bannernew5

Τελευταία Νέα
Δημοτικά συμβούλια

Δημοτικά συμβούλια (138)

Την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κύμης –Αλιβερίου με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Λήψη απόφασης περί ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ Δήμου Κύμης - Αλιβερίου με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ».
 2. Λήψη απόφασης περί ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ Δήμου Κύμης - Αλιβερίου με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ».
 3. Λήψη απόφασης περί ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ Δήμου Κύμης - Αλιβερίου με την επωνυμία «ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ»
 4. Λήψη απόφασης περί ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ Δήμου Κύμης - Αλιβερίου με την επωνυμία «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»  
 5. 5.Λήψη απόφασης περί ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΙΔ Δήμου Κύμης - Αλιβερίου με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ» με διακριτικό τίτλο «Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.»  

 1. Λήψη απόφασης περί ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΙΔ Δήμου Κύμης - Αλιβερίου με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ» με διακριτικό τίτλο : «ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.ΠΟ.Κ.Α.»

 1. Λήψη απόφασης περί Ορισμού μελών για την συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου.

 1. Λήψη απόφασης περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου Κύμης –Αλιβερίου στις γενικές συνελεύσεις της Αναπτυξιακής Ευβοίας.

 1. 9. Λήψη απόφασης περί ορισμού εκπροσώπων Δήμου στη Γενική Συνέλευση του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ.

 1. 10.Λήψη απόφασης περί έγκρισης διενέργειας δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης του 2ου και 3ου Νηπιαγωγείου Αλιβερίου.

 1. 11.Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ. αριθ. 25/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: « Λήψη απόφασης περί αλλαγής των όρων δόμησης εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Κύμης του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου στο Ο.Τ. 126,το οποίο χαρακτηρίζεται ως χώρος διοικητηρίου».

 1. 12. Λήψη απόφασης περί ακύρωσης της υπ’ αριθμ. 162/2019 απόφασης του Δ.Σ. και εκ νέου λήψη απόφασης περί παράτασης λειτουργίας Δομών « Κέντρα Κοινότητας».

 1. 13.Λήψη απόφασης περί ανανέωσης νομιμοποίησης και ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών και τις συναλλαγές με τις τράπεζες.

 1. 14.Λήψη απόφασης περί ανοίγματος λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην τράπεζα της Ελλάδος και μεταφορά των πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων.

 1. 15.Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη της υπ. αριθμ. 29/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου , με θέμα: « Λήψη απόφασης περί εξέτασης αίτησης της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. περί χορήγησης άδειας εκσκαφής λόγω αδυναμίας πρόσβασης στον Υ.Κ. 103 στο Νεοχώρι.

 1. 16.Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη της υπ. αριθμ. 30/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου , με θέμα: « Λήψη απόφασης περί εξέτασης αίτησης της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. περί χορήγησης άδειας δικαιωμάτων διέλευσης στα πλαίσια κατασκευής του έργου MWTTC Κριεζά KV301( ΚΟΣΚΙΝΑ) .

 1. 17.Λήψη απόφασης περί ονοματοδοσία Άλσους στην Κοινότητα Γαβαλά.

 1. 18. Λήψη απόφασης περί Συγκρότησης της Επιτροπής «Εκτίμησης Ακινήτων και Κινητών για την Eκμίσθωση, Εκποίηση, Ανταλλαγή , Αγορά και Μίσθωση Κινητών και Ακινήτων για το υπόλοιπο έτους 2019 ( αρθρ. 186,190,191,και 192 του Ν. 3463/2006 του ΔΚΚ και άρθρο 7 του Π.Δ. 270/1981».

 1. 19. Λήψη απόφασης περί συγκρότησης της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών “Mίσθωσης - Εκμίσθωση- Εκποίησης-Αγοράς Κινητών και Ακινήτων” για το υπόλοιπο έτους 2019 ( άρθρο 1 του Π.Δ.270/1981).  

Συνεδριάζει στην Ερέτρια την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Ερέτριας με τα παρακάτω θέματα συζήτησης στην ημερήσια διάταξη:

 1. 1.Έγκριση 11ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ερέτριας οικονομικού έτους 2019.
 2. 2.Αποδοχή ποσού 1.200€ που αφορά στο μίσθωμα έτους 2019 για το Ίδρυμα «Δέσποινα Αγγελικάρα».
 3. 3.Έγκριση ονοματοδοσίας οδών.
 4. 4.Ορισμός εκπροσώπου Δήμου στην Γενική Συνέλευση του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας

Την ανάγκη να επισημάνει το θέμα με τον κοριό που βρέθηκε στο γραφείο δημάρχου στη Χαλκίδα, εξέφρασε ο πρώην δήμαρχος Χαλκιδέων Χρήστος Παγώνης κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Χαλκίδας την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου.

