bannernew6

Τελευταία Νέα

Ο ΔΟΑΠΠΕΧ ενημερώνει τους χρήστες των Δημοτικών Αθλητικών εγκαταστάσεων σε σχέση με τα περιοριστικά μέτρα που ισχύουν από 25/10/2021 έως 08/11/2021, με βάση την ισχύουσα ΚΥΑ (ΦΕΚ 4919 Β’/ 24/10/2021 και το υγειονομικό πρωτόκολλο της υγειονομικής επιτροπής της ΓΓΑ της 25/10/2021, ισχύουν τα εξής παρακάτω μέτρα:

 1. Επιτρέπεται η χρήση των οργανωμένων αθλητικών εγκαταστάσεων (ανοικτών και κλειστών) για άθληση(ελεύθερη και οργανωμένη) από αθλούμενους πολίτες σε ομαδικά και ατομικά αθλήματα .

Για τη χρήση είναι απαραίτητη η επίδειξη εβδομαδιαίου τεστ αντιγόνου (PCR ή rapid test) από τους αθλούμενους πολίτες (18 ετών και άνω), με εξαίρεση όσους προσκομίζουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης (εκδίδεται 30 ημέρες μετά τον πρώτο θετικό έλεγχο και ισχύει έως 180 ημέρες μετά τη νόσηση)

 • Οιαθλούμενοι έωςκαι17ετώναρκεί ναεπιδεικνύουνβεβαίωση αρνητικούαποτελέσματος

self test.

 • Παιδιάμέχρικαι4ετώναπαλλάσσονταιαπότατεστγιαcovid19.

 1. Επιτρέπεται η χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων (ανοικτών και κλειστών) για προπονήσεις αθλητώνσωματείωνατομικώνκαιομαδικώναθλημάτων.

Το πρόγραμμα ελέγχων των αθλητών και των προπονητών για COVID-19 καθορίζεται στον Πίνακα 1 Επίπεδο επικινδυνότητας και πρόγραμμα ελέγχων ανά άθλημα . Τα σωματεία θα πρέπει :

Α) Να προσκομίζουν την κατάσταση των αθλητών τους στην αθλητική εγκατάσταση με τα ωράρια προπόνησης.

Β) Σε περίπτωση κρούσματος να ενημερώνουν άμεσα την αθλητική εγκατάσταση και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού στο Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αποστολή των ανωτέρω στοιχείων αποτελεί προϋπόθεση για τη συνέχιση της αθλητικής δραστηριότητας για τα συγκεκριμένα σωματεία και ομοσπονδίες με βάση και την απόφαση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων στη συνεδρίαση της 22/09/2021.

 1. Ηχρήσητωνκολυμβητηρίων(ανοικτώνκαικλειστών)γίνεται σύμφωνα με τις κατωτέρω διαδικασίες:
 • Προϋπόθεσηχρήσηςτωνκολυμβητηρίωναπόαθλητές,είναιηδιενέργειατεσταντιγόνουγια COVID-19 (σύμφωναμετονΠίνακα1).
 • Προϋπόθεση χρήσης των κολυμβητηρίων από αθλούμενους πολίτες 18 ετών και άνω, είναι ηδιενέργεια εβδομαδιαίου τεστ αντιγόνου για COVID-19 (PCR ή rapid test). Οι αθλούμενοι μέχρικαι17 ετώνμπορούνναεπιδεικνύουνβεβαίωσηαρνητικούαποτελέσματοςselftest.
 • Εξαιρούνταιαπότονπροληπτικόέλεγχομετεστγιαcovid19 (PCR,rapid,selftest)όσοιδιαθέτουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης (εκδίδεται 30 ημέρες μετάτονπρώτοθετικόέλεγχοκαιισχύειεώς180ημέρεςμετάτηνόσηση).
 • ΣτηνπερίπτωσητηςθεραπευτικήςκολύμβησηςαπόΑμεΑ,ταΑμεΑεξαιρούνταιαπότηνδιενέργειαπροληπτικούελέγχουγιαcovid

Τα σωματεία θα πρέπει:

Α) Να προσκομίζουν μια φορά την εβδομάδα στο κολυμβητήριο τα αποτελέσματα των τεστ

COVID-19 για τους αθλητές που συμμετέχουν στις προπονήσεις.

Β) Να προσκομίζουν την κατάσταση των αθλητών τους στο κολυμβητήριο με τα ωράρια προπόνησης.

Γ) Σε περίπτωση κρούσματος να ενημερώνουν άμεσα την αθλητική εγκατάσταση και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού στο covid19@gga.gov.gr

Οι αθλούμενοι πολίτες :

Α) 18 ετών και άνω θα πρέπει να επιδεικνύουν στην εγκατάσταση μια φορά την εβδομάδα αρνητικό αποτέλεσμα test COVID-19 (PCR ή rapid test).

Β) Παιδιά 5-17 ετών θα πρέπει να επιδεικνύουν βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος self test.

Γ) Παιδιά μέχρι και 4 ετών απαλλάσσονται από το testing.

4) Επιτρέπεται η χρήση αποδυτηρίων (από αθλητές και αθλούμενους) στις οργανωμένες αθλητικές εγκαταστάσεις, σε προπονήσεις με τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 • παρουσίαενόςατόμουανά2τ.μ.εντόςτωναποδυτηρίων,με ταυτόχρονηαπόσταση1,5μέτρου.
  • Χρήσητουπενήντατοιςεκατό(50%)τηςδυναμικότηταςτωνκαταιονιστήρων(ντους).
  • αυστηρήτήρησηόλωντωνκανόνωνΔημόσιαςΥγείας.

Για παιδιά προσχολικής ηλικίας επιτρέπεται η είσοδος γονέων στα αποδυτήρια

με υποχρεωτική    χρήση μάσκας.

