bannernew6

Τελευταία Νέα

Του δημοσιογράφου Κων/νου Σ. Μαργαρίτη

Παρά τις φιλόδοξες προβλέψεις και τις όποιες προσπάθειες, η πρόοδος που καταγράφει η ΕΕ ως προς τον στόχο της σύνδεσης των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, και τον απώτερο σκοπό της εξασφάλισης φθηνής ενέργειας για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, είναι αργή. Αυτό είναι το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ). Η σωρεία καθυστερήσεων στη σύζευξη των εθνικών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας οφείλεται σε αδυναμίες στη διακυβέρνηση της ΕΕ και σε ένα περίπλοκο σύστημα ρυθμιστικών εργαλείων για το διασυνοριακό εμπόριο, που έδρασε ανασταλτικά όσον αφορά την εφαρμογή των κανόνων της αγοράς.

Η παρακολούθηση της αγοράς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον ACER, τον οργανισμό της ΕΕ για την ενέργεια, δεν στάθηκε ικανή, ούτε αυτή, για να φέρει τις αναγκαίες βελτιώσεις. Τα εποπτικά μέτρα που εφαρμόστηκαν για τον περιορισμό των καταχρήσεων και της χειραγώγησης της αγοράς δεν ,έφεραν αποτέλεσμα, με την έννοια ότι το κυρίως βάρος του κινδύνου στον οποίο είναι εκτεθειμένη η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ μετακυλίστηκε στους τελικούς καταναλωτές.

Το 1996 ήταν η χρονιά που σήμανε για την ΕΕ την έναρξη ενός πολύπλοκου έργου, αυτού της πλήρους ολοκλήρωσης των εθνικών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας. Στόχος ήταν η προσφορά των φθηνότερων δυνατών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές και η εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ. Ωστόσο, σχεδόν μία δεκαετία μετά τον προβλεπόμενο χρόνο ολοκλήρωσης του έργου το 2014, στην πράξη η αγορά εξακολουθεί να διέπεται από 27 εθνικά ρυθμιστικά πλαίσια. Όπως κατέστη σαφές από την τρέχουσα ενεργειακή κρίση, οι τιμές χονδρικής διαφέρουν σημαντικά μεταξύ κρατών-μελών, ενώ οι τιμές λιανικής εξακολουθούν να επηρεάζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τους εθνικούς φόρους και τα τέλη πρόσβασης στα διάφορα δίκτυα και δεν είναι ανοικτές στον ανταγωνισμό.

«Παρά την καλοδεχούμενη και αναγκαία φιλοδοξία της ΕΕ, η ολοκλήρωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη θα μπορούσε να είναι πολύ μεγαλύτερη», δήλωσε ο κ. Mihails Kozlovs, μέλος του ΕΕΣ και επικεφαλής του σχετικού ελέγχου. «Η τρέχουσα ενεργειακή κρίση, που αποτελεί και κρίση του κόστους ζωής και ταλανίζει τους πολίτες της ΕΕ, κατέστησε ακόμη περισσότερο επιτακτική για την ΕΕ την ανάγκη ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.»

Κατά την άποψη του ΕΕΣ, οι καθυστερήσεις οφείλονται στο γεγονός ότι η Επιτροπή επέλεξε οι κατευθυντήριες γραμμές δικτύου να εφαρμοστούν μέσω «όρων, προϋποθέσεων και μεθοδολογιών», μετατοπίζοντας την ευθύνη για την έγκρισή τους στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές (ΕΡΑ) και στον ACER. Η επιλογή αυτή περιέπλεξε και καθυστέρησε υπερβολικά την εναρμόνιση των κανόνων για το διασυνοριακό εμπόριο.

Το ΕΕΣ τονίζει ότι η Επιτροπή, στη σχετική εκτίμηση επιπτώσεων, δεν ανέλυσε επαρκώς τον αντίκτυπο των αποφάσεών της που αφορούσαν τον σχεδιασμό και τη διακυβέρνηση της αγοράς. Η παρακολούθηση της συνεπούς εφαρμογής των κανόνων από μέρους των κρατών-μελών ανατέθηκε κυρίως στον ACER. Ωστόσο, με τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η παρακολούθηση και η αναφορά σχετικών στοιχείων από τον οργανισμό ήταν ελλιπείς, ιδίως λόγω της ανεπάρκειας των δεδομένων, της έλλειψης πόρων και της απουσίας συντονισμού με την Επιτροπή.

Ελλιπής ήταν εξάλλου και η εποπτεία της αγοράς, η οποία απέβλεπε στον εντοπισμό και στην αποτροπή φαινομένων κατάχρησης και χειραγώγησής της.

Το ΕΕΣ καταλήγει ότι η προσέγγιση που υιοθέτησε ο ACER για τη συλλογή στοιχείων δεν ήταν ολοκληρωμένη, καθώς και ότι η αξιολόγηση των δεδομένων που συγκέντρωνε τελικά κάλυπτε εξαιρετικά μικρό φάσμα καταχρηστικών συμπεριφορών. Επίσης, ο οργανισμός δεν διέθετε επαρκείς πόρους για την ανάλυση των δεδομένων, ούτε ήταν σε θέση να υποστηρίξει τις έρευνες που έπρεπε να γίνουν καθώς αυξανόταν διαρκώς το πλήθος των εικαζόμενων περιπτώσεων κατάχρησης της αγοράς κατά τις διασυνοριακές συναλλαγές.

Το ΕΕΣ προειδοποιεί ότι οι παραγωγοί, προμηθευτές και μεσίτες ηλεκτρικής ενέργειας μπορούν, όλοι τους, να εκμεταλλευθούν τις αδυναμίες του συστήματος ή, ακόμη χειρότερα, ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να ανταγωνιστούν μεταξύ τους για το ποιο θα προσφέρει το πλέον ανεκτικό περιβάλλον από άποψη κυρώσεων και επιβολής. Την ίδια στιγμή, ο ACER δεν έχει την εξουσία που χρειάζεται, προκειμένου να εξασφαλίσει τη συνεπή επιβολή των κανόνων από τα κράτη-μέλη.

Οι πολίτες για μια ακόμη φορά είναι απροστάτευτοι και καλούνται να πληρώσουν υπέρογκα ποσά για την ενέργεια. Η ΕΕ καλείται να λύσει τις αδυναμίες της και να προστατέψει το κοινωνικό σύνολο.