Λίγο πριν μπουν στο θέμα εντός ημερήσιας διάταξης ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης του δήμου Χαλκιδεων είπε:

«Επειδή ο χώρος που είναι το γραφείο του δημάρχου μισθώθηκε το 2011 και μετά που σημαίνει 3 πράγματα: Ή τον έβαλα εγώ τον κοριό ή τον έβαλε ο κ. Ζεμπίλης ή δρα 5η φάλαγγα η οποία και έβαλε τον κοριό» είπε ο κ. Παγώνης και συνέχισε:

«Κι επειδή αυτό πήρε μεγάλη δημοσιότητα που δεν το περίμενα, προτείνουμε αμέσως να υπάρξει ένας εμπειρογνώμονας που με τη σύμφωνη γνώμη όλων μας θα αποφανθεί, πότε μπήκε αυτό το μηχάνημα, εάν έχει καταγράψει. Τι έχει καταγράψει και να υπάρξει ένα πόρισμα για να λυθούν εδώ οποιεσδήποτε απορίες υπάρχουν ή ότι φαίνεται στον ορίζοντα. Εγώ πάντως κοριό μέσα στο γραφείο μου δεν έβαλα. Που σημαίνει συμβαίνουν τα άλλα δύο. Γι’ αυτό ας έρθει ένας εμπειρογνώμων να αποφανθεί αυτός ο μηχανισμός, πώς, κάτω από ποιες συνθήκες και για ποιο λόγο μπήκε».

Η Δήμαρχος Χαλκιδέων Έλενα Βάκα αναφερόμενη στο θέμα αυτό είπε ότι πρόκειται για ένα τυχαίο γεγονός και δεν πρόκειται για κάποιο μηχάνημα καταγραφής το οποίο θεωρείται λήξαν για την ίδια.

Εκτέθηκε στους δημότες, έγινε η αιτία να δυσανασχετήσουν οι παρόντες στη συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου και χωρίς ίχνος σεβασμού απέναντι στους τοπικούς , τους δημοτικούς συμβούλους και τους δημότες προσπάθησε να πείσει ότι όλα βαίνουν καλά με το θέμα του νερού στην Κύμη, ο αντιδήμαρχος Κύμης Αλέξανδρος Θεοδώρου που παραβρέθηκε στη συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου της Κύμης την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου το απόγευμα και συμμετείχε στην ενημέρωση που έγινε για το νερό, χωρίς όμως να πείσει ότι έχει βρεθεί λύση για το θέμα.

Ένα καλοκαίρι και δεν ήταν το μόνο, οι Κουμιώτες είπαν το νερό –νεράκι. Μπήκαμε στον Οκτώβρη και το πρόβλημα παραμένει… Στα κάγκελα και οι επιχειρηματίες της περιοχής που προσπαθούν να εξυπηρετηθούν με τις υδροφόρες.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κύμης Άγγελος Μαργέλης και οι τοπικοί σύμβουλοι είχαν ζητήσει να είναι παρόντες στο συμβούλιο οι αρμόδιοι από τη ΔΕΥΑΚΑ για να δώσουν απαντήσεις και να δεσμευτούν για την αποκατάσταση του προβλήματος, σε μια τουριστική περιοχή του Δήμου που και τα τελευταία 6 χρόνια ταλανίζεται από τις συνεχόμενες διακοπές νερού.

Οι υπεύθυνοι της ΔΕΥΑΚΑ συνεδρίασαν παρουσία του Αντιδημάρχου κ. Θεοδώρου αλλά και του κ. Μαργέλη το μεσημέρι της ίδιας μέρας στην Κύμη, έχοντας κάνει από το πρωί κάποιες ενέργειες (μετά από 6 χρόνια) προκειμένου να διαπιστώσουν τα αίτια που δε φτάνει το νερό στην Κύμη.

Στη συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου μετά από 6 χρόνια ο κ. Θεοδώρου παρουσίαζε τα συμπεράσματα που βγήκαν από τη σύσκεψη με τη ΔΕΥΑΚΑ.

