100 Χρονια από την Ελευση του Οσιου Ιωαννη του Ρωσσου στην Ευβοια

Τελευταία Νέα

Την έντονη αντίδραση του Επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης του Δήμου Χαλκιδέων Γιώργου Σπύρου προκάλεσε η κίνηση της δημάρχου να φέρει 4η τροποποίηση προυπολογισμού προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο κ. Σπύρου σχολίασε: «Σας το είχαμε πει στην συζήτηση για τον προυπολογισμό: “ Οδηγείτε το δήμο Χαλκιδέων σε ναυάγιο. Τώρα φέρνετε κυρία Βάκα την τεταρτη τροποποίηση  και περικόπτετε 44 κωδικούς εξόδων για να βρείτε 770.000 €, για να μπορέσετε να πληρώσετε χρωστούμενα από τη μεταφορά των σκουπιδιών από τη Χαλκίδα στην Ιστιαία. Ξέρουμε όλοι ότι δεν φτάνουν!
Μέσα στο 2024 θα το ξανακάνετε και θα το ξανακάνετε και πάλι θα χρωστάτε. Εμείς στο δημοτικό συμβούλιο σας δώσαμε τις λύσεις. Απορούμε γιατί δεν θέλετε να ακούσετε…..»Του δημοσιογράφου Κων/νου Σ. Μαργαρίτη

Οι πολίτες νιώθουν ανασφαλείς από τις πληροφορίες για παρακολουθήσεις. Αναμένουν εξηγήσεις από τις κυβερνήσεις τους, αλλά κάτι τέτοιο δεν κατέστη εφικτό ακόμη. Υπάρχουν κενά που δεν έχουν καλυφθεί, με αποτέλεσμα η αγωνία και η ανησυχία να αυξάνονται.

Οι ευρωεκλογές του Ιουνίου θα έπρεπε να έχουν στην ατζέντα τους την κυβερνοασφάλεια.

Τα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα δεν συνεργάζονται και το πρόβλημα αποκτά μεγαλύτερες διαστάσεις.

Η πολεμική σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας έχει ανοίξει πολλά μέτωπα και θα κληθούν τα αρμόδια όργανα να τα διαχειριστούν. Τα δεδομένα έχουν αλλάξει και οι επιθέσεις στο διαδίκτυο πολλαπλασιάστηκαν. Οι πολίτες νιώθουν φόβο και εξετάζουν όλες τις ειδήσεις από πολλές πλευρές.

Ο αριθμός των κυβερνοεπιθέσεων στα όργανα της ΕΕ σημειώνει ραγδαία αύξηση. Ο βαθμός ετοιμότητας των οργάνων αυτών στον τομέα της κυβερνοασφάλειας ποικίλλει και συνολικά δεν είναι ανάλογος των εντεινόμενων απειλών. Δεδομένης της ισχυρής αλληλοσύνδεσής τους, υπάρχει το ενδεχόμενο οι αδυναμίες του ενός να εκθέσουν τα άλλα σε απειλές κατά της ασφάλειάς τους. Αυτό είναι το συμπέρασμα ειδικής έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία εξετάζει τον βαθμό ετοιμότητας των φορέων διακυβέρνησης της ΕΕ κατά των κυβερνοαπειλών. Οι ελεγκτές συνιστούν τη θέσπιση δεσμευτικών κανόνων για την κυβερνοασφάλεια και την αύξηση των πόρων που διατίθενται στην ομάδα αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών στην πληροφορική (CERT-ΕΕ). Επίσης, σύμφωνα με τους ελεγκτές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να προωθήσει την περαιτέρω συνεργασία μεταξύ των ενωσιακών οργάνων, ενώ η CERT-ΕΕ και ο οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κυβερνοασφάλεια πρέπει να αυξήσουν την εστίασή τους σε αυτά που διαθέτουν μικρότερη πείρα στη διαχείριση της κυβερνοασφάλειας.