Ανακοίνωση για όσα θεωρούνται αυτονόητα, για μία δημοτική αρχή, πλέκοντας το εγκώμιο στη δήμαρχο Έλενα Βάκα εξέδωσε η παράταξη του κ. Καραμάντουλα, ζητώντας να βγάλουν και ευχαριστήρια ανακοίνωση στη δήμαρχο για όσα έγιναν στο δήμο στην καθαριότητα, με τελικό αποδέκτη το δημότη και όχι τον συνδικαλιστή εργαζόμενο.

Προσβάλλοντας, με αυτό τον τρόπο συναδέλφους συνδικαλιστές και μη, οι οποίοι να σημειωθεί ότι έχουν «εκδιωχθεί» από την παρούσα δημοτική αρχή, έχουν ταλαιπωρηθεί στα δικαστήρια για τις κάμερες «big-brother», όπου και σε πρώτη φάση έχουν δικαιωθεί, έχουν «λοιδορηθεί» από την ίδια τη δήμαρχο ότι βρίσκονταν πίσω από στημένες σε βάρος της καταστάσεις σε ότι αφορά την περιβόητη μελέτη για τη μεταφορά των σύμμεικτων απορριμμάτων, για την οποία αφού τους κατηγόρησε η δήμαρχος, είπε στη συνέχεια ότι είναι λάθος.

Αλήθεια, δεν όφειλε η δήμαρχος μετά και το δελτίο τύπου για το συγκεκριμένο θέμα να βγάλει ανακοίνωση και να ζητά συγνώμη; Το έκανε κ. Καραμάντουλα, αναρωτιούνται πολλοί συνάδελφοί σας; Με ποιο σκεπτικό λειτουργείτε ως γραφείο τύπου της κας Βάκα;

Από πότε τα Σωματεία βγάζουν ανακοινώσεις με ευχαριστίες στους δημάρχους για τα αυτονόητα; Γιατί πήραν ένα απορριμματοφόρο ή 2 οχήματα. Αυτά είναι τα ανταποδοτικά στο δημότη που πληρώνει στο δήμο…Το μόνο σίγουρο είναι ότι το Σωματείο Εργαζομένων του Δήμου δεν έχει ανάγκη από επιβραβεύσεις για τα αυτονόητα. Η επιβράβευση για εκείνους, που ο κόσμος αναγνωρίζει το δύσκολο έργο που κάνει ιδιαίτερα ο τομέας καθαριότητας στον οποίο τελευταία η κα Βάκα με την μελέτη δεν έδειξε καν τον απαιτούμενο σεβασμό….

Προφανώς δεν έχουν αντιληφθεί κάποιοι ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα στο σωματείο και πλέον έχει την αναγνώριση των εργαζομένων και των πολιτών. Το σωματείο πλέον δεν είναι ουρά ούτε αβανταδόρος καμιάς Δημοτικής Αρχής ή Δημοτικής Παράταξης.

Οι εργαζόμενοι μέσα σε ένα χρόνο που υπάρχει το σημερινό προεδρείο έχουν καταλάβει πως υπάρχει πλέον σοβαρό συνδικαλιστικό όργανο στο οποίο μπορούν να στηριχθούν.

Αναγνώρισαν και τίμησαν έμπρακτα τους άξιους συναδέλφους τους στις πρόσφατες εκλογές του Υπηρεσιακού Συμβουλίου (που έγιναν τον Δεκέμβριο του 2022) όπου επέλεξαν ως εκπρόσωπό τους τον Αργύρη Σκουμπρή και αναπληρωτή του τον Κώστα Παντευτάκη. 

Ο κ. Καραμάντουλας τιμήθηκε με το 20% των ψήφων, σαφέστατα απέχει πλέον πολύ από το 70% που επικαλείται. 

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΗ ΚΑΡΑΜΑΝΤΟΥΛΑ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.&Ν.Π.Ι.Δ.

     ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ

             (το 70% της επιλογής των συναδέλφων)

                     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνάδελφοι η πραγματική επιτυχία και επιβράβευση της συνδικαλιστικής δράσης, είναι όταν οι δεσμεύσεις της Δημοτικής αρχής, ιδιαίτερα ότι αφορά άμεσα τους εργαζομένους και τα αιτήματα τους, εκείνα μάλιστα που είναι για πολλά χρόνια ως διεκδικήσεις ,πρώτης γραμμής να γίνονται πραγματικότητα.

• 6 απορριμματοφόρα • 3 φορτηγά 3,5 τόνων
• 2 αυτοκινούμενες ηλεκτροκίνητες σκούπες πεζού χειριστή • 6 ημιφορτηγά • 2 φορτωτές • 1 Grader
• 1 καλαθοφόρο φορτηγό • 1 μεγάλη αυτοκινούμενη σκούπα • 2 επιβατικά οχήματα

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες απομάκρυνσης των στεγών αμιάντου από το Εργοτάξιο του Δήμου Χαλκιδέων, από πιστοποιημένη Εταιρεία.

Μετά από μεγάλη προσπάθεια και με την συμμετοχή των τεχνικών του εργοταξίου έχει γίνει αναβάθμιση του στόλου των παλαιών οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου.

Μπορεί όμως η διοίκηση του Σωματείου να μην θέλει να τοποθετηθεί επίσημα, αν και αυτό είχε αποφασιστεί ομόφωνα για τη έκδοση της ανακοίνωσης. Ο λόγος ;; Δική σας η εκτίμηση!!  

Μπορεί λοιπόν για κάποιους όλα αυτά να είναι απλά μια υποχρέωση της δημοτικής αρχής για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών στο Δημότη, αν και για πολλά χρόνια δεν ήταν προτεραιότητα των εκάστοτε ιθυνόντων , για εμάς όμως είναι η ζωή μας, που γίνετε ασφαλέστερη, ποιοτικότερη και σίγουρα εξασφαλίζει τη συνέχιση της λειτουργίας των υπηρεσιών.      

Εμείς περιμένουμε και διεκδικούμε την πραγματοποίηση όλων των δεσμεύσεων της δημοτικής αρχής.

Οι εκπρόσωποι του συνδυασμού:

Χάρης Καραμάντουλας

Μητράκης Αντώνιος

Μπελίτσου Παναγιώτα

Ντούνιας Ευάγγελος

Σύσκεψη για τον τουρισμό στην Εύβοια πραγματοποιεί τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ Δημήτρης Φραγκάκης.

Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στο Επιμελητήριο Ευβοίας, με τις τοπικές αρχές και τους φορείς του τουρισμού, στην οποία θα συμμετάσχουν επίσης οι Βουλευτές Εύβοιας, ο Περιφερειάρχης και Αντιπεριφερειάρχες της Στερεάς Ελλάδας, Δήμαρχοι και Αντιδήμαρχοι της Εύβοιας καθώς και εκπρόσωποι των παραγωγικών φορέων του νησιού.