«Το μεσημέρι έγινε μία ευρεία σύσκεψη με τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΚΑ και τον μηχανολόγο και γενικά έγινε μία ενημέρωση αφού περπατήσαμε το δίκτυο για το τι συμβαίνει με το νερό. Θεωρώ ότι λίγοι θα καταλάβουν αυτά που θα πω. Η αλήθεια είναι ότι δε μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Σίγουρα τους καλοκαιρινούς μήνες που έρχεται πιο πολύς κόσμος να υπάρχει πρόβλημα. Θεωρώ αδιανόητο αυτή τη στιγμή που δεν υπάρχει κόσμος να υπάρχει πρόβλημα με το νερό. Πολλές φορές κατηγορούμαστε γιατί δεν υπάρχει ενημέρωση. Ίσως όμως αν υπάρξει ενημέρωση να είναι εσφαλμένη. Γι’ αυτό με ένα προσωπικό μου γράμμα προς το δήμαρχο που πήρε και κάποια έκταση δημοσιότητας που ήθελα να πάρει. Οι υπάλληλοι στην ύδρευση κάνουν τη δουλειά τους αλλά το πρόβλημα δε λύνεται» είπε μεταξύ άλλων ο κ. Θεοδώρου χωρίς όμως να κάνει έναν απολογισμό των δικών του ενεργειών προς τη ΔΕΥΑΚΑ τα τελευταία 6 χρόνια, ως Αντιδήμαρχος Κύμης. Αυτά που περίμενε ο κόσμος να ακούσει. Δηλαδή, τί παρεμβάσεις ή ενέργειες έκανε στην προηγούμενη θητεία του για να λύσει το πρόβλημα με το νερό, το οποίο πρόβλημα προϋπήρχε όχι όμως σε τόσο μεγάλο βαθμό.

«Υπήρχε κατανάλωση και γι’ αυτό δεν υπήρχε νερό στην περιοχή» είπε μεταξύ άλλων ο κ. Θεοδώρου και συνέχισε: «Σήμερα από το πρωί μέχρι το μεσημέρι που υπήρχε σύσκεψη ψάξαμε το δίκτυο και διαπιστώσαμε ότι το νερό μέχρι κάποιο σημείο, το νερό είναι άφθονο και πάρα πολύ. Οι Ταξιάρχες παίρνουν από την Κονίστρα και από το Μεταξάρι και μέχρι τη Κύμη, το νερό δυστυχώς χάνεται… Κάναμε μία δοκιμή σήμερα και από εκείνο το σημείο δηλαδή Ανδρονιάνους, Βίταλο και Πύργο μειώσαμε αισθητά τη ροή του νερού σε αυτά τα χωριά,, χωρίς να τους προξενούμε κάποια διακοπή και προβλήματα και μέσα σε 2 ώρες το νερό ήρθε κανονικά. Δεν υπάρχει καμία βλάβη από τα Μανίκια, τη Φλέγα, μέχρι το Μεταξάρι. Και αύριο θα συνεχίσουν να περπατήσουν όλο το υπόλοιπο δίκτυο. Σίγουρα θα υπάρχει κάπου βλάβη αλλά και υπερκατανάλωση νερού που γίνεται στα χωριά… »

Αρκέστηκε προφανώς, έξι χρόνια μετά, στην επικοινωνία δι’ αλληλογραφίας με το Δήμαρχο Θανάση Μπουραντά, ο Αντιδήμαρχος όπως είπε, στον οποίο πριν από λίγες μέρες έστειλε και καλά «τελεσίγραφο» για το θέμα. Ποιός; Ο Αντιδήμαρχος στο Δήμαρχο…

«Στείλατε επιστολή στο Δήμαρχο λες κι εσείς κι ο δήμαρχος είστε άλλο πράγμα και όλο αυτό για να πιέσετε το δήμαρχο δημοσίως; Αντί να πάτε στο γραφείο και να του συζητήσετε το θέμα. Έτσι δεν αντιμετωπίζετε με σοβαρότητα το θέμα» είπε ο κ. Θωμάς που ήταν παρών στη συνεδρίαση για το νερό, απευθυνόμενος στον κ. Θεοδώρου.

«Είπατε κάτι πριν που δεν είναι αληθινό. Ό,τι από τα Μανίκια και κάτω μέχρι το Μεταξάρι δεν υπάρχει βλάβη. Κάνεις λάθος. Εγώ επισκέφθηκα πριν λίγες μέρες τα Μανίκια και το ρέμα ήταν σουρωτήρι ο αγωγός. Το δίκτυο θέλει δυο φορές το χρόνο συντήρηση, φθινόπωρο και άνοιξη ένα συνεργείο με 5 άτομα με τα σακίδια στην πλάτη και με ξηρά τροφή, αυτό που κάναμε κι εμείς, να περπατάμε ουσιαστικά το δίκτυο» είπε ο κ. Θωμάς.

Στη συνέχεια ο κ. Θεοδώρου χωρίς να κάνει αναφορά στο τι έκανε όλα αυτά τα χρόνια ο ίδιος για την επίλυση του προβλήματος, στράφηκε εναντίον του κ. Θωμά και με ειρωνικό ύφος τον ρώτησε τι έκανε εκείνος όταν ήταν δήμαρχος, για το θέμα.

Και ο Δημήτρης Θωμάς του απάντησε:

«Μια και προκλήθηκα, θα απαντήσω τι έκανα 12 χρόνια που ήμουν δήμαρχος. Έγινε καινούργια γεώτρηση στους Ταξιάρχες και διοχετεύαμε 60 κυβικά την ώρα επιπλέον στο κεντρικό δίκτυο που είναι στο Μεταξάρι. Άρα βρέθηκε καινούργιο νερό και μέσω δύο αντλιοστασίων που έγιναν μεταφέρθηκε το νερό στο Μεταξάρι. Άρα εμπλουτίστηκε το νερό προς Κύμη με 60 κυβικά επιπλέον.