Τα σημαντικά περιστατικά κυβερνοασφάλειας στα διάφορα όργανα της ΕΕ υπερδεκαπλασιάστηκαν μεταξύ 2018 και 2021· η τηλεργασία αύξησε σημαντικά τον αριθμό των δυνητικών σημείων πρόσβασης για τους επιτιθέμενους. Τα σημαντικά περιστατικά προκαλούνται κατά κανόνα από πολύπλοκες κυβερνοεπιθέσεις, που συνήθως προϋποθέτουν τη χρήση νέων μεθόδων και τεχνολογιών και μπορεί να χρειαστούν εβδομάδες, αν όχι μήνες, για τη διερεύνησή τους και την ανάκαμψη από αυτά. Ενδεικτικό παράδειγμα ήταν η κυβερνοεπίθεση στον ευρωπαϊκό οργανισμό φαρμάκων, όταν διέρρευσαν ευαίσθητα δεδομένα, τα οποία παραποιήθηκαν έτσι ώστε να υπονομευθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στα εμβόλια.

«Τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ αποτελούν ελκυστικούς στόχους για δυνητικούς επιτιθέμενους, ιδίως για ομάδες που είναι ικανές να εκτελούν εξαιρετικά εξελιγμένες αόρατες επιθέσεις στο πλαίσιο κυβερνοκατασκοπείας ή για άλλους κακόβουλους σκοπούς», δήλωσε η κα Bettina Jakobsen, μέλος του ΕΕΣ και επικεφαλής του ελέγχου. «Επιθέσεις αυτού του είδους μπορεί να έχουν σημαντικές πολιτικές προεκτάσεις, να βλάψουν τη συνολική φήμη της ΕΕ και να υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη στους θεσμούς της. Η ΕΕ πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της για την προστασία των οργανισμών της.»

Κύρια διαπίστωση των ελεγκτών ήταν ότι δεν είναι πάντοτε επαρκής η προστασία των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ από κυβερνοαπειλές. Η κυβερνοασφάλεια δεν προσεγγίζεται με συνέπεια, δεν εφαρμόζονται πάντοτε συναφείς βασικές δικλίδες και ορθές πρακτικές, ενώ δεν παρέχεται συστηματικά σχετική επιμόρφωση. Οι πόροι που διατίθενται για την κυβερνοασφάλεια ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό, καθώς διαπιστώθηκε ότι ορισμένα όργανα δαπανούν πολύ λιγότερο σε σχέση με άλλα παρόμοιου μεγέθους. Μολονότι οι διαφορές στα επίπεδα κυβερνοασφάλειας θα μπορούσαν θεωρητικά να δικαιολογηθούν από τα διαφορετικά προφίλ κινδύνου κάθε οργανισμού και τα ποικίλα επίπεδα ευαισθησίας των δεδομένων που αυτοί χειρίζονται, οι ελεγκτές τονίζουν ότι οι αδυναμίες στον τομέα της κυβερνοασφάλειας ενός ενωσιακού οργάνου μπορούν να εκθέσουν σε κυβερνοαπειλές σειρά άλλων (τα όργανα της ΕΕ όχι μόνο αλληλοσυνδέονται, αλλά συχνά υπάρχει σύνδεση και με δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς στα κράτη μέλη).

