει δράκο», θα έλεγε κανείς διαβάζοντας τα όσα εκ των έσω δόθηκαν στη δημοσιότητα την Πέμπτη, που έφεραν απόφαση των 10 εκ των 11 συμμετεχόντων συμβούλων της ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ στην παραταξιακή, να «χρήζουν» με τις ευλογίες του Δημάρχου Θαναση Μπουραντά, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης της ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ, τον Αντιδήμαρχο Νίκο Μπαράκο.

Τέλος στις παραφιλολογίες, διαψεύδοντας τους δικούς του που έσπευσαν να περάσουν προς τα έξω κάτι τέτοιο, έβαλε ο ίδιος ο δήμαρχος Θανάσης Μπουραντάς, μέσω του Αναπληρωτή Δημάρχου του Δήμου Γιάννη Πιλάτη. Ο ίδιος ο δήμαρχος τόνισε, όπως ανέφερε ο κ. Πιλάτης, σε συνέντευξη του δημοσιογράφο Έφη Ντίνη ότι αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, θα είχε βγει σχετική ανακοίνωση.

Το πρωί της Παρασκευής, στην εκπομπή της δημοσιογράφου ‘Έφης Ντίνη, στο ράδιο ΕΥΡΙΠΟΣ 90fm, σε συνέντευξη του, ο κ. Πιλάτης μετέφερε τη θέση του Δημάρχου Κύμης-Αλιβερίου Θανάση Μπουραντά, σχετικά με τα δημοσιεύματα, βάζοντας τέλος στα σενάρια περί διάδοχης κατάστασης του, από τον κ. Μπαράκο.

Διαψεύδοντας ουσιαστικά τις «Κασσάνδρες εκ των έσω» που έσπευσαν να παραπληροφορήσουν μέσω ιστοσελίδων, ότι τον Μπαράκο αποφάσισαν οι σύμβουλοι της ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ως επικεφαλής της ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ, στην παραταξιακή που έγινε την Τετάρτη 1η Μαρτίου.

Μία παραταξιακή που αξίζει να σημειωθεί, ότι πραγματοποιήθηκε για να ανακοινώσει όπως και έγινε, ο δήμαρχος ότι δε θα είναι επικεφαλής του συνδυασμού στις επερχόμενες εκλογές και να τεθεί προς συζήτηση, η διάδοχή του.

Αν και ο κ. Μπουραντάς θα ήθελε πολύ να τον διαδεχθεί το «πολιτικό του παιδί», ο Νίκος Μπαράκος και είχε καλλιεργήσει εδώ και μήνες το κλίμα, η απόφαση του Αναπληρωτή Δημάρχου, Αντιδημάρχου Γιάννη Πιλάτη, να είναι υποψήφιος δήμαρχος με τη ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ, φέρεται πως «τάραξε τα νερά» και οδήγησε σε αδιέξοδο. Όπως αναφέρει ο κ. Πιλάτης στη συνέντευξή του, αποφασίστηκε ότι θα γίνει ανοιχτή συγκέντρωση που θα συμμετέχουν ιδρυτικά μέλη της ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ και θα αποφασισθεί από τη βάση, ο διάδοχος της ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ.

«Στην παραταξιακή δεν πήραμε καμία τέτοια απόφαση. Απλά, εγώ πρότεινα ο αρχηγός της ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ να βγει από τη βάση, όπως είχε βγει το 2014, όταν είχαν γίνει οι διαδικασίες αυτές που είχε πάει όλος ο κόσμος και ψήφισε. Και πραγματικά, εγώ μετά παραχώρησα τη θέση μου στον κ. Αμπελιώτη. Εκείνος λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων το άφησε. Και μετά στην ταβέρνα του Γεωργιάδη εγώ παρέδωσα στο δήμαρχο» είπε ο κ. Πιλάτης.

Σε ερώτηση της δημοσιογράφου, αν μπορούν 11 δημοτικοί σύμβουλοι να αποφασίσουν για την τύχη του συνδυασμού και να πάρουν το βάρος της ευθύνης του όποιου εκλογικού αποτελέσματος ο κ. Πιλάτης ανέφερε: «Μα γι’ αυτό είπα να γίνει μία ανοιχτή διαδικασία. Έτσι ώστε να έρθουν και άλλες δημοκρατικές δυνάμεις στο συνδυασμό. Που είμαι σίγουρος ότι θα έρθουν.»

Αναφορικά με τα δημοσιεύματα που έφεραν τον κ. Μπαράκο επικεφαλής της ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο κ. Πιλάτης, που μίλησε για το θέμα με τον κ. Μπουραντά, ο δήμαρχος δε γνώριζε. Όπως μετέφερε με δήλωση του ο κ. Πιλάτης «Εφόσον ο δήμαρχος λέει ότι δεν έχει βγει καμία επίσημη ανακοίνωση. Εγώ το σέβομαι αυτό.»

Ο Δήμαρχος έδωσε «πληρωμένη» απάντηση ακόμα και σε εκείνους που νομίζουν ότι μπορούν να τα «μαγειρεύουν» ανάλογα με το πώς βολεύονται. Αδιαφορώντας αν τέτοιου είδους κινήσεις μπορεί να αποβούν μοιραίες για το μέλλον του συνδυασμού. Ακόμα και αν γνωρίζει ότι όλο αυτό έγινε εκ των έσω…Απλά τους άδειασε! Προς όφελος της παράταξης…

ΑΚΟΥΣΤΕ ΕΔΩ ΟΛΗ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΙΛΑΤΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΕΦΗ ΝΤΙΝΗ

Σελίδα 3 από 898

Το Evia Kosmos στο Facebook

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ...

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Κύλιση στην Αρχή
Eviakosmos.gr Designed By HarisPap Istodimiourgies.gr