Έγινε καινούργια γεώτρηση στην Πλατάνα. Και μέσω δύο αντλιοστασίων που έγιναν, πήγε το νερό στην Ενορία, κάλυψε το νερό της Ενορίας και έφυγε από πάνω μας και το υπόλοιπο πήγε στην Παραλία. Άρα η Παραλία και η Ενορία παίρνουν νερό από τα Μανίκια. Έγινε η γεώτρηση στο Μισόκαμπό που βρέθηκε το νερό που βρέθηκε και γίνεται η άρδευση στην περιοχή. Εκσυγχρονίστηκε η αντλία στον Οξύλιθο και από τον Οξύλιθο καλύπτεται η Ποταμία. Και από τα 40χλμ δίκτυο που υπάρχει αλλάχτηκαν τα 15 με καινούργια.

Εγώ και οι συνεργάτες μου αυτά μπορέσαμε και κάναμε αλλά πες τε μου, το 1/5 από όλα αυτά έγινε τα 6 χρόνια που πέρασαν; Και εκτός των έργων που έγιναν οργανώθηκε και η υπηρεσία. Πάρθηκε μηχανολόγος –ηλεκτρολόγος από το πρωί μέχρι το βράδυ να εποπτεύει και να παρακολουθεί το δίκτυο, τις βλάβες, τις επισκευές και τη συντήρηση των αντλιών. Μπήκαν δύο μηχανές εκεί έτσι ώστε όταν χαλάσει η μία κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, να μπει η άλλη. Το ίδιο έγινε και στους Ταξιάρχες. Άρα υπήρξε μία συνεχής συντήρηση , εκσυγχρονισμός και ότι άλλο χρειαζόταν για να μπορούν να λειτουργούν τα δίκτυα και σε περίπτωση βλαβών. Σήμερα ούτε συντήρηση γίνεται σωστή, ούτε έλεγχος γίνεται σωστός. Ούτε προσπάθεια να βρούμε νερό αυτά τα έξι χρόνια έγινε. Κάθε χρόνο προγραμματίζαμε κάτι για να βελτιώνεται η κατάσταση. Επίσης, όλο το εσωτερικό δίκτυο του Βιτάλου που ήταν από αμίαντο, αντικαταστάθηκε από σιδεροσωλήνες. Και στην Ποταμία αντικαταστήσαμε όλο το δίκτυο. Προφανώς θα έπρεπε να ξέρετε τι κάναμε εμείς… Προφανώς αυτό δείχνει ότι δεν έχετε ασχοληθεί με το θέμα: νερό. Αντί να δείτε τι έκαναν οι προηγούμενοι, θα είσαστε πιο σοβαρός σε αυτά που λέγατε, με λιγότερη έλλειψη σεβασμού. Κανένας δεν τα ξέρει όλα…»

Το θέμα είναι πως το πρόβλημα της λειψυδρίας παραμένει για την Κύμη και την ευρύτερη περιοχή και πως αν δεν υπάρξουν ουσιαστικές και σοβαρές παρεμβάσεις από το Δήμο και τη ΔΕΥΑΚΑ το πρόβλημα θα διαιωνίζεται. Συγκεκριμένη πρόταση μέχρι τώρα δεν υπάρχει για την επίλυση του προβλήματος. Να σημειώσουμε ότι και το Σαββατοκύριακο που πέρασε η Κύμη ήταν χωρίς νερό.

Ο κ. Θεοδώρου «απειλούσε» να φύγει από την αίθουσα γιατί ο Δημήτρης Θωμάς αναφερόταν στην Κύμη γενικότερα λέγοντας: «Μοιρολατρικά δεχόμαστε πράγματα για την Κύμη που έπρεπε να είχαμε βγει στην Πλατεία και να διαμαρτυρόμαστε…». Δε χρειάστηκε και πολύ για να ανάψουν τα αίματα…

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

 

Στο τέλος, ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου της Κύμης Άγγελος Μαργέλης έφερε πρόταση ψηφίσματος (πιο κατω) που θα σταλεί στους αρμόδιους που έγινε αποδεκτό από όλους εκτός από τον τοπικό σύμβουλο της Αντιπολίτευσης Δημήτρη Πόγκα…

 

sxedio psifismatos margelis

Στην έκδοση πρότασης ψηφίσματος για το νερό προχώρησε στην συνεδρίαση του το Τοπικό Συμβούλιο της Κύμης. Ο Πρόεδρος Άγγελος Μαργέλης έκρινε απαραίτητο να φτάσει το ψήφισμα στους αρμόδιους οι οποίοι θα πρέπει άμεσα να κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες για να μη μένει η Κύμη χωρίς νερό.