Η ομάδα αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών στην πληροφορική (CCERT-ΕΕ) και ο οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κυβερνοασφάλεια (ENISA) αποτελούν τις δύο βασικές οντότητες που είναι επιφορτισμένες με την παροχή υποστήριξης σε θέματα κυβερνοασφάλειας. Ωστόσο, δεν κατάφεραν να παράσχουν στα όργανα της ΕΕ όλη τη στήριξη που αυτά χρειάζονται, λόγω των περιορισμένων πόρων ή του γεγονότος ότι είχαν προτεραιότητα άλλοι τομείς. Σύμφωνα με τους ελεγκτές, αδυναμίες παρουσιάζει επίσης η ανταλλαγή πληροφοριών: παραδείγματος χάριν, δεν προβαίνουν όλα τα όργανα της ΕΕ στην έγκαιρη κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με τα τρωτά σημεία και τα σημαντικά περιστατικά κυβερνοασφάλειας που έχουν πλήξει τα ίδια και ενδέχεται να πλήξουν και άλλα.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει θεσπιστεί νομικό πλαίσιο για την ασφάλεια των πληροφοριών και την κυβερνοασφάλεια στα θεσμικά και λοιπά όργανα και στους οργανισμούς της ΕΕ, καθώς αυτά δεν υπόκεινται στην ευρύτερη νομοθεσία της ΕΕ για την κυβερνοασφάλεια, την οδηγία NIS του 2016, ούτε στην προτεινόμενη αναθεώρησή της, την οδηγία NIS2. Επίσης, δεν υπάρχουν ολοκληρωμένες πληροφορίες σχετικά με τα ποσά που αυτά δαπανούν για την κυβερνοασφάλεια.

Η ΕΕ πρότεινε επίσης τη θέσπιση νέας νομικής βάσης για τη CERT-ΕΕ, με σκοπό την ενίσχυση της εντολής και της χρηματοδότησης της. Απαιτούνται τολμηρές αποφάσεις που θα δίνουν λύσεις στα προβλήματα. Υπάρχει μεγάλο περιθώριο βελτίωσης. Τα κράτη-μέλη της ΕΕ καλούνται να λειτουργήσουν με γρήγορα αντανακλαστικά και να προστατέψουν τους πολίτες τους.

Γνωστοποιείται ότι και εφέτος, η Ιερά Μητρόπολη Χαλκίδος, προσευχόμενη ιδιαιτέρως για τους υποψηφίους των Πανελληνίων Εξετάσεων, ώστε να ενισχυθούν σ’ αυτόν τον σημαντικό αγώνα της ζωής τους, προσκαλεί τα παιδιά της στις Θείες Λειτουργίες, που θα τελεσθούν την Παρασκευή 24 Μαΐου 2024, κατά τόπους, όπως παρακάτω αναφέρεται:

1.               Στον Ιερό Ναό Τριών Ιεραρχών Σκιάθου και ώρα 8μ.μ., για τα παιδιά της Αρχιερατικής Περιφερείας Σκιάθου.

2.               Στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Σκοπέλου και ώρα 8μ.μ., για τα παιδιά της Αρχιερατικής Περιφερείας Σκοπέλου.

3.               Στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Αλοννήσου και ώρα 8μ.μ., για τα παιδιά της Νήσου Αλοννήσου.

4.               Στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ιστιαίας και ώρα 8μ.μ., για τα παιδιά της Πόλεως  Ιστιαίας και των περιχώρων.

5.               Στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Γουβών και ώρα 8μ.μ., για τα παιδιά των Ενοριών Γουβών, Βασιλικών, Ελληνικών, Αρτεμησίου, Ασμηνίου, Αγδινών, Αγριοβοτάνου.

6.               Στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Λουτρών Αιδηψού και ώρα 8μ.μ., για τα παιδιά της Αρχιερατικής Περιφερείας Αιδηψού.

7.               Στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Μαντουδίου και ώρα 8μ.μ., για τα παιδιά των Αρχιερατικών Περιφερειών Κηρέως και Νηλέως.

8.               Στον Ιερό Ναό Γενεθλίου της Θεοτόκου Λίμνης και ώρα 8μ.μ., για τα παιδιά της Αρχιερατικής Περιφερείας Αιγαίων.

9.               Στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Ψαχνών και ώρα 8μ.μ., για τα παιδιά των Αρχιερατικών Περιφερειών Μεσσαπίων και Διρφύων.

10.            Στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Ερετρίας και ώρα 8μ.μ., για τα παιδιά των Ενοριών Ερετρίας και Μαλακώντα.