Νωρίτερα ο κ. Φραγκάκης θα συναντηθεί με την δήμαρχο Χαλκίδας κα Ελένη Βάκα ενώ στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον Μητροπολίτη Ευβοίας κ.κ. Χρυσόστομο. Τέλος, θα πραγματοποιήσει σύσκεψη με τον Πρόεδρο και τα μέλη Δ.Ε.Ε.Π Εύβοιας.

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας έχοντας ενημερωθεί για την εκδημία του Γενικού Διευθυντή του Κλάδου Αλουμινίου της εταιρείας μέλους μας ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε, Λάμπρου Βαρούχα, αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

  1. Να εκδώσει το παρόν ψήφισμα.
  2. Να παραστεί στη νεκρώσιμη ακολουθία και να εκφράσει τα θερμά συλλυπητήρια προς την οικογένεια του εκλιπόντος.
  3. Να δημοσιεύσει το παρόν ψήφισμα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Ο εκλιπών συνετέλεσε σημαντικά στην ανάπτυξη του Κλάδου Αλουμινίου της χώρας μας και υπήρξε ένας ακάματος συντελεστής της Βιομηχανικής Ανάπτυξης στη Στερεά Ελλάδα.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προήδρευσε σήμερα σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, στην οποία έγινε η επίσημη παράδοση της μελέτης Στρατηγικού Σχεδιασμού (masterplan) για την Ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας και η συμβολική εκκίνηση της φάσης της υλοποίησης όλων των έργων και των δράσεων του προγράμματος.

325698917 715744846796769 3085546022904227984 n

Το στρατηγικό σχέδιο παρουσίασε στον Πρωθυπουργό, στους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και στα μέλη της Υποεπιτροπής «Εύβοια Μετά», η οποία αναλαμβάνει την παρακολούθηση της πορείας του προγράμματος, ο Επικεφαλής της Επιτροπής Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, Σταύρος Μπένος.

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι στο σχέδιο αυτό συνδυάστηκε μια πολύ τολμηρή ματιά για το πως μπορούμε να φανταστούμε τη Βόρεια Εύβοια, με τις αναζητήσεις των ιδίων των κατοίκων. Σε καμιά περίπτωση δεν είναι ένα σχέδιο το οποίο εκπονήθηκε εν κενώ, είναι πράγματι εντυπωσιακό το βάθος της διαβούλευσης. Και πιστεύω ότι αυτό είναι που κάνει και τους ίδιους τους κατοίκους να είναι σήμερα πιο αισιόδοξοι ότι αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά μπορεί να αλλάξει τη ζωή τους προς το καλύτερο.

Η δική μας δουλειά τώρα -και μην έχετε καμία αμφιβολία ότι θα το κάνουμε- είναι να σιγουρευτούμε ότι θα παρακολουθούμε, σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης, την υλοποίηση του σχεδίου αυτού. Αλλά μάς βοηθάτε πολύ διότι πια μεγάλο κομμάτι της δουλειάς και των ορόσημων έχουν ήδη μπει. Αυτό σημαίνει ουσιαστικά κεντρικός σχεδιασμός. Προσεκτική μελέτη, χρονοδιαγράμματα, ορόσημα, χρηματοδοτικά εργαλεία, διαφάνεια, λογοδοσία. Από τη στιγμή που μιλάμε δημόσια και παρουσιάζουμε δημόσια ένα σχέδιο σημαίνει ότι εμείς είμαστε, εμείς, εσείς, είμαστε υπόλογοι έναντι των πολιτών, των άμεσα ενδιαφερόμενων για το πως αυτό θα το εφαρμόσουμε», τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ευχαρίστησε το κ. Μπένο, σημειώνοντας ότι «δικαίωσε και με το παραπάνω τις προσδοκίες μας ως προς τη σπουδαία δουλειά την οποία έκανε».

Ο νέος οδικός άξονας προϋπόθεση για να σπάσει η απομόνωση της Εύβοιας

«Θα κάνουμε συγκεκριμένες εξαγγελίες ειδικά για τα μεγάλα έργα. Και αναφέρομαι πρωτίστως στο δρόμο, πολύ σύντομα, διότι ό,τι και να λέμε, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Ο δρόμος είναι εν προκειμένω αναγκαία και ικανή προϋπόθεση. Είναι τόσο σημαντικό έργο για να σπάσει η απομόνωση της Εύβοιας, που θα πρέπει να το προτάξουμε πολύ ψηλά στις προτεραιότητές μας. Και φυσικά το δάσος όπου συνδέονται οι οριζόντιες δράσεις με τον ίδιο τον κύκλο της φύσης. Καταλαβαίνω ότι η φυσική αναγέννηση ενδεχομένως να ξεπερνάει και τις προσδοκίες μας. Χρειάζεται όμως βοήθεια, χρειάζονται αντιπλημμυρικά έργα. Και καθώς θα προχωράμε, έχουμε πλήρη αίσθηση ότι όλα αυτά έχουν μια έντονη αναπτυξιακή διάσταση. Ιδιωτικές επενδύσεις μικρές, μεσαίες, μεγάλες, εμβληματικά έργα όπως η Αιδηψός πραγματικά θα μπορούν να είναι πραγματικά ένα σημείο αναφοράς για όλη την Εύβοια. Και πάρα πολλά άλλα τα οποία παρουσιάζονται πολύ αναλυτικά. Θα μάς επιτρέψουν, κάποια στιγμή πιστεύω, να κάνουμε τον απολογισμό και να είμαστε υπερήφανοι για αυτό το οποίο πετύχαμε μετά από μια μεγάλη καταστροφή», επεσήμανε ο Πρωθυπουργός που ευχαρίστησε και τους δωρητές που χρηματοδότησαν με 8 εκ. ευρώ όλες τις κρισιμες μελετες για την εκπόνηση του master plan.