Μετά την σύσκεψη που έγινε στο δημαρχείο της Κύμης το μεσημέρι της Παρασκευής 4 Οκτωβρίου παρουσία των αρμοδίων της ΔΕΥΑΚΑ ο κ. Μαργέλης προχώρησε στη σύνταξη μίας πρότασης ψηφίσματος με βάση τα συμπεράσματα που βγήκαν από την συνάντηση, στο οποίο μεταξύ άλλων ζητούν από το Δήμο την πρόσληψη άμεσα, προσωπικού για να συντήρηση το δίκτυο της Ύδρευσης.

«Στη συνάντηση καταλήξαμε σε τρία συμπεράσματα» είπε ο κ. Μαργέλης και συνέχισε: «Το πρώτο είναι ότι πρέπει άμεσα να βρεθεί η βλάβη. Το δεύτερο είναι να επισκεφθούν τον Υπουργό για να δώσει βραχυπρόθεσμα χρήματα για να ενεργοποιηθούν εργασίες που έχουν σχέση με τη συντήρηση και τις γεωτρήσεις και το τρίτο είναι μελλοντικά να προχωρήσουν οι μελέτες και τα έργα για το θέμα των Μανικίων».

Ακολούθησε η ανάγνωση της πρότασης του ψηφίσματος από τον Πρόεδρο.

«Αυτό που όλοι καταλαβαίνουμε και οι αρμόδιοι αρνούνται να παραδεχτούν. Η έλλειψη συντήρησης του δικτύου και η έλλειψη προσωπικού. Επίσης η έλλειψή ειδικού επιστήμονα είναι αισθητή πλέον. Προσλάβετε ειδικούς επιστήμονες να αντιμετωπίσουν την κατάσταση έγκαιρα! Δεν έχετε έμπειρους επιστήμονες στη ΔΕΥΑΚΑ. Έχετε έμπειρους και ικανούς υδραυλικούς.

Το Φράγμα στα Μανίκια που θα λύσει το πρόβλημα και αν ο σχεδιασμός εγκριθεί, αργεί! Η καθημερινότητα πιέζει! Προσλάβετε προσωπικό να συντηρήσει το δίκτυο έγκαιρα. Η κατάσταση δεν πάει άλλο… » αναφέρει μεταξύ άλλων το ψήφισμα, το οποίο αξίζει να σημειωθεί ότι δεν συνυπογράφει ο τοπικός σύμβουλος Κύμης Δημήτρης Πόγκας. Κατέθεσε μάλιστα και γραπτή δήλωση στο συμβούλιο ζητώντας να συμπεριληφθεί στα πρακτικά.

 

ΑΚΟΥΣΤΕ ΕΔΩ ΤΑ ΟΣΑ ΕΙΠΕ Ο κ. ΜΑΡΓΕΛΗΣ

 

 

Σε κλίμα αγαστής συνεργασίας με στόχο την επίλυση όλο και περισσότερων προβλημάτων στην ευρύτερη περιοχή του Αλιβερίου συνεδρίασε την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου, το Τοπικό Συμβούλιο Αλιβερίου.

Παρόντες εκτός από τον Πρόεδρο Γιώργο Παπαδιόχο ήταν οι τοπικοί σύμβουλοι Γιώργος Ξύγγης(Αναπληρωτής Προέδρου), Προκόπης Αλέξης, Γιώργος Κότσαρης και Κατερίνα Παπουτσή.

Λίγο πριν συζητήσουν τα θέματα ημερήσιας διάταξης ο κ. Παπαδιόχος ενημέρωσε για τις δράσεις που έκανε το Τοπικό Συμβούλιο τις προηγούμενες μέρες και αφορούν στην καθαριότητα δημοσίων χώρων στο Αλιβέρι. Εκτός από τα σκουπίδια, με τη βοήθεια των υπαλλήλων καθαριότητας του δήμου, αφαίρεσαν αφίσες και κηδειόχαρτα από τους στύλους της ΔΕΗ και τις κολώνες. Σε ότι αφορά στη ρύπανση από την αφισοκόλληση, ο κ. Παπαδιόχος πρότεινε να μπουν σε κάποια σημεία της πόλης ταμπλό όπου θα αναρτώνται οι ανακοινώσεις, αφίσες και κηδειόχαρτα. Πρόταση που είδαν θετικά τα παριστάμενα μέλη του συμβουλίου.

Ένα από τα πιο σημαντικά θέματα που απασχόλησε τη συνεδρίαση και που αποτελεί και πρόταση στο Τεχνικό Πρόγραμμα για το Τοπικό Συμβούλιο, είναι η επέκταση του νεκροταφείου του Αλιβερίου. Ενώ ολοκληρώθηκε και ο καθαρισμός του νεκροταφείου του Καράβου όπως επεσήμανε ο τοπικός σύμβουλος Προκόπης Αλέξης.

