bannernew6

Τελευταία Νέα

Συνεδριάζει σήμερα το απόγευμα στις 7με τηλεδιάσκεψη το δημοτικό συμβούλιο Ερέτριας για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις:

α) του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε από τις όμοιες της παρ. 6 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/23.07.2013) και του άρθρου

74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19.07.2018),

β) του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α’/03.04.2020),

γ) της με αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 80189/12.12.2020 Κ.Υ.Α. με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00.» (ΦΕΚ 5486/Β’/12.12.2020), όπως αντικαταστάθηκε από την με αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.:80588/15.12.2020 όμοιά της (ΦΕΚ

5509/Β΄/15.12.2020),

                                                              

 1. 1.Έγκριση ανθρωποθυρίδας σε ακίνητο που ευρίσκεται επί αγροτικής οδού στην, εκτός σχεδίου πόλεως Αμαρύνθου, θέση Πλαγιά ή Μισάλα Ράχη ή Δεξαμενή.
 2. 2.Λήψη απόφασης περί αιτημάτων Συλλόγου Χειμερινών Κολυμβητών Δήμου Ερέτριας.
 3. 3.Συγκρότηση Επιτροπών Δήμου Ερέτριας: (α) Επιτροπή καταμέτρησης και εκτίμησης εκποιούμενων ακινήτων σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΠΔ 270/81 όπως ισχύει και (β) Επιτροπή διενέργειας των δημοπρασιών ή εκμίσθωσης, μίσθωσης αγοράς ακινήτων σύμφωνα με τα άρθρα 1, 2, 3 του ΠΔ 270/81 όπως ισχύει, για το χρονικό διάστημα από 1/1/2021 έως 31/12/2021.
 4. 4.Μεταβολές σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2021-2022.
 5. 5.Έγκριση 18ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2020 Δήμου Ερέτριας.
 6. 6.Έγκριση 19ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2020 Δήμου Ερέτριας.
 7. 7.Αποδοχή και κατανομή ποσού 31.080,00€ Δ΄ Κατανομής ΚΑΠ έτους 2020 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων & αποζημίωση Εθελοντών Σχολικών Τροχονόμων έτους 2020.
 8. 8.Έγκριση αλλαγής τίτλων σε δύο Κ.Α. Δαπανών Προϋπολογισμού 2020.
 9. 9.Ορισμός του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ως χειριστή και μεσεγγυούχο του προϊόντος του δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου "Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2019" σύμφωνα με το αρ. 3 της αποφ. 166/19 του Πράσινου Ταμείου.

Συνεδριάζει δια περιφοράς στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Αλιβερίου λόγω έκτακτων συνθηκών που επικρατούν στην χώρα από την εξάπλωση της επιδημίας του κορωνοϊού την Τρίτη από τις 15:00 μ.μ έως 16:00 μ.μ. το δημοτικό συμβούλιο Κύμης-Αλιβερίου με θέμα:

 1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με ενημέρωση για το θέμα μέσω e-mail και τηλεφώνου και η ψηφοφορία θα γίνει μέσω e-mail Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. & Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου στις 5 το απόγευμα θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη λόγω έκτακτων συνθηκών που επικρατούν στην χώρα από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού, το Δημοτικό Συμβούλιο Κύμης-Αλιβερίου με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης τροποποίησης Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2020».

 1. Λήψη απόφασης περί καθορισμού τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Κύμης –Αλιβερίου για το έτος 2021.

 1. Λήψη απόφασης περί Προσδιορισμού ποσοστού ΤΑΠ ηλεκτροδοτούμενων χώρων και μη οικ. έτους 2021.

 1. Λήψη απόφασης περί προσδιορισμού ποσοστού δημοτικού φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων οικ. έτους 2021.

 1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης εισηγητικής έκθεσης 2ου τριμήνου οικ. Έτους 2020.

 1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης εισηγητικής έκθεσης       3ου τριμήνου οικ. έτους 2020.

 1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ. αριθμ.32/2020 μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ».

 1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ. αριθμ. 33/2020 μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Τ. Κ. ΑΡΓΥΡΟΥ »
 2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ. αριθμ. μελέτης 20/2018 και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: « Βελτίωση υποδομών οδοποιίας στην αγροτική περιοχή Δ.Ε. Ταμυνέων και Δ.Ε. Κύμης» του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι- Πρόσκληση ΙV.

 1. Λήψη απόφασης περί αποδοχής της υπ. αριθμ. πρωτ. 21172/13-11-2020 ένταξη της πράξης με τίτλο: « Ανέγερση νέου βρεφονηπιακού σταθμού Κύμης» στο πρόγραμμα « ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», έγκριση της υπ. αριθμ.6/2019 μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου.

 1. Λήψη απόφασης περί αποδοχής της υπ. αρ. πρωτ. 76890/10-11-2020 ένταξη της πράξης με τίτλο « ΝΕΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ –ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ» του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ – Πρόσκληση Χ., έγκριση της υπ. αρ. 09/2019μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου.

 1. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης της υπ. αριθμ. 221/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : περί ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ Δήμου Κύμης - Αλιβερίου με την επωνυμία «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»  

 1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης μίσθωσης κτιρίου στη θέση Πρινιάς ιδιοκτησίας Δ.Ε.Η. Α.Ε.

 1. Λήψη απόφασης περί καθορισμού ημερών και ωραρίου λειτουργίας λαϊκών αγορών Δήμου Κύμης –Αλιβερίου.

 1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ. αριθμ. 115/2020 απόφασης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου, με θέμα: Τροποποίηση –αναδιατύπωση ΟΕΥ της ΔΕΥΑ Κύμης - Αλιβερίου.

 1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης   της υπ. αριθμ. 10/20 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου       με θέμα: « Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης σχολικού έτους 2021-2022- Ίδρυση εσπερινού ΕΠΑΛ στο Αλιβέρι κ.λ.π.

 1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ. αριθμ. 11/2020 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου με θέμα: «Μείωση μισθώματος κυλικείων σχολείων κατά 40%».

 1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ. αριθμ. 12/20 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου με θέμα: «Αύξηση ωρών απασχόλησης καθαριστριών μερικής απασχόλησης κατά πλήρες ωράριο».

 1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ. αριθμ. 13/20 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα : « Παραχώρηση αιθουσών σχολείων για : υλοποίηση , διεξαγωγή προγραμμάτων εκπαίδευσης , εξετάσεων».

 1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ.αριθ. 14/2020 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου με θέμα : « Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο κατανομής πίστωσης ποσού 89.390,00€ στις σχολικές επιτροπές του Δήμου « για λειτουργικές δαπάνες σχολείων» ( Δ΄ κατανομή 2020).

 1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ. αριθμ. 5/2020 απόφασης της Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών διαφορών με θέμα: Επανεξέταση αιτήματος ΔΕΣΦΑ.

 1. Λήψη απόφασης περί αποδοχής πράξης παραχώρησης σε κοινή χρήση τμήματος Γης εμβαδού 78,97 τ.μ. στη θέση : « Άγιος Δημήτριος» , εντός των ορίων του οικισμού Αγίου Δημητρίου Αργυρού.

 1. Λήψη απόφασης περί γνωμοδότησης για έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης της « Προσθήκη κατ΄επέκταση ισόγειας κατοικίας», στη θέση Άγριές , εντός       ζώνης των 800,00μ του οικισμού κοινότητας Μαλετιάνων, Δ.Ε. Κύμης, του Δήμου Κύμης Αλιβερίου ιδιοκτησίας κ. Χαράλαμπου Κούνη.( υπ. αριθμ. 35/20 απ. ΕΠΖ)

 1. Λήψη απόφασης περί γνωμοδότησης για έγκριση εισόδου – εξόδου , εγκαταστάσεων του « Μικτού Πρατηρίου υγραερίου και υγρών καυσίμων» επί επαρχιακής οδού εντός ορίων του οικισμού Λοφίσκου , της Τ.Κ. Αυλωναρίου , της Δ.Ε. Αυλώνος, του Δήμου Κύμης –Αλιβερίου, ιδιοκτησίας κ. Στ. Καγκέλη. ( υπ. αριθμ. 36/20 απόφαση ΕΠΖ)

 1. Λήψη απόφασης περί χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης στης Εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε. , στα πλαίσια κατασκευής του έργου : « ΣΠΟΡΑΔΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΙΚΤ/1/ΕΥΒ/2016/1 CONSOLIDATION» « MWTTC ΜΕΤΟΧΙ».

 1. Λήψη απόφασης περί γνωμοδότησης για την έγκριση της ολοκλήρωσης των εργασιών για την πλήρη εφαρμογή της Εγκεκριμένης Υψομετρικής Μελέτης, εντός της επεκτάσεως του Σχεδίου Πόλεως Αλιβερίου , Π.Ε.ΙΙ , της Δ.Ε. Ταμυνέων του Δήμου Κύμης –Αλιβερίου.

Στην εκπομπή «τάδε εφη» με τη δημοσιογράφο Έφη Ντίνη στον ΕΥΡΙΠΟ 90fm βγήκε σήμερα το πρωί ο εντεταλμένος σύμβουλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για θέματα υγείας, Ανδρέας Τοουλιάς. Ο κ. Τοουλιάς αναφέρθηκε στα επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού από τον ΕΟΔΥ στην Περιφέρεια επισημαίνοντας ότι ο αριθμός παρουσιάζει πτώση. Παράλληλα μίλησε και για τις αλλαγές που γίνονται στα Νοσοκομεία Χαλκίδας και Λαμίας.