 1. Επιτρέπεταιη λειτουργίαακαδημιώνγιαόλες τις ηλικίες παιδιών (ανήλικοι αθλούμενοι,δηλαδή χωρίς δελτίο αθλητή)σε γκρουπ έως 10 παιδιών. Επιτρέπεται το ομαδικό παιχνίδισε ανοικτές και κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις. Οι οδηγίες λειτουργίας των ακαδημιώνβρίσκονταιαναρτημένεςστηνιστοσελίδα:

https://gga.gov.gr/component/content/article/278-covid/2981-covid19-sports.

Οι ανήλικοι αθλούμενοι θα πρέπει να υποβάλλονται σε ένα self test ανά εβδομάδα παρουσία του Υπεύθυνου covid19 της ομάδας ή του προπονητή

 1. Σε φιλικούς αγώνες με προπονητικό χαρακτήρα, που διενεργούνται χωρίς άδεια τέλεσης αγώνακαι χωρίς την παρουσία παρατηρητή/αλυτάρχη, εφαρμόζονται οι προϋποθέσεις εισόδου θεατώνσεπροπονήσεις.

7) Επιτρέπεται η παρουσία θεατών στις εξέδρες σε προπονήσεις ατομικών και ομαδικών ερασιτεχνικών αθλημάτων σε ανοικτές αθλητικές εγκαταστάσεις με τις εξής προϋποθέσεις

α) να είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο.

β) να φορούν υποχρεωτικά μάσκα καθ’όλη τη διάρκεια παραμονής στις εξέδρες,

γ) με τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων [ένα (1) άτομο ανά 2 τ.μ.]. δ) να μην υπερβαίνει η πληρότητα της χωρητικότητας των εξεδρών το 50%.

Οι θεατές μπορούν να συνοδεύουν και ανήλικους ηλικίας 4 έως και 11 ετών κατόπιν πραγματοποίησης αρνητικού self test, και ανήλικους 12 ετών και άνω, κατόπιν πραγματοποίησης αρνητικού PCR 72 ωρών ή rapid test 48 ωρών.

Πίνακας 1: Επίπεδο επικινδυνότητας και πρόγραμμα ελέγχων ανά άθλημα

Αθλημα

Επίπεδο επικινδυνότητας

Συνθήκες παρακολούθησης για COVID-19 (αθλητές)

Συνθήκες παρακολούθησης για COVID-19 (αθλητές)

Ανοικτού χώρου/ατομικά

ΑΓΩΝΕΣ:

αθλητές έως και 17 ετών *: PCR 72 ωρών ή rapid test 48 ωρών ή self test παρουσία του υπεύθυνου COVID19 της ομάδας την ημέρα του αγώνα

αθλητές 18 ετών και άνω : PCR test 72 ωρών ή rapid test 48 ωρών

* Το τεστ πριν τους αγώνες προσμετράται στον εβδομαδιαίο προληπτικό έλεγχο

**εξαιρούνται από το testing οι πλήρως εμβολιασμένοι και όσοι διαθέτουν πιστοποιητικό νόσησης σε ισχύ

*** Η δυνατότητα διενέργειας self test αντί για rapid test στους ανήλικους αθλητές θα ισχύει έως και 31/10/2021.

****Oι προπονητές ακολουθούν το ίδιο πρόγραμμα ελέγχων των ενήλικων αθλητών του αθλήματος

Στίβος

Αντισφαίριση

Ορειβασία/Αναρρίχηση

Χαμηλό

ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ:

Αθλητές έως και 17 ετών: ένα (1) self test ανά εβδομάδα παρουσία του υπεύθυνου covid της ομάδας

Αθλητές 18 ετών και άνω : ένα (1) rapid test την εβδομάδα

* εξαιρούνται οι πλήρως εμβολιασμένοι και όσοι διαθέτουν πιστοποιητικό νόσησης σε ισχύ

** Για τα αθλήματα αυτού του επιπέδου επικινδυνότητας, όταν διεξάγονται σε κλειστούς χώρους ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις με τους ανοικτούς χώρους

***Oι προπονητές ακολουθούν το ίδιο πρόγραμμα

ελέγχων των ενήλικων αθλητών του αθλήματος

 

ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ:

Αθλητές έως και 17 ετών: ένα (1) self test ανά εβδομάδα παρουσία του υπεύθυνου covid της ομάδας

Αθλητές 18 ετών και άνω : ένα (1) rapid test την εβδομάδα

* εξαιρούνται οι πλήρως εμβολιασμένοι και όσοι διαθέτουν πιστοποιητικό νόσησης σε ισχύ

**Oι προπονητές ακολουθούν το ίδιο πρόγραμμα ελέγχων των ενήλικων αθλητών του αθλήματος

Χαμηλό - μεσαίο

 

Σάλα

Γυμναστική

 

 

Κολυμβητήριο

 

Κολύμβηση

Τεχνική κολύμβηση

   Πόλο

Μεσαίο

ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ:

Αθλητές έως και 17 ετών: δύο (2) self test ανά εβδομάδα παρουσία του υπεύθυνου covid ή του προπονητή της ομάδας

Αθλητές 18 ετών και άνω : δύο (2) rapid test την εβδομάδα

* εξαιρούνται οι πλήρως εμβολιασμένοι και όσοι διαθέτουν πιστοποιητικό νόσησης σε ισχύ

** Η δυνατότητα διενέργειας self test αντί για rapid test στους ανήλικους αθλητές θα ισχύει έως και 31/10/2021.

***Oι προπονητές ακολουθούν το ίδιο πρόγραμμα ελέγχων των ενήλικων αθλητών του αθλήματος

Ομαδικά/ανοικτού χώρου

Ποδόσφαιρο

Μεσαίο

ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ:

Αθλητές έως και 17 ετών: δύο (2) self test ανά εβδομάδα παρουσία του υπεύθυνου covid ή του προπονητή της ομάδας

Αθλητές 18 ετών και άνω : δύο (2) rapid test την εβδομάδα

* εξαιρούνται οι πλήρως εμβολιασμένοι και όσοι διαθέτουν πιστοποιητικό νόσησης σε ισχύ