Ο ηλεκτροφωτισμός και οι αντικατάσταση λαμπών είναι ακόμα ένα θέμα καθημερινότητας που απασχολεί όλο το δήμο συνεπώς και την ευρύτερη περιοχή του Αλιβερίου. Θέμα το οποίο ανέφερε στη συνεδρίαση ο Γιώργος Ξύγγης. Η σχετική ενημέρωση όπως απάντησε ο Πρόεδρος που έχουν από το δήμο και συγκεκριμένα από τον Αντιδήμαρχο Νίκο Μπαράκο είναι ότι είναι σε εξέλιξη μετά το διαγωνισμό η δημοπρασία για την αγορά λαμπτήρων και μέσα στις επόμενες μέρες, θα είναι διαθέσιμες οι λάμπες για να προχωρήσουν σε αντικατάσταση όπου χρειάζεται.

Ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη η Τοπική Σύμβουλος Κατερίνα Παπουτσή αναφέρθηκε στην επικινδυνότητα των δρόμων που βρίσκονται κοντά στα σχολεία, για τους μαθητές ενώ ζήτησε να κάνει το συμβούλιο τις ενέργειες εκείνες που απαιτούνται προς τους αρμόδιους φροντίζοντας εκτός από το να γίνουν διαγραμμίσεις στους δρόμους από όπου περνούν μαθητές, να συνετιστούν και οι οδηγοί που παραβιάζουν το απαγορευτικό και μπαίνουν σε μονόδρομο που περνάει έξω από το Γυμνάσιο του Αλιβερίου. Επίσης ζήτησε να ενημερωθεί το Συμβούλιο αν τα σχολεία διαθέτουν μέτρα πυρασφάλειας, αντισεισμική προστασία και αλεξικέραυνα.

Ο καθαρισμός των Φρεατίων είναι ήδη δρομολογημένος ενώ ζητούν την στήριξη του δήμου και τη Περιφέρειας για τον καθαρισμό των ρεμάτων και των ποταμιών. Ήδη καθάρισαν όπως ανέφερε ο τοπικός σύμβουλος Γιώργος Κότσαρης, δυο φρεάτια στο κέντρο Αλιβέριου.

Στα θέματα ημερήσιας διάταξης αναφέρθηκε στη συνέχεια ο κ. Παπαδιόχος. Αιτήματα δημοτών για κλάδεμα δέντρων και διάνοιξη αγροτικής οδοποιίας προκειμένου να μεταβούν στους ελαιώνες τους. Ενώ ένα ακόμα θέμα που θα το δουν με το ΚΤΕΛ είναι αίτημα που ήρθε με πάνω από 20 υπογραφές από κατοίκους της περιοχής ΛΑΤΑ οι οποίοι ζητούν να περνάει το λεωφορείο από την περιοχή για να παίρνει και τους περίπου 20μαθητές για τα σχολεία.

Τέλος, το συμβούλιο κατέθεσε τις προτάσεις του για το Τεχνικό Πρόγραμμα που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει ασφαλτοστρώσεις –τσιμεντοστρώσεις σε δρόμους όπου υπάρχουν σπίτια και διάνοιξη οδών με βάση τον Πολεοδομικό Σχεδιασμό.

Η δημιουργία δημοτικών χώρων στάθμευσης πέριξ του Κέντρου της πόλης μετά την αγορά η ενοικίαση των χώρων από το δήμο προκειμένου να ανασάνει το κέντρο, ήταν μία ακόμα πρόταση που έπεσε στο τραπέζι.

Την επίσπευση για την ολοκλήρωση των μελετών που αφορά την κατασκευή του κολυμβητηρίου Αλιβερίου ζήτησε ο κ. Προκόπης ο οποίος μάλιστα ζήτησε να παρακολουθούν την πορεία τους στο δήμο.

Ακόμα μία ενδιαφέρουσα πρόταση κατατέθηκε από τον κ. Παπαδιόχο ήταν η δημιουργία θεματικού πάρκου για το Ορυχείο, σε οικόπεδο που βρίσκεται δεξιά στην είσοδο του Αλιβερίου.

Το Τοπικό Συμβούλιο Αλιβερίου δίνει προτεραιότητα στα θέματα της καθημερινότητας και παράλληλα σχεδιάζει αφού αφουγκράζεται τις ανάγκες της Τοπικής Κοινωνίας.

Χαρακτηριστικό είναι ότι έχουν δοθεί αρμοδιότητες στους τοπικούς συμβούλους. Ο καθένας τρέχει τα θέματα του και όλοι μαζί αντιμετωπίζουν τα προβλήματα με συνεργασία.