Συγκεκριμένα, από την Κυριακή έως και σήμερα το πρωί τα κρούσματα ήταν 17 σε όλη την Περιφέρεια με την Εύβοια να σημειώνει δύο. Πρόκειται για μία γυναίκα 53 ετών στην Αυλίδα και μία γυναίκα 74 ετών που ζει σε περιοχή της Κύμης. Και στις δύο περιπτώσεις όπως είπε ο κ. Τοουλιάς ξεκίνησαν οι ιχνηλατήσεις στο ευρύτερο περιβάλλον. Στο μεταξύ, καταγράφηκαν 3 κρούσματα στη Βοιωτία, 7 στη Φθιώτιδα, ένα στη Φωκίδα και 4 στην Ευρυτανία. «Πάμε καλά» είπε ο κ. Τοουλιάς και συνέχισε: «Η τελευταία εβδομάδα από 23/11 έως και εχτές, Κυριακή 29/11 τα συνολικά κρούσματα της Στερεάς ήταν 225. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν 277 και την προ-προηγούμενη είχαμε 358 κρούσματα. Έχουμε μία καθοδική πορεία όπως βλέπετε».

Ο κ. Τοουλιάς σε αποκλειστικές δηλώσεις του, σχετικά με το Νοσοκομείο της Χαλκίδας και της Λαμίας, νοσοκομεία αναφοράς COVID 19, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το μεν Νοσοκομείο της Χαλκίδας έχει δώσει σήμερα άλλες δύο κλίνες στην ΜΕΘ COVID 19. Οπότε οι 8 γίνονται 10 κλίνες, όλες με περιστατικά κορονοϊού, κυρίως από άλλες Περιφέρειες.

«Οι κλίνες ήπιας νοσηλείας από 14 γίνονται 17 και νοσηλεύονται 6 άτομα μέχρι αυτή τη στιγμή. Και σε μία εβδομάδα θα έχουμε τους αναπνευστήρες “high flow oxygen” οι οποίες θα μας περιορίσουν τις κλίνες των ΜΕΘ. Έχω ξαναπεί είναι ειδικές συσκευές που δίνουν με υψηλή πίεση οξυγόνο και έχουν τη δυνατότητα να δίνουν ταυτόχρονα σε δύο ασθενείς οξυγόνο. Στο οπλοστάσιο μας μπαίνουν και οι αναπνευστήρες. Στη Λαμία έχουν ήδη μπει 5 και θα μπουν άλλοι 15 σταδιακά. Είναι σημαντικό να έχουμε εφεδρείες στη νοσηλεία» είπε ο κ. Τοουλιάς.

Στη «μάχη των έργων» ρίχνονται καθημερινά οι υπάλληλοι της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου με τον Αντιδήμαρχο Νίκο Μπαράκο να παραμένει ώρες ολόκληρες δίπλα τους προκειμένου να μπορέσουν να εκπονήσουν νέες μελέτες για έργα, να επιβλέψουν έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη και να σταθούν στο πλευρό των δημοτών, εξετάζοντας μία σειρά υποθέσεων τους, που φτάνουν καθημερινά στην Υπηρεσία και τα οποία θα πρέπει να επιλυθούν.

Για τις μελέτες που εκπονούνται, τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, εκείνα που δρομολογούνται να γίνουν και τα έκτακτα με τα οποία ήρθε αντιμέτωπος ο δήμος μετά τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν διάφορες περιοχές κυρίως στις υποδομές, μίλησε την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου ο Αντιδήμαρχος Έργων Νίκος Μπαράκος στον ΕΥΡΙΠΟ 90fm και την εκπομπή «τάδε έφη» με τη δημοσιογράφο Έφη Ντίνη.

Αντιδήμαρχε, άλλα έργα είναι σε εξέλιξη, άλλα εκπονούνται, άλλα δρομολογούνται και άλλα διεκδικούνται και στο δικό σας δήμο. Τι γίνεται με τα έργα και την εκπόνηση μελετών στο Δήμο Κύμης-Αλιβερίου;

Ν.ΜΠΑΡΑΚΟΣ: Όλα είναι σημαντικά, κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, υπάρχουν περιπτώσεις έργων τα οποία είναι υπό εντάξει υπάρχουν τα προγράμματα που τρέχουν και οι χρηματοδοτήσεις που διεκδικούμε. Όλοι οι δήμοι καταβάλουν προσπάθεια όπως βλέπουμε σε ολόκληρη την Εύβοια και γενικότερα στην Ελλάδα. Είναι μία μεγάλη ευκαιρία με τα προγράμματα που τρέχουν, όπως κι εμείς από τη μεριά μας προσπαθούμε και καταφέρνουμε σε αρκετές περιπτώσεις να έχουμε ευχάριστα αποτελέσματα. Συνεχίζουμε με τις δυνάμεις που έχουμε όσο μπορούμε να διεκδικήσουμε όσα περισσότερα.

Ας ξεκινήσουμε από το τι διεκδικείτε σε πρώτη φάση από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» το οποίο δίνει χρήματα και την ευκαιρία να γίνουν μελέτες για έργα που μέχρι τώρα δεν μπορούσαν να γίνουν. Έχουμε ευχάριστες ειδήσεις και για το Δήμο Κύμης Αλιβερίου μετά από την συνεδρίαση της Π.Ε.Δ και τα όσα ανακοινώθηκαν από τον κύριο Θεοδωρικάκο;

Ν.ΜΠΑΡΑΚΟΣ: Υπάρχει σε εξέλιξη το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» που είναι μία μετεξέλιξη του προγράμματος «Φιλόδημος». Υπάρχουν ανοικτές, αρκετές προσκλήσεις οι οποίες είναι πολύ σημαντικές. Δίνουν τη δυνατότητα στους δήμους να λύσουν χρόνια και μεγάλα προβλήματα. Υποδομών, λύματα, ύδρευση, κτίρια, αγροτική οδοποιία και απορρίμματα.

Είναι πολύ μεγάλες προσκλήσεις αλλά και ευκαιρίες. Εμείς από την πλευρά μας, προσπαθούμε να προετοιμαστούμε. Βέβαια, όλα γίνονται κάτω από δύσκολες συνθήκες που ισχύουν για όλους μας όπως ξέρετε. Τώρα με την πανδημία, έχουν επέλθει νέες συνθήκες εργασίας. Με τις δυνατότητες που έχουν οι υπάλληλοι να παίρνουν άδειες ειδικού σκοπού για να αντιμετωπίσουν την καθημερινότητα τους, δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο τα πράγματα.

Το ένα είναι στο πρόγραμμα «Φιλόδημος». Στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» εντάχτηκε ο καινούργιος βρεφονηπιακός σταθμός της Κύμης ο όποιος έχει προϋπολογισμό γύρω 1.000.000€ και προβλέπει την κατασκευή εξ ολοκλήρου του βρεφονηπιακού σταθμού από την αρχή μέχρι και τον εξοπλισμό του.

Είναι ένα έργο το οποίο είχε προσκληθεί στο πρόγραμμα «Φιλόδημος» αλλά δεν είχε προχωρήσει η ένταξη γιατί άλλαξε το πρόγραμμα και οι διαδικασίες. Επειδή ήταν εντελώς ώριμο και είχε όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνταν μεταφέρθηκε στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτης». Οπότε, με την ανακοίνωση και του Υπουργού, είναι στα χέρια μας η χρηματοδότηση. Στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο θα εγγράψουμε το ποσό στον προϋπολογισμό και θα προχωρήσουμε στις διαδικασίες δημοπράτησης.

Περίπου ίδια περίπτωση, είναι και το καταφύγιο για τα αδέσποτα ζώα το οποίο και αυτό είναι μία πρόταση ώριμη που είχαμε υποβάλει, η οποία δεν είχε προχωρήσει γιατί στο πρόγραμμα του υπουργείου, υπήρχε ένας προϋπολογισμός ο οποίος είχε εξαντληθεί.

Όμως, έγιναν από ότι έχω αντιληφθεί οι σωστές κινήσεις. Αυξήθηκε ο συνολικός προϋπολογισμός για τη χώρα και εντάχθηκαν και οι επόμενες προτάσεις, μεταξύ των οποίων ήταν και η δικιά μας. Είναι πολύ σημαντικό και γι’ αυτό θα ακολουθήσει η διαδικασία στο επόμενο συμβούλιο. Να το εγγράψουμε και να εγκρίνουμε την μελέτη που είναι ήδη έτοιμη, για να μπορέσουμε το ταχύτερο δυνατό να δημοπρατήσουμε αυτά τα έργα, τα οποία θα λύσουν χρόνια προβλήματα.

Το θέμα του βρεφονηπιακού της Κύμης είναι σημαντικό, διότι, αυτή τη στιγμή στεγάζεται σε νοικιασμένο χώρο. Έχουν ταλαιπωρηθεί πολύ γονείς, παιδιά, όλη τοπική κοινωνία. Αλλά και το θέμα με τα αδέσποτα είναι επίσης πολύ σημαντικό γιατί θα έχουμε μία σύγχρονη υποδομή του Δήμου η οποία θα μπορεί να στεγάσει σε κατάλληλες συνθήκες τα ζώα συντροφιάς. Να τους παρέχει αυτά που προβλέπονται και να δώσει και την δυνατότητα στο φιλοζωικό σύλλογο που συνεργαζόμαστε αλλά και σε όλους τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται, να υπάρχει ένα μέρος που θα μπορούν να πηγαίνουν τα ζώα. Να είναι το κατάλληλο μέρος που θα τυχαίνουν της κατάλληλης φροντίδας. Να μπορούν να προχωρούν και σε υιοθεσίες. Μέριμνα μας να λειτουργήσει σωστά!.

Και βέβαια με μία υποστελεχμένη τεχνική υπηρεσία που δίνει τον καλύτερό της εαυτό. Πολλές φορές επιστρέφετε και εργάζεστε κι εσείς τα απογεύματα στο δήμο, για να τρέξουν πολύ περισσότερο κάποια θέματα της Τεχνικής Υπηρεσίας εφόσον δεν υπάρχει στελέχωση των υπηρεσιών. Αληθεύει;

Ν.ΜΠΑΡΑΚΟΣ: Είναι έτσι όπως το λέτε και φαντάζομαι ότι αυτό ισχύει για τους περισσότερους επαρχιακούς δήμους ίσως και για κάποιους αστικούς αλλά εμάς. Η κατάσταση είναι πράγματι πάρα πολύ δύσκολη παρότι ενισχυθήκαμε με προσωπικό στις τελευταίες προσλήψεις του ΑΣΕΠ. Μετά τις μετατάξεις των υπαλλήλων, καταλήξαμε να είμαστε λιγότεροι από ότι πριν.