** Η δυνατότητα διενέργειας self test αντί για rapid test στους ανήλικους αθλητές θα ισχύει έως και 31/10/2021.

**Oι προπονητές ακολουθούν το ίδιο πρόγραμμα ελέγχων των ενήλικων αθλητών του αθλήματος

Ομαδικά/κλειστού χώρου

 

Μπάσκετ

Βόλλευ

Υψηλό

Μαχητικά

Τάε Κβο Ντο

Πάλη

Καράτε

Υψηλό

Με νέα ΚΥΑ που δημοσιεύτηκε, αλλάζουν τα ποσοστά φιλάθλων που θα υποδέχονται τόσο τα ανοιχτά όσο και τα κλειστά γήπεδα όλης της χώρας

Αυξάνονται τα όρια χωρητικότητας στα ελληνικά γήπεδα. Με νέα ΚΥΑ που δημοσιεύτηκε, αλλάζουν τα ποσοστά φιλάθλων που θα υποδέχονται τόσο τα ανοιχτά όσο και τα κλειστά γήπεδα όλης της χώρας. Παράλληλα, επιτρέπεται ξανά η παρουσία θεατών σε προπονήσεις ατομικών και ομαδικών ερασιτεχνικών αθλημάτων.

• Να επιτραπεί  η χρήση των αποδυτηρίων με 1 άτομο ανά 2 τ.μ. και ταυτόχρονα απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ τους.

• Να αυξηθεί το όριο χωρητικότητας θεατών στα γήπεδα, ως χώροι αμιγώς εμβολιασμένων, με πληρότητα:
-στο 90% της χωρητικότητας και όχι πάνω από 40.000 θεατές,  για ανοικτές εγκαταστάσεις με ηλεκτρονικό σύστημα εισιτηρίων,
-στο 70% της χωρητικότητας και όχι πάνω από 15.000 θεατές, για ανοικτές εγκαταστάσεις χωρίς ηλεκτρονικό σύστημα εισιτηρίων,
-στο 90% της χωρητικότητας και όχι πάνω από 12.000 θεατές για κλειστές εγκαταστάσεις με ηλεκτρονικό σύστημα εισιτηρίων,
-στο 70% της χωρητικότητας και όχι πάνω από 4.000 θεατές, για κλειστές εγκαταστάσεις χωρίς ηλεκτρονικό σύστημα εισιτηρίων.

Περαιτέρω εξειδίκευση για την εφαρμογή των παραπάνω, από τις 25 Οκτωβρίου, σε διευκρινιστικές οδηγίες της ΓΓΑ που θα ακολουθήσουν.

Ethnos.gr

Μεγάλη ήταν η ανταπόκριση των συμμετεχόντων στον 1ο Λαϊκό Αγώνα Δρόμου Λίμνης 8 χιλιομέτρων , που διοργάνωσε ο Πανευβοϊκός Σύλλογος "Ο ΚΑΛΟΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΗΣ" σε συνεργασία με το Δήμο Μαντουδίου - Λίμνης - Αγ. Άννας, την Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 2021 στη Λίμνη Ευβοίας με σκοπό την ενίσχυση της εν γένει περιοχής της Β.Εύβοιας μετά τις καταστροφές που προκάλεσαν οι πυρκαγιές.

Εκτός των συμμετεχόντων, εντυπωσιακή ήταν και η ανταπόκριση πολλών συνανθρώπων μας στο προσκλητήριο κάλεσμα του "ΚΆΛΟΥ ΣΑΜΑΡΕΊΤΗ" και με την συλλογική παρουσία τους έδωσαν μήνυμα τόνωσης, στήριξης και αλληλεγγύης στους κατοίκους της περιοχής, σε ένα τόνο γιορτής αλλά και συμπαράστασης.

Θερμές ευχαριστίες στο Δήμαρχο Λίμνης κ. Τσαπουρνιώτη, στην Αντιπεριφέρεια, στον Ερυθρό Σταυρό, στον Ιατρό κ. Γεώργιο Κουρκουμέλη, στην κ. Σοφία Μαυρίκου Επίκουρο Καθηγήτρια στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στον κ. Αλέκο Γεωργίου Εκπαιδευτικό, στον Σύλλογο Λιανής Άμμου, στον κ .Παντελή Τραπεζούντιο, στον κ. Στέλιο Καρβελά υπεύθυνο Τύπου του Συλλόγου, στον κ. Γεώργιο Μαυρομάτη υπεύθυνο του Αγώνα, στους εθελοντές και εθελόντριες που συνέβαλαν στην άρτια διοργάνωση αλλά και στους δημοσιογράφους και φωτογράφους που κάλυψαν και προέβαλαν την εκδήλωση.

ΛΑΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΛΙΜΝΗ 2021

Έφτασε η ώρα να δείτε από κοντά τις μοναδικές πτητικές δυνατότητες του γαλλικού Rafale Solo Display, να νιώσετε τη συγκίνηση και τη γοητεία της πτήσης ενός αυθεντικού Warbird, του ελληνικού Spitfire, να θαυμάσετε τις εντυπωσιακές εναέριες "χορογραφίες" των Patrouille de France και των Saudi Hawks, να εκπλαγείτε από τη δύναμη του ελληνικού F-16 Ζευς αλλά και του Δανέζικου F-16 Solo Display με τον κατακόκκινο διάκοσμο, να κλείσετε τα αυτιά σας στο πέρασμα των αμερικανικών F-15…

H Athens Flying Week, η μεγαλύτερη αεροπορική επίδειξη της Ελλάδας, επιστρέφει για 9η φορά το Σάββατο 4 και την Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου, πιο δυνατή και πιο εντυπωσιακή από ποτέ!!! Παρακολουθήστε από απόσταση αναπνοής άσκηση “COMBAT EVAC” από τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, διελεύσεις των πτητικών μέσων της Πολεμικής Αεροπορίας, του Στρατού Ξηράς και του Πολεμικού Ναυτικού αλλά και τα πυροσβεστικά Canadair CL-415 και PZL!!!