Το θέμα της κατασκευής του ΒΙΟ.ΚΑ Ερέτριας απασχόλησε και τη 2η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ερέτριας το απόγευμα της Τετάρτης 2 Οκτωβρίου. Ο Επικεφαλής του Συνδυασμού «Μαζί για το Νέο» Μπάμπης Καραβάς με αφορμή τα όσα είχε αναφέρει ο δήμαρχος της Ερέτριας Ιωάννης Δημητρόπουλος για τη χωροθέτηση του ΒΙΟ.ΚΑ Ερέτριας, επεσήμανε μεταξύ άλλων πως πίστευε πως το θέμα της χωροθέτησης είχε παγώσει λόγω της αντίδρασης της τοπικής κοινωνίας.

«Σχετικά με την πληροφορία ότι αγοράστηκε ένα οικόπεδο στην Άνω Βάθεια γι’ αυτό το σκοπό, θα ήθελα να σας παρακαλέσω για τέτοιου είδους ζητήματα καλό θα ήταν οι αποφάσεις να είναι συλλογικές και συνεργατικές » είπε ο κ. Καραβάς και συνέχισε: «Να γίνει μια διασυλλογική συνέλευση στην οποία θα συμμετέχουν όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι τοπικοί φορείς και σύλλογοι, τα σωματεία και να αποφασίσουν από κοινού γι’ αυτό το σκοπό.»

Ο κ. Καραβάς ανέφερε πως σαν παράταξη έχει πολλές ενστάσεις στο να γίνει ο ΒΙΟ.ΚΑ στην Άνω Βάθεια, όχι μόνο για περιβαλλοντικούς σκοπούς αλλά κυρίως για οικονομικούς λόγους. Και αυτό γιατί οφείλουμε να κοιτάμε μπροστά. Να συνδεθούν όλες οι οικίες με το ΒΙΟ.ΚΑ και δε νομίζω να συμφέρει από την Ερέτρια να υπάρχουν τόσα χιλιόμετρα σωλήνες που να μεταφέρουν υλικό στην Άνω Βάθεια.

Μπορεί να μην μπορεί κάποιος να κάνει ριζικές αλλαγές ακόμα και όταν πρόκειται για τη λειτουργία ενός Δήμου, όπως αυτός της Ερέτριας, με το πάτημα ενός κουμπιού, ωστόσο σύμφωνα με όσα δήλωσε στην πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το βράδυ της Τετάρτης 18 Σεπτεμβρίου, ο Δήμαρχος Ερέτριας Γιάννης Δημητρόπουλος, η νέα δημοτική αρχή είναι αποφασισμένη να μην κάνει λάθη όπως είπε ο δήμαρχος που έκαναν οι προκάτοχοί τους και να αλλάξουν άρδην κάποια πράγματα που αφορούν τη λειτουργία του. Με τις ευχές όλων βέβαια για να μπορέσει να τα υλοποιήσει όλα αυτά που ανέφερε. Το μέλλον θα δείξει όπως σχολίαζαν παραβρισκόμενοι δημότες.

«Ο Δήμος αντιμετωπίζει πάρα πολλά και συσσωρευμένα προβλήματα, έχει ανάγκες» είπε ο κ. Δημητρόπουλος και συνέχισε: «Εμείς θα δώσουμε βάρος πρώτα στην καθημερινότητα. Την καθαριότητα, κλάδεμα των δέντρων στους δρόμους, τον ηλεκτροφωτισμό και τις λακκούβες. Το δεύτερο θέμα είναι το προσωπικό. Εμείς έχουμε μία διαφορετική φιλοσοφία. Το μόνο κριτήριο αξιολόγησης για μας θα είναι η νομιμότητα των ενεργειών τους και η αποτελεσματικότητα των πράξεων τους. Δε μπορούν να υπάρχουν υπάλληλοι που να λένε ότι 2 χρόνια δεν έχουν κάνει τίποτα. Ή να μην πάνε στη δουλειά. Ή άλλος υπάλληλος να έχει φορτωθεί όλα τα ποινικά αδικήματα και να μην τρέχει τίποτα… Θα πρέπει το προσωπικό να αλλάξει νοοτροπία!»

Ο Δήμαρχος της Ερέτριας στη συνέχεια αναφέρθηκε στα έργα. Έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη και τα έργα που υλοποιούνται. «Η συνέχιση των έργων θα γίνει με έλεγχο και επίβλεψη από το Δήμο, ανεξάρτητα αν το έργο γίνεται με ευθύνη του Δήμου από την Περιφέρεια ή από το Κράτος. Θα πηγαίνει δικός μας μηχανικός και θα επιβλέπει αν εφαρμόζεται η μελέτη ή όχι. Θα σταματήσει αυτό το φαινόμενο οι εργολάβοι να τα τελειώνουν όπως αυτοί θέλουν».