11.            Στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Αμαρύνθου και ώρα 8μ.μ., για τα παιδιά της Πόλεως Αμαρύνθου και των περιχώρων.

12.            Στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Χαλκίδος και ώρα 9μ.μ., για τα παιδιά της Πόλεως Χαλκίδος.

Η παρουσία μας και η προσευχή μας στη Θεία Λειτουργία, στο Μυστήριο που τελείται για να ζήσει και να σωθεί ολόκληρος ο κόσμος, είναι ό,τι πιο δυνατό μπορούμε να κάνουμε, οι άνθρωποι, για να εκφράσουμε την εμπιστοσύνη και την ευχαριστία μας στον Τριαδικό Θεό και η συμμετοχή μας, μετά φόβου Θεού, Πίστεως και αγάπης στο Άγιο Σώμα και στο Άγιο Αίμα του Χριστού μας κάνει μετόχους αυτής της σωτηρίας, που Εκείνος απεργάζεται για όλο τον κόσμο.

Ας συναντηθούμε, λοιπόν, όλοι σε αυτές τις Θείες Λειτουργίες και ας ενώσουμε τις προσευχές μας στον Χριστό, για τα παιδιά, τα οποία αποτελούν την ελπίδα και τη χαρά μας.

Στην Κύμη θα συνεδριάσει το Σάββατο στις 11 το πρωί, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα θέματα που θα συζητηθούν αφορούν το Δήμο Κύμης –Αλιβερίου. Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στο ξενοδοχείο KYMI-PALACE.

Ο υπεύθυνος για τις Ευρωεκλογές στην Εύβοια, Μπάμπης Μανιάτης με μέλη της ΔΕΕΠ Εύβοιας ανάμεσα τους και ο Αντιπρόεδρος της ΔΕΕΠ Κώστας Γιαμαρέλος ξεκίνησαν την σημερινή τους περιοδεία ενόψει των ευρωεκλογών από τα Στύρα οπου και τους περίμενε ο δήμαρχος Καρύστου Λευτερης Ραβιόλος. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα επισκεφθούν την Κάρυστο, την Κύμη, το Αλιβέρι και το απόγευμα τελευταίος σταθμός η Ερέτρια.

«Ο νεκροτόμος ειδοποίησε τον ιατροδικαστή ότι μάλλον κάτι παρέλειψε. Είναι αδιανόητα πράγματα αυτά», καταγγέλλει ο δικηγόρος της κόρης του θύματος. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία της 63χρονης στη Χαλκίδα.

Η γυναίκα που εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της, την περασμένη Παρασκευή, έφερε 5 μαχαιριές στον αυχένα, με τις Αρχές να εκτιμούν ότι τη σκότωσαν για να τη ληστέψουν.

Οι αρχές δεν αποκλείουν την πιθανότητα ο δράστης να είναι από τον στενό συγγενικό κύκλο της 63χρονης

Η γυναίκα είχε κινητικά προβλήματα και αρχικά θεωρήθηκε πως ο θάνατός της, προήλθε από πέσιμο από τις σκάλες. Ωστόσο, την Δευτέρα η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε πως η γυναίκα έφερε πέντε τραύματα στον αυχένα από μαχαίρι.

Έλειπαν 7.000 ευρώ

Οι Αρχές δεν αποκλείουν την πιθανότητα ο δράστης να είναι συγγενής της 63χρονη που τη σκότωσε για να τη ληστέψει καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, από το σπίτι του θύματος λείπει το ποσό των 7.000 ευρώ.

Η 63χρονγη είχε στο σπίτι της έναν σκύλο και όταν έφρασαν τα τηλεοπτικά συνεργεία στο σημείο, το σκυλί άρχισε να γαβγίζει έντονα, όπως μεταδίδει το MEGA. Ωστόσο την Παρασκευή που έγινε το έγκλημα το εν λόγω σκυλί δεν αντέδρασε καθόλου. Oι γείτονες δεν άκουσαν καμία φασαρία ή θόρυβο που να τους κινήσει υποψίες.