Ακόμη, θα δείτε τις μοναδικές διελεύσεις και τους σχηματισμούς που εξασφάλισε η ομάδα της Athens Flying Week για την επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση!!!

Μαζί μας και η Aegean με Α320 ΝΕΟ αλλά και η 114 Πτέρυγα Μάχης μαζί με την ΕΑΒ που μας παρέχουν τις φιλόξενες εγκαταστάσεις τους!

Ετοιμαστείτε για την πιο εντυπωσιακή στατική έκθεση που έγινε ποτέ!!! Μην χάσετε την ευκαιρία να φωτογραφηθείτε με το γαλλικό Rafale, τα Tornado και τα F-15 της Βασιλικής Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας, τα ιταλικά M-346, το C-130 από το Βέλγιο, τα αυστριακά PC-7 και φυσικά το Eurofighter Typhoon και το Tornado από τη Γερμανία.

Εξασφαλίστε εγκαίρως το εισιτήριό σας μέσω της viva.gr και του δικτύου συνεργατών της, από 15 ευρώ για ενήλικες και 7,5 ευρώ για ανηλίκους. Λόγω των υγειονομικών μέτρων, τα εισιτήρια εκδίδονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά ενώ όπως κάθε χρόνο υπάρχει διαθέσιμο λεωφορείο για τη μεταφορά των θεατών από και προς την αεροπορική βάση της Τανάγρας!

Δείτε το αναλυτικό πτητικό πρόγραμμα με όλες τις διεθνείς αλλά και τις ελληνικές συμμετοχές για το Σάββατο 4 και την Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου.

Μπείτε στο www.viva.gr και κλείστε ΤΩΡΑ το εισιτήριο που θα σας …απογειώσει!!!

Το Επιμελητήριο Εύβοιας συνεχίζει δυναμικά το έργο του προς όφελος των μελών του. Από τη μία, μια σειρά από προτάσεις που εισακούγονται στα Υπουργεία και από την άλλη η συμβολή του ουσιαστική στην τουριστική ανάπτυξη του Νομού μέσα από μία σειρά δράσεων όπως αυτή της συνδιοργάνωσης «Evia Island Regatta 2021» που πραγματοποιείται φέτος από τις 31 Ιουλίου έως τις 6 Αυγούστου σε Εύβοια και Σκύρο.

Σημαντικές και οι παρεμβάσεις πάνω σε ουσιαστικά θέματα που απασχολούν τα μέλη του Επιμελητηρίου έχει κάνει και συνεχίζει να κάνει ο ΓΓ, Γιάννης Μαραγκός ο οποίος με αφορμή τη συνέντευξη τύπου που δόθηκε την προηγούμενη μέρα για την Regatta, μίλησε το πρωί της Τετάρτης 28 Ιουλίου στον EVRIPOS 90FM και τη δημοσιογράφο Έφη Ντίνη.

«Την Οργανωτική Επιτροπή στηρίζουμε σαν Επιμελητήριο σε οτιδήποτε χρειαστεί. Η Επιτροπή, που προεδρεύει ο Νίκος ο Μώρος για την Evia Island Regatta 2021, έχει ανοίξει πανιά από καιρό. Εδώ και μήνες ετοιμάζονται. Χτες, ο κ. Μώρος έκανε την επίσημη έναρξη με μία συνέντευξη τύπου που συμμετείχαν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Παραβρέθηκαν από το Δήμο η κα Αϊδίνη. Ο κ. Μπουρμάς με τον κ. Γαλάνη από την Περιφέρεια, ο κ. Μανιάτης από τον ΟΛΝΕ, ο κ. Δεληγιάννης από τον Ερυθρό Σταυρό και χορηγοί» είπε ο κ. Μαραγκός και συνέχισε:

«Η συνέντευξη τύπου έγινε σε εξωτερικό χώρο για λόγους προστασίας των παραβρισκομένων, στο θεατράκι του Κωτσόπουλου. Είναι ευκαιρία να τα δείχνουμε και τα θεατράκια που έχουμε. Από ότι μας είπε η κα Αϊδίνη ο δήμος θα παραχωρήσει ότι χρειαστεί για τη Regatta. Ο κ. Μανιάτης μας επεσήμανε ότι είναι δίπλα στην όλη διοργάνωση. Δίπλα μας και οι δήμαρχοι Σκύρου και Ιστιαίας –Αιδηψού, ο κ. Κοντζιάς και ο κ. Μαυρίκος. Είναι μία δράση η οποία έχει μέλλον είπε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Μπουρμάς.»

Ο κ. Μαραγκός δεν παρέλειψε αναφερόμενος στην τουριστική προβολή Εύβοιας και Σκύρου, να αναφερθεί στον ουσιαστικό και πολύ σημαντικό ρόλο του Προέδρου του Επιμελητηρίου Γιάννη Γεροντίτη.

«Σε αυτό έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου ο Γιάννης Γεροντίτης. Άλλωστε το σηματοδότησε και από την Εθνική Επέτειο που ανεβάσαμε στο Επιμελητήριο ότι είμαστε στο “εμείς” και όχι στο “εγώ”». Γιατί έτσι λειτουργεί πλέον το Επιμελητήριο. Έτσι λειτουργούν από ότι είδα όλοι οι φορείς που είμαστε δίπλα και συνεργαζόμαστε».

Τέλος, ο κ. Μαραγκός αναφέρθηκε στην ουσιαστική προσφορά των δύο φοροτεχνικών επιμελητηριακών συμβούλων, του Βασίλη Βαρελά και του Αντώνη Νταβαρία, προτάσεις των οποίων έγιναν αποδεκτές από τα αρμόδια Υπουργεία. Ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τον επίσης επιμελητηριακό σύμβουλο Δημήτρη Βαρελά για την πολύτιμη προσφορά του στις παρεμβάσεις που κάνει στο Δημόκριτο.

ΑΚΟΥΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΣΤΟΝ EVRIPOS 90FM

 

Παρά την αφόρητη ζέστη που επικράτησε στην περιοχή το διήμερο, η Ανάβαση Ριτσώνας διεξήχθη χωρίς ιδιαίτερες καθυστερήσεις, αφήνοντας μια γλυκιά γεύση στους 140 οδηγούς που συμμετείχαν! Οι κόντρες σε όλες τις κατηγορίες κράτησαν το ενδιαφέρον αμείωτο μέχρι το τέλος. Δυστυχώς, σε αντίθεση με τις προηγούμενες χρονιές, φέτος οι θεατές δεν βρέθηκαν στις στροφές της ανάβασης, με τους οργανωτές να εφαρμόζουν τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Ας ελπίσουμε πως αυτό δε θα επαναληφθεί, αφού όλοι, τόσο οι οργανωτές, όσο και οι οδηγοί επιθυμούν κόσμο στο βουνό.

Την Ανάβαση Ριτσώνας τίμησαν με την παρουσία τους ο Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας & Αθλητισμού Στερεάς Ελλάδος, Κώστας Γαλάνης, η Δήμαρχος Χαλκιδέων, Ελένη Βάκα και η Πρόεδρος του ΔΟΑΠΠΕΧ, Ελένη Αϊδίνη.

Στις επιμέρους Ομάδες, στη Formula Saloon, ο Μάριος Ηλιόπουλος (Ford Focus RS) πέτυχε τη δεύτερη φετινή νίκη του στο θεσμό! Ο πρωταθλητής της κατηγορίας, έχτισε διαφορά 2 και πλέον δευτερολέπτων από τους αντιπάλους του από το πρώτο σκέλος και με αυτή του την επιτυχία ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας του πρωταθλήματος. Ο Πασχάλης Χατζημάρκος με Mitsubishi Lancer Evo IX δεν κατάφερε να ακολουθήσει το ρυθμό του “Mario”, με τον Κώστα Πατσουρέα με ίδιο αυτοκίνητο να συμπληρώνει το βάθρο. Με ένα Volkswagen Golf τέταρτης γενιάς, ο Νίκος Γκίκας επικράτησε στην FST2, με τον «Κανέλλο» (Peugeot 106) να είναι ο ταχύτερος στην FSA.

Ο Πάνος Κύρκος απέδειξε για άλλη μια φορά την αξία του ανεβαίνοντας στο υψηλότερο σκαλί της Ομάδας Ν! Οδήγησε έξυπνα το Mitsubishi Lancer Evo IX στη μήκους 3100 μέτρων διαδρομή, αφήνοντας πίσω του τον τοπικό ήρωα Μηνά Μπενή που με ένα Lancer ένατης γενιάς απείλησε τον 32χρονο Κύρκο. Μάχη μέχρι το τέλος είχαμε στη Ν έως 2 Λίτρα, με τρεις οδηγούς να κάνουν χρόνο στο ίδιο (!) δευτερόλεπτο, στο πρώτο ανέβασμα. Οι Κωνσταντίνος Καραθανάσης ,Μάριος Ξανθάκος και Σάκης Γιαννούλης είχαν ωραία κόντρα στην κατηγορία, με τελικό νικητή τον Κωνσταντίνο Καραθανάση με Honda Civic Type R EP3, ο οποίος επανέλαβε την επιτυχία του 2019 με μόλις μισό δευτερόλεπτο διαφορά από τους αντιπάλους του! Ο Μάριος Ξανθάκος που ήταν ο πιο γρήγορος στο πρώτο μισό της Ανάβασης τερμάτισε δεύτερος, με τον Γιαννούλη να συμπληρώνει την τριάδα. Χαρακτηριστικό της κόντρας είναι πως η διαφορά του νικητή από τον τρίτο ήταν μικρότερη του ενός δευτερολέπτου!

Στην Ομάδα Α, ο Παναγιώτης Λιώρης με Ford Escort WRC πέτυχε τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη στο φετινό πρωτάθλημα, πραγματοποιώντας τον ταχύτερο χρόνο και στα δύο σκέλη. Εντυπωσίασε με την προσπάθειά του το διήμερο ο Κρητικός Γιώργος Περουλάκης, ο οποίος έχοντας στα χέρια του ένα Lancer όγδοης γενιάς τερμάτισε στη δεύτερη θέση της Α. Το βάθρο συμπλήρωσε ο νικητής το 2019, Μιχάλης Ευθυμίου με Ford Escort WRC. Στην Α έως 2 Λίτρα, ο Κωνσταντίνος Ντόφης πραγματοποίησε την πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα, οδηγώντας ένα Honda Civic Type R R3, αφήνοντας αρκετά πίσω τον Νίκο Ζακχαίο. Το βάθρο συμπλήρωσε ο Γιώργος Παντελάκης με Renault Clio R3, ενώ ένα εκ των φαβορί, ο Βασίλης Μπάτζανος έκανε τετ-α-κε στο πρώτο σκέλος με αποτέλεσμα να χάσει κάθε ελπίδα για άλλη μια νίκη στη Ριτσώνα.

Ανατροπή είχαμε και στην Ομάδα Ε, με τον Απόστολο Κούση (Honda Civic Type R FN2) να ανατρέπει την εις βάρος του κατάσταση και να φεύγει νικητής από τη Ριτσώνα! Ο Χαλκιδαίος Γιώργος Κουρνιάτης (Ford Escort RS2000) πέτυχε την ταχύτερη επίδοση στο πρώτο σκέλος, ωστόσο ο χρόνος του δεν ήταν αρκετός να του χαρίσει τη νίκη εντός έδρας. Το βάθρο συμπλήρωσε ένας ακόμη οδηγός από τη Χαλκίδα, ο Παντελής Βασιλειάδης με Citroen AX. Και σε αυτή την κατηγορία η διαφορά του νικητή Κούση από τον τρίτο Βασιλειάδη ήταν μικρότερη του ενός δευτερολέπτου!