«Εδώ, όπως θα δείτε, επιβάλλεται παντού η τριπλή αειφορία. Και βεβαίως το αξιακό περιβάλλον που ζούμε πια τόσο από τον πλανήτη όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι η διπλή μετάβαση, η καινοτομία και απευθύνομαι στους δημάρχους: Έβγαλα το άχτι μου με την πιο αγαπημένη μου αξιακή κατάκτηση της Ευρώπης για το κράτος και την αυτοδιοίκηση που είναι η αρχή της επικουρικότητας. Δηλαδή τι λέει η αρχή της επικουρικότητας: ό,τι μπορούμε να το κάνουμε χαμηλά, το κάνουμε όσο γίνεται πιο χαμηλά.
Όλο το πρόγραμμα λοιπόν διαπνέεται από αυτή την αρχή και έχουμε ένα σπουδαίο έργο για την αυτοδιοίκηση. Πέραν τις ευθύνες τις κυβερνητικές, έχει ανατεθεί ένα μεγάλο κομμάτι των ευθυνών στους Δήμους και στην Περιφέρεια. Το όχημα μας για όλα αυτά ποιο είναι; Τα λέμε όλα αυτά, το θέμα είναι πώς τα κάνουμε. Το όχημα η Ευρώπη το έχει έτοιμο και αν θέλετε τη γνώμη μου, θεωρώ ότι είναι το μεγαλύτερο πνευματικό κεκτημένο της Ευρώπης από την ίδρυση της, είναι δηλαδή τα ολιστικά προγράμματα, οι ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις» σημείωσε ο Επικεφαλής της Επιτροπής Ανασυγκρότησης της Β. Εύβοιας, Σταύρος Μπένος.

Στην καλή συνεργασία με την Κυβέρνηση και τα μέλη της Υποεπιτροπής «Εύβοια Μετά» αναφέρθηκαν ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Σπανός, ο Δήμαρχος Ιστιαίας, Γιάννης Κοντζιάς και ο Δήμαρχος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας Γιώργος Τσαπουρνιώτης, οι οποίοι συμμετείχαν στη σύσκεψη.

Ένα ολιστικό πρόγραμμα για μια ολική καταστροφή: οι κορυφαίες στρατηγικές υποδομές, μεταρρυθμίσεις και θεσμικές παρεμβάσεις

Με όχημα την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (Ο.Χ.Ε.) σχεδιάστηκε ένα ολιστικό και ανθρωποκεντρικό πρόγραμμα που καλύπτει όλες τις πλευρές και τις ανάγκες του δημόσιου και ιδιωτικού χώρου. Το Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, που ονομάζεται «Εύβοια Μετά», υπηρετεί την τριπλή αειφορία (περιβαλλοντική, κοινωνική, οικονομική) και εδράζεται στη διπλή μετάβαση (πράσινη και ψηφιακή) και την καινοτομία.

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει 71 έργα και δράσεις προϋπολογισμού 389,8 εκ. ευρώ. Από αυτά 30 έργα και δράσεις έχουν ήδη ξεκινήσει ή ολοκληρωθεί και 41 θα ξεκινήσουν ως το τέλος του 2023. Όλα τα έργα έχουν εξασφαλισμένους πόρους.

Η συνολική επένδυση του κράτους για την ανασυγκρότηση της Β. Εύβοιας προσεγγίζει τα 700 εκ. ευρώ, με 300 εκ ευρώ για τις δράσεις ανακούφισης και άμεσης αποκατάστασης που υλοποιήθηκαν αμέσως μετά την πυρκαγιά του 2021 και άλλα 390 εκ. ευρώ για τη χρηματοδότηση του σχεδίου «Εύβοια Μετά».

Όλα τα έργα και οι δράσεις που επελέγησαν εκπληρώνουν τέσσερα βασικά κριτήρια:
· πολιτικής αποδοχής,
· πρότασης και αποδοχής από την τοπική κοινωνία,
· χρονοδιαγράμματος,
· ωρίμανσης και χρηματοδότησης από συγκεκριμένο χρηματοδοτικό φορέα.

Το τελικό μείγμα των έργων και των δράσεων προέκυψε ως προϊόν έντονης και βαθιάς διαβούλευσης, συνδυάζοντας στρατηγικές υποδομές, κορυφαίες μεταρρυθμίσεις και θεσμικές παρεμβάσεις:
-Κορυφαία υποδομή: ο νέος οδικός άξονας Ψαχνών – Στροφιλιάς, Στροφιλιάς– Ιστιαίας και οι πέντε κλάδοι του.
-Κορυφαία μεταρρύθμιση: ο «ΒΙΩΣΙΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ» του Νέου Δάσους με την ίδρυση της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.) που θα συνδυάζει την κοινωνική και την κυκλική οικονομία.
-Κορυφαία επένδυση: η αναβάθμιση και η επαναλειτουργία του Υδροθεραπευτηρίου της Αιδηψού.
-Κορυφαία θεσμική παρέμβαση: η εκπόνηση και έγκριση των Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων για τους Δήμους Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας και Ιστιαίας – Αιδηψού.
-Κορυφαία συμβολική και ανθρωποκεντρική παρέμβαση είναι η εξάπλωση τριών κρίσιμων δικτύων του κράτους (διοίκησης, Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), υγείας και πρόνοιας) έως το τελευταίο σπίτι της Βόρειας Εύβοιας.

Το master plan για την αναγέννηση της Βόρειας Εύβοιας αποτελεί τη δεύτερη φάση μέριμνας για τη στήριξη της περιοχής, καθώς το συνολικό δημοσιονομικό κόστος για τα μέτρα στήριξης και αποκατάστασης που έχουν γίνει πράξη, λαμβάνοντας υπόψη τις διαθέσεις και χορηγήσεις πόρων, τις εντάξεις πιστώσεων και τις εγκρίσεις χρηματοδότησης, ξεπερνά τα 300 εκατ. ευρώ. Αναμένεται μάλιστα να αυξηθεί όσο συνεχίζεται η πορεία υλοποίησης των μέτρων.

Για την οικονομική στήριξη των πολιτών, μεταξύ άλλων, αποφασίστηκε η απαλλαγή από την πληρωμή ΕΝΦΙΑ το 2021 και το 2022 όλων των ακινήτων που βρίσκονταν εντός των ορίων των δύο Δήμων της Βόρειας Εύβοιας, ενώ τα πυρόπληκτα ακίνητα θα απαλλαχθούν και το 2023. Παράλληλα, ανεστάλησαν για έξι μήνες όλες οι φορολογικές υποχρεώσεις φυσικών και νομικών προσώπων που είχαν πληγεί από τη φωτιά, χορηγήθηκε πρώτη αρωγή σε νοικοκυριά έναντι στεγαστικής συνδρομής, μαζί με στήριξη για οικοσκευή, και ειδική επιχορήγηση σε επιχειρήσεις

Για την προστασία της Βόρειας Εύβοιας υλοποιήθηκε σειρά έργων πρόληψης και αποκατάστασης, με έμφαση σε αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις, αντιδιαβρωτικά έργα, στην επισκευή υποδομών και την αντιπυρική προστασία του δάσους.