Σε ότι αφορά τα έργα που βρίσκονται υπό δημοπράτηση ο κ. Δημητρόπουλος ανέφερε:

«Ο ΒΙΟ.ΚΑ Ερέτριας θα γίνει. Ο διαγωνισμός προχωράει. Εκείνο που τρέχουμε είναι να αγοραστεί το οικόπεδο. Το οικόπεδο δεν έχει αγοραστεί. Και έχουν βάλει τη δημοπράτηση. Ο διαγωνισμός προχωράει. Όμως τρέχουμε για να μην πέσουμε κι εμείς στα λάθη του παρελθόντος. Δηλαδή, να έχουμε και άλλο Κλειστό Γυμναστήριο. Το έργο προχωράει».

Στη συνέχεια ο δήμαρχος αναφέρθηκε και στο έργο που αφορά την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου της Αμαρύνθου μετά από ερώτημα του επικεφαλής του συνδυασμού «Μαζί για το Νέο» Μπάμπη Καραβά.

«Άκουγα προεκλογικά από αιρετούς, αυτό το περιβόητο σχέδιο, ότι θα γίνει ανάπλαση της Παραλίας της Αμαρύνθου. Και αυτό περίμενα» είπε ο κ. Δημητρόπουλος και συνέχισε:

«Ότι όλα είναι έτοιμα. Και όταν ανέλαβα πήγα στο Φορέα. Στην Περιφέρεια. Τι γίνεται ρε παιδιά με αυτό το έργο; Μου είχατε πει θα δημοπρατηθεί. Είδα ότι έκαναν πίσω. Και πήγα στην Κτηματική Υπηρεσία. Και μου λένε, ποιο έργο να δημοπρατηθεί; Δεν υπάρχει Νόμος. Θα πρέπει να αλλάξει ο Νόμος».

Στη συνέχεια ο δήμαρχος αναφέρθηκε στους τρόπους με τους οποίους γίνεται η αντιπολίτευση.

 

ΑΚΟΥΣΤΕ ΕΔΩ ΤΑ ΟΣΑ ΑΝΕΦΕΡΕ Ο κ. Δημητρόπουλος:

 

 

Δεν θέλησε να συμμετέχει δημοτικός σύμβουλος της παράταξης της στο Προεδρείο, σύμφωνα με όσα ανέφερε σε δήλωση της πριν από λίγο κατά την ειδική συνεδρίαση η Επικεφαλής του Συνδυασμού «Δήμος Για Όλους» Αλεξάνδρα Θαλασσινού. Η κα Θαλασσινού απευθυνόμενη στο Σώμα είπε ότι δεν επιθυμούν να είναι στο Προεδρείο διότι είναι ολιγομελής παράταξη (2 άτομα) και είναι πρακτικό το θέμα και πιστευει πολύ στις συνεργασίες με τους συναδέλφους.

Αν και δεν της ήταν καθόλου εύκολο να αφήσει τα ιατρικά της καθήκοντα στο Περιφερειακό Ιατρείο Αμαρύνθου, η Γενική γιατρός Παναγιώτα Μπούγα αποφάσισε να δεχτεί τη θέση της Αντιδημάρχου Ποιότητας Ζωής στο Δήμο Ερέτριας. Μία άκρως τιμητική πρόταση που της έγινε από τον ίδιο το δήμαρχο Γιάννη Δημητρόπουλο και που από εκεί μπορεί να προσφέρει πολλά στους συντοπίτες της-δημότες του Καλλικρατικού Δήμου Ερέτριας.

Δίπλα στο συνάνθρωπο πάντα και σαν γιατρός και σαν αυτοδιοικητικός. Κάτι που της το αναγνωρίζουν όλοι. Την αποκαλούν ήρεμη δύναμη και σίγουρα κάτι ξέρουν παραπάνω όλα αυτά τα χρόνια που τη γνωρίζουν. Κι εκείνη το μόνο σίγουρο είναι πως και ικανή είναι και τις δυνατότητες έχει να βγάλει όλους εκείνους που την εμπιστεύθηκαν με την ψήφο τους…ασπροπρόσωπους! Πόσο μάλλον το δήμαρχο που ήταν και προσωπική του επιλογή…

Ο φωτογραφικός φακός του eviakosmos.gr τη συνέλαβε την ημέρα της ορκωμοσίας της νέας δημοτικής αρχής στην Ερέτρια να κρατά ένα κόκκινο τριαντάφυλλο που της χάρισε ένα πολύ αγαπημένο της πρόσωπο συνοδευόμενο με τις ευχές του για καλή επιτυχία. Και δεν είναι άλλο από το πνευματικό της παιδί, την Κυβέλη, την οποία υπεραγαπά.

Σελίδα 4 από 10

Το Evia Kosmos στο Facebook

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ...

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Κύλιση στην Αρχή
Eviakosmos.gr Designed By HarisPap Istodimiourgies.gr