Ο Κωνσταντίνος Αγγελάκης «έκλεψε την παράσταση» στην κατηγορία των Ιστορικών, πετυχαίνοντας την καλύτερη επίδοση και στα δύο σκέλη του αγώνα, πανηγυρίζοντας την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα οδηγώντας ένα Ford Escort RS 2000 MKII. Ο Ιωάννης Κάτσικας με ίδιο αυτοκίνητο τερμάτισε δεύτερος, με τον Λεωνίδα Τσαγγαρά να συμπληρώνει το βάθρο της κατηγορίας με Opel Ascona 400.

Στο Ενιαίο, κυρίαρχος και στους δύο αγώνες ήταν ο Ιωάννης Χαραλαμπόπουλος, μην αφήνοντας περιθώρια αντίδρασης στους αντιπάλους του. Στον πρώτο αγώνα, πίσω από τον 30χρονο οδηγό τερμάτισε ο Αλέξανδρος Χαλιβελάκης, αφήνοντας τον Στάθη Κουκέα στην τρίτη θέση. Στο δεύτερο ανέβασμα, ο Στάθης Κουκέας τερμάτισε δεύτερος, εμπρός από τον Γιώργο Σαρταμπάκο. Υπενθυμίζεται πως όλοι οι οδηγοί του Ενιαίου έχουν στα χέρια τους πανομοιότυπα Skoda Fabia 1.2 Turbo. Δυστυχώς η κατηγορία δεν συμπλήρωσε τον απαιτούμενο αριθμό συμμετοχών, με αποτέλεσμα να μην προσμετρήσει.

Οργανωτής του αγώνα ήταν το Αγωνιστικό Σωματείο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (Α.Σ.Μ.Α.). Στο πλευρό του Σωματείου, βρέθηκε η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ο Δήμος Χαλκιδέων, και ο Δημοτικός Οργανισμός Άθλησης Πολιτισμού Περιβάλλοντος Χαλκίδας (Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ.). Υποστηρικτές του αγώνα ήταν το myKTEO (Όμιλος Επιχειρήσεων Μ.Γ. Θαλάσση) και η Seajets. Χορηγοί επικοινωνίας ήταν οι 4Τροχοί και το gocar.gr.

Επόμενο ραντεβού για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αναβάσεων είναι η Ανάβαση Ομαλού στα μέσα Ιουλίου. Ας ελπίσουμε η Ανάβαση Ριτσώνας του 2022 θα διεξαχθεί με την παρουσία θεατών!

Συνοπτικά τα αποτελέσματα των κατηγοριών και των κλάσεων έχουν ως εξής:

Ομάδα Α: Παναγιώτης Λιώρης – Ford Escort WRC

Ομάδα Α έως 2 Λίτρα: Κωνσταντίνος Ντόφης – Honda Civic Type R R3

Ομάδα Ν: Πάνος Κύρκος – Mitsubishi Lancer Evo IX

Ομάδα Ν έως 2 Λίτρα: Κωνσταντίνος Καραθανάσης – Honda Civic Type R EP3

Ομάδα Ε: Απόστολος Κούσης – Honda Civic Type R FN2

Ομάδα Ε έως 2 Λίτρα: Απόστολος Κούσης – Honda Civic Type R FN2

Formula Saloon: Μάριος Ηλιόπουλος – Ford Focus RS

Ιστορικά: Κωνσταντίνος Αγγελάκης – Ford Escort RS2000

Ενιαίο 1ος αγώνας: Ιωάννης Χαραλαμπόπουλος – Skoda Fabia 1.2 Turbo (Δεν προσμετρά)

Ενιαίο 2ος αγώνας: Ιωάννης Χαραλαμπόπουλος – Skoda Fabia 1.2 Turbo (Δεν προσμετρά)

Α5: Βάσω Κουρτίδου – Toyota Yaris (Δεν προσμετρά)

Α6: Δημήτρης Ζάγαρης – Citroen Saxo VTS

Α7: Κωνσταντίνος Ντόφης – Honda Civic Type R R3

Α8: Παναγιώτης Λιώρης – Ford Escort WRC

Ν2: Βίκτωρας Ρέκκας – Citroen Saxo VTS

Ν3: Κωνσταντίνος Καραθανάσης – Honda Civic Type R EP3

Ν4: Πάνος Κύρκος – Mitsubishi Lancer Evo IX

Ε9: Θανάσης Τραγούλιας – Peugeot 106 Rallye (Δεν προσμετρά)

Ε10: Αποστόλης Αποστόλου – Citroen Saxo VTS

Ε11: Απόστολος Κούσης – Honda Civic Type R FN2

Ε12: Κωνσταντίνος Γιαννούτσος – Alfa Romeo 75 Turbo

FST: Μάριος Ηλιόπουλος – Ford Focus RS

FST2: Νίκος Γκίκας – Volkswagen Golf 1800

FSA: Νίκος Παπαδόπουλος – Ford Escort RS2000 (Δεν προσμετρά)

FSA2L: «Κανέλλος» - Peugeot 106 S16

Ιστορικά 1+2: Γιώργος Γαβριηλίδης – Ford Escort RS1600 MKI

Ιστορικά 3: Κωνσταντίνος Αγγελάκης – Ford Escort RS2000 MKII

Ιστορικά 4: Λεωνίδας Τσαγγαράς – Opel Ascona 400

 

Τα συγχαρητήρια του στην γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου «Αβαντίδες» Χαλκίδας, σε όλο το Διοικητικό Συμβούλιο και προπονητές του Συλλόγου εξέφρασε ο βουλευτής Εύβοιας της ΝΔ Σίμος Κεδίκογλου για την μέχρι σήμερα πορεία τους προς την κατάκτηση του Πρωταθλήματος Ελλάδας.

Μετά τον αγώνα τους με τον «Εργοτέλη», τον οποίο κέρδισαν 1-0 για τη 10η αγωνιστική του 2ου ομίλου ης Α΄ Εθνικής γυναικών ο βουλευτής δήλωσε:

«Οι Αβαντίδες Χαλκίδας για πρώτη φορά στην ιστορία του αθλητισμού διεκδικούν το πρωτάθλημα Ελλάδας με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης, την Κυριακή 13 Ιουνίου 2021 μετά τον αγώνα που θα προηγηθεί την Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021 με τον Ατρόμητο Αθηνών. Στηρίζουμε τη γυναικεία ομάδα της Χαλκίδας και ευχόμαστε να τη δούμε Πρωταθλήτρια Ελλάδας στο γυναικείο ποδόσφαιρο».