Στο ίδιο πλαίσιο, σχεδιάστηκαν και εφαρμόστηκαν σχέδια για την στοχευμένη μακροπρόθεσμη στήριξη ρητινοκαλλιεργητών, μελισσοκόμων, κτηνοτρόφων και καλλιεργητών, ενώ καινοτόμες πρωτοβουλίες αναπτύχθηκαν για τη στήριξη του τουρισμού και άλλων επιχειρήσεων της περιοχής, όπως το North Evia Pass.

Στη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου συμμετείχαν ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος και οι συνεργάτες τού Επικεφαλής της Επιτροπής Ανασυγκρότησης της Β. Εύβοιας: ο Συντονιστής Προγράμματος Ευδόκιμος Φρέγκογλου, ο Πρόεδρος ΕΤΑΜ Α.Ε. και Μελετητής Master plan Ανασυγκρότησης Β. Εύβοιας Νίκος Δρακωνάκης και ο Νομικός Σύμβουλος του Προγράμματος Σωτήρης Φωτέας.

Από την Υποεπιτροπή «Εύβοια Μετά» συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Υποεπιτροπής, Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, αρμόδιος για Θέματα Κρατικής Αρωγής και Αποκατάστασης από Φυσικές Καταστροφές Χρήστος Τριαντόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (Ε.Σ.Π.Α.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων Δημήτρης Σκάλκος, ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ευθύμης Μπακογιάννης, ο Γενικός Γραμματέας Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωνσταντίνος Ευάγγελος Αραβώσης, ο Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανουδάκης, η Γενική Γραμματέας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών Μαρία Έλλη Γεράρδη, ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Ευάγγελος Κυριαζόπουλος και η Γενική Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χριστιάννα Καλογήρου.

Με βαθύτατη λύπη και ιδιαίτερη συγκίνηση ανακοινώνουμε ότι την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2023, απεβίωσε ο αγαπημένος μας και πολύτιμος Γενικός Διευθυντής, Λάμπρος Βαρούχας.

Ο Λάμπρος Βαρούχας, γεννηθείς το 1942 στην Πάτρα, απόφοιτος του Κολλεγίου Αθηνών και πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός του Ε.Μ.Π. εργάστηκε σε εταιρείες του τομέα έλασης αλουμινίου της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ (πρώην ΕΛΒΑΛ) από το 1969, όπου και προσελήφθη ως τεχνικός διευθυντής στο Αλουμίνιον Αθηνών στον Κηφισό .

Το 1974 αποφασίζεται η μετακίνηση όλων των παραγωγικών μονάδων στα Οινόφυτα.

Οι ικανότητες και η προσήλωση του στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της εταιρείας, τον αναδεικνύει σαν την καλύτερη επιλογή για την ανάληψη της Διεύθυνσης του νέου Εργοστασίου.

Από το 1983 έως το 2004 κατείχε τη θέση του Τεχνικού Διευθυντή, με την ευθύνη υλοποίησης και σχεδιασμού του Επενδυτικού Προγράμματος της Εταιρίας. Από το 2005 κατείχε τη θέση του Γενικού Διευθυντή του τομέα έλασης αλουμινίου της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ. Παράλληλα ήταν μέλος Δ.Σ. και Υπεύθυνος επί Τεχνικών Θεμάτων της εταιρείας Bridgnorth Aluminium Ltd.

Οραματιστής, καινοτόμος, κορυφαίος μηχανικός μελετητής, ένας πραγματικός φάρος γνώσης, ηγείται της συνεχούς ανάπτυξης και την ανοδικής πορείας του εργοστασίου σε σχέση με τις εξελίξεις και ανάγκες της διεθνούς αγοράς.

Το 1974, η παραγωγική δυναμικότητα της ΕΛΒΑΛ ήταν 35.000 τόνοι/έτος, με κύρια εγκαταστημένα μηχανήματα το παλιό Θερμό DUO BRIGHTSIDE, την μηχανή HOTCOILER, την μηχανή ΡΟΚΑΝΑ KNOEVENAGEL, την μηχανή παραγωγής σύρματος αλουμινίου PROPERZI καθώς και τα Χυτήρια. Χάρη στη διορατικότητα, την αντίληψη και την αποφασιστικότητα του εκλιπόντος, το 1975 μεταφέρεται στα Οινόφυτα το Ψυχρό Έλαστρο BLISS συνεργαζόμενο με το DUO BRIGHTSIDE, ενώ πραγματοποιούνται παράλληλα σημαντικές επενδύσεις και εγκαθίστανται το Ψυχρό Έλαστρο IHI 1, η Ισιωτική HERRVOSS και οι πρώτοι μεγάλοι Φούρνοι Ανόπτησης GRANCO 1,2,3.

Το 1980, πραγματοποιείται υπό την καθοδήγηση του, η επένδυση και εγκαθίσταται το Ψυχρό Έλαστρο ΙΗΙ 2, ενώ το 1981 μεταφέρεται στα Οινόφυτα το FOIL SPIDEM μαζί με τα βοηθητικά μηχανήματα κοπής και ανόπτησης. Παράλληλα εγκαθίστανται σύγχρονα για την εποχή περιφερειακά μηχανήματα, όπως η εκδιπλωτική, η γραμμή κοπής χοντρού FOIL και οι φούρνοι ανόπτησης τελικών FOIL. Στο τέλος του 1984, η παραγωγική δυναμικότητα της ΕΛΒΑΛ αυξήθηκε στους 50.000 τόνους/έτος.

Από το 1985, ξεκινάει η υλοποίηση ενός μοναδικού για τα ιστορικά της σύγχρονης Βιομηχανίας πλάνου σημαντικών επενδύσεων στο εργοστάσιο, που στηρίχτηκε στις ικανότητες και στην ηγετική παρουσία του Λάμπρου Βαρούχα.

Ξεκινά η εγκατάσταση του υπερσύγχρονου για την εποχή του, Φούρνου Προθέρμανσης πλακών STEIN, που ήταν και το πρώτο μηχάνημα που ελέγχονταν από PLC Siemens.

Εγκαθίσταται η αναβαθμισμένη ΡΟΚΑΝΑ KNOEVENAGEL μεγαλώνοντας το πάχος της πλάκας από τα 350 στα 500 χιλιοστά, ενώ ταυτόχρονα, αγοράζεται από την Αμερική και διαμορφώνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραγωγικής διαδικασίας της εταιρείας, η μηχανή STAMCO.

Tο 1991 με την αγορά και την εγκατάσταση του Ελάστρου ΤIPPINS, μπαίνουν τα θεμέλια της σύγχρονης ΕΛΒΑΛ. Την ίδια εποχή επιλεγεί, εκπαιδεύει και στελεχώνει με συνεργάτες το τμήμα του, που θα τον πλαισιώσουν στην υλοποίηση των επενδύσεων που θα ακολουθήσουν τα επόμενα χρόνια.