Παρόλα αυτά, έστω και με τον αριθμό των υπαλλήλων που διαθέτουμε, οι οποίοι είναι λίγοι αλλά είναι καλοί, προσπαθούν, σέβονται τη δουλειά τους, την αγαπάνε και ενδιαφέρονται για τον τόπο τους, προσπαθούμε να καταφέρουμε όσο γίνεται περισσότερα πράγματα.

Είναι δύσκολο βέβαια, γιατί ο κόσμος μπορεί να μην το αντιλαμβάνεται, όπως είπατε κι εσείς και δεν είναι και υποχρεωμένος. Αλλά ένας δήμος έχει πάρα πολλές αρμοδιότητες. Πέρα από τις διεκδικήσεις των έργων υπάρχουν μελέτες που πρέπει να συνταχθούν, υπάρχουν τα έργα που είναι σε εξέλιξη, υπάρχουν τα αιτήματα των πολιτών τα οποία και αυτά πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε. Είναι πολύ μεγάλος όγκος της δουλειάς και δυστυχώς το προσωπικό δεν επαρκεί. Απλά προσπαθούμε όσο μπορούμε να δίνουμε το κάτι παραπάνω και να ανταποκρινόμαστε.

Εμείς είμαστε ένας πάρα πολύ μεγάλος δήμος και σε πληθυσμό και σε έκταση με πάρα πολλές τοπικές κοινότητες. Ο αριθμός των μηχανικών που έχουμε είναι «αστείος» ας μου επιτραπεί η έκφραση. Κανονικά με βάση τον οργανισμό εσωτερικών υπηρεσιών θα έπρεπε να είχαμε δεκαπέντε και έχουμε τρεις. Είναι δηλαδή πάρα πολύ δύσκολο να ανταποκριθεί κανείς.

Για να κατατεθούν οι μελέτες και γενικότερα ο φάκελος υπάρχουν αντίστοιχα ιδιόκτητοι χώροι που θα γίνουν τα προαναφερόμενα έργα;

Ν.ΜΠΑΡΑΚΟΣ: Στην Κύμη, είναι αυτό που προβλέπεται από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο. Στο Αλιβέρι, επειδή υπάρχει ένας χώρος που λειτουργεί ένα καταφύγιο σε παλιές εγκαταστάσεις. Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα εφόσον εξασφαλίζεις πολυετή μίσθωση αυτού του χώρου, να το φτιάξεις και σε μισθωμένο χώρο.

Στον ήδη υπάρχοντα χώρο που είναι και σήμερα θα το κατασκευάσουμε. Είναι εξασφαλισμένη η μίσθωση του για πάνω από 15 χρόνια. Είναι ένας χώρος που το διαχειρίζεται ο δήμος και θα τον διαχειρίζεται για πολλά χρόνια..

Τι έργα αφορούν οι μελέτες που θέλετε να εντάξετε στο «Αντώνης Τρίτσης» ;

Ν.ΜΠΑΡΑΚΟΣ: Μία σημαντικότατη πρόσκληση αφορά τις υποδομές ύδρευσης. Ήδη εκπονείται μία μελέτη για αντικατάσταση και νέα χάραξη για το δίκτυο Ύδρευσης της Κύμης. Όπως γνωρίζετε και εσείς πολύ καλά, το νερό που έρχεται στην Κύμη, περνάει μέσα από τα χωριά.

Γίνονται ζημιές, πολλές από αυτές σε δυσπρόσιτα σημεία που δεν μπορείς πολλές φορές εύκολα να εντοπίσεις τις φθορές που συμβαίνουν και τις βλάβες. Τώρα με αυτή την προσπάθεια που κάνουμε θα μπορέσουμε να το αντικαταστήσουμε και να το φτιάξουμε από την αρχή καινούργιο. Να τελειώνουμε οριστικά με ένα πολύ μεγάλο και σοβαρό πρόβλημα για την Κύμη. Να εξασφαλίσουμε ένα καινούργιο δίκτυο που θα μεταφέρει το νερό με ασφάλεια στην περιοχή της Κύμης.

Στην ίδια πρόταση θα συμπεριλάβουμε γιατί έχουμε έτοιμες μελέτες, την ύδρευση του Καλάμου που είναι μία τουριστική περιοχή και έχει ανάγκη από ένα τέτοιο έργο, επίσης. Είναι ώριμη αυτή η μελέτη. Και ενδεχομένως και την περίπτωση του Τραχηλίου που και αυτό έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα. Μπορεί να είναι πολύ μικροί αυτοί οι προϋπολογισμοί σε σχέση με την Κύμη αλλά είναι μία ευκαιρία, ότι ώριμες μελέτες έχουμε και ότι περιπτώσεις χρήζουν αντιμετώπισης να τις συμπεριλάβουμε. Πρόκειται για τις προτάσεις που θα κάνουμε εμείς. Μένει να καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε και την χρηματοδότηση..

Εκτός αυτών, υπάρχει μια άλλη πρόταση που αφορά τα λύματα. Και εκεί τελειώνουμε επίσης την μελέτη του Βιολογικού τον Πετριών των Αγίων Αποστόλων. Η μελέτη του Βιολογικού είναι ώριμη, με περιβαλλοντική αδειοδότηση ενώ ταυτόχρονα εκπονούμε και την μελέτη των δικτύων. Δηλαδή, να συνδέσουμε τα χωριά με την εγκατάσταση. Πάμε καλά και θα προσπαθήσουμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, έτοιμοι. Είναι κι αυτό πολύ σημαντικό έργο για εμάς, γιατί οι Πετριές είναι το πιο τουριστικό μέρος.

Είχαν εξασφαλιστεί τα χρήματα για τον ΒΙΟΚΑ Πετριών, τώρα βάλατε μέσα στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» τις συνδέσεις οι οποίες δεν προβλεπόταν για όλη την περιοχή;

Ν.ΜΠΑΡΑΚΟΣ: Ναι πραγματικά τώρα κάνουμε μία ολοκληρωμένη παρέμβαση. Να επισημάνω, ότι στο πρόγραμμα «Τρίτσης», χρηματοδοτούνται Βιολογικοί Καθαρισμοί και σε περιοχές που είναι κάτω από 2000 κατοίκους. Αυτές που είναι πάνω από 2000 κατοίκους θεωρούνται οικισμοί Γ κατηγορίας. Υπάρχει μία πρόβλεψη στις χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που χρηματοδοτούνται πρώτα της Γ κατηγορίας οικισμοί, οι μεγαλύτεροι. Γι’ αυτό και οι πιο μικροί έμειναν εκτός. Έτσι στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» έχουμε τη δυνατότητα να βάλουμε και αυτές τις μικρές και το επιλέγουμε.

Αυτό το λέμε για όσους εύλογα αναρωτηθούν, γιατί φτιάχνουμε το Βιολογικό τον Πετριών και δεν χρηματοδοτούμε τον Βιολογικό του Αλιβερίου ή το δεύτερο της Κύμης. Αυτούς προσπαθούμε ήδη να τους εντάξουμε στο ΕΣΠΑ γιατί γι’ αυτούς έχουμε εκεί την δυνατότητα να τους εντάξουμε. Ενώ για το ΒΙΟΚΑ των Πετριών όπως και του Αυλώνος που το είχαμε εντάξει στο «Φιλόδημος» δεν μπορούσαμε να το εντάξουμε σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα. Γι’ αυτό και γίνεται αυτή η επιλογή.

Επίσης, υπάρχει μια άλλη πρόσκληση, που αφορά την αναβάθμιση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών αλλά και με τη χρήση νέας τεχνολογίας. Δηλαδή, για να το πούμε πιο κατανοητά, μπορείς να αλλάξεις τις αντλίες ή να αλλάξεις κάποιον εξοπλισμό, που έχουν τα δίκτυα σου, να μειώσεις το κόστος ενέργειας και στην ουσία να μειώσεις και την κατανάλωση.

Να μειώσεις και τις πομπές ρύπων και ταυτόχρονα μπορείς να κατασκευάσεις και ένα μικρό φωτοβολταϊκό πάρκο ή να βάλεις μία μικρή ανεμογεννήτρια. Υπάρχουν αυτές οι δράσεις που μπορεί να κανείς για να γίνεις πιο ανεξάρτητος και πιο φιλικός στο περιβάλλον, ως δήμος. Και αυτό το ετοιμάζουμε. Αυτές είναι μεγάλες προτάσεις με προϋπολογισμούς αρκετά υψηλούς και προσπαθούμε.

Υπάρχουν επίσης προσκλήσεις για την αγροτική οδοποιία. Παρεμβάσεις σε κάποιους δρόμους που προς όφελος των επαγγελματιών που έχουν γεωργικές εκτάσεις. Να βελτιώσουμε την πρόσβαση σε αυτές και αν χρειαστεί σε κάποιες περιπτώσεις να ασφαλτοστρώσουμε. Όπως προβλέπεται μέσα από το πρόγραμμα.

Υπάρχει και μία πρόσκληση που αφορά τις κτιριακές υποδομές. Εδώ γίνεται μία προσπάθεια μεγάλη και για το Διοικητήριο στο Αλιβέρι αλλά και για κάποια άλλα που θα ανακοινώσουμε αργότερα.