Οι Αρχές εκτιμούν με αυτό το στοιχείο ότι για να μην γαβγίζει ο σκύλος τότε πιθανότατα ο δράστης να είναι από τον στενό συγγενικό κύκλο της 63χρονης.

Επίσης δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης.

«Ο νεκροτόμος ειδοποίησε τον ιατροδικαστή ότι μάλλον κάτι παρέλειψε»

Δριμύ κατηγορώ στον ιατροδικαστή, εξαπολύει στο μεταξύ ο δικηγόρος της κόρης του θύματος, Αθανάσιος Τάρτης:

«Είμαι 34 χρόνια δικηγόρος, δεν έχω συναντήσει ποτέ περίπτωση στην οποία ο ιατροδικαστής να επισκοπεί μακροσκοπικά το θύμα και να μη διαπιστώνει ο ίδιος, πέντε μαχαιριές. Ο νεκροτόμος ειδοποίησε τον ιατροδικαστή ότι μάλλον κάτι παρέλειψε. Είναι αδιανόητα πράγματα αυτά. (…)

Η πρώτη αιτία που δόθηκε στους αστυνομικούς είναι αιτία θανάτου από πτώση, αυτό είπε ο ιατροδικαστής. Διαπιστώθηκε στην πορεία ότι το θύμα έφερε πέντε μαχαιριές και ένα δωμάτιο, αυτό της εντολέως μου, είχε ανακατευτεί, από το οποίο είχε αφαιρεθεί και το χρηματικό ποσό. Αφαιρέθηκαν 7.000 τα οποία ανήκαν στην εντολέα μου».

Σύμφωνα με τον κ. Τάρτη, είναι πιθανόν ο δράστης ή οι δράστες να γνώριζαν ότι υπήρχαν χρήματα στο σπίτι, γι’ αυτό και έψαξαν μόνο το συγκεκριμένο δωμάτιο. «Δεν υπήρχε κίνδυνος για τον οποιονδήποτε άγνωστο δράστη από το θύμα. Είχε τεράστιο πρόβλημα κίνησης», συμπλήρωσε.

«Ο ιατροδικαστής δεν απέκλεισε ποτέ την εγκληματική ενέργεια», υποστηρίζει η Δημογλίδου

Από την πλευρά της η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε:

«Όταν έφτασε η αστυνομία στο σημείο και βρέθηκε η γυναίκα, η πρώτη εικόνα ήταν ότι κατέληξε από πτώση. Βρέθηκε σε μια λίμνη αίματος, κάτι που δεν το συναντάμε πολύ συχνά, και ούτε οι αστυνομικοί που βρέθηκαν στο σημείο μπόρεσαν να διαπιστώσουν ότι έφερε τραύματα στον αυχένα από κάποιο αιχμηρό αντικείμενο, ήταν δύσκολο».

«Στην έρευνα που έγινε εντός της οικίας, κάποια δωμάτια ήταν αναστατωμένα, οπότε δεν αποκλείστηκε ποτέ και το ενδεχόμενο της ληστείας. (…) Δεν έχουμε αιτία θανάτου ακόμα, αν έχει προκληθεί από το αιχμηρό αντικείμενο ή από την πτώση. (…) Ο ιατροδικαστής δεν απέκλεισε ποτέ την εγκληματική ενέργεια, δε μας είπε ποτέ ότι πρόκειται για ατύχημα», συμπληρώνει.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται προκειμένου να εντοπιστεί και το όπλο του εγκλήματος.