  • Νέα Χυτήρια (Μονάδα 4) για φαρδιές 8μετρες πλάκες 32τονων
  • Σύγχρονη ΡΟΚΑΝΑ πλακών INGERSOLL με την παράλληλη μεταφορά της παλιάς στο Bridgnorth Aluminium Ltd.

Το 1994 γίνεται η αγορά του Νοτίου οικοπέδου, η πρώτη σημαντική επέκταση της ΕΛΒΑΛ και το 1996 ολοκληρώνεται η κατασκευή της γέφυρας πάνω από τις γραμμές του Ο.Σ.Ε. που ήταν και παραμένει η μοναδική ιδιωτική γέφυρα στην Ελλάδα, με αντοχή άνω των 50 τόνων. Ήταν ένα πολύ δύσκολο σε υλοποίηση έργο καθώς το μεσαίο τμήμα της γέφυρας έπρεπε να εγκατασταθεί βράδυ σε λιγότερο από 7 ώρες, διάρκεια κατά την οποία τα τρένα παρέμειναν ακινητοποιημένα για λόγους ασφαλείας!

Τα επόμενα χρόνια εγκαθίσταται η γραμμή φαρδιών φύλλων HERRVOSS 2, η Γραμμή Βαφής FATA και το νέο φαρδύ Έλαστρο FOIL ACHENBACH, βάζοντας τα θεμέλια για την δημιουργία της ΣΥΜΕΤΑΛ. Όλα αυτά οδήγησαν στην αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας της ΕΛΒΑΛ στους 150.000 τόνους/έτος.

Το           1999       είναι      ένα        ακόμη   σημαντικό ορόσημο στην εξέλιξη της ΕΛΒΑΛ.                                    Χάρη στη διεισδυτική ματιά και την πολυσχιδή υποδειγματική δουλειά του Λάμπρου Βαρούχα και της ομάδας του, εγκαθίσταται το Ψυχρό Έλαστρο SMS 6high, από τα μεγαλύτερα και πιο σύγχρονα       στην Ευρώπη, καθώς και το πρώτο HIGH BAY.                                    

Δημιουργείται έτσι η Νέα Ψυχρά, που μαζί με την Antiracone (ονομασία την οποία απέδωσε ο Λάμπρος Βαρούχας), τους νέους Φούρνους Ανόπτησης και την SUNDWIG ανεβάζουν την παραγωγή της ΕΛΒΑΛ στο εντυπωσιακό νούμερο των 220.000 τόνων/έτος.

Σχεδόν ταυτόχρονα, το 2001, η ΕΛΒΑΛ αγοράζει την εταιρεία Bridgnorth Aluminium Ltd, όπου ο Λάμπρος Βαρούχας και η ομάδα του αναλαμβάνουν και εκτελούν με επιτυχία την εγκατάσταση ενός νέου Θερμού Ελάστρου και την αναβάθμιση της Ψυχράς Έλασης.

To 2008 σχεδιάζεται και κατασκευάζεται μια υπερσύγχρονη και μοναδική μονάδα στην Ευρώπη το ZLD, για την ανακύκλωση των υγρών βιομηχανικής χρήσης, αναδεικνύοντας την ΕΛΒΑΛ σε πρωτοπόρο της προστασίας του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση νερού.

Στόχος όλων των παραπάνω, ήταν να διαμορφωθούν οι συνθήκες, για να υλοποιηθεί ένα δύσκολο αλλά τεράστιας στρατηγικής σημασίας όραμα του εκλιπόντος, το «άγιο δισκοπότηρο» της ΕΛΒΑΛ, η αγορά και εγκατάσταση ενός Θερμού Ελάστρου TANDEM.

Το 2017, αγοράζεται το οικόπεδο της πρώην PEPSI και η μεταφορά εκεί των γραμμών των δίσκων ελευθερώνει τον χώρο για την εγκατάσταση του TANDEM.

Ο υπέρτατος στόχος τελικά πραγματοποιείται και το εντυπωσιακό αυτό Έλαστρο εγκαινιάζεται το 2020, ανοίγοντας νέους ορίζοντες για τη θέση της ΕΛΒΑΛ στην παγκόσμια αγορά.

Το πλάνο των επενδύσεων συνεχίζει να ξεδιπλώνεται με ταχείς ρυθμούς με την εγκατάσταση και λειτουργία:

  • του νέου Ψυχρού Ελάστρου 6 HIGH MINO
  • του νέου HIGH BAY
  • της νέας σχιστικής γραμμής ταινιών GEORG 1
  • της νέας υπερσύγχρονης γραμμής βαφής ANDRITZ  της νέας Κοπτικής Ρόλων BODYSTOCK GEORG 2

επιτυγχάνοντας τον διπλασιασμό της παραγωγικής δυναμικότητας της ΕΛΒΑΛ στους 450.000 τόνους/έτος.

Ταυτόχρονα έχει ξεκινήσει η επέκταση της Θερμής και έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες μιας νέας μονάδας Χυτηρίων δυναμικότητας 250.000 τόνων/έτος, με στόχο την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας στους 550.000 τόνους/έτος.

Κάποιοι άνθρωποι είναι μοναδικοί. Κάποιοι άνθρωποι είναι αναντικατάστατοι. Ένας τέτοιος μοναδικός και αναντικατάστατος άνθρωπος ήταν ο Λάμπρος Βαρούχας. Ένας άνθρωπος που αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τους ανθρώπους της ΕΛΒΑΛ, με την απαράμιλλη οξυδέρκεια του, την ευρύτατη μόρφωση και καλλιέργειά του, η οποία συνυπέγραφε το σεβασμό όλων, την ευθύτητα στο λόγο του, την ευγενή του προσέγγιση, την φλόγα του για συνεχή ανάπτυξη και εξέλιξη. Ένας ηγέτης που στάθηκε στο πλευρό όλων και αγαπήθηκε από όλους όσο μοναδικά του άξιζε.  

Εάν κρατούσαμε μια λέξη για να περιγράψουμε την πολυετή διαδρομή του δεν είναι άλλη από τη λέξη «προσφορά». Ένας ακούραστος Δάσκαλος με αστείρευτη διάθεσή να μεταλαμπαδεύσει τις υπέροχες και εξαιρετικές γνώσεις του, τον οποίο θα αποχαιρετήσουμε για τελευταία φορά, με πόνο ψυχής αλλά και ευγνωμοσύνη, την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 14:00, στο Α’ Κοιμητήριο του Δήμου Αθηναίων.