Να σταθούμε λίγο στο ΒΙΟΚΑ Αυλωναρίου όπου κάποια χώρια εξαιρούνται και δεν μπαίνουν στην μελέτη που προϋπήρχε;

Ν.ΜΠΑΡΑΚΟΣ: Καταρχήν να σας πω ότι όλα αυτά που σας ανέφερα και αφορούν τους ΒΙΟΚΑ και τις υποδομές ύδρευσης, γίνονται σε συνεργασία με τα στελέχη της ΔΕΥΑΚΑ. Επειδή δεν διαθέτει τεχνική υπηρεσία και μηχανικούς για να έχει αυτόνομη υπηρεσία, αναγκαστικά την υποστηρίζει ο Δήμος. Όμως τα στελέχη της ΔΕΥΚΑ, ο καινούργιος Γενικός Διευθυντής κ. Στρουμπουλής, ο Αντιπρόεδρος κ. Καραγιάννης, ο Δήμαρχος, εργαζόμαστε όλοι μαζί, συλλογικά πάνω σε αυτά που ανέφερα.

Σε ότι αφορά τον ΒΙΟΚΑ Αυλωναρίου, είχαμε την τύχη από τον πρώην Δήμο Αυλώνος να υπάρχει ώριμη μελέτη για τον Βιολογικό και μία μελέτη για τα δίκτυα. Βέβαια να επισημάνουμε ότι όταν έχεις μία μελέτη που έχει γίνει το 2009, όπως αυτές που είχαν γίνει επί δημαρχίας του κου Κατσούλη, χρειάζονται μία επικαιροποίηση για να έχει τις τιμές και τις προδιαγραφές του σήμερα. Γιατί σίγουρα ήταν άλλες οι ανάγκες το 2009 και πληθυσμιακά. Όταν υπάρχει μία μελέτη, η δουλειά που πρέπει να γίνει για να επικαιροποιηθεί είναι πολύ λιγότερη από το να μην υπάρχει τίποτα. Γι’ αυτό και λέμε ότι όποιος αφήνει μελέτες αφήνει στην ουσία περιουσία.

Οπότε εμείς αυτές τις μελέτες τις επικαιροποιήσαμε. Μάλιστα, η προϊσταμένη μας, η κα Τόλιζα, η οποία ήταν και τότε μηχανικός στο δήμο Αυλώνος και τις γνωρίζει, εφόσον η ίδια τις είχε επιμεληθεί και τις είχε παρακολουθήσει. Αυτές τις μελέτες υποβάλαμε και τις έχουμε εντάξει. Το έργο των δικτύων σύνδεσης με το Βιολογικό του Δήμου Αυλώνος, δημοπρατήθηκε και βρισκόμαστε, στην διαδικασία που έχουμε έναν προσωρινό ανάδοχο. Πιστεύω ότι μέσα στο επόμενο δίμηνο θα έχουμε τον οριστικό ανάδοχο για να μπορέσει να ξεκινήσει και η κατασκευή του έργου. Δηλαδή οι αγωγοί, οι κεντρικοί συλλεκτήρες που θα συνδέσουν τα χωριά με το ΒΙΟΚΑ. Μπορεί να φαίνεται ένταξη ενός έργου αλλά είναι δύο υποέργα και ο εργολάβος που δίνει προσφορά στο ένα δεν είναι υποχρεωμένος να αναλάβει και το άλλο. Ούτε σημαίνει ότι πρέπει να είναι ο ίδιος. Άλλωστε τώρα έγινε ο ένας διαγωνισμός.

Το έργο του ΒΙΟΚΑ Αυλώνος είχε σύμβαση από παλιά και γίνεται υποκαταστάση. Τώρα έχουμε κάποια προβλήματα που αντιμετωπίσαμε σε σχέση με την υποκατάσταση έχει γίνει μία προσφυγή. Θα το αντιμετωπίσουμε όμως και σύντομα πιστεύω ότι θα έχουμε καλά νέα. Το έργο των κεντρικών συλλεκτήρων προχωράει ξεχωριστά και μάλιστα είναι πιο μεγάλο σε προϋπολογισμό. Η χρηματοδότηση θα γίνει από το «Φιλόδημος».

Υπάρχουν νεότερα για την αποκατάσταση του ΒΙΟΚΑ στο Αλιβέρι στον οποίο παρατηρούνται προβλήματα δυσλειτουργίας;

Ν.ΜΠΑΡΑΚΟΣ: Έχουμε ετοιμη μελέτη με περιβαλλοντική αδειοδότηση για αναβάθμιση και επέκταση του ΒΙΟΚΑ ενώ είμαστε σε επαφή με το υπουργείο περιβάλλοντος για να υποβάλλουμε πρόταση. Θεωρούμε ότι θα μπορέσουμε να το εντάξουμε αυτό το έργο γιατί και εδώ έχουμε μία ώριμη μελέτη και το Αλιβέρι είναι μεγάλη πόλη.

Εδώ να πω κάτι σημαντικό που πρέπει να γνωρίζετε όλοι. Το ΕΣΠΑ χρηματοδοτεί έργα τα οποία δεν έχουν ξανά χρηματοδοτηθεί, την προηγούμενη εικοσαετία, αυτό σημαίνει ότι αν έχεις πάρει χρήματα το 2000, θα ξαναπάρεις, για την ίδια εγκατάσταση, μετά από 20 χρόνια. Ο ΒΙΟΚΑ του Αλιβερίου γιατί είναι από τους πιο παλιούς, τελευταία φορά που είχε χρηματοδοτηθεί ήταν το 1999. Μέχρι πέρυσι λοιπόν, δεν μπορούσε να χρηματοδοτηθεί και πάλι.. Τώρα που μπορούμε θα πρέπει να προχωρήσουμε για την αναβάθμιση του, ώστε λυθούν πολλά προβλήματα.

Προχωράτε και στην κατασκευή 2ου ΒΙΟΚΑ στην Κύμη;

Ν.ΜΠΑΡΑΚΟΣ: Βρισκόμαστε στη διαδικασία, να ωριμάσουμε μελέτη για το δεύτερο ΒΙΟΚΑ της Κύμης, ο οποίος δεν θα είναι ΒΙΟΚΑ μόνο για την Κύμη. Σχεδιάζουμε ότι θα καλύπτει όλη την περιοχή και τα χωριά και το παραλιακό κομμάτι. Εφόσον δεν μπορούμε να έχουμε 50 βιολογικούς, θα πρέπει ο σχεδιασμός μας να είναι τέτοιος ώστε με 4-5 μονάδες να καλύψουμε όλο το Δήμο.

Διότι. οι ΒΙΟΚΑ έχουν μεγάλο κόστος λειτουργίας και δεν τοποθετούνται οπουδήποτε. Ούτε είναι λύση να έχεις 20 βιολογικούς διότι δεν μπορείς οικονομικά να τους συντηρήσεις. Πρέπει ο σχεδιασμός να είναι συνολικός για όλο το Δήμο και να καταλήγει σε αποτελέσματα που θα καλύπτουν όλες τις περιοχές. Οπότε, κάτω από αυτό το πρίσμα σχεδιάζουμε το δεύτερο ΒΙΟΚΑ της Κύμης.

Με την Τηλεμετρία τι κάνετε στο Δήμο;

Ν.ΜΠΑΡΑΚΟΣ: Βρισκόμαστε στη φάση ανάθεσης, στον τελικό ανάδοχο και στην Τηλεμετρία. Ένα έργο που έχει προϋπολογισμό 3.000.000€ και αφορά όλο το Δήμο. Σε πολύ μεγάλα τμήματα των Δικτύων ύδρευσης θα τοποθετηθεί εξοπλισμός, για να διαπιστώνουμε διαρροές, βλάβες, μείωση της ροής του νερού. Οπότε, θα είναι πιο εύκολο να προσδιορίσουμε και πιο γρήγορα να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα.

Κολυμβητήριο Αλιβερίου- Ένα έργο σημαντικό για το δήμο. Σε ποιο στάδιο βρίσκεστε;

Ν.ΜΠΑΡΑΚΟΣ: Το κολυμβητήριο είναι στη φάση ολοκλήρωσης των μελετών. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, έως το τέλος του χρόνου αρχές του επόμενου θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι μελέτες που αφορούν την κατασκευή του κολυμβητηρίου.

Είναι αρκετές. Αρχιτεκτονική, στατική ηλεκτρομηχανολογική και γεωτεχνική που έχουν γίνει ήδη. Όλα αυτά εκπονούνται αυτή τη στιγμή και πολύ σύντομα θα έχουμε μία ολοκληρωμένη μελέτη για την κατασκευή Κλειστού κολυμβητηρίου στον Κάραβο, στην περιοχή Καπνίση. Το θέμα της χρηματοδότησης μετά είναι κάτι που μας απασχολεί και το φροντίζουμε από τώρα.

Μπορεί να είναι και μέσα από το πρόγραμμα «Τρίτσης» υπό προϋποθέσεις. Μπορεί και μέσα από άλλο πρόγραμμα. Το θέμα και εδώ είναι να έχεις ώριμη μελέτη. Όταν έχεις μία ώριμη μελέτη είσαι έτοιμος να την καταθέσεις και να πάρεις τη χρηματοδότηση. Είναι πολύ πιο χρονοβόρο να προετοιμάσεις τις μελέτες από το να κατασκευάσεις ένα έργο.

Ο Δήμος Κύμης Αλιβερίου επλήγη από την κακοκαιρία πριν από μερικούς μήνες. Χρειάστηκε να γίνει αποκατάσταση σε πάρα πολλά σημεία, σε κάποια έγινε σε κάποια εκκρεμούν οι αποκαταστάσεις κυρίως στις υποδομές. Πήρε και χρήματα έξτρα ο δήμος γι’ αυτές. Ποιες έγιναν και ποιες είναι σε εκκρεμότητα ακόμα;

Ν.ΜΠΑΡΑΚΟΣ: Είχαμε σοβαρότατο πρόβλημα και πάρα πολλές ζημιές. Την καταγραφή την κάναμε αμέσως. Ήταν ζημιές σε όλο το Δήμο. Δεν υπήρχε περιοχή που να είχε εξαιρεθεί. Βέβαια, δεν ήταν παντού ίδιες οι συνέπειες των φαινομένων. Υπήρχαν περιοχές που επλήγησαν πολύ πιο έντονα. Τώρα βρισκόμαστε στην φάση που ολοκληρώνουμε τις μελέτες για να δημοπρατήσουμε τα έργα που είχαμε καταγράψει ως ζημιές.