Πηγή: in.gr

Μέσα στην αναστάσιμη και χαρμόσυνη περίοδο της λαμπροφόρου Αναστάσεως του Χριστού εορτάσθηκε η ετήσια εορτή της Παναγίας Παραβουνιώτισσας στον φερώνυμο Ενοριακό Ιερό Ναό στην Ερέτρια, όπου φυλάσσεται η Θεομητορική Εικόνα της, την οποία, μετά την Μικρασιάτικη καταστροφή οι πρόσφυγες της νήσου Μαρμαρά, εκ του χωρίου της Γαλλιμής, εκόμισαν στην πόλη της Ερέτριας και η ανάμνηση αυτού τού γεγονότος τιμάται με ιδιαίτερη λαμπρότητα κάθε χρόνο το 2ήμερο της Κυριακής και Δευτέρας του Θωμά.

Την παραμονή της εορτής, Κυριακή του Θωμά 12 Μαΐου 2023, το εσπέρας, τελέσθηκε ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, προεξάρχοντος του Αρχιγραμματέως της Ι. Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος αρχιμ. Ιωάννου Καραμούζη, με τη συμμετοχή και άλλων Κληρικών της περιοχής.

Τον θείο λόγο κήρυξε ο π. Ιωάννης και μπορείτε να παρακολουθήσετε το κήρυγμά του επιλέγοντας τον σύνδεσμο: Κήρυγμα από Αρχιμανδρίτη Ιωάννη Καραμούζη Αρχιγραμματεύς της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας Ελλάδος

 

Μετά τον Εσπερινό, ακολούθησε η λιτανεία της ιεράς εικόνος, την οποία πλαισίωσαν τα παιδιά των Κατηχητικών Σχολείων της Ενορίας.

Τη Δευτέρα 13 Μαΐου ε.έ. ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος μετέβη στην εορτάζουσα Ενορία, όπου χοροστάτησε στον Όρθρο και προεξήρχε στη Θεία Λειτουργία, συμπαραστατούμενος από Κληρικούς εκ Χαλκίδος, Ερετρίας και Αμαρύνθου.

Κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος κ. Χρυσόστομος χειροθέτησε Αναγνώστη το μαθητή Γ΄ Γυμνασίου Συμεών Ραμαντανάκη, υιό του εφημερίου της Ενορίας π. Χαραλάμπους και τον συμβούλευσε να καλλιεργείται, εκτός από την μελέτη των ιερών κειμένων, και στην αγάπη προς τον Θεό, όπως διδάσκει ο προστάτης Άγιός του Συμεών ο νέος Θεολόγος.

Ο Σεβασμιώτατος στο κήρυγμά του, με αφορμή την αναγνωσθείσα ευαγγελική περικοπή της παρουσίας του Χριστού στον γάμο της Κανά μαζί με την Μητέρα Του και τους μαθητές Του, αναφέρθηκε στη μητρότητα, ως προτέρημα της γυναικείας φύσης, το οποίο θα πρέπει να γίνεται σεβαστό και να υποστηρίζεται από τις κοινωνικές δυνάμεις. Επίσης, επαίνεσε τον Εφημέριο της Ενορίας, Πρωτοπρεσβ. Χαράλαμπο Ραμαντανάκη, ο οποίος εκτός από πολύτεκνη κατ’ οίκον εκκλησία, έχει και μεγάλη πνευματική οικογένεια και αυτό φαίνεται από την παρουσία πολλών νέων παιδιών στα Κατηχητικά, στο Αναλόγιο και στο Ιερό Βήμα, πράγμα ζητούμενο για την εποχή μας.

Αυτά τα παιδιά, μάλιστα, αγόρια και κορίτσια, προσέφεραν στον Σεβασμιώτατο, ως δώρο, ένα ιερό Ευαγγέλιο και χειροτεχνίες τους.

Η Ενορία της Παναγίας Παραβουνιώτισσας, δημιουργήθηκε στην Ερέτρια το 1999 με τον μικρό Ναό της Παναγίας. Στις 12 Απριλίου 2010, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος έβαλε το θεμέλιο λίθο για την ανέγερση ενός νέου, μεγάλου Ιερού Ναού, ο οποίος, με την φροντίδα του καλού Εφημερίου της Ενορίας, π. Χαραλάμπους Ραμαντανάκη, των μελών του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, των συνεργατών της Ενορίας και όλων των Ενοριτών, βρίσκεται υπό αποπεράτωση και πλέον έχει την απαραίτητη καλλιμάρμαρη Αγία Τράπεζα ενώ η Ενορία προσφέρει και πλούσιο ποιμαντικό, νεανικό και φιλανθρωπικό έργο.