Όλοι εμείς οι άνθρωποι της ΕΛΒΑΛ, εκφράζουμε τα βαθύτατα συλλυπητήρια μας στην οικογένεια του και υποσχόμαστε ότι τόσο η μνήμη του όσο και το έργο του, δεν θα ξεχαστούν ποτέ.

 

Την ώρα που ο εμπορικός κόσμος της Χαλκίδας προσπαθεί να βρει τα πατήματα του, μετά την κρίση τουλάχιστον δύο ετών με την πανδημία, το αποτέλεσμα από την κίνηση στην αγορά για σήμερα πρώτη Κυριακή του χρόνου, δε θύμιζε σε τίποτα την προ covid 19 εποχή. Σύμφωνα με όσα δήλωσε πριν από λίγο στο eviakosmos.gr ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Χαλκίδας Δημήτρης Βαγιάννης, υποτονικά κινήθηκε σήμερα η αγορά της Χαλκίδας και σ’ αυτό εκτός των νέων δεδομένων, συνέβαλε ουσιαστικά και ο κακός καιρός.

Ο κ. Βαγιάννης επεσήμανε δε, ότι για τον Εμπορικό κόσμο της πόλης, αυτή, η πρώτη Κυριακή του χρόνου, Κυριακή με εκπτώσεις για το καταναλωτικό κοινό, παλαιότερα ήταν από τις πιο δυνατές Κυριακές για τον Εμπορικό κόσμο. Και παρόλο που τα καταστήματα όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, έχουν πραγματικές εκπτώσεις και ποιοτικά προϊόντα.

Δυστυχώς όμως, οι εποχές έχουν αλλάξει και ο εμπορικός κόσμος και της Χαλκίδας προσπαθεί ξανά στην μετά covid εποχή και με τα τωρινά δεδομένα κρίσεων που επηρεάζουν σε παγκόσμιο επίπεδο να ορθοποδήσουν, να λειτουργήσουν και το σημαντικότερο να επιβιώσουν. Από την άλλη υπάρχει και μία αχτίδα αισιοδοξίας στο γεγονός ότι ανοίγουν στους εμπορικούς δρόμους της πόλης καινούργιες επιχειρήσεις.

Ο κ. Βαγιάννης σε συνέντευξη που παραχώρησε στη δημοσιογράφο Έφη Ντίνη, στο ράδιο ΕΥΡΙΠΟΣ 90fm, την Πέμπτη 12 Ιανουαρίου το πρωί επεσήμανε επίσης ότι οι επιχειρηματίες μέλη του Εμπορικού Συλλόγου της Χαλκίδας δήλωσαν ευχαριστημένοι από την κίνηση των καταστημάτων τις δύο εβδομάδες, αυτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, οι οποίες ήταν εορταστικές, όπως τις εννοεί ένας έμπορος, όπως χαρακτηριστικά είπε. Ενώ η εβδομάδα των εκπτώσεων που ξεκίνησε τη Δευτέρα, ήταν επίσης υποτονική.

Σε ερώτηση της δημοσιογράφου, αν υπάρχουν πραγματικά δεδομένα καταγεγραμμένα από τον Εμπορικό Σύλλογο για άνοιγμα ή κλείσιμο εμπορικών επιχειρήσεων στη Χαλκίδα, ο κ. Βαγιάννης ανέφερε: «Καταγραφή δεν έχω κάνει. Δεν έχω πραγματικά δεδομένα. Έχω μία εικόνα γενικευμένη, η οποία εικόνα λέει, ότι δεν έκλεισαν καινούργιες αλλά αυτά που ήδη ήταν κλειστά κάποια έχουν ενοικιαστεί, και έχουν ξεκινήσει καινούργιες επιχειρήσεις. Αυτό είναι θετικό.»

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στις κινήσεις του Συλλόγου για την τόνωση της αγοράς. Καθώς και προτάσεις που έχουν πέσει κατά το παρελθόν στο τραπέζι για τη «σύνδεση» του παραλιακού μετώπου με το εμπορικό κομμάτι έτσι ώστε να δίνεται το κίνητρο αυτός που θα επισκεφθεί την παραλία να επισκεφθεί και τα μαγαζιά.

«Η καινούργια πρόταση που έχει πέσει στο τραπέζι και αυτό γίνεται μόνο με σωστές συνεργασίες, όπως έχουμε αποδείξει τουλάχιστον στη δική μας θητεία, ότι όσες συνεργασίες κάναμε σε εκδηλώσεις κλπ, είχαν μεγάλη επιτυχία. Και με το δήμο, και με την εστίαση και με την Ομοσπονδία μας» είπε ο κ. Βαγιάννης και συνέχισε: «Τώρα έχει γίνει μία προσπάθεια τουριστικής ας το πούμε ανάπτυξης, αλλά με εμπορικό ενδιαφέρον παράλληλα και μιλάμε και με το Σύλλογο των Ξενοδόχων τον κ. Χέλμη, και με το δήμο, και το Επιμελητήριο. Μιλάμε με όλους τους φορείς. Και με την Περιφέρεια. Δεν είναι άμεσα υλοποιήσιμα όμως. Χρειάζεται χρόνος.»

Ένα από τα πιο δυνατά στελέχη της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ έφυγε από τη ζωή χθες το βράδυ. Ο Λάμπρος Βαρούχας, Γενικός Διευθυντής της ΕΛΒΑΛ ΧΑΛΚΟΡ έχοντας διατελέσει 16 χρόνια Γενικός Διευθυντής της ΕΛΒΑΛ, δεν είναι πια κοντά μας. Η είδηση έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία στους ανθρώπους με τους οποίους συνεργαζόταν επι σειρά ετών οι οποίοι θα τον θυμούνται πάντα με αγάπη. (περισσότερα σε νέα ανάρτηση)

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, σε συνεργασία με την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.), την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), και την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ), διοργανώνει Ημερίδα με τίτλο «Προσαρμογή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Κλιματική Αλλαγή» την Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 09:30-15:00.

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά και θα είναι ανοιχτή για το κοινό. Για την συμμετοχή σας, απαιτείται ηλεκτρονική προεγγραφή, μέσω της ακόλουθης φόρμας, για να λάβετε την ηλεκτρονική πρόσκληση που θα σας επιτρέπει την είσοδο την ημέρα της εκδήλωσης:

https://forms.gle/fGZxykMT5nRz3Mw86

Το αναλυτικό πρόγραμμα της Ημερίδας βρίσκεται στο σύνδεσμο που ακολουθεί:

https://drive.google.com/drive/folders/14L67gEk8HU6MlEjb7_EX6JVA59MeZDGs?usp=share_link

Πρόκειται για την 5η Περιφερειακή Ενημερωτική Ημερίδα, που διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου LIFE-IP AdaptInGR και επιδιώκει την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών της Στερεάς Ελλάδας, σχετικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής (ευάλωτοι θεματικοί τομείς, τρόποι για καλύτερη προσαρμογή).

