100 Χρονια από την Ελευση του Οσιου Ιωαννη του Ρωσσου στην Ευβοια

Τελευταία Νέα

Συνεδριάζει την Πέμπτη το Δ.Σ Χαλκιδέων

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκιδέων θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 9 Μαρτίου 2023 και ώρα 19:00, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα της Φαρμακίδου 15, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 177 και 84 του Ν. 4635/2019 και σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

  1. 1.Περί έγκρισης πρακτικού για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 119/2022 Σύμβασης που αφορά τις Υπηρεσίες μεταφοράς σύμμεικτων απορριμμάτων του Δήμου Χαλκιδέων στο Χ.Υ.Τ.Α. Τρικάλων, σύμφωνα με την περ. ε’ παρ. 1 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016.
  2. 2.Περί ορισμού εκπροσώπου για τη συγκρότηση Α΄/βάθμιων Συμβουλίων Επιθεώρησης Θεάτρων Κινηματογράφων Π.Ε. Ευβοίας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μπάκας - Αντιδήμαρχος

  1. 3.Περί πρόσληψης προσωπικού μέσω του προγράμματος επιχορήγησης από την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ - πρώην ΟΑΕΔ), για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών.
  2. 4.Περί ορισμού δύο (2) Δημοτικών συμβούλων και ενός (1) φορολογούμενου δημότη για την Συμβιβαστική Επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών.
  3. 5.Περί διαγραφής βεβαιωμένου χρηματικού ποσού από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου , €314,99 πλέον προσαυξήσεων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εισηγητής: κ. Βασίλειος Γουρνής - Αντιδήμαρχος

  1. 6.Περί έκδοσης απόφασης, για την υποβολή αιτήματος στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής ΥΠΕΣ τροποποίησης της πρότασης χρηματοδότησης, εξ΄ αιτίας αύξησης του ποσού της σύμβασης λόγω αναθεώρησης και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, του έργου: «Aποκατάσταση, ανάδειξη, ανάπτυξη και λειτουργική επανένταξη της Δημοτικής αγοράς Χαλκίδας».
  2. 7.Περί παράτασης της συμβατικής προθεσμίας   του έργου «Ανέγερση Μουσικού Σχολείου Χαλκίδας στο Ο.Τ. 69Α της Νέας Αρτάκης (Δήμου Χαλκιδέων)».
  3. 8.Περί έγκρισης 2ου Α.Π.Ε. και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ανέγερση Μουσικού Σχολείου Χαλκίδας στο Ο.Τ. 69Α της Νέας Αρτάκης (Δήμου Χαλκιδέων)».
  4. 9.Περί έγκρισης 2ου Α.Π.Ε. (Τελικού -Τακτοποιητικού) του έργου : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΑΥΛΙΔΑΣ».

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 07 Μαρτίου 2023 12:11

Το Evia Kosmos στο Facebook

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ...

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Κύλιση στην Αρχή
Eviakosmos.gr Designed By HarisPap Istodimiourgies.gr