IMX 13.5.2024 001

IMX 13.5.2024 004

IMX 13.5.2024 005

IMX 13.5.2024 015

IMX 13.5.2024 006

IMX 13.5.2024 007

IMX 13.5.2024 009

IMX 13.5.2024 011

IMX 13.5.2024 012

IMX 13.5.2024 013

IMX 13.5.2024 014

IMX 13.5.2024 016

ωτογραφίες: Δημήτριος Πετρογιάννης, Ηρακλής Κοκκάλας)

Τρεις μέρες μετα την άφιξη του Royal Clipper στη Λιναριά, σειρα ειχε το Star Clipper. Το Star Clipper είναι ένα "barquentine" τεσσάρων ιστών που κατασκευάστηκε ως κρουαζιερόπλοιο και λειτουργεί από την Star Clippers Ltd της Σουηδίας. (Το "barquentine" ειναι ιστιοφόρο τριών ή περισσότερων ιστών που έχει εμπρός και πίσω πανιά σε όλα εκτός από τον μπροστινό ιστό (προπύργιο), ο οποίος είναι τετράγωνος αρματωμένος. Λόγω της μείωσης των τετράγωνων πανιών, απαιτούσε λιγότερα μέλη πληρώματος και ήταν δημοφιλές στον Ειρηνικό μετά την εισαγωγή του, περίπου το 1830). Το αρχικό του όνομα ηταν Flying Clipper, το πολυτελές σκάφος σχεδιάστηκε από τον Πολωνό ναυτικό αρχιτέκτονα Zygmunt Choreń , για την Star Clippers Ltd. της Σουηδίας, και κατασκευάστηκε από το ναυπηγείο Brodosplit στο Σπλιτ της Κροατίας. Είναι το πρώτο Clipper ship σε αυτή την κατηγορία. Εχει μήκος 111,57 μ πλάτος 15,14 και μπορεί να φιλοξενίσει 170 επιβάτες.

428349457 10233396960008306 2769738917168599105 n

443714236 10233396959808301 8751458351955515549 n

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας –Π. Ε Εύβοιας και η Ιερά Μητρόπολη Χαλκίδος, Ιστιαίας και Β. Σποράδων, σας προσκαλούν στην εκδήλωση για τα 100 χρόνια από την έλευση του Ιερού Σκηνώματος του Οσίου Ιωάννου του Ρώσσου από την Καππαδοκία στην Εύβοια που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Μάϊου στις 7 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο της Π.Ε Εύβοιας.

Πιστοποιημένο Παιδιατρικό σεμινάριο Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης με χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή BLS/AED για Παιδιά και Βρέφη του Ευρωπαϊκού Φορέα ERC 26/05/2024

ημέρα Κυριακή

Τόπος διεξαγωγής

Δημαρχείο Νέας Αρτάκης Χαλκίδος ( Κωνσταντινουπόλεως 80)

Και ώρα 10:00πμ έως 16:00μμ

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Tο εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Βασική Υποστήριξη της Ζωής σε Παιδιά και Βρέφη με Χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή” απευθύνεται σε όλους όσους επιθυμούν να εκπαιδευτούν και στο Παιδιατρικό πρωτόκολλό.

Και ειδικότερα για όσους επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς

Δηλώσεις συμμετοχής και για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο ( 6975687915 )

Σελίδα 10 από 1013

Το Evia Kosmos στο Facebook

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ...

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Κύλιση στην Αρχή
Eviakosmos.gr Designed By HarisPap Istodimiourgies.gr