Η χρηματοδότηση που μας ήρθε είναι 3.300.000€ περίπου και αυτό βέβαια είναι πολύ σημαντικό για εμάς. Χωρίς αυτά τα χρήματα δεν θα μπορούσαμε να αποκαταστήσουμε όλες αυτές τις ζημιές. Εκεί μας βοήθησε η Περιφέρεια πάρα πολύ και μεσολάβησε ο ίδιος ο Περιφερειάρχης κ. Σπανός στο Υπουργείο Ανάπτυξης.

Τώρα έχουμε τα χρήματα και θα προχωρήσουμε σε διαγωνισμούς για να γίνουν οι αποκαταστάσεις. Υπάρχουν ζημιές σε όλες τις δημοτικές ενότητες, είναι έξι (6) συνολικά οι εργολαβίες που θα βγουν. Η μία αφορά μόνο την περίπτωση της Κορασίδας που είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Μία άλλη αφορά όλες τις ζημιές που γίνανε στην Κύμη. Μία ακόμα αφορά τις ζημιές που έγιναν στην Δ.Ε Αυλώνος, στην Κονίστρα και μία ακόμη που αφορά τις αποκαταστάσεις στην αγροτική οδοποιΐα.

Με τα ακραία καιρικά φαινόμενα εκείνα του Απριλίου, διαλύθηκαν οι περισσότεροι αγροτικοί δρόμοι. Δεν μπόρεσε να αντιμετωπιστεί. Διέλυσε το αγροτικό μας δίκτυο το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Με αυτή την εργολαβία που θα βγάλουμε, θα προσπαθήσουμε, να κάνουμε κάποιες αποκαταστάσεις. Όχι μια απλή επιδιόρθωση δρόμων αλλά να κατασκευαστούν κάποια τεχνικά έργα να κάνουμε κάποιες διαβάσεις για να μπορεί να προστατεύεται ο δρόμος και να μην χαλάει συνέχεια. Αυτά βέβαια είναι τεχνικά ζητήματα και προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε και αυτό.

Να μιλήσουμε για το Φράγμα των Μανικιών που είναι ίσως το πιο σημαντικό έργο για το Δήμο Κύμης Αλιβερίου. Σε ποια φάση βρισκόμαστε;

Ν.ΜΠΑΡΑΚΟΣ: Από την αρχή το Φράγμα των Μανικιών αποτελούσε την πρώτη μας προτεραιότητα. Είναι ένα από τα δύο πιο σημαντικά έργα για την περιοχή. Το Φράγμα των Μανικίων και οι παρακάμψεις του κεντρικού οδικού άξονα, οι οποίες μπορεί να μην είναι κάποιες στο Δήμο μας αλλά είναι πολύ σημαντικές για το Δήμο μας.

Για παράδειγμα η παράκαμψη του Βασιλικού και της Αμαρύνθου, είναι ζωτικής σημασίας για το Δήμο μας. Και γι’ αυτό ο Δήμαρχος, έχει κάνει αλλεπάλληλες επαφές με το Υπουργείο και με έγγραφα από χρόνια μέχρι και τώρα. Κάνει μεγάλο αγώνα για να δοθεί στη νότια Εύβοια και στην περιοχή μας μία δυνατότητα ευκολότερης οδικής πρόσβασης, η οποία θα πολλαπλασιάσει και τις δυνατότητες ανάπτυξης. Έχουμε δίπλα μας ένα μεγάλο αστικό κέντρο με πολύ πληθυσμό και αυτό που μας ενδιαφέρει, είναι ο κόσμος να μπορεί να έρχεται εδώ σύντομα και να απολαμβάνει όλα όσα μπορούμε να του προσφέρουμε σε όλα τα επίπεδα.

Σε ότι αφορά το Φράγμα, είναι ένα έργο το οποίο το διαχειρίζεται η Περιφέρεια. Αυτό που πρέπει να γίνει, όπως συζητήσαμε και πρόσφατα με τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Γεώργιο Κελαϊδίτη, είναι μία μελέτη που απομένει, η οποία θα αποτυπώνει την κατάσταση του Φράγματος όπως είναι τώρα. Επειδή έχουνε περάσει πάρα πολλά χρόνια από τότε που κατασκευάστηκε το μεγαλύτερο κομμάτι του. Και με βάση αυτή την μελέτη, θα γίνει και η επικαιροποίηση των μελετών που ήδη υπάρχουν. Εφόσον γίνει αυτό έχουμε την διαβεβαίωση της Περιφέρειας ότι στο επόμενο συμβούλιο θα το περάσουν για να το αναθέσουν.

Έτσι, το φράγμα θα είναι απολύτως ώριμο σαν έργο δηλαδή οι μελέτες του θα είναι έτοιμες και θα μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» είτε κάπου αλλού. Βρισκόμαστε στο παρά ένα, για να ολοκληρωθούν οι μελέτες.

Έχει γίνει αντιληπτό από όλους, πόσο σημαντικό είναι αυτό το έργο και όλοι εργαζόμαστε προς την ίδια κατεύθυνση, για να εξασφαλίσουμε την ολοκλήρωση αυτού του έργου. Να επαναλάβω ότι είναι ένα έργο το οποίο δεν είναι εκ του μηδενός, είναι ένα έργο στο οποίο έχουνε πέσει εκατομμύρια. Εφόσον έχει μείνει έτσι και δεν ολοκληρώνεται, αυτά πάνε χαμένα.

Μιλάμε για ένα έργο το οποίο έχουν επενδυθεί χρήματα και με κάποια χρήματα ακόμη μπορεί να ολοκληρωθεί, ώστε να δοθεί ανάσα πνοής με το θέμα του νερού αφού το Φράγμα μπορεί να υδροδοτήσει όλο το Δήμο Κύμης Αλιβερίου και τον πρώην Δήμο Αμαρυνθίων. Μιλάμε όπως αντιλαμβάνεστε για μία τεράστια έκταση και για μεγάλο κομμάτι πληθυσμού και το νερό που μπορεί να συλλεχθεί εκεί και να διοχετευθεί είναι πάρα πολύ σε ποσότητα και δεν θα αντιμετωπίσουν ξανά ποτέ πρόβλημα.

Αντιλαμβάνεστε ότι όταν θα υπάρχει νερό σε αφθονία από το Φράγμα, θα γίνει σταδιακά και μία αποκατάσταση του υδροφόρου ορίζοντα σε όλη την περιοχή ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια υπέραντλείται ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές και αυτό φυσικά θα σταματήσει όταν θα υπάρχει νερό. Είναι πάρα πολλά τα οφέλη. Η περιοχή του Φράγματος, όποιος την έχει επισκεφθεί ξέρει ότι είναι μια πανέμορφη περιοχή και αν κατασκευαστεί το φράγμα θα έχει και μια τεράστια τουριστική ανάπτυξη.

Να μιλήσουμε για το έργο στα Χάνια Αυλωναρίου, με τις πεζοδρομήσεις που βρίσκεται σε εξέλιξη;

Ν.ΜΠΑΡΑΚΟΣ: Το έργο αυτό κατασκευάζεται ακόμη. Πρόκειται για ένα έργο που έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά διότι άλλαξε ο εργολάβος. Ο προηγούμενος δε συνέχισε την εργολαβία, οπότε έπρεπε να ξανά γίνουν οι διαδικασίες από την αρχή, για να προχωρήσουμε με τον επόμενο.

Αυτό το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή των πεζοδρομίων και την ασφαλτόστρωση του κεντρικού δρόμου από τη γέφυρα μέχρι μέσα στα Χανιά, στην διασταύρωση για το σχολείο. Θ τελειώσουμε τώρα τα πεζοδρόμια υπάρχει όμως η σκέψη επειδή από κει θα περάσει και ο αγωγός που λέγαμε που είπαμε πριν για τον ΒΙΟΚΑ, να σταματήσουμε το έργο της ασφαλτόστρωσης ούτως ώστε να κατασκευαστεί πρώτα ο αγωγός και μετά οριστικά να ασφαλτοστρωθεί και να τελειώσει η παρέμβαση.

Έχουμε άλλα έργα σε εξέλιξη με ασφαλτοστρώσεις;

Ν.ΜΠΑΡΑΚΟΣ: Υπάρχει ένα μεγάλο έργο από το ΕΣΠΑ στην περιοχή Μουρτάρι -Μουρτερή όπου υπάρχει ένας δρόμος αγροτικός που θα ασφαλτοστρωθεί και θα βοηθήσει στην ασφαλέστερη πρόσβαση στην παραλία της Μουρτερής.

Περνάει μέσα από το Πυργί και έχει προϋπολογισμό 1.000.000€. Είναι στην φάση της υλοποίησης, κατασκευάζεται και σύντομα θα ολοκληρωθεί. Υπάρχουν κι άλλα έργα που είναι σε εξέλιξη και δημοπρατούνται όπως άλλες αγροτικές οδοποιίες.

Έχετε και έργα που γίνονται από τα ανταποδοτικά της αιολικής;

Ν.ΜΠΑΡΑΚΟΣ: Βεβαίως, στα χωριά. Είναι γεγονός βέβαια για να είμαστε ειλικρινείς ότι όλα αυτά τα έργα προϋποθέτουν μελέτες επίβλεψης και μηχανικούς. Οι ρυθμοί μας δεν θα είναι αυτοί που θα θέλαμε. Δεν μπορείς με 3 με 4 μηχανικούς να εκτελέσεις 50 έργα ταυτόχρονα. Προσπαθούμε όσο μπορούμε.

Για τα έργα που προέρχονται από ανταποδοτικά της ενέργειας των αιολικών έχουμε εγκρίνει το συμβούλιο περίπου τις 10 μελέτες για όλα τα χωριά και τώρα θα προχωρήσουμε στους διαγωνισμούς. Είναι έργα που τα έχουν επιλέξει οι τοπικές κοινότητες.