Στην 1η Ενότητα της Ημερίδας θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) της Περιφέρειας και εισηγήσεις από διακεκριμένους ομιλητές, ώστε να ενημερωθούν οι πολίτες για τις αναμενόμενες περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, τα μέτρα που θα μπορούσαν να λάβουν για την προσαρμογή και αυτοπροστασία τους, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην προσαρμογή της Περιφέρειας στην κλιματική αλλαγή. Επιπλέον, θα παρουσιαστούν πιλοτικές δράσεις, που υλοποιούνται μέσα στο έργο LIFE-IP AdaptInGR και άλλες πιλοτικές δράσεις.

Η 1η Ενότητα της Ημερίδας θα εστιάσει στις κάτωθι θεματικές ενότητες ή κλιματικά τρωτούς τομείς:

̵            Γεωργία - Κτηνοτροφία,

̵            Δημόσια υγεία,

̵            Φυσικό περιβάλλον,

̵            Πολιτιστική κληρονομιά,

̵            Πολιτική προστασία.

Η 2η Ενότητα της Ημερίδας περιλαμβάνει την προβολή της ταινίας «Μορφές Ζωής, Μορφές Πνοής» του Βαγγέλη Ευθυμίου (2011), διάρκειας 50 λεπτών. Η ταινία είναι αφιερωμένη στην βιοποικοιλότητα. Από τις κορυφές των βουνών ως τα βάθη των θαλασσών δεκατέσσερεις επιστήμονες επιχειρούν να μας δώσουν στοιχεία και παραδείγματα για τον πλανήτη μας. Ποια είναι η κατάσταση της βιοπικοιλότητας και ποια η στάση του ανθρώπου πάνω στο θέμα; Στη συνέχεια θα ακολουθήσει συζήτηση.

Για περαιτέρω πληροφορίες, σχετικά με την Ημερίδα μπορείτε να απευθυνθείτε στο παρακάτω e-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τριήμερο Επιμορφωτικό Περιφερειακό Σεμινάριο

Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2023 – Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023

Μετά το πέρας της Ημερίδας, θα διοργανωθεί το Τριήμερο Επιμορφωτικό Σεμινάριο για την Προσαρμογή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Κλιματική Αλλαγή από το Πράσινο Ταμείο και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Το Σεμινάριο υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου LIFE-IP AdaptInGR και θα διεξαχθεί διαδικτυακά από 18 έως και 20 Ιανουαρίου 2023.

Το Σεμινάριο στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αποτελεί το πέμπτο από μία σειρά δεκατριών (13) Σεμιναρίων οικοδόμησης δυναμικού (ένα σε κάθε Περιφέρεια της Ελλάδας) και απευθύνεται σε τρεις (3) κατηγορίες κοινού της Περιφέρειας: (α) Φορείς λήψης αποφάσεων, (β) Στελέχη τεχνικών και άλλων υπηρεσιών ή/και φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και (γ) Ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών ομάδων σε τομείς που επηρεάζονται από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Στόχος του σεμιναρίου είναι η παροχή της απαραίτητης γνώσης και των εργαλείων σε φορείς και λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη σε θέματα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, με έμφαση στους τομείς υψηλής τρωτότητας της Περιφέρειας. Οι νέες αυτές γνώσεις και δεξιότητες θα συμβάλουν στην υλοποίηση μέτρων προστασίας από τις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, στην αξιοποίηση αναδυόμενων ευκαιριών και τέλος, στην επιτυχή υλοποίηση του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και τη θωράκιση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έναντι των επιπτώσεων αυτής.

Οι εγγραφές πραγματοποιούνται διαδικτυακά, κατόπιν αποστολής σχετικής πρόσκλησης από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Σεμινάριο μπορείτε να απευθυνθείτε στην κα. Σπυριδούλα Ντεμίρη στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και με τον κ. Νίκο Χαριζόπουλο στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Λίγα λόγια για το έργο LIFE IP-AdaptInGR

Το Έργο LIFE-IP AdaptInGR «Ενισχύοντας την εφαρμογή της πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα» (www.adaptivegreece.gr), συντονίζεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αποτελεί το σημαντικότερο έργο για την προσαρμογή της Ελλάδας στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. To έργο LIFE-IP AdaptInGR φιλοδοξεί να ενισχύσει την εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής και των 13 Περιφερειακών Σχεδίων για την Προσαρμογή στη Κλιματική Αλλαγή με κατάλληλες δράσεις σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, όπως οι περιφερειακές εκδηλώσεις στις 13 Περιφέρειες της χώρας. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα LIFE της Ε.Ε. και το Πράσινο Ταμείο.

InfoDay5

Έχει χαρακτηρισθεί ως μορφή, για τον Επιμελητηριακό θεσμό, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Βοιωτίας, Πρόεδρος των Περιφερειακών Επιμελητηρίων Στερεάς και Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος Παναγιώτης Αγνιάδης. Ο κ. Αγνιάδης έχοντας διαγράψει μία λαμπρή πορεία στο πλευρό των επιχειρηματιών όχι της Βοιωτίας, όχι μόνο της Στερεάς αλλά όλης της Ελλάδας, στέκεται ψηλά, πάντα στο ύψος των περιστάσεων.

Γνωρίζει πώς να διαχειρίζεται καταστάσεις και αποτελεί έναν από τους πιο δημιουργικούς συνεργάτες για όσους έχουν την τιμή και τη χαρά να τον έχουν δίπλα τους, μέντοράς, για τις επόμενες γενιές. Αυτό που αναγνωρίζει πλέον ο καθένας που τον γνωρίζει είναι ότι στο πέρασμα των χρόνων μέχρι και σήμερα, παραμένει ακλόνητος στα επιχειρηματικά δρώμενα, στα οποία το 2023 θα συνεχίζει όπως όλα δείχνουν να παίζει μπάλα, σε γήπεδο χωρίς τερματοφύλακα!

 

Σελίδα 1 από 106

Το Evia Kosmos στο Facebook

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ...

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Κύλιση στην Αρχή
Eviakosmos.gr Designed By HarisPap Istodimiourgies.gr