Φάνης Σπανός: «Πάμε να χαρούμε το μπάσκετ ζωντανά και όχι on-line

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας διοργανώνει επτά Basketball Camps σε ισάριθμες πόλεις της Στερεάς Ελλάδας, από τις 28 Ιουνίου ως τις 7 Αυγούστου και με “συμπαίκτη” - συνδιοργανωτή τον πρώην διεθνή μπασκετμπολίστα και έμπειρο προπονητή ακαδημιών Νίκο Οικονόμου.

Ο Νίκος Οικονόμου με το τεχνικό του team (5 προπονητές - 1 γυμναστής, καθένας με πλούσιο βιογραφικό και παιδαγωγική ικανότητα) θα μάθουν στα παιδιά βασικές τεχνικές του Basket. Παράλληλα, θα φέρουν τα παιδιά σε επαφή με καταξιωμένους αθλητές και προσωπικότητες, που θα συμμετάσχουν στα camps.

Βασικός στόχος της αθλητικής διοργάνωσης είναι η αναζωογόνηση του αθλητισμού, μετά την πολύμηνη καραντίνα και τους περιορισμούς λόγω Covid-19, οι οποίοι στέρησαν από τα παιδιά την άθληση, την κοινωνικοποίηση και τη σωματική τους ανάπτυξη.

Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί σε επτά διαφορετικά γήπεδα, τα οποία παραχωρούν οι συνεργαζόμενοι Δήμοι, στις ακόλουθες ημερομηνίες:

 Καρπενήσι (28 Ιουνίου - 3 Ιουλίου)

 Λαμία (5 Ιουλίου - 10 Ιουλίου)

 Άμφισσα (12 Ιουλίου - 17 Ιουλίου)

Λιβαδειά (19 Ιουλίου - 24 Ιουλίου)

 Σχηματάρι & Θήβα (26 Ιουλίου - 31 Ιουλίου)

 Χαλκίδα (2 Αυγούστου - 7 Αυγούστου)

Ώρες διεξαγωγής:

9:30-13:30 (πρωϊνό γκρουπ)

17:00-21:00 (απογευματινό γκρουπ)

Η συμμετοχή των παιδιών ηλικίας 6-16 ετών θα είναι δωρεάν και κάθε παιδί θα πάρει ως δώρο αναμνηστικό μπλουζάκι, δίπλωμα συμμετοχής και μετάλλιο. Κατά την διάρκεια του Basketball Camp θα μοιράζεται στα παιδιά κολατσιό, χυμός και νερό.

Με αφορμή την ανακοίνωση της διεξαγωγής των camps, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε: «Μετά από πολλούς μήνες αναγκαστικής αποχής από τον αθλητισμό, επανερχόμαστε δυνατά με μια ξεχωριστή δράση για παιδιά, στο άθλημα που έχει φέρει ίσως τις περισσότερες συγκινήσεις στην πατρίδα μας!

»Επιστρατεύουμε τον Νίκο Οικονόμου για να γνωρίσουν τα παιδιά μας το μπάσκετ και κυρίως για να τα φέρουμε πίσω στα γήπεδα. Μακριά από τις οθόνες κινητών και υπολογιστών, αλλά και από τις κάθε είδους …κακοτοπιές. Πάμε να χαρούμε το παιχνίδι ζωντανάκαι όχι on-line! Φέτος το μπάσκετ θα παιχτεί…στην Περιφέρεια!»

Ο Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας και Αθλητισμού Κώστας Γαλάνης δήλωσε: «Ο Μαθητικός και Κοινωνικός Αθλητισμός αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Για αυτό, σχεδιάσαμε και υλοποιούμε τα basketball camps με τον Νίκο Οικονόμου και επώνυμους προπονητές – συνεργάτες. Έτσι,  συντελούμε στην ολική επαναφορά των μαθητών στην καθημερινότητα, μετά από μία πολύ δύσκολη εκπαιδευτικά χρονιά χωρίς την διά ζώσης εκπαίδευση και τηρώντας τους περιορισμούς λόγω Covid-19.

»Τα Basketball camps θα υλοποιηθούν στις πόλεις των Περιφερειακών Ενοτήτων της Στερεάς, που έχουν την απαραίτητη υποδομή να φιλοξενήσουν το πρόγραμμα, το οποίο θα δώσει την ευκαιρία στους μαθητές και στις μαθήτριες ηλικίας από 6 - 16 ετών να παίξουν μπάσκετ, ν’ αγωνιστούν, να διασκεδάσουν και να ζήσουν αθλούμενοι όμορφες στιγμές. Νους υγιής εν σώματι υγιεί».

Ο Νίκος Οικονόμου δήλωσε: «Είναι μία διοργάνωση για τους μικρούς ήρωες. Η πανδημία απομόνωσε τα παιδιά στο σπίτι τους για πολύ μεγάλο διάστημα. Μεγαλύτερο από ότι υπολόγιζε ο καθένας μας. Οι συνθήκες της καραντίνας ήταν πρωτόγνωρες και για τους γονείς, αλλά και για τα παιδιά. Δεν μπορούσαν να πάνε στο γήπεδο, στο σχολείο, δεν μπορούσαν να συναντηθούν με τους φίλους τους.

»Η πρωτοβουλία της Περιφέρειας να διοργανώσει Basketball Camp σε κάθεπεριοχή της, θα φέρειπάλι τα παιδιά στον χώρο του αθλητισμού, σε γήπεδα που έχουν κατασκευαστεί ακριβώς, για να μπορούν να γυμνάζονται οργανωμένα και με ασφάλεια. Ευχαριστούμε τον Περιφερειάρχη και την ομάδα του, για αυτό!