Να ολοκληρώσουμε με τις παιδικές χαρές και τη δημοπράτηση αυτών που είναι σε εξέλιξη;

Ν.ΜΠΑΡΑΚΟΣ: Είμαστε στη φάση που προχωράμε για οριστικό ανάδοχο σε ότι αφορά τις παιδικές χαρές που έχουν ενταχθεί στο ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ. Έγινε ο διαγωνισμός. Είχαμε τέσσερις προτάσεις και προχωράει από την επιτροπή διαγωνισμού. Σύντομα θα έχουμε και εκεί τον οριστικό ανάδοχο. Ένα λογικότατο σενάριο, είναι να έχουν κατασκευαστεί την επόμενη χρονιά. Επίσης περιμένουμε από μέρα σε μέρα και την ένταξη για ακόμη εικοσιτέσσερις (24) παιδικές χαρές στο πρόγραμμα leader . Ήδη έχουν κατασκευαστεί τέσσερις (4) από το πρόγραμμα «Πράσινο Ταμείο» .

Όλα τα χωριά που έχουν ανταποδοτικά από την αιολική ενέργεια, κατασκευάζουν μόνα τους παιδικές χαρές όπως τα Κόσκινα, τα Ζάρκα κ.ά Αναμένεται να κατασκευαστεί στην Αχλαδερή και στο Αργυρό. Έτσι θα φτάσουμε στις 45 παιδικές χαρές. Συνεπώς, κάθε χωριό θα έχει τη δική του παιδική χαρά, στο Δήμο Κύμης Αλιβερίου.

ΑΚΟΥΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΝΙΚΟΥ ΜΠΑΡΑΚΟΥ ΣΤΟΝ ΕΥΡΙΠΟ 90FM

Σαν κεραυνός εν αιθρία πέφτουν, οι ανεξαρτητοποιήσεις των δημοτικών συμβούλων της δημοτικής παράταξης του Νίκου Γουρνή στο Δήμο της Ερέτριας. Σήμερα το πρωί ανεξαρτητοποιήθηκε ακόμα ένας δημοτικός σύμβουλος ο τέταρτος κατά σειρά. Πρόκειται για τον Αντώνη Τερζάκη ο οποίος ακολούθησε την πεπατημένη των συναδέλφων του Βαγγέλη Τσώκου, Ηλία Δασκαλάκη και Ιωάννη Κουμπιά. Μαζί με τις ανεξαρτητοποιήσεις όμως των δημοτικών συμβούλων έρχονται να προστεθούν και οι ανεξαρτητοποιήσεις Τοπικών συμβούλων της Ερέτριας. Του Αντιπροέδρου Δημήτρη Αλεξανδρή και του Κωνσταντίνου Μπέτσια.

Να σημειωθεί ότι σε ότι αφορά την ανεξαρτητοποίηση των τριών δημοτικών συμβούλων ήταν κάτι που συζητείτο από το καλοκαίρι. Είχαν ήδη ξεκινήσει οι τρυγμοί στο εσωτερικό της παράταξης με τον επικεφαλής να δηλώνει αδιάφορος ως προς αυτό. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες όχι μόνο δεν προσπάθησε να σώσει τη κατάσταση αλλά ο ίδιος δήλωνε πως αν δεν ανεξαρτητοποιηθούν θα τους διέγραφε. Σε ότι αφορά όμως την παραίτηση του κ. Τερζάκη τα πράγματα φαίνεται πως δυσκολεύουν την κατάσταση καθώς περιορίζεται η δυναμική του κ. Γουρνή στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Από τους επτά εκλεγμένους συμβούλους αποχώρησαν από το συνδυασμό του οι τέσσερεις. Μένει με τρεις συν τον εαυτό του. Λιγότερους και από το συνδυασμό της κας Αλημπατε που μετρά 6 δημοτικούς συμβούλους και μέσα στο συμβούλιο πλέον θα διαδραματίσει το ρόλο της μείζονος αντιπολίτευσης κατ’ ουσίαν. Το τυπικό της διαδικασίας προβλέπει ότι στα χαρτιά παραμένει μείζονα αντιπολίτευση η παράταξη του κ. Γουρνή.

Προκύπτει όμως ακόμα ένα θέμα σε ότι αφορά την ανεξαρτητοποίηση του Βαγγέλη Τσώκου, ο οποίος είναι και Αντιπρόεδρος στο Δ.Σ και πρέπει να αντικατασταθεί με το Δ.Σ να συνεδριάζει την πρώτη Κυριακή μετά την πρωτοκόλληση της ανεξαρτητοποίησης του για να εκλέξει τον διάδοχο που δεν αποκλείεται να προταθεί από τον κ. Γουρνή για τη θέση του κ. Τσώκου ο κ. Πετρογιάννης.

Να σημειωθεί ότι ο κ. Τσώκος που από δω και στο εξής θα παίξει έναν πολύ πιο ουσιαστικό ρόλο στα δρώμενα του Δ.Σ καθώς τη γραμμή που χάραξε ακολουθούν οι ανεξάρτητοι σύμβουλοι του κ. Γουρνή και που χρήζει της εκτίμησης και των συμβούλων όλων των παρατάξεων.

Ο ίδιος στους λόγους ανεξαρτητοποίησης του αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η συνείδηση του δεν του επιτρέπει να στηρίζει πολιτικές επιλογές αντίθετες με το όραμα του για το ΄Δήμο. «Δηλώνω με λύπη ότι οι προεκλογικές μας υποσχέσεις ως παράταξη όχι μόνο παραμένουν ανεκπλήρωτες αλλά και έχουν αθετηθεί όπως η έννοια της δημιουργικής και γόνιμης αντιπολίτευσης» επισημαίνει μεταξύ άλλων ο κ. Τσώκος και συνεχίζει:

«Από τη θέση του ανεξάρτητου δημοτικού συμβούλου θα συνεχίσω να εκφράζω δημόσια τους συλλογισμούς μου προς τη σωστή κατεύθυνση. Να ασκώ καλοπροαίρετη κριτική. Να καταθέτω προτάσεις και να προσπαθώ για το καλό του δήμου και τα συμφέροντα των δημοτών».

Ο Επικεφαλής της δημοτικής παράταξης Ερέτριας «Ένας Δήμος –‘Ένα Μέλλον» Νίκος Γουρνής με αφορμή τις τρεις πρώτες ανεξαρτητοποιήσεις των δημοτικών συμβούλων και των 2 τοπικών μέσω δελτίου τύπου δήλωνε:

«Με μεγάλη ανακούφιση, αποδεχόμαστε την ανεξαρτητοποίηση των κ. Τσώκου Ευάγγελου, Δασκαλάκη Ηλία και Κουμπιά Ιωάννη, οι οποίοι εξ αρχής έθεσαν τους εαυτούς τους εκτός παράταξης, εξυπηρετώντας δικά τους συμφέροντα. Στην συνείδηση της παράταξή μας άλλωστε, ήταν διαγραμμένοι από την στιγμή που καταψήφισαν την κατασκευή μαρίνας στην Ερέτρια και δεν συμπαραστάθηκαν στον αγώνα μας να μην γίνει προσφυγικό κέντρο το (Grand Bleu) και να μην έρθουν άλλοι πρόσφυγες στο Δήμο μας. Έστω και καθυστερημένα έκαναν αυτό που τους καλέσαμε να κάνουν από 1η Ιουνίου. Κάλλιο αργά παρά ποτέ!!»

Ισχυρή στήριξη της Αυτοδιοίκησης τόσο σε θέματα που αφορούν στους ελέγχους για την εφαρμογή των μέτρων κατά του κορωνοϊού, όσο και στην οικονομική ενίσχυση των Δήμων που επλήγησαν από την πανδημία ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών, κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, κηρύσσοντας την έναρξη της Συνεδριακής Διαδικασίας της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Στερεάς Ελλάδας, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά.

Παράλληλα, σε εφαρμογή του σχεδίου για επιτάχυνση των διαδικασιών που Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», ανακοίνωσε επτά έργα, σε ισάριθμους Δήμους της Στερεάς Ελλάδας, συνολικού ύψους 16 εκατ. ευρώ.

Αναφερόμενος στις δυσμενείς συνθήκες, που έχει διαμορφώσει ο κορωνοϊός, επισήμανε πως οι συνθήκες επιβάλλουν ενότητα και αλληλεγγύη και ζήτησε από την Αυτοδιοίκηση να συμβάλει με όλες τις δυνάμεις στην εφαρμογή αυτών των μέτρων.

Για το σκοπό αυτό, όπως ανακοίνωσε ο κ. Θεοδωρικάκος, όπου δεν υπάρχει Δημοτική Αστυνομία, θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση που θα δίνει τη δυνατότητα  να αξιοποιηθούν διοικητικοί υπάλληλοι για τον έλεγχο εφαρμογής των μέτρων για την ανάσχεση της πανδημίας. Παράλληλα, σημείωσε ότι θα δύναται να υπάρξουν τροποποιήσεις στο ωράριο εργασίας, όπως εξαιρέσεις -όπου χρειάζεται- στην πενθήμερη εργασία, όπως έγινε και την περίοδο της πρώτης καραντίνας.

Στις πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της Αυτοδιοίκησης συμπεριλαμβάνεται και η τρίμηνη αναστολή των δόσεων προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Ακόμη, ο Υπουργός κάλεσε τους Δήμους να αξιοποιήσουν το προσωπικό από υπηρεσίες που δεν λειτουργούν, λόγω εφαρμογής των μέτρων κατά του κορωνοϊού, με σκοπό να ενδυναμώσουν κοινωνικές υπηρεσίες και ειδικά το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι», καθώς και να αναπτύξουν όποιες άλλες πρωτοβουλίες απαιτούνται.

Ο υπουργός Εσωτερικών υπογράμμισε ότι ολοκληρώνονται την επόμενη εβδομάδα οι διαδικασίες για την πρόσθετη, οικονομική επιχορήγηση της Αυτοδιοίκησης με «πακέτο» έκτακτης στήριξης, ύψους 50 εκατ. ευρώ.

Αναφερόμενος στο υπό διαμόρφωση νομοσχέδιο για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση είπε: «Στόχος της νέας μεταρρυθμιστικής πρωτοβουλίας του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία έχει διατυπωθεί από το πρώτο διάστημα της διακυβέρνησης του τόπου από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι το ξεκαθάρισμα των αρμοδιοτήτων των δύο βαθμών Αυτοδιοίκησης, μεταξύ τους και απέναντι στο Κράτος. Και ταυτόχρονα η ενίσχυση της Αυτοδιοίκησης, τόσο των Δήμων όσο και των Περιφερειών, με νέες αρμοδιότητες και εξουσίες και επομένως και ευθύνες. Φυσικά, αυτό θα συνοδεύεται με ενίσχυση της οικονομικής δυνατότητας της Αυτοδιοίκησης και με την αντίστοιχη ενίσχυση σε προσωπικό». Τα παραπάνω συνιστούν, όπως σημείωσε ο κ. Θεοδωρικάκος, τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να πετύχει η μεταρρύθμιση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. «Μια μεταρρύθμιση για την Αυτοδιοίκηση, με την Αυτοδιοίκηση», όπως χαρακτηριστικά είπε, δίνοντας έμφαση στην πρόθεσή του να λάβει πολύ σοβαρά υπ’ όψιν τις προτάσεις που θα καταθέσει η ΚΕΔΕ.

Τα επτά έργα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας που εντάσσονται στο «Αντώνης Τρίτσης», συνολικού ποσού χρηματοδότησης 16.128.555,52 €:

 1. «Βελτίωση υφιστάμενης αγροτικής οδού στην κτηματική περιφέρεια Δ.Κ. Αταλάντης στη θέση "ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ"» του Δήμου Λοκρών π/υ 480.000 €

Αντικείμενο του έργου είναι η βελτίωση υφιστάμενου δρόμου πρόσβασης σε γεωργοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις της Δ.Κ. Αταλάντης του Δήμου Λοκρών. Η βελτίωση του αγροτικού δικτύου θα επιφέρει τη μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων, την ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων, καθώς και την ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά ευπαθών προϊόντων.

 1. «Αντιπλημμυρικά έργα Δήμου Μακρακώμης» π/υ 3.100.000 €

Ιδιαίτερα σημαντική δράση για το Δήμο Μακρακώμης που περιλαμβάνει: α) στην κατασκευή τριών ανεξάρτητων δικτύων αγωγών ομβρίων στη Μακρακώμη, β) στην κατασκευή νέας γέφυρας, η οποία εντοπίζεται εντός της Ζώνης Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμυρών (ΖΔΥΚΠ) του εγκεκριμένου Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμύρας (ΦΕΚ 2682Β/06-07-2018), απαραίτητη τόσο για την ασφάλεια των διερχομένων όσο και για την ομαλοποίηση της ροής του Αρχανιορέματος (παραπόταμου του Σπερχειού) σε σημείο όπου παρατηρείται στένωση του πλάτους της κοίτης και γ) στην προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ενόργανης δομικής παρακολούθησης και έγκαιρης προειδοποίησης πλημμυρών σε πραγματικό χρόνο τριών γεφυρών, οι οποίες βρίσκονται επί του Σπερχειού ποταμού ή στους κύριους παραπόταμους αυτού.

 1. «Αποχέτευση ομβρίων Δ.Κ Αμαρύνθου» της ΔΕΥΑ Ερέτριας π/υ 1.986.702 €

Αντικείμενο του έργου είναι τα συμπληρωματικά έργα στο υφιστάμενο αποχετευτικό δίκτυο ομβρίων με κατασκευή νέων κλάδων εντός του σχεδίου πόλης της Αμαρύνθου, για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή. Με το έργο αναπτύσσεται ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό σύστημα απορροής ομβρίων μέσα στη Δ.Κ. Αμαρύνθου, αναπτύσσοντας εκτενέστερα τις υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας, σε μια περιοχή που βρίσκεται εντός της Ζώνης Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμυρών (ΖΔΥΚΠ).

 1. «Αποχέτευση οικισμού Ροβιών – αναβάθμιση ΕΕΛ Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγ. Άννας» π/υ 4.354.900 €

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στην κατασκευή των δικτύων αποχέτευσης του οικισμού Ροβιών, του αγωγού μεταφοράς των λυμάτων στην ΕΕΛ Λίμνης με τα προβλεπόμενα αντλιοστάσια και σε εργασίες αναβάθμισης του εξοπλισμού της ΕΕΛ Λίμνης. Οι εκσκαφές θα γίνουν με την επίβλεψη/εποπτεία της αρμόδιας Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Στο φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνετε και η διαχείριση/ανακύκλωση ΑΕΚΚ.

 1. «Ανέγερση νέου βρεφονηπιακού σταθμού Κύμης» π/υ 1.005.953,52 €

Μια ιδιαίτερα σημαντική παρέμβαση για το Δήμο Κύμης – Αλιβερίου αφορά: α) στην ανέγερση κτιρίου όπου θα στεγαστεί ο νέος βρεφονηπιακός σταθμός της Κύμης, δυναμικότητας 25 νηπίων και 15 βρεφών και β) την προμήθεια του, απαραίτητου για τη λειτουργία του βρεφονηπιακού σταθμού, εξοπλισμού.

 1. «Διαμόρφωση πολυχώρου πρώην εκπαιδευτηρίου Καψάλη (Δ.Κ. Ιτέας)» του Δήμου Δελφών με π/υ 2.201.000 €

Η παρέμβαση αφορά σε δημιουργία πολυχώρου που θα εξυπηρετήσει, κυρίως, τους κατοίκους της Ιτέας, σε δράσεις πολιτισμού – εκπαίδευσης – ψυχαγωγίας. Το έργο περιλαμβάνει σε εργασίες επισκευής – συντήρησης του υπάρχοντος κτιρίου του Πρώην Εκπαιδευτηρίου Καψάλη και του περιβάλλοντα χώρου. Με την παρέμβαση δημιουργείται ένα κτιριακό σύνολο που περιλαμβάνει μια αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, τρεις αίθουσες διδασκαλίας και τους απαραίτητους βοηθητικούς χώρους.

 1. «Βελτίωση των υποδομών ύδρευσης των δικτύων Δήμου Καρύστου» με π/υ 3.000.000,00 €

Με την ολοκλήρωση των εργασιών της προτεινόμενης πράξης θα υπάρξει αξιοπιστία και σημαντική βελτίωση των συνθηκών Υδροδότησης της πόλης της Καρύστου, τόσο με την εξασφάλιση της επάρκειας του νερού όσο και με την ποιότητα του, καθώς θα αντικατασταθεί με νέους αγωγούς με βελτιωμένα χαρακτηριστικά, συνδράμοντας καθοριστικά στην ασφάλεια διαβίωσης των κατοίκων του Δήμου και των επισκεπτών και θα συμβάλει τα μέγιστα στην προστασία του περιβάλλοντος. Με την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης ο Δήμος θα αποκτήσει ένα σύγχρονο δίκτυο ύδρευσης.

Νικητής των αμερικανικών εκλογών αναδείχθηκε ο Τζο Μπάιντεν, αφού κέρδισε την Πενσιλβάνια, που του έδωσε 20 εκλεκτορικές ψήφους, με αποτέλεσμα να κερδίζει την πλειοψηφία των εκλεκτόρων.

«Αμερική, είναι τιμή μου που με επέλεξες να ηγηθώ της μεγάλης αυτής χώρας. Το έργο που θα έχουμε μπροστά μας είναι δύσκολο, αλλά σας υπόσχομαι το εξής: «θα είμαι πρόεδρος για όλους τους Αμερικανούς – είτε με ψήφισαν είτε όχι» έγραψε στο Twitter.΄Αργότερα αναμένεται να απευθυνθεί στον αμερικανικό λαό.

Ο Τζόζεφ Ρ. Μπάιντεν Τζούνιορ εξελέγη πρόεδρος διεξάγοντας προεκλογική εκστρατεία με υπόσχεση ότι θα αποκαταστήσει την ηρεμία και τη σταθερότητα στην αμερικανική πολιτική και με τη δέσμευση ότι θα επεκτείνει τον ρόλο της κεντρικής κυβέρνησης στην καθοδήγησης της χώρας εν μέσω της πανδημίας.
Ο Μπάιντεν είναι ο πιο ηλικιωμένος πρόεδρος που έχει εκλεγεί στο ύπατο αξίωμα και διασφάλισε 273 εκλεκτορικές ψήφους, χωρίς η νίκη να έχει τελειώσει.

Ιστορική εκλογή της Κάμαλα Χάρις

Την ίδια ώρα, το αποτέλεσμα είναι ιστορικό καθώς μαζί με τον Μπάιντεν, εκλεγεται και η Κάμαλα Χάρις, που γίνεται η πρώτη γυναίκα και μάλιστα έγχρωμη, που εκλέγεται αντιπρόεδρος των ΗΠΑ. Είναι το πιο υψηλό αξίωμα στο οποίο έχει φτάσει γυναίκα στη χώρα.

Μάλιστα η νίκη της συμβολίζει πολλές πρωτιές: γίνεται η πρώτη γυναίκα, η πρώτη μαύρη γυναίκα, η πρώτη  κόρη μεταναστών που ορκίζεται αντιπρόεδρος. 

Το αποτέλεσμα θεωρούνταν από πολλούς προδιαγεγραμμένο, αφού πάνω από 100 εκατομμύρια Αμερικανοί ψηφοφόροι ψήφισαν πρόωρα, ακούγοντας στις εκκλήσεις για προστασία από την πανδημία.