»Το Basket είναι το άθλημα που μαζί με τους συνεργάτες μου, μπορούμε να τους το μάθουμε πολύ καλά. Στόχος μας είναι να περάσουν αξέχαστα και να γυρίσουν πίσω στον αθλητισμό, που τον χρειάζονται για να αναπτυχθούν σωστά. Το αξίζουν!»

Who is Who

Νίκος Οικονόμου

Ένας αθλητής που έγραψε ιστορία στο χώρο του Μπάσκετ με 109 συμμετοχές στην Εθνική ομάδα, σε Ολυμπιακούς και Πανευρωπαϊκούς αγώνες.

Από την κατάκτηση του χρυσού στο Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα Παίδων του 1989 και την επαγγελματική του σταδιοδρομία σε Παναθηναϊκό, Κίντερ Μπολόνια, Ολυμπιακό, Μπαρτσελόνα, Ολύμπια Λάρισας, Ντιναμό Μόσχας και Πανιώνιο.

Από την κατάκτηση της Ευρωλίγκας του 1996 με την ομάδα του Παναθηναϊκού, απέναντι στην Μπαρτσελόνα, την συμμετοχή του σε 6 Ελληνικά All Star Games, μέχρι την λήξη της αγωνιστικής καριέρας του ως πρώτος σκόρερ στο Ελληνικό πρωτάθλημα του 2005 με την ομάδα του Πανιωνίου.

Με την ενεργή του δράση ως προπονητής Α2 Εθνικής κατηγορίας (ΑΕΠ Ολυμπιάς, ΑΟΚ Ίκαροι Σερρών, ΑΕ Λιβαδειάς, Απόλλων Πατρών).  Από την προπονητική του επιτυχία, με την άνοδο της ομάδας του Πανιωνίου από την Α2 στην Α1 Εθνική κατηγορία το 2016.

Από το 2019 έχει αναλάβει  ως  υπεύθυνος ακαδημιών και προπονητής της ομάδας του ΓΣ Ερμής Σχηματαρίου, ανεβάζοντας το αντρικό τμήμα στην Β’ Εθνική κατηγορία, με στόχο την άνοδο της ομάδας στην Α2 Εθνική κατηγορία.

POSTER BASKET

Με τρεις αθλητές-τριες συμμετείχε ο Ευβοϊκός ΓΑΣ στους αγώνες Ανοιχτής Θάλασσας στα Άσπρα Σπίτια, το Σάββατο 5 Ιουνίου.

Η Χαμαλίδη Αναστασία κατετάγη 9η στα 7500 μέτρα Νεανίδων, ο Κάστας Στέργιος 13ος στα 7500 μέτρα Εφήβων και ο Βελέντζας Δημήτρης 13ος στα 5000 μέτρα Παίδων.

Οι αγώνες έγιναν με μεγάλη επιτυχία, κάτω από ιδανικές κλιματολογικές συνθήκες στα νερά του Κορινθιακού κόλπου.

Η αγωνιστική εκδήλωση ήταν της Ομοσπονδίας που αποσκοπούσε στην συγκρότηση της Εθνικής μας ομάδας που θα μετάσχει στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Παίδων / Κορασίδων / Εφήβων / Νεανίδων / Νέων ανδρών / Νέων γυναικών (Παρίσι, 22-27 Ιουλίου).

7500ΜΕΤΡΑ

To “ΧΑΛΚΙΔΑ - RED & SAFE RESTART” αποτελεί ένα ταξίδι ενός των τελευταίων μοντέλων της FERRARI, της «F8 TRIBUTO», στα αρχαιολογικά μνημεία (και όχι μόνο) της Χαλκίδας για την εναλλακτική προώθηση και προβολή της διεθνώς (ως ασφαλούς τουριστικού προορισμού). 

Το ταξίδι θα λάβει χώρα 3-5 Ιουνίου 2021. 

Οι περιοχές και τα αξιοθέατα της πόλης θα φωτογραφηθούν και θα κινηματογραφηθούν μαζί με το αυτοκίνητο και θα αποτελέσουν μέρος ενός βίντεο 2,00' που θα ετοιμαστεί στο τέλος του ταξιδιού και θα προβληθεί στα social media και στο Youtube. Το αυτοκίνητο θα οδηγείται από τον πιλότο Fabio Barone, κάτοχος 3 παγκόσμιων ρεκόρ ταχύτητας και είναι πρόεδρος του μεγαλύτερου Club ιδιοκτητών αυτοκινήτων FERRARI της Ιταλίας, «PassioneRossa».

FERRARI «F8 TRIBUTO»

Eίναι ένα σπορ αυτοκίνητο που αντιπροσωπεύει την υψηλότερη έκφραση της κλασικής διθέσιας berlinetta. Πραγματοποίησε το παγκόσμιο ντεμπούτο στο Σαλόνι της Γενεύης το Μάρτιο 2019. Πρόκειται για ένα αυτοκίνητο με μοναδικά χαρακτηριστικά και, όπως υποδηλώνει το όνομά του, είναι φόρος τιμής στον πιο ισχυρό κινητήρα V8 που έχει κατασκευάσει μέχρι σήμερα η FERRARI. Κέρδισε τα έτη 2019-2020, στα “SPORT AUTO AWARDS”, τον διαγωνισμό που προωθεί το κορυφαίο γερμανικό περιοδικό σπορ αυτοκινήτων «Sport Auto», καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση ως το καλύτερο εισαγόμενο αυτοκίνητο στην κατηγορία «Coupé» κάτω των 500.000 ευρώ.

Το απόγευμα της Παρασκευής 4 Ιουνίου, τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας κατά του Covid-19, το F8 TRIBUTO θα σταθμεύσει για λίγες ώρες επί του πεζόδρομου της παραλίας της Χαλκίδας (οδού Βουδούρη).

Σελίδα 3 από 38

Το Evia Kosmos στο Facebook

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ...

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Κύλιση στην Αρχή
Eviakosmos.gr Designed By HarisPap Istodimiourgies.gr