Παράλληλα, ο Τζο Μπάιντεν κέρδισε και τη λαϊκή ψήφο -σε αντίθεση με τις εκλογές του 2016, όπου η Χίλαρι Κλίντον προηγήθηκε έναντι του νικητή Τραμπ- και έσπασε το ρεκόρ των 74 εκατομμυρίων ψηφοφόρων που τον στήριξαν, καταρρίπτοντας τους 70 εκατομμύρια ψηφοφόρους που τάχθηκαν υπέρ του Μπαράκ Ομπάμα το 2012. 

Μάλιστα ο Μπάιντεν προηγείται και σε άλλες τρεις πολιτείες. Αν το προβάδισμά του επιβεβαιωθεί, θα έχει κερδίσει τις εκλογές με 300 εκλέκτορες.


«Βιάζεται» λέει ο Τραμπ

Άμεση ήταν η αντίδραση της πλευράς Τραμπ μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην Πενσιλβάνια. «Βιάζεται να ποζάρει ψευδώς ως νικητής», τονίζει σε δήλωσή του, διαμηνύοντας ότι «οι εκλογές απέχουν πολύ από το να ολοκληρωθούν». 

«Όλοι ξέρουμε γιατί ο Τζο Μπάιντεν βιάζεται να ανακηρυχθεί ψευδώς ως νικητής και γιατί τα φιλικά προς αυτών μέσα ενημέρωσης προσπαθούν τόσο σκληρά για να τον βοηθήσουν: δεν θέλουν να εκτεθεί η αλήθεια. Το γεγονός είναι ότι οι εκλογές είναι πολύ μακριά από το τέλος. Ο Τζο Μπάιντεν δεν έχει πιστοποιηθεί νικητής καμίας πολιτείας», αναφέρει ο Ντόναλντ Τραμπ, που θέτει ζήτημα εγκυρότητας της διαδικασίας.

Στην Πενσιλβάνια, αναφέρει ο απερχόμενος πρόεδρος, οι νομικοί παρατηρητές των Ρεπουμπλικανών, δεν έχουν πρόσβαση να δουν την καταμέτρηση. «Οι νόμιμες ψήφοι αποφασίζουν ποιος θα εκλεγεί πρόεδρος και όχι τα ειδησεογραφικά μέσα», προσθέτει.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προαναγγέλλει δικαστική μάχη από τη Δευτέρα, με στόχο να διασφαλιστούν οι εκλογικοί νόμοι.

Από την πλευρά του ο Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε συνέντευξη Τύπου στο Four Seasons Total Landscaping στη Φιλαδέλφεια. Πολλοί θεώρησαν ότι η συνέντευξη θα γίνει σε ξενοδοχείο, που όμως διέψευσε κάτι τέτοιο, ενώ άγνωστο παραμένει τι θα πει, ειδικά και μετά την ολοκλήρωση της καταμέτρησης στην Πενσιλβάνια.

Ο απερχόμενος πρόεδρος στην πρώτη του έξοδο μετά τις εκλογές, έφτασε πριν λίγη ώρα στο κλαμπ του γκολφ που διατηρεί στη Βιρτζίνια. Αρχικά ο Τραμπ έγραψε ότι η συνέντευξη Τύπου θα γίνει από τους δικηγόρους του, ωστόσο στη συνέχεια έγραψε απλά για «μεγάλη συνέντευξη τύπου» σε χώρο της Φιλαδέλφεια.

ΠΗΓΗ: protothema.gr

Η τακτική συνεδρίαση   του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, με θέμα: «Λήψη απόφασης περί έγκρισης τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020», θα πραγματοποιηθεί λόγω έκτακτων συνθηκών που επικρατούν στην χώρα από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού με τηλεδιάσκεψη από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών ePresence.gov.gr, την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020 με ώρα έναρξης 15:00 μ.μ.

Δάσκαλε που δίδασκες…περί δημοκρατικής διαδικασίας στο Δημοτικό Συμβούλιο και δεν μπόρεσες, όχι να κρατήσεις απλά το λόγο σου, αλλά ούτε να πείσεις όπως όλα δείχνουν τα άτομα της δημοτικής παράταξής σου για το πόσο δημοκρατική είσαι… Ο λόγος για την επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου «Δήμος για όλους» Αλεξάνδρα Θαλασσινού την οποία με μία επιστολή παραίτησης την αδειάζουν τα μέλη της παράταξης της, Γεωργία Σίμωση και Παναγιώτης Μαρούλης.

Οι λόγοι, όπως εξηγούν και παρακάτω στην Επιστολή παραίτησης τους είναι η συμπεριφορά της απέναντι στα μέλη της παράταξης, η στάση που κράτησε η κα Θαλασσινού στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 16ης Οκτωβρίου, όπου αξίζει να σημειωθεί ότι στάθηκε υπέρμαχος της γραμμής της κας Μπάτσα αναφορικά με το θέμα του ορισμού των δικηγόρων από πλευράς δήμου, για την πολύκροτη δίκη Θωμά, που αφορά υποθέσεις οικονομικές του δήμου.

Τόσο η κα Σίμωση όσο και ο κ. Μαρούλης, όπως αναφέρουν παρακάτω ζήτησαν και δεν πήραν απαντήσεις για τη στάση της κας Θαλασσινού στο συγκεκριμένο συμβούλιο, οι οποίοι στάθηκαν ακόμα και στη διαδικασία διεξαγωγής του συμβουλίου. Να θυμίσουμε εδώ, ως προς τη διαδικασία, ότι η κα Θαλασσινού τάχτηκε και πάλι υπέρμαχος της άποψης της κας Μπάτσα για να αποφασίσει το Σώμα, αν τελικά θα ψηφίσει για το θέμα η κα Μπάτσα, παρόλο που όφειλε να γνωρίζει, αν δεν το γνώριζε, ότι ο Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας του Συμβουλίου απαγορεύει τη συμμετοχή στη συζήτηση και στην ψηφοφορία, δημοτικών συμβούλων που φέρουν βαθμό συγγένειας με εκείνον για τον οποίο συζητείται το θέμα. Εν προκειμένω, η κα Μπάτσα είναι νύφη του κ. Θωμά και θα έπρεπε να απέχει η ίδια από την διαδικασία.

Όπως επισημαίνουν μεταξύ άλλων στην επιστολή παραίτησης, επειδή ή ενός ανδρός ή μιας γυναικός αρχή ,η αυτονόμηση από κάθε συλλογική διαδικασία δεν τους εκφράζει ως μέλη της αριστεράς, γιατί ως σύγχρονοι ευρωπαίοι πολίτες σέβονται τις δημοκρατικές αξίες και αρχές και δεν θέλουν ο ρόλος τους στο ΣΥΡΙΖΑ και την παράταξη να είναι διακοσμητικός.

Μετά από αυτό, σχήμα οξύμωρο για ακόμα μία φορά όταν ακούμε τη φωνή της κας Θαλασσινού στο δημοτικό συμβούλιο να κατηγορεί το δήμαρχο ή τους δημοτικούς συμβούλους της συμπολίτευσης ότι οι διαδικασίες που ακολουθούν δεν είναι δημοκρατικές. Προσπαθώντας να πείσει το δημοτικό συμβούλιο, έχασε μέλη της παράταξης της…

Και όπως δείχνουν τα πράγματα, και πρεσβεύουν και πολλοί από τους δημότες, μάλλον έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για την ίδια, στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης!

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΉ ΠΑΡΆΤΑΞΗ «ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»

Σε συνεχεία της επιστολής που σας είχαμε αποστείλει και στην οποία ζητούσαμε έγγραφες εξηγήσεις για την στάση που τήρησε η παράταξη στο δημοτικό συμβούλιο της 16ης Οκτωβρίου 2020, και βέβαια είναι σαφές ότι οι εξηγήσεις που ζητήθηκαν δεν αφορούν τόσο την ορθότητα ή μη της στάσης που τηρήθηκε, αλλά αφορούν την διαδικασία που ακολουθήθηκε για να ληφθεί η απόφαση αυτή.

Επειδή δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, αλλά σε άλλες θέσεις που παίρνει η παράταξη είτε στο Δημοτικό Συμβούλιο, είτε και στις δημόσιες εμφανίσεις που αφορούν θέματα της τοπικής κοινωνίας δεν συζητούνται στην παράταξη για να είναι αποτέλεσμα μιας συλλογικής διαδικασίας.

Συνεπώς κάτω από αυτές τις συνθήκες και επειδή η επιστολή αυτή δεν απαντήθηκε ποτέ, επιμένοντας στην ίδια αδιαφανή τακτική θα θέλαμε να δηλώσουμε την παραίτηση μας από μέλη της παράταξης «δήμος για όλους».

Οι λόγοι της παραίτησής μας είναι σαφώς πολιτικοί γιατί ως σύγχρονοι ευρωπαίοι πολίτες που σέβονται τις δημοκρατικές αξίες και αρχές, ως μέλη της ανανεωτικής αριστεράς και της προοδευτικής παράταξης όπως εκφράζεται σήμερα από τον ΣΥΡΙΖΑ στον οποίο ανήκουμε, επειδή πιστεύουμε στις συλλογικές διαδικασίες και την λήψη των αποφάσεων στα πλαίσια ενός δημοκρατικού διαλόγου και της ανταλλαγής απόψεων ιδίως σε σημαντικά τοπικά ζητήματα.

Επειδή πιστεύουμε στην διαβούλευση και τις δημοκρατικές διαδικασίες αξιακά.

Επειδή ή ενός ανδρός ή μιας γυναικός αρχή ,η αυτονόμηση από κάθε συλλογική διαδικασία δεν μας εκφράζει ως μέλη της αριστεράς.

Επειδή θεωρούμε ότι η παρουσία μας στην παράταξη είναι τελείως διακοσμητική.

Δηλώνουμε ότι δεν επιθυμούμε στο εξής να αποτελούμε μέλη της παράταξης.

Σίμωση Γεωργία

Μαρούλης Παναγιώτης

Σελίδα 29 από 167

Το Evia Kosmos στο Facebook

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ...

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Κύλιση στην Αρχή
Eviakosmos.gr Designed By HarisPap Istodimiourgies.gr